• Lenfödem tanısı ve rehabilitasyonu
  • Kardiyo-pulmoner rehabilitasyon
  • Kas iskelet sistemi hastalıkları
  • Nörolojik rehabilitasyon

2003 yılında Ankara Üniversitesi tıp fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün 2009 yılında Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi FTR Anabilim dalından Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlığını almıştır.  2009 - 2011 yılları arasında Malatya Devlet Hastanesinde zorunlu Devlet Hizmetini yaptıktan sonra 2011 yılı itibariyle Florence Nightingale Hastanesinde göreve başlamıştır.

2011 yılında Avrupa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Board sınavında başarılı olarak Avrupa Board Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
  • Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlar Derneği
  • Türkiye El Hastalıkları ve Rehabilitasyonu Derneği
  • Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

1.Beyazova M, Zinnuroğlu M, Emmez H, Kaya K, Özköse HZ, Baykaner MK, Erden Z, Oruçoğlu N, Öztürk GT, Erdoğan Z. Gergin Omurilik Sendromu Cerrahisinde 
İntraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon. 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Türkiye, 4-7 Kasım 2010, pp: 54.

 

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Göğüş F, Günendi Z, Karakuş R, Erdoğan Z, Hizel K, Atalay F. Comparison of tuberculin 
skin test and QuantiFERON-TB gold in tube test in patients with chronic inflammatory diseases 
living in a tuberculosis endemic population. Clinical and experimental medicine. (2010) 10:173-177

2. Günendi Z, Sepici Dinçel A, Erdoğan Z, Aknar O, Yanpal S, Göğüş F, Atalay F. Does 
exercise affect the antioxidant system in patients with ankylosing spondylitis?. Clin Rheumatol. 
(2010) 29(10):1143-1147.

3. Beyazova M, Zinnuroglu M, Emmez H, Kaya K, Ozkose HZ, Baykaner MK, Erden Z, 
Orucoglu N, Ozturk GT, Erdogan Z. Intraoperative neurophysiological monitoring during surgery 
for tethered cord syndrome. Turk Neurosurg.( 2010);20(4):480-46.2 Uluslararası 
bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

4. Erdoğan Z, Benli-Küçük E, Oruçoğlu N, Beyazova M. Hemineglect syndrome and 
electromyographic reaction time. 5th. World Kongress of the International Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009, Istanbul, Turkey

5. Erdogan Z, Oner YA, Tokgoz N, Demirsoy N. Cervikal Baastrup disease; İs it a 
congenital anatomical variation or a degenarative process? A case report for discussion on the 
defination of the situtaion. 5th. World Kongress of the International Society of Physical and 
Rehabilitation Medicine. June 13-17, 2009, Istanbul, Turkey

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Mengi-Ozsarac G, Erdogan Z., Beyazova M. Miyotonide Gevşeme Zamanının
Elektromiyografik Ölçümü: Miyotonik Distrofili Bir Olguda Rehabilitasyon Programının Gevşeme
Zamanına Etkisi - Olgu Sunumu. Türk Fiz Tıp Rehab Derg (2008) 54:130-132

2. Beyazova M, Şenköylü A, Zinnuroğlu M, Güngör İ, Oruçoğlu N, Erden Z, Tezel T,
Erdoğan Z, Öztürk GT, Suluova F, Altun NŞ. Omurga cerrahisinde intraoperatif nörofizyolojik
monitörizasyon: Gazi Tıp deneyimi. Turk Omurga Cerrahisi Dergisi (2010) 21:49-58

3. Erdoğan Z, Atalay F. Romatoid Artritte Elektrik StimulasyonuUygulamalarının Kas
Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi. FTR Bil Der 2011;14: 68-74 

Diğer Yayınlar

Diğer Yayınlar

 

Ulusal Yayınlanan Kitaplarda Bölümler:

Fiziksel Tıp ve rehabilitasyonda el değerlendirme klavuzu, Editörler Dinçer F, Taş N. Güneş 
tıp kitabevi, 2010 Ankara 

 

Yayınlar

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 

1. Erdoğan Z, Benli-Küçük E, Oruçoğlu N,6.5 Ullusal bilimsel toplantılarda sunulan ve 
bildiri kitabında basılan bildiriler

2. Erdoğan Z, Benli-Küçük E, Oruçoğlu N, Karataş- Kaymak G Beyazova M Biseps braki 
kasında fleksiyon ve supinasyonda innervasyon zonu lokalizasyonu. 25. Ulusal Klinik 
Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 15-19 Nisan 2009, Antalya Türkiye

3. Erdoğan Z, Benli-Küçük E, Oruçoğlu N, Beyazova M. İhmal sendromunda 
elektromyografik reaksiyon zamanı 25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 15-19 
Nisan 2009, Antalya Türkiye

4. Erdoğan Z, Atalay F. Romatoid Artritli Hastalarda Kuadriseps Kasına Elektrik 
Stimulasyonu Uygulamalarının Kas Kuvveti ve Fonksiyonellik Üzerine Etkisi, 4. Türk Romatoloji 
Kongresi, 7-11 Nisan 2010, Antalya, Türkiye

5. Erdoğan Z, Demircioğlu D. Uçucu Madde kötü kullanıma bağlı gelişen bir periferik nöropati 
olgusu, 2. Tıbbi rehabilitasyon Kongresi , 4-7 Kasım 2010, Ankara, Türkiye

6. Beyazova M, Şenköylü A, Zinnuroğlu M, Güngör İ, Oruçoğlu N, Erden Z, Tezel T, Erdoğan 
Z, Öztürk GT, Suluova F, Altun NŞ. Omurga cerrahisinde intraoperatif nörofizyolojik 
monitörizasyon: Gazi Tıp deneyimi. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 31 
Mart-4 Nisan 2011, Antalya, Türkiye, pp: 90

7. Beyazova M, Zinnuroğlu M, Emmez H, Kaya K, Özköse HZ, Baykaner MK, Erden Z, 
Oruçoğlu N, Öztürk GT, Erdoğan Z. Tethered kord sendromu cerrahisinde intraoperatif 
nörofizyolojik monitörizasyon. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 31 Mart-4 
Nisan 2010, Antalya, Türkiye, pp:91

8. Beyazova M, Çeviker N, Zinnuroğlu M, Kaya K, Kurt G, Özköse HZ, Emmez H, Doğulu F, 
Öztürk GT, Oruçoğlu N, Erden Z, Erdoğan Z. Omurilik tümörlerinin cerrahisinde multimodal 
intraoperatif nörofizyolojik monitörizasyon. 26. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 
31 Mart-4 Nisan 2010, Antalya, Türkiye, pp:105

9. Beyazova M, Zinnuroğlu M, Emmez H, Kaya K, Özköse HZ, Baykaner MK, Erden Z, 
Oruçoğlu N, Öztürk GT, Erdoğan Z. Gergin omurilik sendromu cerrahisinde intraoperatif 
nörofizyolojik monitörizasyon. 2. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi,4-7 Kasım 2010, Ankara

 

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

 

Meme kanseri sonrasında görülen lenfödem sendromunda fizik tedavi yaklaşımları. 4. 
Uludağ Tıbbi Onkoloji sempozyumu, 26.6.2012-01.07.2012. BURSA 

 

Diğer Yayınlar

 

Erdoğan Z. Osteoporoz. Malatya il Sağlık Müdürlüğü Dergisi. (2011) 2:16-17