Doğumsal kalp hastalıklarından karışım lezyonları nedir?

Bu  hastalarda kalbin anormal gelişimi nedeni ile oksijenli kanla oksijenden fakir kanın karışması ve vücuda oksijenden fakir kanın dağılması söz konusudur. Hastalar  siyanotiktir (Deri ve mukozaların mavimtrak –mor renk alması).

En tipik örneği Büyük Arterlerin Transpozisyonu denilen durumdur.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz