Doğumsal kusurların (konjenital defektlerin) giderilmesinde plastik ve rekonstrüktif cerrahi

Bazen el gelişimini etkileyen ve elin fonksiyonlarını aksatan doğumsal anormallikler ortaya çıkabilmektedir.

Gelişmiş cerrahi yöntemleri sayesinde bu doğumsal kusurların çoğu oldukça erken yaşlarda hatta bazen gebelik sırasında onarılabilmektedir.

En sık gözlenen doğumsal el kusuru; "sindaktili"dir. Sindaktili; iki veya daha fazla el parmağının birleşik olma durumu olarak tanımlanabilir. Sindaktili ameliyatında  parmakları birleştiren dokular kesilir, daha sonra vücudun başka bir yerinden alınan cilt greftleri bu bölgedeki eksik dokuları kapatacak şekilde dikilir.Bazı durumlarda sadece yumuşak dokular değil, parmak kemiklerinde de birleşme gözlenebilir.

Bu durumda biraz daha komplike bir ameliyat planlanabilir.

Diğer sık gözlenen doğumsal el kusurları;  kısa, eksik veya şekil bozukluğu olan parmaklar, hareketsiz tendonlar , anormal sinir veya damarlar olarak sıralanabilir. Bu bozukluklar çoğu hastada ameliyat ile onarılabilmektedir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz