Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi
Aslıhan DEMİREL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

RANDEVU AL
Yrd. Doç. Dr. Aslıhan DEMİREL - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster

Dr. Aslıhan Demirel, eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yaptı.

2009 yılında Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2012 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik görevini sürdürmektedir.

Halen Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı, mikrobiyoloji laboratuvarı ve transfüzyon merkezi sorumlu hekimi olarak çalışmaya devam etmektedir.


İlgi Alanları:

 • Hastane Enfeksiyonları
 • Febril Nötropeni
 • Onkoloji Hastalarında Gelişen Enfeksiyonlar
 • Toplum Kökenli Enfeksiyonlar
 • Enfeksiyon Kontrolü 

Bugün
 • 2009 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2009 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2008 - 2009 Bingöl Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2002 - 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2002 - 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
 • 2000 - 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Patoloji Anabilim Dalı
 • 2000 - 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
 • 2000 - 2001 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
 • 1993 - 1999 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER)
 • Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD)
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Ozaras R, Yilmaz M, Mete B, Demirel A, Tahan V. Recognizing acute hepatitis C in hemodialysis patients. Dig Dis Sci. 2008 Dec;53(12):3267-8.
 2. Ozaras R, Celik AD, Demirel A. Acute hepatitis due to brucellosis in a laboratory technician. Eur J Intern Med. 2004 Jul;15(4):264.
 3. Yilmaz M, Demirel AE, Izmir S, Soysal T, Mert A. Pneumopericardium due to invasive pulmonary aspergillosis. J Infect Chemother. 2007 Oct;13(5):341-2.
 4. Yemisen M, Demirel A, Mete B, Kaygusuz A, Mert A, Tabak F, Ozturk R. Comparative in vitro antimicrobial activity of tigecycline against clinical isolates of vancomycin-resistant enterococcus. Indian J Med Microbiol 2009 Oct-Dec;27(4):373-4.
 5. Mete B, Yemisen M, Demirel AE, Ozaras R, Mert A, Ozturk R, Tabak F. A case of nocardiasis Complicated with meningitis in a patient with immune trombocytopenic purpura. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Oct 23.
 6. Bilgul M, Mucahit Y, Ertaban DA, Fehmi T. A patient with cervical swelling. Intern Med. 2011;50 (19):2253-4.
 7. Demirel A, Tabak F, Ar MC, Mete B, Öngören Ş, Yemişen B, Özaras R, Eşkazan E, Başlar Z, Mert A, Soysal T, Ferhanoğlu B, Aydın Y, Öztürk R. Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode. Turk J Haematol 2015;32(3):243-50. (TEZ ÇALIŞMASI)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları . Editör: Prof. Dr. Fehmi Tabak (İstanbul Medikal Yayıncılık) 2. Bölüm Üst solunum yolları enfeksiyonlarının mikrobiyolojisi
 2. Jinekolojik ve Obstetrik Enfeksiyonlar. Editör: Prof. Dr. Fehmi Tabak (İstanbul Medikal Yayıncılık) 1. Bölüm   Jinekolojik ve obstetrik enfeksiyonların mikrobiyolojisi
 3. Üriner Sistem Enfeksiyonları.  Editör: Prof. Dr. Fehmi Tabak (Hazırlanma aşamasında)
 4. Infectious Disease Subspeciality Consult-8. Edition, Respiratory Infections Çeviri. Prof. Dr. Recep Öztürk’ün editörlüğünde.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Birgül Mete, Gökhan Aygün, Aslıhan Demirel, Sevgi Ergin, Kenan Midilli, Gülden Yılmaz, Seval Ürkmez, Yalım Dikmen, Recep Öztürk. Primer influenza A pnömonisi: 2 olgu sunumu. Flora 2009; 14 (1):48-51.
 2.  Aslıhan Demirel, Reşat Özaras, Elif Hakko , Bilgül Mete, Mücahit Yemişen, Ali Mert, Recep Öztürk, Fehmi Tabak. Hemipleji ile başvuran HIV enfeksiyonu: Üç Toksoplazma ensefaliti olgusu. Haseki Tıp Bülteni 2013; 51(2):70-75.
 3.  Cevik E, Inan N, Baki Senturk M , Demirel A, Kumbasar H, Arısoy A, Sönmez E. Seroprevalence of Hepatitis B among pregnant women and neonates born to HBsAg positive mothers in Batman. Viral Hepat J 2014; 20: 115-119
 4.  Neşe İnan, Emel Kabakoğlu Ünsur, Aslıhan Demirel, Dilek Mamçu, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy. Akut viral gastroenterit ön tanılı vakalarda rotavirüs, adenovirüs ve norovirüs sıklığının araştırılması. ANKEM Derg 2014;28(1):14-19.
 5.  Aslıhan Demirel, Neşe İnan, Haluk Akpınar, Nur Efe İris. Hospital-acquired Urosepsis Caused By Achromobacter Xylosoxidans. Mediterr J Infect Microbes Antimicrob 2015; 4: 10
 6.  Nur Efe İris, Aslıhan Demirel, Safiye Koçulu, Esin Çevik, Aylin Ordu, Reyhan Diz Küçükkaya. The Evaluation of Epidemiological Characteristics and Clostridium Difficile Toxin A ve B Positivity Rates In Febrile Neutropenia Patients with Diarrhea. Mediterr J Infect Microbes Antimicrob 2015; 4: 14-

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Bilgül Mete, Aslıhan Demirel, Mücahit Yemişen, Yeşim Aybar Bilir, Yavuz Çelik, Reşat Özaras, Şeniz Öngören, Cem Ar, Zafer Başlar, Teoman Soysal, Yıldız Aydın, Burhan Ferhanoğlu, Ali Mert, Gülten Aktuğlu, Recep Öztürk. Febril nötropenik hastalarda vankomisine dirençli enterokok: 3 olgu bildirimi. 6. Febril Nötropeni Sempozyumu. 24-27 Şubat 2005, Ankara; Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı: 190.
 2. Şebnem İzmir, Aslıhan Demirel, Cem Ar, Mesut Yılmaz, Teoman Soysal, Reşat Özaras, Recep Öztürk. İnvazif pulmoner aspergillosis sonucu pnömoperikardium gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu. 6. Febril Nötropeni Sempozyumu. 24-27 Şubat 2005, Ankara; Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı: 210.
 3. Aygün G, Mete B, Aşık L, Ak K, Gümüş D, Yılmaz M, Demirel A, Aybar Bilir Y, Yaşar H, Canberk MB, Utku T, Karaşahin K, Özdemir E, Erol S, Bağdatlı Y, atlaş K, Dikmen Y, Öztürk R. Vankomisine dirençli enterokok salgını ve çevresel kontaminasyon: terminal dezenfeksiyon gerekli mi? 20. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi 22-26 Mayıs 2005, Kemer-Antalya; Kongre Eğitim Programı Poster Özetleri:30.
 4. Demirel A, Yılmaz M, Başlar Z, Mert A. Akut Myeloblastik Lösemi Olgusunda Tüberküloz Pyomiyoziti. 20. ANKEM Klinik ve Tıp Bilimleri Kongresi, Kemer-Antalya, 22-26 Mayis 2005, Ankem Derg 2005; 19 (Ek 1): s.59. P80.
 5. Kurt C, Yılmaz M, Mete B, Yemişen M, Demirel A, Vanlı E, Özaras R, Tabak F, Mert A, Öztürk R. Yanlış pozitif kan kültürü oranları ve laboratuar maliyeti. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 16-20 Kasım 2005, Belek-Antalya;Kongre Kitabı:213.
 6. Gülsüm Karabulut, Bilgül Mete, Mücahit Yemişen, Aslıhan Ertaban Demirel, Reşat Özaras, Fehmi Tabak, Ali Mert, Recep Öztürk. İmmünsupresif hastada Nocardia spp.’ye bağlı akut menenjit sendromu. 22. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi 29 Nisan-03 Mayıs 2007, Beldibi-Antalya;Kongre Eğitim Programı Poster Özetleri:32.
 7. A. Demirel, F. Tabak, C. Ar, B. Mete, R. Özaras, Ş. Öngören, T. Soysal, A. Mert, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, B. Ülkü, R. Öztürk. Febril nötropenik hastalarda sekonder enfeksiyonların gelişimi üzerine etkili risk faktörleri. EKMUD Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Ankara:255. 
 8. B. Mete, F. Tabak, C. Ar, A. Demirel, R. Özaras, Ş. Öngören, T. Soysal, A. Mert, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, B. Ülkü, R. Öztürk. Febril nötropenik hastalarda etken dağılımı: Cerrahpaşa Deneyimi. 8. Febril Nötropeni Sempozyumu. 21-24 Şubat 2008, Ankara; Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı: 148-49.
 9. A. Demirel, F. Tabak, C. Ar, B. Mete, R. Özaras, Ş. Öngören, T. Soysal, A. Mert,B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, B. Ülkü, R. Öztürk. Febril nötropenik hastalarda gelişen sekonder enfeksiyonlarda etyoloji ve etken dağılımı: 7 Yıllık Deneyim. 8. Febril Nötropeni Sempozyumu. 21-24 Şubat 2008, Ankara; Program, Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı: 150-51.
 10. Demirel A, Konya G, Altıokka Y, Can R, Bilgen H. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi kan kullanım oranları. 3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-28 Kasım 2010, Belek-Antalya; Kongre Özet Kitabı:232.
 11. Demirel A, Konya G, Çakır N , Ertan N, Altıokka Y, Bilgen H. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Transfüzyon Merkezi kalite iyilestirme programı performans ölçüm kriterleri. 3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-28 Kasım 2010, Belek-Antalya; Kongre Özet Kitabı:196-97.
 12. Demirel A, Konya G, Çakır N, Ertan N, Bilgen H. Florence Nightingale Hastanesi Transfüzyon Merkezi kan bileseni imha oranları. 3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-28 Kasım 2010, Belek-Antalya; Kongre Özet Kitabı:233-34.
 13. İnan N, Demirel A, Çevik E, Kabakoğlu Ünsür E, Sönmez E, Arısoy A. Hastane Personelinde Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya; Kongre Özet Kitabı:184-185. 
 14. İnan N, Demirel A, Çevik E, Pilancı KN, Demir G, Güvenç S, Sönmez E, Arısoy A. Onkoloji Hastalarında Port Kateter ve Periferik Kandan Alınan Hemokültür Sonuçları. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya; Kongre Özet Kitabı:280.
 15. Demirel A, İnan N, Akpınar H, Gürtuğ A, Çevik E, Arısoy A, Sönmez E. Endometrium Clear Cell Karsinomlu Bir Olguda Achromobacter xylosoxidans'ın Sebep Olduğu Ürosepsis. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya; Kongre Özet Kitabı:222-223.
 16. Aslihan Demirel, Nese Inan, Aysegul Ilter, Ozgul Ozkoc, Ayse Tekin, Ayse Arisoy, Emine Sonmez. Hastanemizde PUKO Yontemiyle El Hijyeni İyilestirme Çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1):29.
 17. Aslihan Demirel, Nese Inan, Aysegul Ilter, Ozgul Ozkoc, Ayse Tekin, Ayse Arisoy, Emine Sonmez. Hastanemizde PUKO Yontemiyle VİP İyilestirme Çalışması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 30.
 18. Aslihan Demirel, Goksel Bakac Tumay, Nese Inan, Ayse Tekin, Ayse Arisoy, Emine Sonmez. Ates+Norolojik Semptomlar: Demiyelinizasyon mu, Enfeksiyon mu? ADEM Tanılı Iki Olgu Sunumu. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 65.
 19. Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Nilgün Güdücü, Banu Bingöl Günenç, Emine Sönmez, Dilek Mamçu, Ayşe Arısoy. Sezeryan Hastalarında HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV Seroprevelansının Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 44.
 20. Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Emel Kabakoğlu Ünsur, Dilek Mamçu, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy. Akut Viral Gastroenterit Vakalarında Rotavirüs, Adenovirüs ve Norovirüs Prevelansının Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 69.
