Dörtlü test

Dörtlü test (Quadruple test) üçlü test ile aynı amaçla yapılan fakat başarısı daha yüksek olan bir testtir.

Dörtlü testte; Down sendromlu fetus tespit etme oranı %80'dir.

Üçlü testte anneden alınan kanda B-hCG ve serbest estriol (uE3), AFP düzeylerine bakılırken dörtlü testte bunlara İnhibin-A ölçümü de eklenir.

İlk trimesterde ikili test, kombine test ve NT ölçümlerini yaptırmayan anne adayları için önerilebilecek en iyi test dörtlü testtir.

Dörtlü test pozitifliği kesin kromozom anomalisini gösterir mi?

Dörtlü test bebekte kesin olarak kromozomal anomali varlığını göstermez, sadece riskinin normalden yüksek olduğunu gösterir. Bu nedenle kesin tanı için amniosentez yapılması gerekir. 35 yaş üzerindeki gebelerde risk fazla olduğu için "genellikle" dörtlü test yapılmadan doğrudan amniosentez yapılır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz