Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, 2007 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Tıp Doktoru olarak mezun olmuş, 2012 yılında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde Üroloji ihtisasını tamamlamıştır.

2008 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde ilk defa Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan robotik cerrahi ekibinde bulunmuş ve bu merkezde 100’den fazla robotik ürolojik ameliyata katılmıştır.

2013 ve 2016 yılları arasında Kars Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, bu hastanede 1000’in üzerinde ürolojik ameliyat (açık ve kapalı böbrek ve prostat ameliyatları, inmemiş testis, hipospadias onarımı, böbrek çıkış darlığı ameliyatları vb.) gerçekleştirmiştir.

2016 yılında yazılı ve sözlü sınavları başarı ile geçerek Avrupa Ürolojisi Yeterlilik Sertifikası (FEBU-Fellow of European Board of Urology) ünvanını almaya hak kazanmıştır.

Ağırlıklı olarak robotik ve laparoskopik cerrahi ile üroonkoloji alanında bilimsel çalışmalar yapan Dr. Öğr. Gör. Cem Başataç, 2016 yılından itibaren Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Şişli ve Gayrettepe Florence Nightingale Hastanelerinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2017 Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Ürolog
 • 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Kliniği Üroloji Öğretim Üyesi
 • 2016 Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul Üroloji Öğretim Üyesi
 • 2016 - 2016 Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi Üroloji Uzm.
 • 2013 - 2016 Kars Devlet Hastanesi Üroloji Uzm.
 • 2012 - 2013 İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzm.
 • 2007 - 2012 İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji uzmanlık eğitimi
 • 2001 - 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Doktoru

 • SM Journal of Urology  
 • Türkiye ESRU
 • Avrasya Üroonkoloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derneği


Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Boylu U, Basatac C, Turan T, Onol F, Gumus E. Comparison of surgical and functional outcomes of minimally invasive and open pyeloplasty. J Laparoendosc Adv Surg Tech A; 22(10):968-971, (2012).

2. Boylu U, Basatac C, Yildirim U, Onol FF, Gumus E. Comparison of surgical, functional, and oncological outcomes of open and robot-assisted partial nephrectomy. J Min Access Surg. 11:72-7, (2015).

3. Basatac C, Cicek MC. Vesicocutaneous Fistula Treatment Using With Omental Flap Interposition. J Surg Case Rep. 2:1-3, (2015).

4. Basatac C, Cicek MC. A huge benign prostatic hyperplasia presenting with renal failure. J Surg Case Rep. 6;1-2, (2015).

5. Basatac C, Cicek MC. An Uncommon Cause of Urge Urinary Incontinence in Female Patient: Huge Bladder Stone. SM J Urol. 2016; 2(1): 1015.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Başataç C, Boylu U, Turgay T, Küçük EV, Gümüş E. Transperitoneal Robotik Pyeloplasti: İlk Deneyimlerimiz. Türk Üroloji Dergisi; 37(2):118-122, (2011).

2. Gümüş E, Boylu U, Başataç C. Ürolojide Robotik Cerrahi Uygulamaları. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics; 4(2):1-6, (2011).

3. Başataç C, Boylu U, Gümüş E. Büyük renal kitle: Olgu sunumu. Yeni Üroloji Dergisi; 6(3):46-49, (2011).

4. Boylu U, Başataç C, Turgay T, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı radikal prostatektomi: Cerrahi, onkolojik ve fonksiyonel sonuçlar. Türk Üroloji Dergisi; 38(1):8-13, (2012).

5. Turan T, Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Düşük risk grubundaki prostat kanseri için uygulanan robot yardımlı radikal prostatektomide pozitif cerrahi sınırları predikte eden faktörler. Türk Üroloji Dergisi; 39(2): 69-73, (2013).


6. Boylu U, Başataç C. Üreteropelvik Bileşke Darlıklarının Tedavisinde Robotik Piyeloplasti. Endoüroloji Bülteni; 18:1-5, (2013).

7. Boylu U,  Turan T,  Başataç C,  Önol FF,  Gümüş EE. Prostat ağırlığının robot yardımlı radikal prostatektomi sonuçları üzerine etkisi. Türk Üroloji Dergisi; 39(4): 209-213, (2013).

