Doç. Dr.
Sadık SERVER

Doç. Dr.
Sadık SERVER

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Girişimsel Radyoloji
 • Nöroradyoloji

Video

  • 2013
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Diagnostik ve Girişimsel Radyoloji Ünitesi

   2011 - 2013
   Tokat Devlet Hastanesi
   Radyoloji Bölümü

   2003 - 2009
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Radyoloji ABD Uzmanlık Eğitimi

   1995 - 2001
   Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Radyoloji Derneği
   • CİRCE (Cardiovascular and İnterventional Radiological Society of Europe)
   • Türk Girişimsel Radyoloji Derneği
   • Türk Nöroradyoloji Derneği

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  1-   AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Jul 30
   • 2-   AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Feb;30
   • 3-   Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler   1-   Türk Toraks derneği 15. Yıllık Kongresi (olgu sunumu)
   • 2-   34. Ulusal Radyoloji Kongresi. 2013 Kasım 6-10 (olgu sunumları)  
   •     1. Aydin K, Kircan S, Sarwar S, Okur O, Balaban E. Smaller Gray Matter Volumes in Frontal and Parietal Cortices of Solvent Abusers Correlate with Cognitive Deficits.AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Jul 30. 
   • 2. Aydin K, Okur O, Tatli B, Sarwar SG, Ozturk C, Dilber C. Reduced gray matter volume in the frontotemporal cortex of patients with early subacute sclerosing panencephalitis. AJNR Am J Neuroradiol. 2009 Feb;30
   • 3. Dursun M, Sarvar S, Cekrezi B, Kaba E, Bakir B, Toker A. Cardiac metastasis from invasive thymoma via the superior vena cava: cardiac MRI findings. Cardiovasc Intervent Radiol. 2008 Jul;31
   • 4. Turan Aktaş, Sadık Server. Trakeal Bronş ve Akciğer Kanser birlikteliği. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi. 2012 Nisan; 11
   • 5. Hadi Sasani, Numan Cem Balcı, Sadık Server, Özgür Ceyhan, Şerife Sevil Altunrende. PS-0559 (Ref .2048): Laparaskopik kolesistektomi sonrası safra kaçağının hepatobilier kontrast ajanlar ile tesbiti. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10
   • 6. Sadık Server, Hadi Sasani, Özgür Ceyhan, Şerife Sevil Altunrende, Eda Albayrak. PS-0562 (Ref. 2145): İnvasif Aspergillosis Serebral Yayılımın Erken Görüntülenme Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10
   • 7. Hadi Sasani, Özgür Ceyhan, Sadık Server. PS-1323 (Ref. 0003): Gastrik Divertikülü olan Hastada BT ve MR Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10
   • 8. Hadi Sasani, Begün Özüerken Kasapoğlu, Sadık Server, Ergül Yıldız, Özgür Ceyhan. PS-1329 (Ref. 0150): Abdominal Aortanın Akut Trombotik Oklüzyonu Bilgisayarlı Tomografi Anjiografi Bulguları. 34. Ulusal Radyoloji Kongresinde 2013 Kasım 6-10
   • 9. Sadık Server, Eda Albayrak, Özgür Ceyhan, Hadi Sasani, Şerife Sevil Altunrende. PS-1310 (Ref. 2148): Nörobehçet Hastalığının Görüntüleme Bulguları.