 21. Maryam Tüysüz, Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Berna Özbek Çelik, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy. Kolistin Dirençli Acinetobacter Baumani Suşuna karşı Çeşitli Antibiyotiklerin Tek Başlarına ve Kombinasyon Halinde İn-Vitro Etkilerinin Checkerboard Yöntemi ile Araştırılması. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 96
 22. Esin Çevik, Ayşe Tekin, Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Abdullah Akyıldız, Cem Dikmen, Ayşe Arısoy, Emine Sönmez. Üçüncü Basamak Bir Hastanede Hastane Enfeksiyonu Olarak Saptanan Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Direnç Oranları. 28. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 22-16 Mayıs 2013, Antalya; ANKEM Derg;27 (Ek1): 106.
 23. İnan N, Demirel A, Kabakoğlu Ünsur E, Sönmez E, Bilgen H, Tabak F,  Arısoy A. HBsAg Saptanmasında Elektrokemilüminesans Immünoassay ve Kemilüminesan Mikropartikül Immünoassay Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi, 9-13 Ekim 2013, Antalya
 24. İnan N, Pilancı K N, Demirel A, Okutur K, Demir G, Ordu Ç, Mamçu D, Sönmez E, Arısoy A. Meme Kanserli Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevelansının Araştırılması 12. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 24-27 Ekim 2013, Antalya.
 25. İnan N, Demirel A, Kabakoğlu Ünsur E, Sönmez E, Bilgen H, Tabak F,  Arısoy A. Anti-HCV Saptanmasında Elektrokemilüminesans İmmünoassay ve Kemilüminesan Mikropartikül İmmünoassay Yöntemlerinin Karşılaştırılması 2.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi,9-13 Ekim 2013, Antalya.
 26. İnan N, Tüysüz M, Demirel A, Tekin A, Çevik E, Sazaklı Y, Bilgen H, Sönmez E, Arısoy A. Kan Donörlerinde HBsAg ve Anti-HCV Pozitifliğinin Araştırılması.  26-29 Mart 2014 12. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek/Antalya P0185.
 27. İnan N, Tekin A, Çevik E,  Demirel A,  Akyıldız M, Sönmez E, Tabak F,  Arısoy A. Karaciğer Nakil Hastalarında HBsAg ve Anti-HCV Pozitifliğinin Araştırılması, 26-29 Mart 2014 12. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, Belek/Antalya,P0298.
 28. Tüysüz M, İnan N, Demirel A, Pilancı K, Mamçu D, Sönmez E, Arısoy A. Candida Suşlarında Biyofilm Oluşturma Özelliği. 11.Antimikrobik Kemoterapi Günleri, 18-20 Nisan 2014, Askeri Müze, Harbiye-İstanbul, PP-36
 29. Aslıhan Demirel, Ayşegül Ögreden, Dilek Mamçu, Hatice Derin Baykal, Sümbü Usta, Emine Sönmez. Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Genel Yoğun BakımÜnitesinde 2013 Yılında Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Hastane
 30. İnfeksiyonları Kongresi,11-15 Nisan 2014, Antalya. Ayşegül İlter, Nomin Tseveldorc, Ayla Esin, Sevil Akgün, Aslıhan Demirel. Genel Yoğun Bakım Ünitesinde 2013 Yılında Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi,11-15 Nisan 2014, Antalya.
 31. Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Nur Efe İris, Taha Bahadır Üskül, Nilüfer Aykaç Kongar, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy. Kış Mevsiminde Özel Kadıköy ve Gayrettepe Florence Nightingale Hastanelerinde Saptanan Influenza Hızlı Antijen Tanı Testi Verileri. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya; Kongre Özet Kitabı:236-237.
