Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında derece ile mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda "MuSK antikor pozitif, MuSK antikor negatif ve seropozitif myasthenia gravis'te klinik, laboratuvar ve tedavi yanıtlarının karşılaştırması" konulu tezi ile uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 

2004 yılında Duke University Medical School, Durham, North Carolina, USA, Nöroloji Anabilim Dalı'nda Nöromusküler hastalıklar ve Amiyotrofik Lateral Skleroz Klinikleri  ile EMG laboratuarı’nda 3 ay süre ile gözlemci olarak bulunmuştur.

2007-2008 yıllarında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde meslek hastalıkları ve toksik polinöropatiler üzerinde çalışıp, 2008-2009 yıllarında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlamıştır
2009 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde Nöroloji Uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmiştir. 

2013 yılında “Anti-MuSK antikor pozitif Myasthenia Gravis hastalarında ardışık sinir uyarım testi  ile yüz ve ekstremite kaslarının yanıtlarının değerlendirilmesi” konulu tezi ile İstanbul Üniversitesi DETAE Sinir Bilim Elektro-Nöro-Fizyoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 
2015 yılında nöroloji doçenti ünvanını alan Dr. Özlem Güngör Tunçer, İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam etmektedir. 

İlgi Alanları:
 • Myasthenia Gravis
 • Nöromusküler Hastalıklar
 • Epilepsi/EEG
 • Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
 • Başağrısı
 • Serebrovasküler Hastalıklar

 • Videolar
 • Haberler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Nöroloji Derneği,
 • Türkiye Klinik Nörofizyoloji- EEG-EMG Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.F.Deymeer, O.Gungor-Tuncer, V.Yilmaz, Y.Parman , P.Serdaroglu, C.Ozdemir, A.Vincent, G.Saruhan-Direskeneli. Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia  gravis. Neurology. 2007 Feb 20;68(8):609-11

2.C.Gürses, B.Bilgiç, B.Topçular, O.G.Tuncer, G.Akman-Demir, H.Hanağasi, B.Baslo, H.Gürvit, O.Coban, M.Emre, H.A.Idrisoğlu. Clinical and magnetic resonance imaging findings of HIV-negative patients with neurosyphilis. J Neurol. 2007 Mar;254(3):368-74. 

3.N.Yesilot, M.Mutlu, O.Gungor, B.Baykal, P.Serdaroglu, G.Akman-Demir. Clinical characteristics and course of spinal cord involvement in Behçet's disease Eur J Neurol. 2007 Jul;14(7):729-37.

4.S.Gür, O.Gungor Tuncer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Tekrarlayan Miller-Fisher Sendromu: Olgu Sunumu.  Archieves of Neuropsychiatry. 2011;48: 281-4 

5.O.Gungor-Tuncer, Y.Bekmezci, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Epidural Empyema Caused By Frontal Sinus Aspergillosis. Archieves of Neuropsychiatry.2012, Vol:49 83-85.   
6.O.Gungor-Tuncer, B.Baykan, E.Altindag, N.Bebek, C.Gurses, A.Gokyigit. Prevalence and characteristics of visual aura in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2012 Dec;25(4):573-6. 

7.  Z.Matur, A.Kaymaz, B.Altunrende, S.Tuncer, O.Gungor Tuncer  , G.Akman-Demir, E. Oge. “Human Immunodeficiency Virus” İnfeksiyonu ile İlişkili Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati Farklı Klinik Özellikler ve Tanı Sorunları. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 30:(4) 38; 805-813, 2013

8.O.Gungor-Tuncer, E.K.Orhan, V.Yilmaz, Y.Parman, P.Oflazer, G.Saruhan-Direskeneli, F.Deymeer. Prepubertal anti-MuSK positive myasthenia gravis with long remission.  Neuromuscular Disorders. 2014 Jan;24(1):36-9. 

9.O.Gungor-Tuncer, B.Aksay-Koyuncu, Z.Okudan, R.Tolun, Y.Krespi. Vascular Ischemia as a Cause of Transient Global Amnesia: A Patient Series. Archieves of Neuropsychiatry. 2015 March; 52(1):59-63.

