Dr. Öğr. Üyesi Deniz GÖREN ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi
Deniz GÖREN ŞAHİN

İç Hastalıkları (Dahiliye) / Hematoloji

Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul İç Hastalıkları / Hematoloji
 • 2015 - 2017 Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Hernatolog Uzm. Dr.
 • 2011 - 2015 Es kişeh ir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları - Hematoloji BD / Yan Dal Uzmanlık
 • 2011 - 2015 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD. / Yan Dal Arş.Gör.Dr.
 • 2010 - 2011 Postdoctoral fellow1 Harvard Medical School, Department of Genetics & Epidemiology 1 Boston1 MA, USA
 • 2008 - 2010 Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir Uzm.Dr.
 • 2003 - 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları / Doktora / S.Yeterlilik / Tıpta Uzmanlık
 • 2003 - 2008 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Arş. Gör. Dr.
 • 1994 - 2000 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Lisans

 • Türk Hematoloji Derneği (THD)
 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TIHUD)
 • Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Durak I, Burak Cimen MY, Kacmaz M, Goren D, Serdar Ozturk H, Bolgen Cimen  O. Aspirin induces erythrocyte nitric oxide synthase activity in vivo. C/in Chim Acta. 2001;314(1-2): 265-267.

2. Utkan G, Büyükcelik A, Yalcın B, Akbulut H, Demirkazık A, Dincal D, Onur H, Goren D, Mousa U, Senler FC, Icli F. Divided dose of cisplatin combined with gemcitabine in malignant mesothelioma. Lung Cancer. 2006;53:357-374.

3. Ekiz F, Coban S, Savas B, Goren D, Ensari A, Ormeci N. Collagenous colitis in a patient with systemic sclerosis: a rare entity. J Natl Med Assoc. 2007 Jun;99(6):681-2.

4. Bektas M, Bektas H, Goren D, Altan M, Cetinkaya H. Development of Myastenia gravis due to treatment of chronic hepatitis C with a combination of interferonalpha and ribavirin. Digestion. 2007;75(4) : 208-9.

S. Bektas M, Altan M, Kutlay S, Goren D, Soykan I, Korkut E, Cetinkaya H, üzden A. A disease must be considered in the differential diagnosis of ascites: Familial Mediterranean Fever. Digestion 2008;77(1):35-37.

6. Goren Sahin D, Durak B, Gunduz E, Artan S, Akay OM . A New Case of dic(1;15)(p11;p11) in AML Ml: apropos of a case and review of the literature. Case Reportsin Genetics. 2013; 2013:462896. doi: 10.1155/2013/462896.

7. Goren Sahin D, Gunduz E, Akay OM, Gulbas Z. Central nervous system relapse in a patient with acute promyelocytic leukaemia: does the risk stratifıcation matter? BMJ Case Rep. 2013 Jun 6; 2013.

8. Goren Sahin D, Akay OM, Uskudar Teke H, Andıc N, Gunduz E, Gulbas Z. Blastic plasmacytoid dendritic eel! leukemia successfully treated by autologous hematopoietic stern eel! transplantation to a remission of 48-month duration. CaseRep Hematol. 2013; 2013:471628. doi: 10.1155/2013/471628.

9. Goren Sahin D, Gunduz E, Kasifoglu N, Akay OM, Us T, Gulbas Z. Cytomegalovirus DNAemia detected with real-time polymerase chain reaction in hematopoietic stern eel! transplant patients. Adv Ther. 2013;(8):784-91.

1O. Uskudar Teke H, Karagulle M, Andıc N, Gunduz E, Goren Sahin D and Akay OM. Auer rad-Iike intracytoplasmic inclusions in a patient with multiple myeloma. Journal of Applied Hematology. October-December 2013; vol 4, issue 4. Page 45­ 46.

ll. Andic N, Gunduz E, Akay OM, Goren Sahin D, Teke HU. Cardiac and pulmonary thrombosis during multidrug treatment in an idiopathic thrombocytopenic purpura patient. Platelets. 2014;15(1):69-70.

l2. Korkmaz S, Dal MS, Berber I, Goren Sahin D, Dogu MH, Ayyildiz O, Nizarn I, Albayrak M, Esen R, Namdaroglu S, Sencan M, Akay OM, Hacioglu S, Yildirim R, Eser A, Tombak A, Pala C, !lhan O. Clinical caracteristics and therapeutic outcomes of elderly patients w ith chronic myeloid leukemia: A retrospective multicenter study. Geriatr Gerontol Int. 2015;15(6):729-35.