 32. Nur Efe İris, Emine Sönmez, Aslıhan Demirel, Neşe İnan, Ayşe Arısoy, Esin Çevik, Ayşe Tekin, Reyhan Dizküçükkaya. Febril Nötropenik Hastaların Kan Kültürlerinden İzole EdilenMikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılık Profili. 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum; ANKEM Derg;28 (Ek1): 70.
 33. Nur Efe İris, Emine Sönmez, Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Esin Çevik, Ayşe Tekin, Ayşe Arısoy, Çetin Ordu. Hematolojik Maligniteli ve Solid Organ Tümörlü Hastaların Kültürlerinde Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Florokinolon Direnci Oranları. 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum; ANKEM Derg;28 (Ek1): 74.
 34. Nur Efe İris, Ayşe Tekin, Aslıhan Demirel, Neşe İnan, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy, Esin Çevik. Üriner İnfeksiyonu  Etkeni Gram Negatif Bakterilerin Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları. 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum; ANKEM Derg;28 (Ek1): 75.
 35. Nur Efe İris, Ayşe Tekin, Neşe İnan, Esin Çevik, Aslıhan Demirel, Emine Sönmez, Ayşe Arısoy. Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida’lar ve Antifungal Duyarlılık Testleri. 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum; ANKEM Derg;28 (Ek1): 76.
 36. İnan N, Demirel A, Tuysuz M, Efe İris N, Aykaç Kongar N, Sönmez E, Arısoy A. Akut Streptokoksik Tonsillofarenjit Ön Tanılı Hastalarda Strep A Hızlı Testi ve Kültür Sonucu Uyumunun Araştırılması, 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum, ANKEM Derg 28(Ek 1):55, S55
 37. İris Efe N, Demirel A, Koçulu S, Çevik E, Arısoy A, Küçükkaya R. Maligniteli hastalardaki Gram negatif bakterilerin kinolon direnci ve profilaksi ile ilişkisi. 5. Türkiye EKMUD platformu, 1-5 Nisan 2015, Çeşme, İzmir.
 38. İris Efe N, Demirel A, Koçulu S, Çevik E, Arısoy A, Küçükkaya R. Febril nötropenik hastalarda rektal GSBL(+) bakteri kolonizasyonu ve GSBL(+) bakteriyemi oranları 5.Türkiye EKMUD platformu, 1-5 Nisan 2015, Çeşme, İzmir.
 39. İris Efe N, Demirel A, Koçulu S, Çevik E, Arısoy A, Küçükkaya R.  Diyaresi olan febril nötropenik hastalarda Clostridium difficile toksin A/B pozitifliği oranları ve olası risk faktörlerinin analizi.5.Türkiye EKMUD platformu, 1-5 Nisan 2015, Çeşme, İzmir.
 40. Demirel A,  Güvenç S, İnan N, Efe İris N, Koçulu S, Arat M. Myelodisplastik sendromlu olguda nedeni bilinmeyen ateşin ender sebeplerinden: Bruselloz. 5.Türkiye EKMUD platformu, 1-5 Nisan 2015, Çeşme, İzmir.
 41. İris Efe N, Demirel A, Koçulu S, Çevik E, Arısoy A, Küçükkaya R Febril nötropenik hastalarda karbapenemaz üreten enterik bakterilerin rektal kolonizasyonu oranları  3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi 18-22 Kasım 2015, Antalya. 
 42. Şafak Göktaş, Aslıhan Demirel, Mümtaz Cem Şirin. H1N1 Olgularının 2015 ve 2016 Yıllarındaki Seyrinin Kıyaslanması. KLİMİK 2016-30. Yıl Kurultayı, 9-12 Mart 2016, Antalya; Kongre Özet Kitabı:369-370.