10.E.Altindağ, S.Usluer, A.Gundogdu, O.Gungor Tuncer, E.N. Vanli-Yavuz, H.Caglayan, B.Baykan. Late-Onset Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome: Investigation of EPM1 Gene Mutations in two Cases. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2016, 33(1); 132-137

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.N.Yeşilot, O.Gungor , B.Baykan, M.Eraksoy, P.Serdaroglu, G.Akman-Demir. Spinal Cord involvement in neurobehçet’s Disease. 10th internatıonal congress on Behçet’s Disease, Berlin 2002 

2.O.Gungor Tuncer, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tunçay, S.Bahar. Saddle Emboli of the carotid bifurcation and detection by color duplex ultrasonography. 13th Meeting of the European     Neurological Society, İstanbul 2003 

3.O.Tuncer, F.Deymeer, Y.Parman, P.Serdaroğlu, G.Saruhan-Direskeneli, A.Vincent. Clinical Evaluation Of Anti-Musk Positive Myasthenia Gravis Cases. 7th Congress of the Mediterranean Society of Myology, Kuşadası 2004             

4.V.Yılmaz, O.Gungor –Tuncer, Y.Parman, P.Serdaroglu P,  Deymeer  F, G.Saruhan – Direskeneli.  Low levels of BAFF in the serum of patients XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006, İstanbul, Turkey. Neuromuscular Disorders 2006 July Supplement 1, Vol 16:S106-S106

5.V.Yılmaz, O.Gungor –Tuncer,  Y.Parman,  P.Serdaroglu,  F.Deymeer,  G.Saruhan – Direskeneli. In vitro immune response in Myasthenia Gravis patients with ANTI-MuSK or ANTI-AChR antibodies. XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006,İstanbul, Turkey .Neuromuscular Disorders 2006 July Supplement 1, Vol 16:S107-S107

6.O.Gungor-Tuncer, E.Kıyan, V.Yılmaz, Y.Parman, P.Serdaroglu, G.Saruhan-Direskeneli, F.Deymeer. Comparıson of quantitative Myasthenia Gravis score  between ANTI-MuSK positive   and ANTI-MuSK negative patients.  XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006,İstanbul, Turkey. Neuromuscular Disorders 2006 July Supplement 1, Vol 16:S118-S118.

7.C.Bayındır, O.Gungor-Tuncer, Y.Parman, P.Serdaroglu, G.Saruhan-Direskeneli, A. Toker,  F.Deymeer,  B.Bilgic. Comparison of thymus pathology of anti-MuSK positive with -MuSK negative and -AChR positive myasthenia gravis.   XIth International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2006, Istanbul, Turkey. Neuromuscular Disorders 2006 July Supplement 1, Vol 16:S128-S128

8.V.Yılmaz, O.Gungor –Tuncer, Y.Parman, P.Serdaroglu, F.Deymeer, G.Saruhan –    Direskeneli. In vitro immun response in myasthenia gravis patients with anti-MuSK or anti-AChR antibodies. 16 th European Congress of Immunology, September 2006, Paris, France.

9.O.Gungor-Tuncer, V.Yilmaz, Y.Parman, P.Serdaroglu, G.Saruhan-Direskeneli, F.Deymeer. Anti-MuSK positive patients indistinguishable from the anti-AChR positive ones regarding response to immunosuppressives XII th International Congress on Neuromuscular Diseases, July 2010, Naples, Italy 

10.S.Tavukcu Ozkan, Z.Tufekcıoglu, O.Gungor Tuncer, Y.Krespi. Clinical application of new bowel management system on decubitis ulcer in intensive care unite.Case report. 18th International intensive care symposium. April 2011, Istanbul

11.O.Gungor-Tuncer, B.Baykan, E.Altindag, N.Bebek, C.Gurses,  A. Gokyigit. Analysis of visual auras in idiopathic generalized epilepsy. 65th American Epilepsy Society December 2011,Baltimore.

12.O.Gungor-Tuncer, A.Ozturk A, Parman Y, P.Serdaroglu, F. Deymeer. Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı: 18 hastada klinik ve nörofizyopatolojik değerlendirme. Uluslar arası katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, 2012 ,Kıbrıs (Lizozomal depo hastalıkları dergisi)

13.O.Gungor-Tuncer, Z. Okudan, B. Aksay-Koyuncu, E. Altindag, R. Tolun, Y. Krespi. Posterior Circulation Stroke; An Underdiagnosed Situation In Transient Global Amnesia. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S115-S115.

14.B.Koyuncu, A.Onalan, O.Güngör Tunçer, S.T Ozkan, E.Altindag, R.Tolun, Y.Krespi.  Acute stroke thrombolysis unit may be associated with more favourable performance measures. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag, Journal Of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S198-S198

15.E.Altindag, O.Gungor Tuncer, B.Koyuncu, S.T.Ozkan, R.Tolun, Y.Krespi. Steroid-responsive late symptomatic perihematomal oedema in intracerebral haemorrhages. 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S76-S76 

16.E.Altindag, O. Gungor Tuncer, B. Koyuncu ,Y.Bekmezci, R.Tolun, Y.Krespi. Evolving ischaemic cortical vasculopathy in cerebral amyloid angiopathy report of three cases 22.European Neurological Society Congress, 2012, Prag. J of Neurology 2012 June ,Supplement 1:, 259:S160-S160

17.E.Altindag, Z.V.Okudan, B.Baykan, O.Gungor Tuncer, B.Koyuncu, S.T Ozkan, R.Tolun, Y.Krespi. Electrographic seizures and periodic epileptiform discharges in patients with postanoxic coma.10th European Congress on Epileptology 2012, London. Epilepsia 2012 Sep  suplement :5, 53: 27-28.

18.A.Ozturk, L.Goldfarb, O.Tuncer, M.Olive, F.Deymeer, Y.Parman, R.Tuncay, P.Serdaroglu-Oflazer. Muscle MRI in a filaminopathy family: is involvement of paraspinals earlier and more severe than of thigh muscles?17th International Congress of The World Muscle Society. Neuromuscular Disorders Volume 22, Issues 9–10, October 2012, 821–822

19.B.Topcular, A.Altınkaya, A.Kaymaz, A.Yabalak, B.Altunrende, Z.Matur, O. Gungor-Tuncer, D.Necioglu-Orken, G.Akman-Demir. Effects of Amantadine on Postural Instability in Parkinson’s Disease. 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. San Diego, CA. ABD. Poster No: 1109. Movement Disorders Jun 2015:30(Suppl 1): S429.

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1.Kitap Bölüm Çevirisi.  Radial Sinir. Özlem Güngör Tunçer. Periferik Fokal Nöropatiler. Yazar: John D Stewart. Çeviri Editörleri: A. Emre Öge, Zeliha Matur. Yeniyüzyıl Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Nisan 2015. 

2.Kitap Bölüm Çevirisi.  Digital Sinirler. Özlem Güngör Tunçer. Periferik Fokal Nöropatiler. Yazar: John D Stewart. Çeviri Editörleri: A. Emre Öge, Zeliha Matur. Yeniyüzyıl Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Nisan 2015. 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.S.Gür, Ö.Güngör Tunçer , R.Tolun , Y.Krespi. Yaygın Serebellar Hemosiderozla Giden Olası Bir Serebral Amiloid Anjiyopati Olgusu Türk Nöroloji Dergisi. DOI:10.4274/Tnd.99815 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1.Ö.Güngör, B.Petek Balcı, B.Baykan, M.Eraksoy, G.Akman Demir. Behçet Hastalığında medulla spinalis tutulumu ve MR görüntülemesi. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001, Antalya     

2.Ö.Güngör-Tunçer, B.Baslo. İmmünsupresif tedavi sırasında gelişen sekonder malignitenin multıple kranyal nöropati ile prezentasonu.  38.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya      

3.Ö.Güngör-Tunçer, B.Baslo. Tonsillit sonrasında gelişen servikal spinal epidural koleksiyon   38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002, Antalya    

4.Ö.Güngör Tunçer, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tunçay, S.Bahar. Karotis sistemi akut iskemik  inmelerinde intraarteryel tromboliz.  39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003,  Antalya 

5.Ö.Güngör Tunçer, G.Demirel, Y.Krespi. İnternükleer oftalmopleji, ipsiversiv torsiyonel nistagmus, gözlerde forse ipsilateral  deviasyon. 39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya 

6.Ö.Güngör Tunçer, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tunçay, S.Bahar. Farklı yayılım paterni gösteren bir pons hematomu.  39.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya     