8. Başataç C, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde açık, laparoskopik ve robotik pyeloplasti tekniklerinin cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi; 40(1): 24-30, (2014).

9. Önol FF, Başataç C, Önol ŞY, Boylu U, Gümüş E. Tüm Anterior Üretrayı Tutan Darlıkların Tedavisinde Tek Aşamalı Dorsal İnlay Bukkal Mukozal Greft Üretroplasti. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);21-27, (2014).

10. Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Comparison of Barbed and Conventional Polyglactin Sutures for Renorraphy in Robot-Assisted Partial Nephrectomy. Yeni Üroloji Dergisi; 9(3);28-32, (2014).

11. Boylu U, Başataç C, Yıldırım Ü, Önol FF, Gümüş E. Robot yardımlı parsiyel nefrektomi olgularının cerrahi, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları. Göztepe Tıp Dergisi; 29(3): 154-160, (2014).

12. Boylu U, Basatac C. Robot Assisted Partial Nephrectomy with Near-Infrared Fluorescence Imaging. Robotics, Lap and Endosurg 2(3): 135-138 (2016)

13. Başatac C, Cicek MÇ. Kars Devlet Hastanesinde Laparoskopik Üroloji Deneyimlerimiz. Ege Tıp Dergisi: 56(1);1-5, (2017).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Başataç C, Turan T, Ekinci MO, Boylu U, Gümüş E. Primer İnfertil Hastalarda Akupuntur Tedavisinin Sperm Parametreleri Üzerine Etkisi: Prospektif, Randomize, Pilot Çalışma, 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim - 3 Kasım 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı; 134-135pp. P-070, (2010).

2. Gümüş E, Başataç C, Turan T, Kulalı ŞF. Robotik Piyeloplasti: İlk Deneyimlerimiz. 21. Ulusal Üroloji Kongresi, 30 Ekim - 3 Kasım 2010, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı; P-074 (2010).

3. Boylu U, Güzel R, Suçeken FY, Başataç C, Gümüş E. Robotik Parsiyel Nefrektomi: Cerrahi ve Onkolojik Sonuçlar, 4. Üroonkoloji Kış Sempozyumu, 2-6 Şubat 2011, Antakya. Bildiri Özet Kitabı; 68-69pp. P46, (2011).

4. Önol FF, Güzel R, Başataç C, Boylu U, Küçük EV, Gümüş E. Polipropilen meş kullanılarak transvajinal prolapsus onarımı yapılan hastalarda meş erozyon riskini arttıran faktörler, 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, 8-11 Aralık 2011, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı; 62pp. P-44, (2011).

5. Önol FF, Başataç C, Tosun F, Göçmen A, Gümüş E. Transobturator Teyp sonrası gelişen mesane içine mesh erozyonunun endoskopik tedavisi. 2. Ulusal Kadın ve İşlevsel Üroloji Kongresi, 8-11 Aralık 2011, Antalya. Bildiri Özetleri Kitabı; 14pp. V-11, (2011).

6. Küçük EV, Başataç C, Buğday MS, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Primer infertil hastalarda Akupunktur tedavisinin sperm parametreleri ve gebelik oranları üzerine etkisi: prospektif, randomize, pilot çalışma, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; P-412, (2012).

7. Önol FF, Başataç C, Tosun F, Boylu U, Küçük EV, Gümüş E. Anterior üretrayı tutan uzun darlıkların tedavisinde tek aşamalı dorsal onlay bukkal mukozal greft (BMG) üretroplasti, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; V-018, (2012).

8. Boylu U, Başataç C, Güzel R, Önol FF, Gümüş E. Yüksek dereceli T1 mesane tümörlerinin onkolojik sonuçları, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; P-321, (2012).

9. Boylu U, Güzel R, Başataç C, Önol FF, Gümüş E. Robotik parsiyel nefrektomide renorafi için V-Loc sütürü kulanımının cerrahi sonuçları, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; S-029, (2012).

10. Boylu U, Güzel R, Başataç C, Küçük EV, Gümüş E. Robotik ve açık parsiyel nefrektominin cerrahi ve onkolojik sonuçlarının karşılaştırılması, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; S-032, (2012).

11. Boylu U, Başataç C, Küçük EV, Önol FF, Gümüş E. MicroPERC: Böbrek taşlarına yeni yaklaşım, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; V-008, (2012).

