• Minimal İnvaziv Kalp Kapak Ameliyatları
  • Robotik Koroner By pass Ameliyatları

2004 Yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.2011 yılında Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde ihtisasını tamamlamıştır. 2012 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mecburi hizmete görevini yerine getirmiştir.

2014 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde Prof. Dr. Ertan Sağbaş ile çalışmaktadır. Ekip ile birlikte küçük açıklıktan (minimal invaziv) kalp kapak ameliyatları, robotik koroner by pass ameliyatları ve büyük damar ameliyatlarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

  • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD)
  • Minimal İnvaziv ve Robotik Cerrahi Derneği ( MIRC)
  • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.A.Caliskan,C.Yavuz,O.Karahan,S.Yazıcı,O.Güçlü,S.Demirtas,B.Mvitas,'Factor-Xa Inhibitors Protect Against Systemic Oxidant Demage Induced by Peripheral-Ischemia Reperfusion',Jornal of Thrombosis and Thrombolysis,'37(4)2,464-468pp.,Mayıs-2014,DOI: 10.1007/s11239-013-1019-4,ilgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded

2.A.Caliskan,C.Yavuz,O.Karahan,S.Demirtas S.Yazıcı,O.Güçlü,,B.Mvitas,'Serum ischemia modified albumin level is an irrevelant predictive factor for ischemic duration in mesenteric ishemia' ,Perfusion,'29(3),226-230 pp,DOI:10.1177/0267659113505640,ilgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded

3.C.Yavuz ,A.Caliskan,O.Karahan,S.Demirtas S.Yazıcı,'Diagnostic accuracy of mean platelet volume in thromboangitisobliterans',Vascular,'22(1)',42-45 pp.,Subat-2014,DOI:10.1177/1708538112473979,ilgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded

4.A.Caliskan,C.Yavuz,O.Karahan,S.Yazıcı,O.Güçlü ,S .Demirtas,B.Mavitas,'Illoprost reduces mycardial edema in a rat model of myocardial ischemia reperfusion',Perfusion,Aralık 2013,DOI:10.1097/MBC0000000000000019,ilgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded

5.S.Demirtas ,A.Caliskan,O.Güçlü ,S.Yazıcı ,O.Karahan ,C.Yavuz,B.Mavitas,'Can calcium dobesilate be used safely for peripheral microvasculapathies that require neoangiogenesis?',Medical Science Monitıor Basic Research,'19',253-257 pp.,Eylül-2013,DOI: 10.12659/MSMBR.889427
               
6.C.Yavuz,S .Demirtas ,S.Yazıcı ,A.Caliskan,O.Güçlü ,O.Karahan ,B.Mavitas,'Dietary Addition of Caffeic Acid Phenethyl Ester Protects Myocardial Tissue Against Ethambutol Induced Oxidative Stress',Nobel Medicus,'9(3),120-124 pp ,Mart 2013,İlgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded 

7.C.Yavuz,S.Yazıcı ,O.Karahan ,S .Demirtas ,A.Caliskan,O.Güçlü ,F.Ertas,B.Mavitas,'Serum nitric oxide level could be a predictive biomarker for detection of critical ischemia duration',Biomarkers ,'18(2)',116-120 pp.,Mart-2013,DOI:10.3109/1354750.2012.745165,İlgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded

8.C.Yavuz,S .Demirtas ,A.Caliskan,K.Kamasak,O.Karahan ,O.Güçlü ,S.Yazıcı ,B.Mavitas,'Reasons ,procedures,and outcomes in ventriculoatrial shunts : A single-center experience',Surgical Neurology International,'Ocak-2013,DOI: 10.4103/2152-7806.106284

9.C.Yavuz,S .Demirtas ,O.Güçlü ,O.Karahan ,A.Caliskan,S.Yazıcı ,B.Mavitas,'Rosuvastatin may have a Neuroprotective Effect on Spinal Cord Ischemia Reperfusion Injury',CNS&Neurological Disorders -Drug Targets,''12(7)'',1011-1016 pp,Kasım-2013,DOI: 10.2174/18715273113129990085,İlgili atıf indekslerince taranıyor.,Endeks:Science Citation Indeks Expanded