7.Ö.Güngör-Tunçer, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tunçay, S.Bahar. Karotis kommünis bifurkasyonu embolik tıkayıcı hastalığı. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003, Antalya     

8.Ö.Güngör Tunçer, Y.Krespi, O.Çoban, R.Tuncay, S.Bahar. Karotis endarterektomili hastaların preoperatif ve postoperatif klinik ve sonografik      değerlendirilmesi: İstanbul Tıp Fakültesi Edip Aktin İnme Ünitesi Deneyimi. 40.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2004, Antalya 

9.Ö.Güngör Tunçer, B.Topçular, B.Baslo, O.Çoban. Argyll Robertson Pupili Saptanan Nörosifiliz Olgu Sunumu. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi,2004, Antalya 

10.Ö.Güngör-Tunçer, F.Deymeer, V.Yılmaz, P.Serdaroğlu, Y.Parman, A.Vincent,    G.Saruhan-Direskeneli. Seronegatif Myastenia Gravis Hastalarının Klinik Ve Tedavi Yanıtlarının Karşılaştırması. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2005,  İstanbul 

11.V.Yılmaz, Ö.Güngör-Tunçer, Y.Parman, P.Serdaroğlu, F.Deymeer, G.Saruhan-Direskeneli Myasthenia gravis hastalarında periferik kan mononükleer hücrelerinin immün yanıtı. 41.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2005, İstanbul      

12.V.Yılmaz, Ö.Güngör-Tunçer, Y.Parman, P.Serdaroğlu, F.Deymeer, G.Saruhan-Direskeneli Myasthenia gravis hastalarının periferik kan mononükleer hücrelerinde AChR yanıtı. XVIII. Ulusal İmmünoloji Kongresi. Eylül 2005, Bursa.

13.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. Akut arteria karotis interna okluzyonunda stent tedavisi uygulaması-Olgu Sunumu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya    

14.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi Karotis interna oklüzyonu varlığında ipsilateral tıkalı medial serebral artere intraarteryel    trombolitik tedavi uygulanması-Olgu Sunumu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya   

15.Ö.Güngör-Tunçer, Y.Krespi, T.Türker-Botanlıoğlu, B.Aksay- Koyuncu, B.Bilgiç, E.Altındağ, R.Tolun. Akut labirent infarktı ve Lindsay Hemenway sendromu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya         

16.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay- Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi Akut posterior sirkülasyon inmesinde balon anjioplasti ve stent tedavisi –Olgu Sunumu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya    

17.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi İzole Kortikal venöz tromboz-Olgu Sunumu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya       

18.Ö.Güngör-Tunçer, B.Aksay-Koyuncu, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara, G. Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi Geç dönemde trombolitik tedavi uygulanan akut iskemik inmeli iki olgu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya       

19.B.Aksay-Koyuncu, Ö.Güngör-Tunçer, B.Bilgiç, E.Altındağ, S.Öztürk, L.Onat, B.Kara,  S.Karadereler, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. Amiloid anjiopati’nin birçok yüzü. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya                            

20.B.Aksay -Koyuncu, Ö.Güngör-Tunçer, E.Altındağ, S.Karadereler, B.Bilgiç, S.Öztürk, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. Primer intraserebral kanama gibi davranan erken hemorajik transformasyon   42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya

21.B.Aksay - Koyuncu, S.Karadereler, Ö.Güngör-Tunçer, E.Altındağ, B.Bilgiç, S.Öztürk, O.Barlas, G.Bakaç, R.Tolun, Y.Krespi. Geç travmatik kanama-spat apopleksi.  42. Ulusal nöroloji kongresi,2006, Antalya

22.B.Bilgiç, G.Bakaç, E.Altındağ, Ö.Güngör- Tunçer, B.Aksay- Koyuncu, R.Tolun, Y. Krespi. Kistik lezyonla seyreden Nörosarkoidoz olgusu. 42. Ulusal nöroloji kongresi, 2006, Antalya   

23.Ö.Güngör-Tunçer, S.Ünal Yılmaz, Ö.Karadağ, O.Ferit. N-hekzan’a bağlı toksik polinöropatili 7 olgunun maruziyet ortadan kalktıktan sonraki klinik ve elektrofizyolojik değerlendirmesi. 43. Ulusal nöroloji kongresi, 2007, Antalya   