l3. Goren Sahin D, Uskudar Teke H, Karagulle M, Andic N, Gunduz E, Işıksoy S, Akay OM. Gaucher cells or pseudo-Gaucher cells: that's the question. Turkish Journal of Hematology 2014 2014 Dec 5;31(4):428-9. doi: 10.4274/tjh.2014. 0019.

l4. Usküdar Teke H, Akay OM, Gören Şahin D, Karagülle M, Gündüz E, Andıç N. Pleural Effusion: A Rare Side Effect of Nilotinib-A Case Report. Case Rep Med. 2014; 2014:203939. doi: 10.1155/2014/203939. lS.

15. Sahin A, Yildirim N, Sahin DG, Basmak H, Acikalin M. Conjuntival metastasis as an initial sign of smail eel! lung cancer. Case Rep Med. 2014; 2014:614353. doi: 10.1155/2014/614353.

16. Akay OM, Goren Sahin D, Andic N, Gunduz E, Karagulle M, Colak E, Gulbas z. The utility of thromboelastometry in prophylactic platelet transfusion for hematological malignancies. Transfus Apher Sci. 2015 Aug; 53(1):64-8.

17. Neslihan Andic, Goren Sahin D, Olga Meltem Akay, Hava Uskudar Teke, Eren Gunduz, Zafer Gulbas. Utility of flow cytometric K and A light chain analysis of peripheral blood. J BUON 2015; 20(5): 1322-1326.

18. Tombak A, Uçar MA, Akdeniz A, Tiftik EN, Gören Şahin D, Akay OM, Yıldırım M, Nevruz O, Kis C, Gürkan E, Solmaz ŞM, Özcan MA, Yıldırım R, Berber İ, Erkurt MA, Fıratlı Tuğlular T, Tarkun P, Yavaşoğlu İ, Doğu MH, Sarı İ, Merter M, Özcan M, Yıldızhan E, Kaynar L, Mehtap Ö, Uysal A, Şahin F, Salim O, Sungur MA. The Role of Azacitidine in the Treatment of Elderly Patients with Acute Myeloid Leukemia: Results of a Retrospective Multicenter Study. Turk J Haematol. 2016;33(4):273­ 280.

19. Goren Sahin D, Sahin A, Akay OM. Comparison of Rotaticnal Thromboelastography Findings in Pseudoexfoliation Syndrome Patients and Healthy Controls. J G/aucoma.2016;25(11) :879-882.

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.Deniz Gören Şahin, Klara Dalva, Sema Meriç, Günhan Gürman, Muhit Özcan, Önder Arslan, Mutlu Arat. Flow Cytometric Analysis of T Cell Functions in CML Patients Under Imatinib Therapy. 50th ASH Annual Meeting and Exposition, San Francisco-USA, 2008.

2. Deniz Gören Şahin, Christine Powers, Hetal Shah, Elizabeth Goheen, Alyssa Kanagaki, Ernest V. Gervino, Thomas H. Hauser, Alessandro Dorra. Combined effect of polymorphisms of oxidative stress pathways on the risk of myocardial infaretion in type 2 diabetic subjects of European descent. American Diabetes Association, 71st cientific sessions, San Diego-USA, 2011.

3. Serdal Korkmaz, Mehmet Sinan Dal, İlhami Berber, Deniz Goren Sahin, Mehmet Hilmi Dogu, Orhan Ayyildiz, Ilknur Nizam, Murat Albayrak, Ramazan Esen, Sinem Namdaroglu, Mehmet Sencan, Olga Meltem Akay, Sibel Kabukcu Hacioglu, Rahsan Yildirim, Ali Eser, Anil Tombak, Cigdem Pala, Osman !lhan. 'The elinical caracteristics and therapeutic outcomes of elderly patients with chronic myeloid leukemia: A retrospective multicenter study. Abstract no: 7108. ASCO 50TH Annual Meeting Science & Society. May 30-June 3, 2014, Chicago, İll in ois .

4. Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay, Yasemin Tehli, Arif Alper Çevik, Nurdan Acar, Filiz Baloğlu Kaya, Muzaffer Bilgin. 4th Eurasian Congress on Emergency Medicine, Antalya, 2014. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ı. Goren D, Turgay Fen. Hematoloji-Onkoloji Kliniklerinde enfeksiyondan korunmada fiziksel ve kimyasal yöntemler. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2005;25(5) :706-723.

2. Gören Şahin D, Demirel G, Gündüz E, Akay OM. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri Tanı ve Takibinde FLAER Yönteminin Vaka Serisi ile Değerlendirilmesi. Osmangazi T1p Dergisi. 2013;35(1):37-43.

3. Üsküdar Teke H, Karagülle M, Arık D, Gören Şahin D, Gündüz E, And ç N, Durak Aras B, Akay OM . Nadir görülenT hücreli lenfoid bir hastalık: CD8 ( +) T hücreli prolenfositik lösemi. Osmangazi T1p Dergisi. 2015;37(1):35-38. 

Diğer Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. M. Sarıoğlu, M. Bektaş, İ. Soykan, Ö.T. iyidir, Deniz Gören, Ş. Çoban, K. Çınar, Y. Nazlıgül, R. İdilman, M. Toruner, A. Tüzün, H. Bozkaya, M. bıyıkoğlu, H. Çetinkaya, H. Özkan, AR. Beyler, A. Gören, K. Bahar, C. Yurdaydı , S. Karayalçın, N. Örmeci, A. Dökmeci, E. Kesim, A. Özden. "Toplumumuzda Özofajit Görülme Sıklığı Artıyor mu?" 1. Hepatogastroenteroloji Kongresi, P07, Ankara, Türkiye 2004

2. M. Sarıoğlu, M. Bektaş, İ. Soykan, Ö.T. iyidir, Deniz Gören, Ş. Çoban, A-. Tüzün, K. Çınar, Y. Nazlıgül, R. idilman, M. Toruner, H. Bozkaya, M. la bıyıkoğ u, H. Çetinkaya, H. Özkan, AR. Beyler, A. Gören, K. Bahar, C. Yurdaydın, S. Karayalçın, N. Örmeci, AK. Dökmeci, E. Kesim, A. Özden. "Toplumumuzda kolon kanseri sıklığı ve lokalizasyonu" 1. Hepatogastroenteroloji Kongresi, P53, Ankara, Türkiye 2004

3. M. Sarıoğlu, M. Bektaş, Ş. Çoban, İ. Soykan, Ö.T. iyidir, Deniz Gören, K. Çınar, Y. Nazlıgül, R. idilman, M. Toruner, A. Tüzün, H. Bozkaya, M. la bıyıkoğlu, H. Özkan, H. Çetinkaya, AR. Beyler, K. Bahar, S. Karayalçın, C. urdaydın, N. Örmeci, A. Dökmeci, E. Kesim, A. Özden. "Toplumumuzda kolon divertikülü sıklığı ve lokalizasyonu" ı. Hepatogastroenteroloji Kongresi, P54, Ankara, Türkiye 2004

4. Mehmet Bektaş, Deniz Gören, Hülya Çetinkaya, Ali Tüzün, Ali Özden. "Nadir bir spantan bakteriyel peritonit nedeni: Ailevi akdeniz ateşi (FMF). 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB.06/27, Antalya-Türkiye 2004.

5. Mehmet Bektaş, Deniz Gören, Hülya Çetinkaya, İrfan Soykan, Ali Özden. "Asitli hastalarda ayıncı tanıda düşünülmesi gereken bir hastalık: Ailevi akdeniz ateşi (FMF) . 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB.06/34, Antalya-Türkiye 2004.

6. Mehmet Bektaş, İrfan Soykan, Deniz Gören, Hülya Çetinkaya, Kadir Bahar, Ali Tüzün, Ali Özden. "Ailevi akdeniz ateşinde (FMF) özefagus motor on ksiyonlarının değerlendirilmesi. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, PB.02/ 8, Antalya-Türkiye 2004.

7. Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Nilgün Kaşifoğlu, Elanur Karaman, Filiz Bekdemir, Mustafa Karagülle, Olga Meltem Akay, Tercan Us. "Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Sitomegalovirüs DNAemi Tayini: Tek Merkezli Çalışma" 7. Ulusal Kemik İl ği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, Antalya-Türkiye, 2012.

8. Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Zafer Gülbaş. "Proflaktik trombosit transfüzyon tedavisinin tromboelastografik izlemi" 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-08, Antalya-Türkiye, 2012.

9. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Nurettin Erben, Fezan Şahin Mutlu, Olga Meltem Akay. "Remisyon indüksiyon tedavisi uygulanan akut miyeloid lösemili olgular ve allojeneik kök hücre alıcılarında posakanazol proflaksisi" 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-12, Antalya-Türkiye, 2012.

lO. Eren Gündüz, Gülcihan Demirel, Mustafa Karagülle, Deniz Şah , Olga Meltem Akay. Relaps akut lösemili hastalarda akım sitometri ile saptanan immünfenatipik değişiklikler. 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-17, Antalya-Türkiye, 2012.

ll. Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Beyhan Durak, Olga Meltem Akay. "Tedaviye ikincil gelişen akut lösemilerde görülen sitegenetik anomaliler" 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-050, Antalya-Türkiye, 2012.

12. Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Gülcihan Demirel, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. "Paroksismal nokturnal hemoglobinüri tanı ve takibinde FLAER yönteminin vaka serisi ile değerlendirilmesi" 38. Ulusal Hematoloj i Kongresi, P­ 052, Antalya-Türkiye, 2012.

13. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Beyhan Durak Aras, Zafer Gülbaş. "AIIojeneik kök hücre transplantasyonu onrası relaps gelişen akut myeloid lösemi hastasında philadelphia kromozomu varl ğı" 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-057, Antalya-Türkiye, 2012.

14. Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, İlknur Sivrikoz, Zafer Gülbaş. "AIIojeneik kök hücre nakli sonrası memede izole granülositik sarkom olgusu: Tanıda 18 FDG-PET/CT yararlı mı " 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-081, Antalya-Türkiye, 2012.

15. Neslihan Andıç, Eren Gündüz, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Olga Meltem Akay. "Eitrombopag kombine kullanımına bağlı intrakardiyak trombüs olgusu" 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-336, Antalya-Türkiye, 2012

16. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Nesilhan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Nurettin Erben, Fezan Şahin Mutlu, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Allojenik kök hücre nakli yapılan MDS ve AML hasta arında proftaktik pesakanazor kullanımının fungal enfeksiyon gelişimi üzerine etkisi. 10. Febril Nötropeni Sempozyumu. 17-19 Mayıs 2013, Ankara.

17. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Nesii han And ıç, Hava Üsküdar Teke, Nurettin Erben, Fezan Şahin Mutlu, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Akut miyeloid lösemi (AML) proflaktik posakanazol kullanımının fungal infeksiyon gelişimi üzerine etkisi. 10. Febril Nötropeni Sempozyumu. 17-19 Mayıs 2013, Ankara.

18. Neslihan Andıç, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Meltem Akay. Aferez trombosit ünitelerinin 7 gün saklanması; invitro etkinlik ve güvenilirlik çalışması. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-33, AntalyaTürkiye, 2013.

19. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Nesilhan Andıç, Garip Şahin, Fezan Şahin Mutlu, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Demir eksikliği anemisi ve kronik hastalık anemisi ayıncı tanısında yeni eritrosit parametrelerinin kullanım ı . 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-72, Antalya-Türkiye, 2013.

20. Salih Tokmak, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören hin, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Meltem Akay. B-hücreli kronik lenfositik lösemi tanısı olan hastada yeni gelişen IgA tipi multiple myeloma. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, TP-37, Antalya-Türkiye, 2013.

21. Nesilhan Andıç, Hamide Eda Tatlıpınar, Sevgi Özpolat, Beyhan Durak Aras, Deniz Gören Şahin, Hava Üsküdar Teke, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Meltem Akay. De nova akut myeloid lösemi olgusunda tek genetik anormalik: del (6)(p22). 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-037, Antalya-Türkiye, 2013.

22. Tuğba Turgut, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Hava Üsküdar Teke, Neslihan Andıç, Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Özge Bolluk, Fezan Şahin Mutlu, Zafer Gülbaş. Non-Hodgkin lenfarnada otolog periferik kök hücre nakli: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Deneyimi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, S-72, AntalyaTürkiye, 2013.

23. Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Neslihan And ıç, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. "Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Kliniği Eculizumab Deneyimi" 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-086, Antalya-Türkiye, 2013.

24. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Nesilhan Dağlı, Hava Üsküdar Teke, Özge Bolluk, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Demir eksikliği ve demir eksikliği anemisi ayıncı tanısında yeni eritrosit parametrelerinin kullanımı. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-104, Antalya-Türkiye, 2013.