12. Boylu U, Başataç C, Güzel R, Küçük EV, Önol FF, Gümüş E. Laparoskopik transperitoneal sol dismembered pyeloplasty, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; V-035, (2012).

13. Boylu U, Başataç C, Önol FF, Küçük EV, Gümüş E. Robotik RPLND: Post-kemoterapi rezidüel kitle, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; V-043, (2012).

14. Boylu U, Güzel R, Başataç C, Önol FF, Gümüş E. Robotik parsiyel nefrektomide renorafi için V-Loc sütürü, 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; V-070, (2012).

15. Boylu U, İpek C, Başataç C, Gümüş E. Robotik Nefroüreterektomi: Video sunumu. 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart, İstanbul, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Kayıt no: 172, (2011).

16. Boylu U, Başataç C, Güzel R, Gümüş E. Üreteropelvik Bileşke Obstrüksiyonunun Tedavisinde Robotik ve Açık Pyeloplastinin Etkinliklerinin Karşılaştırması: 29 Hastalık Seri. 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart, İstanbul, Kongre Bildiri Özetleri Kitabı, Kayıt no: 173, (2011).

17. Küçük EV, Başataç C, Buğday MS, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Primer infertil hastalarda akupunktur tedavisinin sperm parametreleri ve gebelik oranları üzerine etkisi: prospektif, randomize, pilot çalışma. 22. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-6 Mayıs, KKTC. Kongre Özet Kitabı; P-412, (2012).

18. Turan T, Boylu U, Başataç C, Önol FF, Gümüş E. The effect of prostate size on the outcomes of robot assisted radical prostatectomy, 5. Üroonkoloji Kış Kongresi, 30 Ocak - 3 Şubat 2013, Üsküp, Makedonya. Yeni Üroloji Dergisi; 8(Özel Sayı):35-36, S-019, (2013).

19. Boylu U, Başataç C, Yıldırım Ü, İnkaya A, Sobay R, Önol FF, Gümüş E. Robot Yardımlı ve Açık Parsiyel Nefrektomi’nin Cerrahi, Onkolojik ve Fonksiyonel Sonuçlarının Karşılaştırılması. 23. Ulusal Üroloji Kongresi, 16 - 19 Ekim 2014, Antalya. Kongre Özet Kitabı; SS-092, (Ref. 0325).

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Boylu U, Başataç C. Üreter taşlarının tedaviside beden dışı şok dalgalarıyla taş kırma (ESWL). Üreter ve Üretranın Hastalıkları ile Tedavileri, (Editörler: Recep Büyükalpelli, Fikret Erdemir, Ramazan Aşcı), pp 73-81 (2014).

2. Boylu U, Başataç C. Üreter taşlarının tedaviside laparosopik üreterolitotomi. Üreter ve Üretranın Hastalıkları ile Tedavileri, (Editörler: Recep Büyükalpelli, Fikret Erdemir, Ramazan Aşcı), pp 83-90 (2014).

3. Boylu  U, Başataç C. Endoskopik taş operasyonlarında video görüntüleme ve dijital dökümantasyon. Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi, (Editör: Turhan Çaşkurlu), 2015 (Baskıda).

4. Boylu U, Başataç C, Gümüş E. Robotik parsiyel nefrektomi. Robotik Cerrahi Güncelleme, (Editör: Ali Fuat Atmaca), 2015 (Baskıda).

5. Tan B, Başataç C, Bilen CY, Akpinar H, Sözen S. Adrenal Hastalıkları. Üroloji Masaüstü Başvuru Kitabı, (Editör: Serdar Tekgül, Levent Türkeri, Adil Esen, Bülent Alıcı)İkinci baskı 2016, Ankara.

Diğer Yayınlar

Atıflar

Boylu U, Basatac C, Turan T, Onol F, Gumus E. Comparison of surgical and functional outcomes of minimally invasive and open pyeloplasty. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. December 2012, 22(10): 968-971.

1. Autorino R, Eden C, El-Ghoneimi A, Guazzoni G, Buffi N, Peters CA, et al. Robot-assisted and laparoscopic repair of ureteropelvic junction obstruction:a systematic re view and meta-analysis. Eur Urol. 2014 Feb;65(2):430-52.

