Dr. Öğr. Gör. Alev KOÇKAR

Dr. Öğr. Gör.
Alev KOÇKAR

Göz Sağlığı ve Hastalıkları

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Yrd. Doç. Dr. Alev KOÇKAR - Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

2007 yılında İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Öğr. Ü. Dr. Alev Koçkar,  Göz Hastalıkları  ihtisasını 2012 yılında Haydarpaşa Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği’nde tamamlamıştır. Göz Hatalıkları uzmanı olduktan sonra Hakkari Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamlayıp  bir süre Sivas Devlet Hastanesi’nde çalışmıştır.

2014 yılından beri Istanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Öğr. Ü. Dr. olarak, Şişli Florence Nightangale Hastanesi’nde Göz Hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktadır. Akademik olarak birden fazla araştırma makale ve bildirileri vardır.


İlgi Alanları:
 • Okuloplasti 
 • Kornea 

  • Doğum Tarihi 3.11.1983
  • Doğum Yeri GİRESUN
  • Konuştuğu Diller Eng
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2012 - 2014 Sivas Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzman Doktor
 • 2012 - 2014 Hakkari Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzman Doktor
 • 2007 - 2012 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği İhtisası
 • 2001 - 2007 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Türk Oftalmoloji Derneği 
 • Türk Tabipler Derneği 

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Sevim MS, Buttanri B, Acar BT, Kahya A, Vural ET, Acar S. Ability of Fourier-domain Optical Coherence Tomography to Detect Retinal Ganglion Cell Complex Atrophy in Glaucoma Patients. J Glaucoma. 2012 Mar 7. [Epub ahead of print]

2.Turan-Vural E, Ucankale H, Kahya A. Color Doppler Ultrasonography Evaluation of Amblypia. Int Eye Sci. 2013 Jul;13(7):1303-7. doi: 10. 3980/ j. issn. 1672-5123. 2013. 07. 02.

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kahya A, Turan-Vural E, Kochkarov N, Acar B. Keratokonuslu Olgularda Derin Anterior Lameller Keratoplasti ve Penetran Keratoplasti Sonrası Optik Koherens Tomografi Açı Bulguları. Mn oftalmoloji; 2013:20(3):153- 8.

2. Kahya A, Kochkarov N, Tükenmez-Dikmen N, Sayman-Muslubaş I, Günizi H. Kurugöz Sendromunda Yapay Gözyaşı Sonrası Gözyaşı Menisküsünün OKT ile Değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2013: 11(2):47-50.

3. Kahya A, Acar B, Kochkarov N, Bozkurt TK. Kornea Distrofilerinin Cerrahi Tedavisinde Penetran Keratoplasti ve Derin Anterior Lameller Keratoplasti. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol; 2014:23(2):71-8.

4. Sayman-Muslubaş I, Kahya A, Özertürk Y. Meibomius Bezi Disfonksiyonu Olan Hastalarda Gözyaşı Fonksiyonu Test Sonuçları. J Kartal TR; 2014:25(1):23-6. 

5. Kochkarov N, Acar B, Kahya A. Keratokonusta Korneal Çapraz Bağlama Sonrası Merkezi Kornea Kalınlığının Değerlendirilmesi. Tıp Araştırmaları Dergisi; 2014:12(1):15-9.

6. Koçkar N, Acar B, Kahya A, Bozkurt TK.  Keratokonusta Korneal Kollajen Çapraz Bağlama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. J Kartal TR. 2014 (kabul)

7. Bozkurt TK, Güneş A, Bayramlar H, Torun-Acar B, Bahadır AE, Kahya-Kochkarov A. Evaluation of Epithelial Downgrowth using Anterior Segment Optical Coherence Tomography: A Case Report. TJO. 2013:43(6):474- 6.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. Retina Pigment Epitelinin Konjenital Hipertrofisi ve Optik Koherens Tomografi. Kahya A, Bozkurt TK, Bahadır AE, Hamurcu M, Acar B, Acar S.

2.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. Mitomisin C ile Kombine Retrabekülektomi Ameliyatı Sonrası Retina Dekolmanı Gelişen GAPO Sendromlu Olgu. Kahya A, Sevim MŞ, Sanisoğlu H, Aktaş B, Acar S.

3.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. Penetran Keratoplasti Sonrası İnfeksiyöz Kristalin Keratopati: Olgu Sunumu. Acar S, Torun-Acar B, Sevim MŞ, Kahya A, Buttanrı İB.

4.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. İzole Konjoktival Bowen Hastalığı ve Optik Koherens Tomografi Bulguları. Öztürk Ö, Kochkarov N, Kahya A, Buttanrı İB, Acar S.

5.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. Tek Taraflı Ambliyop Hastalarda Gangliyon Hücre Kompleksi ve Retina Sinir Lifi Tabakası Kalınlığı. Kochkarov N, Sevim MŞ, Kahya A, Acar S.

6.TOD 44. Ulusal Kongresi, Antalya, 29 Eylül-3 Ekim 2010. 23 Gauge Pars Plana Vitrektomi ve İnternal Membran Soyulması Sonrası Kornea Epitel Bülü Gelişimi Ve Spektral Domain Optik Koherens Tomografi Ön Segment Bulguları. Aktaş FB, Kahya A, Torun-Acar B, Nohutçu AF. 

7.TOD 45. Ulusal Kongresi, Antalya, 5-9 Ekim 2011. Retinitis Pigmentosa ile Birlikte Görülen Ektopik Lens. Kahya A, Kochkarov N, Torun-Acar B, Turan-Vural E, Acar S.

8.TOD 45. Ulusal Kongresi, Antalya, 5-9 Ekim 2011. Kuru Göz Sendromlu Olgularda Tedavi Öncesi ve Sonrası Gözyaşı Film Menisküs Alanının Karşılaştırışması. Kochkarov N, Kahya A, Turan-Vural E, Acar B, Acar S.

9.TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 6-10 kasım 2013. Hakkari Bölgesindeki 6-10 Yaş Grubu Okul Çocuklarında Oftalmolojik Bulguların Değerlendirilmesi. Kochkarov N, Aksoy Y, Kahya A, Sayman IB, Tükenmez Dikmen N.

10.TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 6-10 kasım 2013. Kuru Göz Hastalığı ve Eşlik Eden Çift Punktum. Aksoy Y, Kochkarov N, Kahya Kochkarov A, Çolakoğlu K, Kaya A, Kar T.

11.TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 6-10 kasım 2013. Nadir Gözlenen Bir Konjonktivit Şekli: Oftalmomiyazis Eksterna. İstek Ş, Kahya Kochkarov A.

12.TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 6-10 kasım 2013. İki Orbital Abseli çocuk Olguya Klinik Yaklaşım ve Tedavi: Olgu Sunumu. Kahya A, Sayman IB, Kochkarov N, Günizi H, Şahin CK.

13.TOD 47. Ulusal Kongresi, Antalya, 6-10 kasım 2013. Kronik Progresif external Oftalmoplejili Bir Olgunun Sunumu. Kasoy Y, Kahya Kochkarov A, Kochkarov N, Çolakoğlu K, Sevinç MK.