Doç. Dr.
Osman ELBEK

Randevu Al
Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi
Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Sigara Bırakma
 • Akciğer Kanseri
 • Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

Video

  • 2018
   Adnan Menderes Üniversitesi
   Göğüs Hastalıkları
   Profesör

   2012
   Adnan Menderes Üniversitesi 
   Göğüs Hastalıkları
   Doçent

   2004
   Adnan Menderes Üniversitesi 
   Göğüs Hastalıkları
   Yardımcı Doçent

   2000
   Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi

   1993
   Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • European Respiratory Society 
   • Sağlık Enstitüsü Derneği
   • Türk Tabipleri Birliği 
   • Türk Toraks Derneği
   • TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu Okul Başkanı Üyeliği (2016 - )
   • Türk Toraks Derneği Yaz Kampı “Her Yönüyle Beslenme ve Akciğer” Sekreterliği (2016)
   • XXVIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2016)
   • Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Üyeliği (2015 - )
   • Türk Toraks Derneği Yaz Kampı “KOAH ve İnsan” Sempozyumu Sekreterliği (2015)
   • Türk Toraks Derneği Toraks Okulu Sekreterliği (2014 - 2016)
   • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği (2013)
   • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanlığı (2012 - 2014)
   • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Sempozyumu Sekreteri (2012)
   • XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2011)
   • Aydın İli Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği (2010 - 2016)
   • TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu Bülten ve İnternet Sorumlu Üyeliği (2010 - 2012)
   • Dördüncü Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2010)
   • Adnan Menderes Üniversitesi 2. Proje ve Bilim Şenliği Bilim Kurulu Üyeliği (2010)
   • T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Tütün Kontrolü Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2009 - )
   • TTB Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2009 - 2012)
   • Tütün ve Tütün Kontrolü başlıklı Toraks Kitabı editörlüğü (2009)
   • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Program Geliştirme Görev Grubu Üyeliği (2009)
   • BMC Infectious Diseases hakemliği (2009)
   • Central European Journal of Medicine hakemliği (2009)
   • Turkish Journal of Medical Sciences hakemliği (2009)
   • Türk Tabipleri Birliği UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Grubu TTD Temsilcisi (2008 - ) 
   • Türk Toraks Dergisi Hakemliği (2008 - )
   • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2008 - 2016)
   • Türk Toraks Derneği Sağlık Politikası Komitesi Sekreterliği (2008 - 2010)
   • Gaziantep İli Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği (2008 - 2009)
   • Gaziantep Tıp Dergisi Hakemliği (2007 - 2009) 
   • Gaziantep İli Verem Savaş Kontrol Kurulu Üyeliği (2006 - 2009)
   • Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2006 - 2008)
   • Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği A ve C Tipi Kurs Eğiticiliği (2005 - 2009)
   • Gaziantep Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyeliği (2004 - 2009)
   • Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Sekreterliği (2003 - 2006) 
   • Gaziantep Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2001 - 2003) 
   • Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Genel Sekreterliği (2000 - 2001) 

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • A. Elçi, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Verilen Sağlık Eğitimi ve Pulmoner Rehabilitasyonun Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyonlarına Etkisi” (Referans No: 192028), Gaziantep Üniversitesi, 2006. 
   • Ş. Börekçi, “Akciğer Kanserinin Evrelemesinde PET/BT İncelemesi İle Kombine Edilen Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyonunun Yeri” (Referans No: 319190), Gaziantep Üniversitesi, 2008. 
   • P. Özçiftçi Yılmaz, “Bronkoskopi İşleminde Video Bilgilendirmenin Aydınlatılmış Onam ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi” (B.30.2.ADÜ.0.01.00/050.04-06, 26.04.2011), Adnan Menderes Üniversitesi, 2012. 
   • Doktora Tez İzleme Jüri Üyeliği: TG. Şavran, “Sosyoekonomik Eşitsizlikler ve Sağlık”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2009.
   • Sorumlu Araştırmacı: Bronkoskopi İşleminde Video Bilgilendirmenin Aydınlatılmış Onam ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011.
   • Sorumlu Araştırmacı: Sıçanlarda Monokratalinle Oluşturulan Pulmoner Hipertansiyonda Mezenkimal Kök Hücre Tedavisini Etkinliği, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012.
   • Yardımcı Sorumlu Araştırmacı: Malign Mezotelyoma’da Kök Hücre Tedavisinin Etkinliği, Ad
   • TGYK Program Geliştirme Görev Grubu, Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı Kitabına Katkı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu, 2010.
   • Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim-Çalışma Programı ve Asistan İzlem Rehberi, Kasım, 2006.Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015.   
   • P. Bostan Pazarli, C. Karaman Demir, O. Elbek, Ş. Akçay, “Association between pulmonologists' tobacco use and their effort in promoting smoking cessation in Turkey: a cross-sectional study”, BMC Pulm Med (ISI), Cilt 15, 143, 2015 
   • D. Kosavalı, M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, I. Ozsaraç, E. Yarar, A. Filiz. “Obstructive sleep apnea is prevalent in patients with pulmonary embolism”, Clin Invest Med (ISI), Cilt 36, E277-281, 2013 
   • G. Sargın, O. Elbek, C. Balantekin, I. Meteoglu, N. Culhacı, “Acute respiratory distress syndrome and hepatotoxicity associated with single dose nitrofurantoin use”, Case Rep Pulmonol, Cilt 2012, 465389,  2012