25. Hava Üsküdar Teke, Döndü Üsküdar Cansu, Salih Tokmak, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Neslihan Andıç, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay, Timuçin Kaşifoğlu, Cengiz Korkmaz. Otolog kök hücre nakli son as ı katastrofik antifosfolipid sendromu gel şen multiple myeloma hastası: Olgu sunumu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-145, Antalya-Türkiye, 2013.

26. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Özge Bolluk, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Trombositopenik ha taların ayıncı tanısında MPV (mean platelet volümünün önemi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-166, Antalya-Türkiye, 2013.

27. Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Sert damakta lokalize vegetan kitlenin nadir bir nedeni: Anaplastik büyük hücreli lenfoma. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-180, Antalya-Türkiye, 2013.

28. Neslihan Andıç, Beyhan Durak Aras, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. 17p delesyonu olan esansiyel trombositemi hastasında hidroksiüre tedavisi lösemik dönüşümü hıziandırıyor mu?. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-203, Antalya-Türkiye, 2013.

29. Hava Üsküdar Teke, Mustafa Karagülle, Neslihan Andıç, Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Multiple miyeloma hastalarında, auer rod benzeri inklüzyon cisimcikleri içeren plazma hücrelerinin varlığı kötü prognozu gösterebilir mi?. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-223, Antalya-Türkiye, 2013.

30. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Özge Bolluk, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Multiple miyelomal ı bir hastada dekzametazon kullanımına bağlı gelişen sinüs bradikardisi. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-233, Antalya-Türkiye, 2013.

31. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Özge Bolluk, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Dirençli kronik idiopatik trombositopenik purpuralı olgularda ikinci basamak tedavide yeni bir seçenek: Eltrombopag. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-256, Antalya-Türkiye, 2013.

32. Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Neslihan And ıç, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Danasine bağlı alt ekstremitede arteriyel ve venöz tromboz: Olgu sunumu. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-275, Antalya-Türkiye, 2013.

33. Anıl Tombal<, Mehmet Ali Uçar, Aydan Akdeniz, Eyüp Naci Tiftik, Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay, Murat Yıldırım, Oral Nevruz, Cem Kis, Emel Gürkan, Şerife Medeni Solmaz, Mehmet Ali Özcan, Rahşan Yıldırım, İlhami Berber, Mehmet Ali Erkurt, Tülin Fıratlı Tuğlular, Pınar Tarkun, İrfan Yavaşoğlu, Mehmet Hilmi Doğu, İsmail Sarı, Mustafa Merter, Muhit Özcan, Esra Yıldızhan, Leylagül Kaynar, Özgür Mehtap, Ayşe Uysal, Fahri Şahin, Ozan Salim, Mehmet Ali Sungur. 'Yaşlı akut miyeloid lösemili hastaların tedavisinde 5-Azasitidin tedavisinin tkinliği'. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, T-002, Antalya-Türkiye, 2014.

34. Viidan Özkocaman, Olga Meltem Akay, Fahir Özkalemkaş, Hilmi Erdem Gözden, Deniz Gören Şahin, Tuba Ersal, Tuğcan Erus, Rıdvan Ali. Yüksek riskli miyelodisplastik sendrom ve akut lösemili olgularda azasitidin (Vidaza) kullanımının değerlendirimi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-019, AntalyaTürkiye, 2014.

35. Eren Gündüz, Serap Sermet, Cengiz Bal, Olga Meltem Akay, Hava Üsküdar Teke, Neslihan Andıç, Deniz Gören Şahin. Lenfomalı hastalarda CD4+CD25+FOXP3+ regülatör (düzenleyici) T hücre düzeyleri ile klinik özellikler ara ındaki ilişkinin değerl ndirilmesi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, TP-029, Antalya-Türkiye, 2014.

36. Mustafa Karagülle, Beyhan Durak Aras, Neslihan Andı , Sevgi Işık , Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay. Parsiyel kromozom 71q triplikasyonununmultiple miyelom ve akut lenfobiastik lösemideki prognostik önemi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-056, Antalya-Türkiye, 2014.

