Doç. Dr. Savaş ÇÖMLEK Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi - Ağrı Polikliniği

Özel İlgi Alanları
 • Bel ve Boyun Ağrıları
 • Kanser Ağrıları
 • Omurga Ağrıları
 • Ağrı

Randevu Alın

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi
  • 2022
   Doçent Doktor

   2018
   Certifield Interventional Pain Sonologist

   2017
   Fellow Of Interventional Pain Practice

   1996

   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Anestezi ve Reanimasyon İhtisası

   1991  
   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
   Tıp Eğitimi

   • Word Academy of Pain Medicine United (WAPMU)
   • World Institute of Pain
   • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • ÇÖMLEK SAVAŞ, MUTLU AYHAN, ÖZGÖNENEL EBRU, KAHRAMAN SİNAN, ÖZGÖNENEL LEVENT (2021). Atypical Femoral Fracture After Discontinuing Long-Term Bisphosphonate Use. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, 7(1), 52-56., Doi: 10.5606/fng.btd.2021.25048
   • ÇÖMLEK SAVAŞ, ORDU AYLİN (2021). Interventional Pain Management During SARS-CoV-2 Pandemic. Signa Vitae, 17(4), 178-184., Doi: 10.22514/sv.2021.008
   • ÇÖMLEK SAVAŞ (2021). Transverse Abdominis Plane Block-Based Multimodal Analgesia Protocol Reduces Tramadol Need After Cesarean Section. Bağcılar Tıp Bülteni, 6(2), 134-141., Doi: 10.4274/BMB.galenos.2021.11.077
   • ÇÖMLEK SAVAŞ, SAĞLAM SEZER (2021). A New Approach for Leptomeningeal Metastases: Chemotherapy Administered Through Lumbar Intrathecal Port. Arquivos de Neuro-Psiquiatria, Doi: 10.1590/0004-282X-ANP-2020-0554
   • ÇÖMLEK SAVAŞ (2021). Treatment Methods for Bone Metastasis-Induced Pain. Türk Onkoloji Dergisi, 36(1), 73-78., Doi: 10.5505/tjo.2021.S1019
   • ÇÖMLEK SAVAŞ (2021). Ultrasound-Guided Interventions During Pregnancy for Lumbosacral Pain Unresponsive to Conservative Treatment: A Retrospective Review. Journal of Clinical Ultrasound, 49(1), 20-27., Doi: 10.1002/jcu.22923
   • ÇÖMLEK SAVAŞ (2020). Pain Control with Splanchnic Neurolysis in Pancreatic Cancer Patients Unresponsive to Celiac Plexus Neurolysis. Journal of Pain Research, 13, 2023-2031., Doi: 10.2147/JPR.S266689
   • ÇÖMLEK SAVAŞ (2020). Chemotherapy-Induced Pneumonitis Associated with Transient CA 15-3 Elevation. Journal of Oncology Pharmacy Practice, 26(7), 1750-1753., Doi: 10.1177/1078155220904994
   • RAHİMİ MEHDİ, GÖĞÜŞ DEMET, KAYA GÜNER, BOZKURT PERVİN, ÇÖMLEK SAVAŞ (2000). Pediatrik Hastalarda Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) Uygulaması. Ağrı, 12(1), 19-26.
   • BOZKURT PERVİN, KAYA GÜNER, TUNALI YUSUF, ÇÖMLEK SAVAŞ (1996). Böbrek Transplantasyonlarında Reperfüzyon Sırasında Bradiaritmi (Olgu Sunumu). Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, 24(2), 92-94.
   Bildiriler
   • Prilokaine Bağlı Methemoglobinin Önlenmesinde Askorbik Asitin Etkinliği , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. 3. Palyatif Bakım E-Sempozyumu, (Özet bildiri)
   • Kronik Bölgesel Ağrı Sendromunda Ultrason ve Floroskopi Klavuzluğunda Uygulanan Stellat Ganglion Bloğunun Etkinliklerinin Karşılaştırılması , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, (Özet bildiri)
   • Ağrı Uzmanı Yönüyle Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, (Tam metin bildiri)
   • Anatomik USG Kursu , KİLLİ REFİK, GURBUZ YUSUF, ÇÖMLEK SAVAŞ, BEYAZ SERBULENT GÖKHAN (2020).. 17. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi-6. Ulusal El Rehabilitasyonu Kongresi, (Tam metin bildiri)
   • Tedavi Edilemeyen Trombositopeni Gelişen Lomber Disk Hernisi Olgusunda Transforaminal Enjeksiyon ve DRG PRF , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54. Ulusal E-Kongresi TARK 2020, (Özet bildiri)
   • Ultrason Eşliğinde Uygulanan Supraklaviküler Brakial Pleksus Bloğunda Lokal Anesteziğe Dexmedetomidin Eklenmesinin Sonuçları , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54. Ulusal E-Kongresi TARK 2020, (Özet bildiri)
   • Ultrasonografi Kılavuzluğunda Santral Venöz Port Yerleştirme Girişiminde, Floroskopi ve Akciğer Grafisi Kontrolü Gerekli Mi? , ÇÖMLEK SAVAŞ (2020).. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 26. Ulusal E-Kongresi, (Özet bildiri)
   • Yetişkin Hastalarda Uygulanan İntratekal Kemoterapinin Yan Etkilerinin Değerlendirilmesi , ÇÖMLEK SAVAŞ (2019).. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Ulusal Kongresi TARK 2019-Antalya, (Özet bildiri)
   • Da Vinci Robot Sistemiyle Yapılan Radikal Prostatektomi Ameliyatlarındaki Anestezi Deneyimlerimiz , ÖZDİLMAÇ İBRAHİM, ÇAĞLAR GAZİHAN, GÖĞÜŞ DEMET, TURHAN ÖZLEM, ÇÖMLEK SAVAŞ, TUNALI YUSUF, KAYA GÜNER (2008).. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi TARK 2008-Antalya, (Özet bildiri)
   • İki Farklı Dozda Remifentanil ile Nöromüsküler Bloker Kullanmadan Endotrakeal Entübasyon , TURHAN ÖZLEM, GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, ÇAĞLAR GAZİHAN, KAYA GÜNER (2003).. 8th (FEAPA) Symposium of Paediatric Anaesthesia and 2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress-Istanbul, (Özet bildiri)
   • Sezaryen Sonrasında Kontramal ve Dolantin ile Hasta Kontrollü Analjezi Uygulamalarında Yan Etkilerin Karşılaştırılması , ÇAĞLAR GAZİHAN, DEMİRCİ ÖZLEM, ÇÖMLEK SAVAŞ, GÖĞÜŞ DEMET, KAYA GÜNER (2002).. XXXVI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2002-Antalya, (Özet bildiri)
   • Desfluran ve Sevofluran Anestezilerinin Uyanma Dönemi Özellikleri ve Maliyet Hesabı (Preliminer Çalışma) , GÖĞÜŞ DEMET, DEMİRCİ ÖZLEM, ÇAĞLAR GAZİHAN, ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER (2000).. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000-Kuşadası, (Özet bildiri)
   • Kraniyofasiyal Disostozlarda Anestezi Deneyimlerimiz (Apert ve Crouzon Anestezi Sendromu) , GÖĞÜŞ DEMET, DEMİRCİ ÖZLEM, ÇÖMLEK SAVAŞ, ÇELİK MEHMET, KAYA GÜNER (2000).. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000-Kuşadası, (Özet bildiri)
   • Bilateral ve Tek Taraflı Total Diz Protezi Olgularında Anestezi Deneyimlerimiz , DEMİRCİ ÖZLEM, GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, GÜNEY NEJAT, KAYA GÜNER (2000).. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000-Kuşadası, (Özet bildiri)
   • Laparoskopik Girişimlerde Aritmi Sıklığı , GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, DEMİRCİ ÖZLEM, ÇAĞLAR GAZİHAN, KAYA GÜNER (2000).. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000-Kuşadası, (Özet bildiri)
   • Alfentanil, İndüksiyon ve Entübasyon Sırasında Hemodinamiye Etkisi: Ne Zaman Verilmeli? , GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, DEMİRCİ ÖZLEM, ÇAĞLAR GAZİHAN, KAYA GÜNER (2000).. XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK 2000-Kuşadası, (Özet bildiri)
   • Sezaryen Sonrası Ketorolak Uygulamasının HKA’de Tramadol Tüketimine Etkisi , GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER (1999).. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’99-Mersin, (Özet bildiri)
   • Intravenous PCA with Morphine and Pethidine After Caesarean Section , GÖĞÜŞ DEMET, ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER, YILDIZ CENGİZ (1999).. 18th Annual ESRA Congress-İstanbul, (Özet bildiri)
   • HELLP Sendromu , ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER, TUNALI YUSUF, SONSUZ ABDULLAH (1998).. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’98-Antalya, (Özet bildiri)