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

 1. 24 -28 Ekim 2007. EKMUD Kongresi. Febril nötropenik hastalarda sekonder enfeksiyonların gelişimi üzerine etkili risk faktörleri. Sözlü Sunum-Üçüncülük Ödülü.
 2. 25. 11. 2009. Transfüzyon Ünitesi Eğitimi, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 3. 18.12.2009. Bakteriyolojik örneklerin kültürlerinin değerlendirilmesi, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 4. 29.12.2010. Enfeksiyon kontrol önlemleri, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 5. 09.02.2011. Grip enfeksiyonundan korunma yolları, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 6. 09.02.2011. Antibiyotik duyarlılık testleri, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 7. 18.04.2012. Zoonotik hastalıklar, Özel Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
 8. 12.01.2011. Enfeksiyon kontrol önlemleri, Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
 9. 19.04.2012.Zoonotik hastalıklar, Özel Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
 10. 28.11.2012. Enfeksiyon Önleme Yöntemleri, İstanbul Bilim Üniversitesi
 11. 27.03.2013. Cerrahi Alan Enfeksiyonları. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi.
 12. EBOLA ve MERS-Cov VİRÜS ENFEKSİYONLARI. Kadıköy-Gayrettepe Florence
 13. Nightingale Hastaneleri. Ocak-Şubat 2015.
 14. HIV ENFEKSİYONU ve AIDS. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi. ÇarşambaBilimsel Toplantıları. Nisan 2015. KLİMİK (KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ) Olgularla Bakteriyel Menenjit. Mart 2015. Aylık İstanbul Toplantıları. Koç Müzesi, İSTANBUL.
 15. Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi, İzolasyon ve El Hijyeni. Kadıköy Florence  Nightingale Hastanesi. Çarşamba Bilimsel Toplantıları. 16 Aralık  2015.
 16. Cerrahi Alan Enfeksiyonları- Akılcı Antibiyotik Kullanımı. Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi. Çarşamba Bilimsel Toplantıları. 24 Şubat 2016.

Katıldığı Seminerler

 1. Sepsis. İstanbul Bilim Üniversitesi Bilimsel Toplantıları. Nisan 2015.
 2. Domuz Gribi Mi, Mevsimsel Grip Mi? Klinik ve Komplikasyonlar. İstanbul Bilim Üniversitesi İç Hastalıkları Günleri, 18 Şubat 2016, İstanbul.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 1. İ. Ü.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Akılcı antibiyotik kullanımı ve erişkinde toplumdan edinilmiş enfeksiyonlar sempozyumu, 7-8 Kasım 2002.
 2. Febril Nötropeni Çalışma Grubu, 6. Febril Nötropeni Sempozyumu, 24-27 Şubat 2005.
 3. Türk İnfeksiyon Vakfı, 3. İnfeksiyon Günleri. Yeni antibiyotikler ve infeksiyon hastalıklarında yenilikler, 23-25 Nisan 2005.
 4. Türk İnfeksiyon Vakfı, infeksiyon Okulu 2005. “Yeniden Bakmak” Sorunlu infeksiyonlar antimikrobik tedavide açılımlar, 24-31 Ağustos 2005
 5. İ. Ü.  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Türkiye’de sık karşılaşılan hastalıklar 1. Enfeksiyon hastalıkları, romatizmal hastalıklar, afetlerde ezilme yaralanmaları sempozyumu, 25-26 Ocak 2007.
 6. ANKEM Derneği, 24. ANKEM Kongresi, 29 Nisan-3 Mayıs 2009.
 7. Febril Nötropeni Çalışma Grubu, 9. Febril Nötropeni Sempozyumu, 25-28 Şubat 2010.
 8. Antibiyotikler, Sık Rastladığımız Enfeksiyonların Tedavisini Birlikte Gözden Geçirelim, 22 Şubat 2014, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul.
 9. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 01-04 Nisan 2010.
 10. Sağlık Bakanlığı Transfüzyon Tıbbı Kursu, Haydarpaşa Numune Hastanesi Transfüzyon Merkezi, Mayıs 2010.
 11. 3. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyon Tıbbı Kongresi, 24-28 Kasım 2010.
 12. T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hastane Enfeksiyonları Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Eğitimleri Ulusal Sertifika Programları, 24-28 Ocak 2011.
 13. 3. EKMUD Bilimsel Platformu, 1-5 Mart 2011.
 14. ANKEM Derneği, 27. ANKEM Kongresi, 25-29 Nisan 2012.
 15. 4. EKMUD Kongresi, 9-12 Mayıs 2012, İSTANBUL.
 16. KLİMİK Derneği aylık bilimsel toplantıları, HIV/AIDS: Tanı ve tedaviye güncel yaklaşım, 25 Ekim 2011, İSTANBUL
 17. KLİMİK Derneği aylık bilimsel toplantıları, Olgularla toplum kökenli alt solunum yolu enfeksiyonları, 13 Aralık 2011, İSTANBUL
 18. KLİMİK Derneği aylık bilimsel toplantıları, Hastane enfeksiyonlarının kontrolü: Bilinenler, bilinmeyenler, vazgeçilenler, 27 Mart 2012, İSTANBUL
 19. KLİMUD Derneği Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Klinik örnekten sonuç raporuna: İdrar örneklerine yaklaşım, 16 Şubat 2012, Acıbadem Üniversitesi
 20. KLİMUD Derneği Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlikleri, Klinik örnekten sonuç raporuna: Kan ve kateter örneklerine yaklaşım, 22 Mart 2012, Yeditepe Üniversitesi
 21. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu, 20-24 Mart 2013, Antalya.
 22. 23rd ECCMID, 27-30 April 2013, Berlin, Germany.
 23. 10. Febril Nötropeni Simpozyumu, 17-19 Mayıs 2013, Ankara.
 24. 3. Ulusal Sağlık Bakımı ile İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (USBİS), 7-9 Mart 2014, İstanbul.
 25. IDEAL SUMMIT 2014, Athens, Greece.
 26. XII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 26-29 Mart 2014, Antalya.
 27. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, 21-25 Mayıs 2014, Antalya.
 28. 11. Febril Nötropeni Simpozyumu, 28-29 Kaım 2015, Ankara.
 29. 5. EKMUD Platformu, 1-4 Nisan 2015, Çeşme-İzmir.
 30. KLİMİK 2016 30. Yıl Kurultayı, 9-12 Mart 2016, Antalya.

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 1. A. Demirel, F. Tabak, C. Ar, B. Mete, R. Özaras, Ş. Öngören, T. Soysal, A. Mert, B. Ferhanoğlu, Y. Aydın, B. Ülkü, R. Öztürk. Febril nötropenik hastalarda sekonder enfeksiyonların gelişimi üzerine etkili risk faktörleri. EKMUD Kongresi. 24-28 Ekim 2007, Ankara:255. (Sözlü poster, Üçüncülük Ödülü)
 2. 29. ANKEM Kongresi Birincilik Ödülü. Nur Efe İris, Emine Sönmez, Neşe İnan, Aslıhan Demirel, Esin Çevik, Ayşe Tekin, Ayşe Arısoy, Çetin Ordu. Hematolojik Maligniteli ve Solid Organ Tümörlü Hastaların Kültürlerinde Üreyen Gram Negatif Bakterilerin Florokinolon Direnci Oranları. 29. ANKEM Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 28-31 Mayıs 2014, Bodrum; ANKEM Derg;28 (Ek1): 74.