37. Mustafa Karagülle, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay, Fezan Şahin Mutlu, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahi , Eren Gündüz. Akut miyeloid lösemi (AML) ve miyelodisplastik sendromlu (MDS) hastalarda trizomi 8 varlığının klinik ve prognostik önemi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-057, Antalya-Türkiye, 2014.

38. Mustafa Karagülle, Deniz Gören Şahin , Nesii han And ıç, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Kronik miyeloid löseminin (KML) moleküler tanısında ve tedavisinin takibinde farklı kitlerin karşılaşt rılması. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-060, Antalya-Türkiye, 2014.

39. Mustafa Karagülle, Beyhan Durak Aras, Neslihan Andıç, Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin, Sevilhan Artan, Olga Meltem Akay. T hücreli Non-Hodgkin lenfoma ve akut miyeloid lösemili hastada t(8; 13) rl ığ ının klinik ve prognostik önemi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-061, Antalya-Türkiye, 2014.

40. Mustafa Karagülle, Beyhan Durak Aras, Neslihan Andıç, Sevgi Işı , Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay. Multiple miyelomalı hastada translokasyon(12;22) varlığının klinik önemi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-063, Antalya-Türkiye, 2014.

41. Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hematoloji Kliniğinde tanı alan paroksismal nceturnal hemoglobinürili taların klinik özellikleri. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-128, Antalya-Türkiye, 2014.

42. Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Beyhan Durak Aras, Hava Üsküdar Teke, Olga Meltem Akay, Deniz Gören Şahin , Banu Kara Kıvanç . Kronik lenfositik lösemi öncesi yada sonrası solid malignite lişen hastalarımız: Olgu Serisi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-226, Antalya-Türkiye, 2014.

43. Hava Üsküdar Teke, Deniz Gören Şahin , Mustafa Karagülle, Deniz rık, Neslihan And ç, Eren Gündüz, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay. Nadir görülen T hücreli lenfoid bir hastalık : CD8+ T hücreli prolenfositik lösemi. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-241, Antalya-Türkiye, 2014.

44. Hava Üsküdar Teke, Vahap Aslan, Eren Gündüz, Mustafa Karagülle, Neslihan Andıç, Deniz Gören Şahin, Sevgi Özpolat, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay. Philadelphia negative esansiyel trombositozdan Philadelphia pozitif kronik miyeloid lösemiye dönüşüm:Oigu sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-301, Antalya-Türkiye, 2014.

45. Hava Üsküdar Teke, Olga Meltem Akay, Deniz Gören Şahin, Mustafa Karagülle, Eren Gündüz, Neslihan And ıç. Niletinibe bağlı nadir bir yan etki; Plevral sıvı: Olgu sunumu. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-311, Antalya-Türkiye, 2014.

46. Deniz Gören Şahin , Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Neslihan Andıç, Olga Meltem Akay. Multiple miy lomanın ım sitometri ile tanısını gölgeleyen bir faktör: Hiperviskozite. 40. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-327, Antalya-Türkiye, 2014.

47. Hasan Ergenç, Demet Çekdemir, Deniz Gören Şahin, Hava Üsküdar Teke, Ali Tamer, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Priapizm ile prezente olan kronik miyeloid lösemi. Deneysel Hematoloji Kongresi & EBMT Highlight, 18-20 Nisan 2014, Kapadokya.

48. Deniz Gören Şahin, Buket Yurteri, Ahmet Ye ilyurt, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Akut miyelositer lösemi astalarınd a peroksizom proliferatör aktive edici reseptör gama geninin epigenetik düzenlenmesi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-016, Antalya-Türkiye, 2015.

49. Deniz Gören Şahin, Neslihan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Olga Meltem Akay. Kronik miyeloproliferatif hastalıklarda lökosit-trombosit agregat varlığının değerlendirilmesi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-054, AntalyaTürkiye, 2015.

5O. Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Nesilhan Andıç, Hava Üsküdar Teke, Banu Kara Kıvanç, Olga Meltem Akay. Renal hasar ile başvuran multiple miyelomlu hastalara ait otolog nakil sonuçlarının değer endirilmesi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-060, Antalya-Türkiye, 2015.

5l. Deniz Gören Şahin, Afsun Şahin, Olga Meltem Akay. Pseudoeksfoliasyon sendromunda görülen tromboz eğiliminin rotasyonel tromboelastografi ile değerlendirilmesi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-070, Antalya-Türkiye, 2015.