   • Nöroleptik Malign Sendrom , ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER, ARICI AZİZ, KIZILTAN GÜNEŞ (1998).. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’98-Antalya, (Özet bildiri)
   • Heparine Bağlı Trombositopenisi Olan Bir Olguda Yağ Embolisi , ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER, HAMZAOĞLU AZMİ, GÖĞÜŞ ABDULLAH (1998).. XXXII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’98-Antalya, (Özet bildiri)
   • Zor Entübasyon Olgularında Fiberoptik Bronkoskopla Entübasyon , KAYA GÜNER, ALTINTAŞ FATİŞ, İPEK NEVAL, BOZKURT PERVİN, ÇÖMLEK SAVAŞ, ÇALIŞKAN FATMA (1997).. XXXI. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’97-Bursa, (Özet bildiri)
   • 10% Spray Lidocaine for the Relief of Post Cesarean Sectio Pain , ÖZGÖN MUSTAFA, AKALIN SEVİLAY, ÇÖMLEK SAVAŞ, BENİAN ALİ, MADAZLI RIZA, KÖSE YILDIZ (1996).. The Pain Clinic 7th International Symposium-Istanbul, (Özet bildiri)
   • Administration of Pre-Emptive Ketorolac Trometamol in Cardiac Patient , ÖZGÖN MUSTAFA, AKALIN SEVİLAY, ÇÖMLEK SAVAŞ, AKSU FERİDUN, KÖSE YILDIZ (1996).. The Pain Clinic 7th International Symposium-Istanbul, (Özet bildiri)
   • Prilocaine Induced Methemoglobinemia and Effects on Oxyhemoglobin Dissociation Curve , ÇÖMLEK SAVAŞ, İPEK NEVAL, BOZKURT PERVİN, KAYA GÜNER (1996).. The Pain Clinic 7th International Symposium-Istanbul, (Özet bildiri)
   • Effectivity of Brachial Block on Prevention of Postoperative Pain in Pediatric Patients , İPEK NEVAL, ÇÖMLEK SAVAŞ, KAYA GÜNER (1996).. The Pain Clinic 7th International Symposium-Istanbul, (Özet bildiri)
   • Comparison of Interpleural versus Intravenous Morphine for Isoflurane Requirements During Thoracotomy , EROLÇAY HÜLYA, YÜCEYAR LALE, ÇÖMLEK SAVAŞ, İPEK NEVAL, AYKAÇ BORA, AKRA SELMA (1995).. 5th International Congress of Cardiac, Thoracic and Vascular AnesthesiaIstanbul, (Özet bildiri)
   • Preoperatif İV Ketorolak Trometamol ile Anestezi İndüksiyonundaki Propofol'e Bağlı Hipotansiyon Önlenebilir Mi? , ÖZGÖN MUSTAFA, DİKİCİ SUNAY, KÖSE YILDIZ, ÇÖMLEK SAVAŞ (1993).. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’93-Nevşehir, (Özet bildiri)
   • Ketoroloak Trometamol'ün Laringoskopi ve Entübasyon Üzerine Etkisi , ÖZGÖN MUSTAFA, ÇÖMLEK SAVAŞ, KÖSE YILDIZ, DİKİCİ SUNAY (1993).. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’93-Nevşehir, (Özet bildiri)
   • Preoperatif İV Ketorolak Trometamol'ün Postoperatif Ağrı ve Analjeziye Etkisi , ÖZGÖN MUSTAFA, KÖSE YILDIZ, DİKİCİ SUNAY, ÇÖMLEK SAVAŞ (1993).. XXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi TARK’93-Nevşehir, (Özet bildiri)
   Kitaplar
   • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Staj Destek Kitabı: Olgular Eşliğinde Kas-İskelet Sistemi Muayenesi, Bölüm adı:(Ağrı ve Ağrılı Hastaya Yaklaşım) (2021)., ÇÖMLEK SAVAŞ, Tıbbi Yayınlar Merkezi, Editör:Özgönenel Levent, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-70080-9-1, Türkçe(Ders Kitabı)
   • Cerrahi Sonrası Kronikleşen Ağrı, Bölüm adı:(Cerrahi Sonrası Kronikleşen Bel Ağrısı Sendromu) (2020)., ÇÖMLEK SAVAŞ, Akademisyen Kitabevi, Editör:Beyaz Serbülent Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 141, ISBN:978-605-258-853-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)
   • Minimal İnvaziv Ağrı Tedavi Yöntemleri, Bölüm adı:(Kronik Ağrıda Mezenkimal Kök Hücre Tedavileri) (2019)., ÇÖMLEK SAVAŞ, Akademisyen Kitabevi, Editör:Beyaz Serbülent Gökhan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 106, ISBN:978-605-258-706-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)