• Myasthenia Gravis
  • Nöromusküler Hastalıklar
  • Epilepsi/EEG
  • Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
  • Başağrısı
  • Serebrovasküler Hastalıklar

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2000 yılında derece ile mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda "MuSK antikor pozitif, MuSK antikor negatif ve seropozitif myasthenia gravis'te klinik, laboratuvar ve tedavi yanıtlarının karşılaştırması" konulu tezi ile uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 

2004 yılında Duke University Medical School, Durham, North Carolina, USA, Nöroloji Anabilim Dalı'nda Nöromusküler hastalıklar ve Amiyotrofik Lateral Skleroz Klinikleri  ile EMG laboratuarı’nda 3 ay süre ile gözlemci olarak bulunmuştur.

2007-2008 yıllarında Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'nde meslek hastalıkları ve toksik polinöropatiler üzerinde çalışıp, 2008-2009 yıllarında Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetini tamamlamıştır
2009 yılında Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde Nöroloji Uzmanı olarak çalışmaya başlamış, 2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak çalışmalarına devam etmiştir. 

2013 yılında “Anti-MuSK antikor pozitif Myasthenia Gravis hastalarında ardışık sinir uyarım testi  ile yüz ve ekstremite kaslarının yanıtlarının değerlendirilmesi” konulu tezi ile İstanbul Üniversitesi DETAE Sinir Bilim Elektro-Nöro-Fizyoloji Yüksek Lisans derecesini almıştır. 
2015 yılında nöroloji doçenti ünvanını alan Dr. Özlem Güngör Tunçer, İstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda çalışmalarına devam etmektedir. 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Nöroloji Derneği,
  • Türkiye Klinik Nörofizyoloji- EEG-EMG Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.F.Deymeer, O.Gungor-Tuncer, V.Yilmaz, Y.Parman , P.Serdaroglu, C.Ozdemir, A.Vincent, G.Saruhan-Direskeneli. Clinical comparison of anti-MuSK- vs anti-AChR-positive and seronegative myasthenia  gravis. Neurology. 2007 Feb 20;68(8):609-11

2.C.Gürses, B.Bilgiç, B.Topçular, O.G.Tuncer, G.Akman-Demir, H.Hanağasi, B.Baslo, H.Gürvit, O.Coban, M.Emre, H.A.Idrisoğlu. Clinical and magnetic resonance imaging findings of HIV-negative patients with neurosyphilis. J Neurol. 2007 Mar;254(3):368-74. 

3.N.Yesilot, M.Mutlu, O.Gungor, B.Baykal, P.Serdaroglu, G.Akman-Demir. Clinical characteristics and course of spinal cord involvement in Behçet's disease Eur J Neurol. 2007 Jul;14(7):729-37.

4.S.Gür, O.Gungor Tuncer, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Tekrarlayan Miller-Fisher Sendromu: Olgu Sunumu.  Archieves of Neuropsychiatry. 2011;48: 281-4 

5.O.Gungor-Tuncer, Y.Bekmezci, E.Altındağ, R.Tolun, Y.Krespi. Epidural Empyema Caused By Frontal Sinus Aspergillosis. Archieves of Neuropsychiatry.2012, Vol:49 83-85.   
6.O.Gungor-Tuncer, B.Baykan, E.Altindag, N.Bebek, C.Gurses, A.Gokyigit. Prevalence and characteristics of visual aura in idiopathic generalized epilepsy. Epilepsy Behav. 2012 Dec;25(4):573-6. 

7.  Z.Matur, A.Kaymaz, B.Altunrende, S.Tuncer, O.Gungor Tuncer  , G.Akman-Demir, E. Oge. “Human Immunodeficiency Virus” İnfeksiyonu ile İlişkili Kronik İnflamatuvar Demiyelinizan Poliradikülonöropati Farklı Klinik Özellikler ve Tanı Sorunları. Journal of Neurological Sciences (Turkish) 30:(4) 38; 805-813, 2013

8.O.Gungor-Tuncer, E.K.Orhan, V.Yilmaz, Y.Parman, P.Oflazer, G.Saruhan-Direskeneli, F.Deymeer. Prepubertal anti-MuSK positive myasthenia gravis with long remission.  Neuromuscular Disorders. 2014 Jan;24(1):36-9. 

9.O.Gungor-Tuncer, B.Aksay-Koyuncu, Z.Okudan, R.Tolun, Y.Krespi. Vascular Ischemia as a Cause of Transient Global Amnesia: A Patient Series. Archieves of Neuropsychiatry. 2015 March; 52(1):59-63.

10.E.Altindağ, S.Usluer, A.Gundogdu, O.Gungor Tuncer, E.N. Vanli-Yavuz, H.Caglayan, B.Baykan. Late-Onset Myoclonic Epilepsy in Down Syndrome: Investigation of EPM1 Gene Mutations in two Cases. Journal of Neurological Sciences (Turkish). 2016, 33(1); 132-137