52. Mustafa Karagülle, İnci Vetem, Deniz Gören Şahin. T hücreli Non-Hodgkin lenfarnalı hastada tedavi esnasında gelişen akut miyeloid lösemi. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-015, Antalya-Türkiye, 2015.

53. Mustafa Karagülle, İnci Vetem, Deniz Gören Şahin . Atipik yerl eş li nüks NonHodgkin lenfoma olgusu. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-202, Antalya-Türkiye, 2015.

54. Mustafa Karagülle, İnci Vetem, Deniz Gören Şahin. Atipik rleşimli NonHodgkln lenfoma olgusu. 41. Ulusal Hematoloji Kongresi, P-210, Antalya-Türkiye, 2015.

55. Pınar Yıldız, Deniz Gören Şahin, Neslihan Andıç, Havva Üsküdar Teke, Eren Gündüz, O. Meltem Akay. Edinilmiş dirençli trombotik trombositopenik purpura olgularında immünadsorbsiyon. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, mir, Türkiye, 2015.

56. Gonca Akdere, Deniz Gören Şahin, Eren Gündüz, Hava Üsküdar Teke, Neslihan Andıç, Olga Meltem Akay. Miyelodisplastik sendromlu bir olgunun supraklaviküler·lenf nodunda ekstrameduller hematopoez. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2015.

57. Pınar Yıldız, Ayşe Kuşcu Tambova, Deniz Gören Şahin, O.Meltem Akay, Cengiz Korkmaz. immün düşkün bir hastada difüz büyük B hücreli lenfoma. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 2015.

88. Mutlu Arat, Hasan Sami Göksoy, Deniz Gören Şahin, Fehmi Hindilerden, Serkan Güvenç, Nurcan Özçelik, Reyhan Küçükkaya, Tülay Özçelik. Güncel durumda akut lösemide allojeneik hematopoetik kök hücre naklinde tam uyumlu ka deş verici bir zorunluluk mu? 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-014, Antalya-Türkiye, 2016.

59. Deniz Gören Şahin, Surçin Sağlam, Elif Birtaş Ateşoğlu, Erman Öztürk, Eren Gündüz, Beyhan Durak Aras, Olga Meltem Akay, Mustafa Çetiner, Mutlu Arat, Zafer Gülbaş, Burhan Ferhanoğlu. Tedavi ilişk li akut miyeloid lösemide sitegenetik anomaliler: çok merkezli, retrospektif bir değerlendirmenin sonu ları. 42. Ulusal Hematoloji Kongresi, SS-054, Antalya-Türkiye, 2016.

60. Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay, Muzaffer Keklik, Vahap Okan, Abdullah Karakuş, Erdal Kara, Mehmet Ali Erkurt, Kadir İlkkılıç, Rahşan ıl dı rım, Gülsüm Akgün Çağlıyan, Salih Aksu, Mehmet Hilmi Doğu, Mehmet Sinan Dal, Volkan Karakuş, Ali İhsan Gemici, Hatice Terzi, Engin Kelkitli, Gülsüm Emel Pamuk, Serdar Şıvgın, Ali Ünal, Mehmet Yılmaz, Orhan Ayyıldız, Cengiz Demir, Serdal Korkmaz, İsmail Sarı, Bülent Eser, Fevzi Altuntaş . Ülkemizdeki paroksismal nceturnal hemogloblnüri hastalarının klinik özelliklerinin ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi :çok merkezli bir çalışma. 2.Uiusal Kan ve Kemik İliği Nakli Kongresi, Girne, KKTC, 2017 


Deniz Gören Şahin, Olga Meltem Akay. Hernatolog 2013:3-1. Histiositik ve dendritic hücre maligniteleri. 

Yayınlar

Araştırma Projeleri

ı. KML'de invivo T-lenfosit fonksiyonlarının akım sitometrik değ rl nd rilmesi ve imatinib tedavisi sırasında ortaya çıkabilecek değişiklikler. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:20050809211

2. Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda koroner arter hastalığına sebep olan genetik determinantların genom boyu bağlantı çalışması (GWAS) ile ara tırılması: 6p24 kromozumundaki tek nükleotid polimorfizmlerin olası rolü. 2009 yılı 2. Dönem TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu - Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Joslin Diyabet Merkezi

3. Akut miyelositer lösemi hastalarında peroksizom proliferatör aktive edici reseptör gama geninin epigenetik düzenlenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No:2014-409