24.Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, S.Karadereler, Ç.Karakoç, R.Tolun, Y.Krespi. İntrakranyal epidural ampiyeme neden olan frontal sinüs aspergillomu: Olgu sunumu. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya   

25.M.N.Öğün, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ , R.Tolun, Y.Krespi. İzole global afaziyle prezente olan ebstein barr ensefaliti: olgu sunumu. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya 
   
26.Z.V.Okudan, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Epizodik konfüzyon ve  hiperamonyemi atakları ile seyreden  nadir bir durum : ekstra- hepatik  porto- sistemik  şant.  45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya    

27.Z.Tüfekçioğlu, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Herpes virus ensefalitine benzer tablo ile prezente olan  glioblastoma multiforme: olgu sunumu. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya    

28.Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Tacrolimus kullanımına bağlı santral pontin myelinozis: olgu sunumu. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya    

29.Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Tekrarlayan intraserebral hematom ve hemorajik nodüler lezyonlar ile karakterize izole SSS sarkoidozu: Olgu Sunumu. 45. Ulusal nöroloji kongresi, 2009, Antalya    
30.Z.V. Okudan, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. Geçici global amnezi:13 olgu analizi    46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya    

31.Y.Bekmezci, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. FMF atağı handl sendromu ile prezente olur mu? 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya    

32.Z.Tüfekçioğlu, A.Güler, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. Konus medullaris düzeyine lokalize idiopatik akut transvers miyelopati: 2 olgu sunumu. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya    

33.A.Altınkaya, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. Mycoplasma pneumoniae infeksiyonu ile ilişkili akut transvers myelit. 46. Ulusal nöroloji kongresi, 2010, Antalya     

34.Z.V.Okudan, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. Posttravmatik l-dopa yanıtlı geç parkinsonizm tablosu:Olgu sunumu 9.Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi, 2011, Antalya   
  
35.Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, M.Öğün, R.Tolun, Y.Krespi. Non-Hodgkin Lenfoma seyrinde gelişen Guillain Barre Sendromu: Olgu Sunumu. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

36.Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, M.Öğün, R.Tolun, Y.Krespi. Hepatik ensefalopatilerde serebral kortikal tutulum. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

37.Ö.Güngör Tunçer, Z.Tüfekçioğlu, B.Aksay Koyuncu, R.Tolun, Y.Krespi. Kranyal sinir tutulumu ile seyreden Guillain Barre Sendromu: Variant form mu? Hastalığın sınırlı tutulumumu? İki Olgu sunumu. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

38.A.Altınkaya, R Tolun, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Y.Krespi. Hiperkalsemik ensefalopati ile prezente olan multiple myelom olgusu.47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

39.A.Altınkaya, Ö.Güngör Tunçer, Y.Krespi, G.Demir, G.Akman-Demir. Radyasyon “recall” miyeliti. 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

40.Ö.Güngör-Tunçer, V. Yılmaz, P.Oflazer-Serdaroğlu, Y.Parman, A.Toker, G.Saruhan-Direskeneli F. Deymeer. İyi prognozlu anti-MuSK Myasthenia Gravis ve belirleyici faktörleri, 47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

41.Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, Z.V.Okudan, R.Tolun, Y. Krespi. Diffüzyon lezyonsuz akut perfüzyon defisiti: Akut iskemik inmede nadir bir görüntüleme bulgusu.47. Ulusal nöroloji kongresi, 2011, Antalya

42.Z.Tüfekçioğlu, S.Ergeçer, R.Krespi, Ö.Güngör Tunçer, Y.Krespi. Global vasküler riskte artış kognitif performansta azalmanın bağımsız risk faktörüdür. 2.Ulusal Alzheimer Kongresi, 2012, İstanbul

43.Ö.Güngör Tunçer, A.Önalan, N.Dörtcan, S.Özata, F.Altunrende, E.Altındağ, G.Akman Demir. Varikosel cerrahisi sonrası gelişen izole muskulokutanöz sinir nöropatisi 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

44.E.Altındağ, A.Önalan, Ö.Güngör Tunçer, B.Topçular, B.Baykan. Temporal lob epilepsisinde iktal su içme. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

