Dr. Öğr. Üyesi Esin ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi
Esin ÇEVİK

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   2003 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’inden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Esin Çevik, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ihtisasını 2010 yılında Haseki Eğitim araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır. 

   Dr. Öğr. Gör. Esin Çevik, 2012 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde çalışmaktadır. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hekimi olarak çalışmalarına başarıyla devam etmektedir.


İlgi Alanları:
 • Edinsel İmmun Yetmezlik (AIDS) 
 • Viral Hepatit
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Yoğun Bakım Enfeksiyonları 

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2012 Grup Florence Nıghtıngale Hastaneleri Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi
 • 2010 - 2012 Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanlığı
 • 2005 - 2010 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık
 • 1997 - 2003 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Diyabet Vakfı 
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Turkish American Scientists and Scholars Association ( TASSA)  
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Çevik E, Şentürk M.B, Baysal B, Kumbasar H, Sandıkçı S, “The Seroprevalence of  Hepatitis B surface antigen (HBsAg) in Pregnant Women in Batman” 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2011.

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Kumbasar H.K, Aydın A.Ö, Çevik E, Nazlıcan Ö, “HIV/AIDS Hastalarında Efavirenz Kullanımına Bağlı Gelişen Nöropsikiyatrik Yan Etkiler”, FLORA 2010; 15 (1): 24-27. 

2.Yıldırım F, Şengöz G, Yaşar K. K, Çevik E, Nazlıcan Ö, Ataoğlu E, Elevli M, “Yenidoğanda Vankomisine Dirençli Enterokok Menenjitinin Linezolid ile Tedavisi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni 2007; 38(1); 35-8. 

 

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Alan M. S, Çevik E, Ayer M, Yaşar K. K, Kumbasar H. K, Nazlıcan Ö, “Otoimmun Hemolitik Anemi, Hepatit C Virüs Enfeksiyonu, Akciğerde Apse ve Kavitelerle Seyreden Triküspid Endokarditi Olgusu” 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2009.  

Araştırma Projeleri

1. HBsAg pozitif anne bebeklerinin kordon serumlarında Hepatit B serolojik markerlarının araştırılması. 

2. Spinal cerrahi uygulanan hastalarda burun ve idrar kültürü taraması ve postoperartif  dönemde cerrahi alan enfeksiyonu gelişimine etkilerinin araştırılması. 

3. Candida suşlarında antifungal duyarlılık ve biyofilm varlığının araştırılması. 

4. Hematolojik maligniteli Febril nötropenik hastaların radyolojik ve mikrobiyolojik yönden irdelenmesi. 

5. HBsAg taşıyıcı annelerin bebeklerinde kordon kanında HBsAg – HBeAg- Anti HBe 
araştırılması.

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

1.Life with Diabetes in Turkey, 10th  Anniversary Meeting for the Implementation of the St. Vincent Declaration, Istanbul, 1999. 

2.Olgu Sunumu-Akciğer tüberkülozu ve Toksoplazma enfeksiyonuna bağlı kraniyal yer kaplayıcı lezyonu olan HIV/AIDS hastasında Anti-tb ilaç ve Antiretroviral Terapiye bağlı gelişen komplikasyonların yönetimi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon günleri, İstanbul, 2008.