Dr. Öğr. Üyesi Cansu Selcan AKDENİZ

Dr. Öğr. Üyesi
Cansu Selcan AKDENİZ

Kardiyoloji

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
  • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

  • Videolar
  • Haberler
Bugün
  • 2017 Şişli Florence Nightingale Hastanesi , İstanbul Kardiyoloji / Dr. Öğr. Gör.
  • 2014 - 2015 Montreal Heart Institute Research Centre, Montreal/Kanada Araştırma Asistanı
  • 2013 - 2014 Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirdağ Uzman Dr. (Mecburi hizmet)
  • 2011 - 2013 Anamur Devlet Hastanesi, Mersin Uzman Dr. (Mecburi hizmet)
  • 2006 - 2011 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Doktora / S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık / Kardiyoloji
  • 1999 - 2005 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Lisans / Y.Lisans

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Golcuk E, Akdeniz C, Aslanger EK, Cizgici Y, Esen B, Umman B, Sezer M, Umman S. Persistent arteriosinusoidal coronary fistulae in a patient with hypertrophic cardiomyopathy. Acta Cardiol. 2010 Jun;65(3):371-3. (A-2)

2. Aslanger E, Uslu B, Akdeniz C, Polat N, Cizgici Y, Oflaz H. Intrarenal application of N-acetylcysteine for the prevention of contrast medium-induced nephropathy in primary angioplasty. Coron Artery Dis. 2012 Jun;23(4):265-70. (A-1)

3. Sezer M, Akdeniz C, Aslanger E, Kaplan A, Yılmaz A, Guz G, Umman B, Bugra Z, Umman S. Role of C-Reactive Protein in Determining Microvascular Function in Patients With Non-ST-Segment Elevation Acute Coronary Syndrome Undergoing Percutaneous Coronary Intervention. Am J Cardiol. 2013 Jun 15;111(12):1734-8. (A-1)

4. Akdeniz C, Umman S, Nisanci Y, Umman B, Bugra Z, Aslanger EK, Kaplan A, Yilmaz A, Teker E, Güz G, Polat N, Sezer M. Percutaneous coronary intervention increases microvascular resistance in patients with non-ST- elevation acute coronary syndrome. EuroIntervention. 2013 Jun 22;9(2):228-34. (A-2)

5. Akdeniz C, Umman S, Kaplan A, Nisanci Y, Umman B, Buğra Z, Aslanger E, Hausenloy DJ, Yilmaz A, Polat N, Sezer M. Coronary plaque composition and post-PCI complications in NSTEMI. JACC Cardiovasc Imaging. 2013 Dec;6(12):1349-50. (A-1)

6. Kaplan A, Gurdal A, Akdeniz C, Kiraslan O, Bilge AK.The Relationship between Left Atrial Volume and Ventricular Arrhythmias in the Patients with Dilated 
Cardiomyopathy. Int Cardiovasc Res J. 2014 Jan;8(1):18-23. (A-3)

7. Teixeira T, Hafyane T, Stikov N, Akdeniz C, Greiser A, Friedrich MG .Comparison of different cardiovascular magnetic resonance sequences for native myocardial T1 mapping at 3T. J Cardiovasc Magn Reson. 2016 Oct 4;18(1):65. 

Yayınlar

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Akdeniz C, Umman S, Umman B, Nisanci Y, Teker E, Kaplan A, Sezer M. The impact of coronary plaque components on microvascular resistance in patients presenting with non-ST elevation acute coronary syndrome. Oral presentation, European Society of Cardiology Congress, 2011 Paris, France.  European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 330

2. Akdeniz C, Nisanci Y, Umman S, Umman B, Guz G, Gurdal A, Golcuk E, Polat N, Sezer M. The relationship between admission C - reactive protein levels and microvascular dysfunction in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome undergoing stenting. Poster prestentation, P1631  European Society of Cardiology Congress 2011 Paris, France. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 259

3. Akdeniz C, Nisanci Y, Umman S, Umman B, Golcuk E, Sezer M. Influence of percutaneous coronary intervention on true microvascular resistance in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome. Poster prestentation, European Society of Cardiology Congress 2011 Paris, France. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 856-857

4. Akdeniz C, Umman S, Nisanci Y, Umman B, Kaplan A, Aslanger E, Kiraslan O, Yilmaz A, Atakan A, Sezer M. Impact of predilatation on periprocedural microvascular injury in patients with non-ST elevation acute coronary syndrome undergoing stenting.  Poster prestentation, European Society of Cardiology Congress 2011 Paris, France. European Heart Journal ( 2011 ) 32 ( Abstract Supplement ), 857

5. Yalin K, Buyukbayrak H, Golcuk E, Akdeniz C, Cakir O, Bilge AK, Adalet K. No association between scar size and characteristics on microvolt T wave alternans in post myocardial infarction patients. Poster presentation – EuroCMR 2012 Vienna, Austria.

6. Akdeniz C, Umman S, Nisanci Y, Umman B, Bugra Z,  Sezer M. Influence of coronary plaque compositions on fractional flow reserve and epicardial stenosis resistance. Poster presentation (P4440), European Society of Cardiology Congress 2012 Munich, Germany .European Heart Journal (2012),33 (Abstract Supplement),777

Kitap ve Bölüm Çevirmenliği

1. Cansu Selcan Akdeniz, Abdullah Kaplan, Ömer Kıraslan. Pratik EKG, Beşinci Baskı (The ECG in Practice, 5th Edition). John R.Hampton, David Adlam.  İstanbul Medikal Yayıncılık, 2012. ISBN - 978-605-4499-15-1 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Akdeniz C,  Nisanci Y, Umman S, Umman B, Yilmaz A, Güz G, Atakan A, Kaplan A, Kıraslan O, Sezer M. ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü ile perkütan koroner girişim sonrası mikrovasküler disfonksiyon ve miyonekroz arasındaki ilişki. Poster Sunum, 27. Türk Kardiyoloji Kongresi, 2011 İstanbul, Türkiye. (Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39,Suppl 1:297)

2. C Akdeniz, Nişancı Y, Umman S, Umman B, Kaplan A, Kıraslan Ö, Gölcük E, Gürdal A, Aslanger E, Sezer M. ST elevasyonsuz miyokard infarktüsünde perkütan koroner girişim ve aterosklerotik plak kompozisyonunun mikrovasküler perfüzyon üzerine etkisi. Sözlü Sunum, 27.Türk Kardiyoloji Kongresi, 2011 İstanbul, Türkiye. (Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39,Suppl 1:92)

3. Kıraslan O, Gürdal O, Kaplan A, Akdeniz C, Çizgici Y, Yalın K, Oz F, Kocaağa M, Buğra M.Z. Persistan veya permanent atriyal fibrilasyonu olan hastalarda serum D-dimer düzeyinin sol atriyum hacim indeksi ile ilişkisinin araştırılması. Sözlü Sunum, 27.Türk Kardiyoloji Kongresi, 2011 İstanbul, Türkiye. (Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2011;39,Suppl 1:63)

4. Glycoprotein Ib Kozak polymorphism in patients with early-onset acute coronary syndrome. Golcuk E, Altun I, Akdeniz C, Tekeoglu S, Guz G, Yalin K, Teker E, Sezer M, Teker B, Hancer VS, Kucukkaya R, Onc

Diğer Yayınlar

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı : 

Tez: ST Elevasyonsuz Miyokard İnfarktüsü'nde Perkütan Koroner Girişimin ve Aterosklerotik Plak kompozisyonunun Mikrovasküler Perfüzyon Üzerine Etkisi

Tez danışmanı: Prof. Dr. Murat Sezer