2. Chen Z, Zhou P, Yang ZQ, Li Y, Luo YC, He Y, et al. Transperitoneal mini-laparoscopic pyeloplasty and concomitant ureteroscopy-assisted pyelolithotomy for ureteropelvic junction obstruction complicated by renal caliceal stones. PLoS One. 2013;8(1):e55026.

3. Pahwa M, Pahwa AR, Girotra M, Abrahm RR, Kathuria S, Sharma A. Defining the pros and cons of open, conventional laparoscopy,and robot-assisted pyeloplasty in a developing nation. Adv Urol. 2014;2014:850156.

4. Canda AE, Atmaca AF, Balbay MD (2013) Robotic Pyeloplasty: Step by Step Surgical Technique. Adv Robot Autom 2: 111. doi: 10.4172/2168-9695.1000111

5. Başataç C, Boylu U, Önol FF, Gümüş E. Comparison of surgical and functional outcomes of open, laparoscopic and robotic pyeloplasty for the treatment of ureteropelvic junction obstruction. Turkish Journal of Urology 2014;40(1): 24-30.

6. Lima M, Ruggeri G, Messina P, Tursini S, Destro F, Mogiatti M. One-Trocar-Assisted Pyeloplasty in Children: An 8-Year Single Institution Experience. Eur J Pediatr Surg. 2014 Oct 26.Doi: 10.1055/s-0034-1372459.

7. Ener K, Altınova S, Canda AE, Özcan MF, Asil E, Ürer E. Outcomes of robot-assisted laparoscopic transperitoneal pyeloplasty procedures: a series of 18 patients. Turk J Urol. 2014 Dec;40(4):193-8.

8. Lima M, Ruggeri G, Messina P, Tursini S, Destro F, Mogiatti M. One-trocar-assisted pyeloplasty in children: an 8-year single institution experience. Eur J Pediatr Surg 2015; 25(03): 262-68.

9. Memon MA, Biyabani SR, Ghirano R, Aziz W, Siddiqui KM. Is laparoscopic pyeloplasty a comparable option to treat Ureteropelvic junction obstruction (UPJO)? Acomparative study. J Pak Med Assoc. 2016 Mar;66(3):324-7.

10. Pal DK, Madhuri VKS, Ghosh B. Open Pyeloplasty Revisited in Low-Resource Settings. Sch. J. App. Med. Sci., 2015; 3(5A):1858-1860

Boylu U, Basatac C, Yildirim U, Onol FF, Gumus E. Comparison of surgical, functional, and oncological outcomes of open and robot-assisted partial nephrectomy. J Min Access Surg. 11:72-7, (2015).

1. Kim DK, Komninos C, Kim L, Rha KH. Robot-assisted Partial Nephrectomy for Endophytic Tumors.  Curr Urol Rep. 2015 Nov;16(11):76

2. Lee, Chanwoo, et al. "Comparison of Renal Function between Robot-Assisted and Open Partial Nephrectomy as Determined by Tc 99m-DTPA Renal Scintigraphy." Journal of Korean Medical Science 31 (2016).

3. Shen Z, Xie L, Xie W, Hu H, Chen T, Xing C, Liu X et al. The comparison of perioperative outcomes of robotassisted and open partial nephrectomy: a systematic review and meta-analysis. World J Surg Oncol. 2016 Aug 22;14(1):220.

4. Frosini F, Miniati R, Grillone S, Dori F, Gentili GB, Belardinelli A. Integrated HTA-FMEA/FMECA methodology forthe evaluation of robotic system in urology and general surgery. Technol Health Care. 2016 Nov 14;24(6):873-887.

5. Pantelidou M, Challacombe B, McGrath A, Brown M, Ilyas S, Katsanos K, et al. Percutaneous Radiofrequency Ablation Versus Robotic-Assisted Partial Nephrectomy for the Treatment of Small Renal Cell Carcinoma. Cardiovasc Intervent Radiol. 2016 Nov;39(11):1595-1603.

6. Xia L, Wang X, Xu T, Guzzo TJ. Systematic Review and Meta Analysis of Comparative Studies Reporting Perioperative Outcomes of Robot-Assisted Partial Nephrectomy versus Open Partial Nephrectomy. J Endourol. 2016 Jun 15. [Epub ahead of print]

Basatac C, Cicek MC. Vesicocutaneous Fistula Treatment Using With Omental Flap Interposition. J Surg Case Rep. 2:1-3, (2015).

1. Kapoor VK, Gupta N, Behari A, Sharma S, Kumar II A, Prakash A, et al. Omental Flap to Protect Gastro-Duodenal Artery Stump From Pancreatic Anastomotic Leak in Pancreato-Duodenectomy. JOP. J Pancreas 2016 May 09; 17(3):289-293.

2. Elizondo RA, Au JK, Gargollo PC, Tu DT. Vacuum-assisted Closure of a Vesicocutaneous Fistula in a Pediatric Patient After Bladder Cystoplasty. Urology , 2016: 95 ; 190 – 191.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Başarılı olunan sınavlar

1. 2014- Yabancı Dil Sınavı (YDS): 66,25
2. 2015- Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı: 80
3. 2016- European Board of Urology: 77

Yayınlar

Uzmanlık Tezi

Üreteropelvik bileşke darlıklarının tedavisinde açık, laparoskopik ve robotik piyeloplasti tekniklerinin cerrahi ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Uğur Boylu, 2012. 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Davetli Konuşmacı

1. Türk Üroloji Derneği Kuzey Marmara Şubesi Aylık Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2011.
a. Cem Başataç: Olgu tartışması: Endoüroloji – Böbrek taşı ve tedavisi

2. Anadolu Ürologları Aylık Bilimsel Toplantısı, İstanbul, Mart 2012.
a. Cem Başataç: Olgu tartışması: Üriner inkontinans, Kadın Ürolojisi.

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Boylu U, Basatac C, Kucuk EV, Onol FF, Gumus E. MicroPERC: A new approach to kidney. 30th World Congress of Endourology & SWL, 4 - 8 Eylül 2012, İstanbul, Türkiye. J Endourol; 26(Suppl.1): A504, (2012).

2. Onol FF, Guzel R, Basatac C, Boylu U, Küçük EV, Gumus E. Risk Factors Associated with Mesh Erosion in Patients with Transvaginal Prolapse Repair using “Surgeon- Tailored” Polypropylene Mesh. AUA Annual meeting, 19-23 May 2012, Atlanta, USA. AUA-Turkish Association of Urology Abstract Book. pp. 24, (2012).

3. Boylu U, Basatac C, Inkaya A, Onol FF, Gumus E. A low-caliber percutaneous nephrolithotomy system (Microperc) for the treatment of kidney stones. 31st World Congress of Endourology & SWL, 22 - 26 Ekim 2013, New Orleans, ABD. J Endourol; 27 (Suppl.1): 13-706, (2013).

4. Boylu U, Basatac C, Turan G, Onol FF, Gumus E. Comparative outcomes of open versus laparoscopic versus robotic pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction. 31st World Congress of Endourology & SWL, 22 - 26 Ekim 2013, New Orleans, ABD. J Endourol; 27 (Suppl.1): 13-652, (2013).

5. Boylu U, Basatac C, Tahra A, Onol FF, Gumus E. Laparoscopic ureterolithotomy with fibrin sealant in the treatment of large impacted proximal ureteral stone. 31st World Congress of Endourology & SWL, 22 - 26 Ekim 2013, New Orleans, ABD. J Endourol; 27 (Suppl.1): 13-716, (2013).

6. Onol FF, Basatac C, Tahra A, Guzel R, Boylu U, Onol SY. Dorsal Inlay Buccal Mucosal Graft Urethroplasty in the Single-Stage Management of Long Anterior Urethral Strictures. American Urological Association (AUA) Annual Meeting, 16-21 Mayıs, 2014, Orlando, Florida, ABD, J Urol (Supp.); 191(4): 361, (2014).

7. Akpinar H, Basatac C, Tanriverdi O, Altunrende F. Treatment of T2a Renal Tumor by Robot Assisted Partial Nephrectomy with Segmental Renal Artery Control. 34st World Congress of Endourology, 8-12 November, Cape Town, South Africa. (2016)

8. Akpinar H, Basatac C, Tanriverdi O. Robotic radical prostatectomy in patient with previous abdominoperineal resection. 34st World Congress of Endourology, 8-12 November, Cape Town, South Africa. (2016)