Doku Bankacılığı

Kalp kapağı kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır.

Oksijenle yüklü temiz kanın vücuda pompalandığı kalbin sol tarafında aort ve mitral kapaklar, kirli kanın akciğere pompalandığı sağ tarafında trikuspid ve pulmoner kapaklar bulunur. Mitral ve trikuspid kapakların lifletleri “korda” adı verilen kirişlerle odacıkların duvarlarına tutunmuştur. Aort ve trikuspid  kapaklar, üç yaprakçıklı, mitral ve pulmoner kapaklar ise iki yaprakçıklıdır. Homogreft damar temiz kanın kalpten vücuda, kirli kanın vücuttan kalbe iletimini sağlayan yapılar.

Homogreft Kalp Kapağı ve Damar Özellikleri Nelerdir?

Kalp kapaklarının görevi, kendisinden sonra gelen odacığa kanı aktarmak, bir sonraki odacığın kasılmasıyla vücuda ve akciğerlere pompalanacak kanın geri kaçışını engellemektir.

Homogreft damar temiz kanın kalpten vücuda, kirli kanın vücuttan kalbe iletimini sağlar.

Homogreft Kalp Kapağı ve Damar Hangi Hastalıklar için Kullanılır?

Damarlarda zaman içinde meydana gelen daralma ve tıkanıklıklar sonucunda kalp yeterince beslenemeyip görevini tam anlamıyla yapamaz hale gelir. Bu kişilerde göğüs ağrısı ve kalp krizi ortaya çıkar.

Bu noktada tıkanan kalp damarlarının yerine yeni damarların takılması gerekir.

Kapak hastalıkları doğuştan ve edinsel olmak üzere ikiye ayrılır.

Edinsel kalp kapak hastalıklarının en önde gelen nedeni olan “Ateşli Eklem Romatizması” Türkiye´de sık görülmektedir.

Ateşli Eklem Romatizması streptokok (A grubu Beta Hemolitik streptokok) adı verilen mikroorganizmalar tarafından oluşur.

İyi tedavi edilmediğinde romatizmadan sonra 5-15 yıl içinde kapak yapısı bozularak kalınlaşır, kireçlenir.

Bunun sonucu olarak kapakta daralma veya yetersizlik oluşur.
 

Amniyotik Membran Nedir?

Amniyotik membran, plasentayı oluşturan üç yavru zardan en içte bulunandır.
Tek katlı epitelden oluşan parlak ve yapışmayan dış yüzey, kalın kollajen iplikler içeren bazal membran ile mat, pürtüklü ve yapışkan avasküler stromal matriksten oluşan iç yüzey olmak üzere üç katmandan oluşur.
Membranın hem yapısal bütünlüğü, hem de geçirgenlik ve elastisite özellikleri sayesinde oküler yüzey rekonstrüksiyonlarında en çok kullanılan dokulardan biridir.

Amniyotik Membran Hangi Faktörleri İçerir?

 • Epidermal growth faktör (EGF)
 • Keratocyte growth faktör (KGF)
 • Hepatocyte growth faktör (HGF)
 • Transforming growth faktör (TGF)
 • Steroid hormonları (östrojen, progesteron)
 • Hidrolitik enzimleri
 • Oksidasyon-redüksiyon enzimleri

Sekonder enzimleri bulundurmaktadır.

Amniyotik Membranın Özellikleri Nelerdir?

Amniyotik membranın epitelizasyonu başlatıcı, enflamasyon ve anjiogenezisi inhibe edici, ağrı azaltıcı ve bakteriostatik etkileri vardır.

Amniyotik Membran Hangi Hastalıklar için Kullanılır?

 • Konjuktival yüzey konstrüksiyonu
 • Pterjium ameliyatları
 • Kimyasal yanıklar
 • Oküler yüzey neoplazisi
 • Korneal yüzey rekonstrüksiyonu
 • Stromal ülser
 • Keratopati