45.Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R. Tolun, Y.Krespi. NIHSS skoru sol hemisferde büyük damar tutulumunu daha güvenilir olarak tahmin eder.48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya,

46.A.Önalan, B.Altunrende, Ö.Güngör Tunçer, B.Topçular, A.Yabalak, G.Akman Demir. Malignite seyrinde gelişen Guillain Barre Sendromu(GBS): iki olgu sunumu 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

47.A.Altınkaya, M.Ozerden, N.Behrem, M.Çolak, N.Karagöz Sakallı, P.N.Sütlaş, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, D.Kırbaş, B.Topçular. Nörosifiliz klinik ve radyolojik olarak erken başlangıçlı Alzheimer Hastalığı'na benzer mi? 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012 Antalya

48.Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, E.Altındağ, Ö.Güngör Tunçer, R.Tolun, Y.Krespi Arka Sistem İnmesinde Mısmatch Temelli Revaskularizasyon Tedavisi: Prognostik Değerlendirme. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

49.Y.Bekmezci, B.Aksay Koyuncu, Ö.Güngör Tunçer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavide Erken Dönem Prognostik Belirteçler. 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2012, Antalya

50.B.Topçular, A.Kaymaz, A.Yabalak, B.Altunrende, Ö.Güngör-Tunçer, Z.Matur, D.Necioğlu-Örken, G.Akman-Demir. Amantadinin İdiyopatik Parkison Hastalarındaki Postüral İnstabilite Üzerine Etkileri. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: TP-170. Sayfa 135.

51.Z.Matur, B.Altunrende, A.Kaymaz, E.T.Özçelik, A.Yabalak, Ö.Güngör-Tunçer, B.Topçular, G.Akman-Demir. Remisyondaki bir akut miyeloid lösemi hastasında kolimisin tedavisiyle zamansal ilişkili akut polinöropati. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: TP-213. Sayfa 153.

52.A.Kaymaz, B.Topçular, Z.Matur, A.Yabalak, B.Altunrende, Ö.Güngör-Tunçer, G.Akman-Demir. Küme tipi başağrısında botulinum toksini uygulanan olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: EP-5. Sayfa 153.

53) A.Kaymaz, Ö.Güngör-Tunçer, S.Server, A.Yabalak, B.Altunrende, Z.Matur, B.Topçular, G. Akman-Demir. Takrolimus tedavisi altında akut gelişen intrakranyal hipotansiyon olgusu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: EP-12. Sayfa 226.
            E54) Ö.Güngör-Tunçer, A.Kaymaz, S.Server, E.Tüzün, B.Altunrende, B.Topçular, Z. Matur, G.Akman-Demir. Klinik olarak izole epileptik nöbetlerle karakterize anti-LG1 ilişkili limbik ensefalit. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: EP-218. Sayfa 305.
E55.A.Kaymaz, B.Altunrende, Z.Matur, A.Yabalak, Ö.Güngör-Tunçer, B.Topçular, G.Akman-Demir. Multipl sklerozis seyrinde kronik demiyelinizan polinöropati (CIDP) olgu sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 21-27 Kasım 2014. Bildiri No: EP-286. Sayfa 330.

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.2.Ulusal Alzheimer Kongresi (İstanbul-2012): “Global vasküler riskte artış kognitif performansta azalmanın bağımsız risk faktörüdür” adlı bildiri ile poster bildirisi 1.cilik ödülü. 

2.47.Ulusal Nöroloji Kongresi (Antalya-2011): “İyi prognozlu anti-MuSK pozitif myasthenia gravis ve belirleyici faktörleri” adlı bildiri ile sözel bildiri 3.cülük ödülü. 

Diğer Yayınlar

1.Zeynep Tüfekçi̇oğlu, (2012). Vasküler risk faktörleri ile kognitif durum arasındaki  ilişki, İstanbul Bilim Üniversitesi

2.Selen Gür Özmen, (2012). Akut iskemik inmenin ilk 12 saatinde saptanan difüzyon-perfüzyon MR'daki mismatch varlığının giriş kan şekeri ve kan basıncı değerleri üzerindeki etkisi, İstanbul Bilim Üniversitesi