Doç. Dr. Osman ELBEK

Doç. Dr.
Osman ELBEK

Göğüs Hastalıkları

RANDEVU AL
Prof. Dr. Osman Elbek - Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. Göğüs hastalıkları uzmanlık eğitimini 2000 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana bilim Dalında tamamladı. Hekimlik yaşamı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık birimlerinde çalıştı.

Gaziantep ve Adnan Menderes Üniversitelerinde toplam on iki yıl öğretim üyeliği yaptı: 2004 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent, 2018 yılında Prof. ünvanını aldı. Göğüs Hastalıkları alanının uzmanlık derneği olan Türk Toraks Derneği’nde ve meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nde aktif olarak çalışan Dr. Osman Elbek, halen Okul Başkanı olarak Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir

İlgi Alanları:
 • Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Tedavisi
 • Akciğer Kanseri
 • Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

 

Bugün
 • 2016 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Göğüs Hastalıkları / Doçent
 • 2012 - 2016 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Aydın Doçent
 • 2010 - 2015 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Kültür Sanat Birim Sorumlu Yardımcısı
 • 2009 - 2012 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Aydın Yrd. Doç. Dr.
 • 2004 - 2009 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Gaziantep Yrd. Doç. Dr.
 • 2001 - 2004 Gaziantep Sosyal Sigortalar Bölge Hastanesi / Gaziantep Uzman Hekim
 • 2000 Etimesgut Hava Hastanesi / Ankara Uzman Hekim
 • 2000 - 2001 Eskişehir Kızılay Dispanseri / Eskişehir Uzman Hekim
 • 1995 - 2000 Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı / Eskişehir Araştırma Görevlisi
 • 1993 - 1995 T.C. Sağlık Bakanlığı Samandağı Devlet Hastanesi ve Samandağı 1 Nolu Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim
 • 1987 - 1993 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • European Respiratory Society 
 • Sağlık Enstitüsü Derneği
 • Türk Tabipleri Birliği 
 • Türk Toraks Derneği
 • TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu Okul Başkanı Üyeliği (2016 - )
 • Türk Toraks Derneği Yaz Kampı “Her Yönüyle Beslenme ve Akciğer” Sekreterliği (2016)
 • XXVIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2016)
 • Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği Görev Grubu Üyeliği (2015 - )
 • Türk Toraks Derneği Yaz Kampı “KOAH ve İnsan” Sempozyumu Sekreterliği (2015)
 • Türk Toraks Derneği Toraks Okulu Sekreterliği (2014 - 2016)
 • Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği (2013)
 • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanlığı (2012 - 2014)
 • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Sempozyumu Sekreteri (2012)
 • XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği (2011)
 • Aydın İli Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği (2010 - 2016)
 • TTD Genel Merkez Yönetim Kurulu Bülten ve İnternet Sorumlu Üyeliği (2010 - 2012)
 • Dördüncü Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2010)
 • Adnan Menderes Üniversitesi 2. Proje ve Bilim Şenliği Bilim Kurulu Üyeliği (2010)
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi Tütün Kontrolü Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2009 - )
 • TTB Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddeti Önleme Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2009 - 2012)
 • Tütün ve Tütün Kontrolü başlıklı Toraks Kitabı editörlüğü (2009)
 • Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Program Geliştirme Görev Grubu Üyeliği (2009)
 • BMC Infectious Diseases hakemliği (2009)
 • Central European Journal of Medicine hakemliği (2009)
 • Turkish Journal of Medical Sciences hakemliği (2009)
 • Türk Tabipleri Birliği UDEK Toplum Sağlığını Geliştirme Grubu TTD Temsilcisi (2008 - ) 
 • Türk Toraks Dergisi Hakemliği (2008 - )
 • Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2008 - 2016)
 • Türk Toraks Derneği Sağlık Politikası Komitesi Sekreterliği (2008 - 2010)
 • Gaziantep İli Tütün Kontrol Kurulu Üyeliği (2008 - 2009)
 • Gaziantep Tıp Dergisi Hakemliği (2007 - 2009) 
 • Gaziantep İli Verem Savaş Kontrol Kurulu Üyeliği (2006 - 2009)
 • Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeliği (2006 - 2008)
 • Türk Tabipleri Birliği İşyeri Hekimliği A ve C Tipi Kurs Eğiticiliği (2005 - 2009)
 • Gaziantep Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu Üyeliği (2004 - 2009)
 • Türk Toraks Derneği Tanı Yöntemleri Çalışma Grubu Sekreterliği (2003 - 2006) 
 • Gaziantep Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği (2001 - 2003) 
 • Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Genel Sekreterliği (2000 - 2001) 

Yayınlar

Atıflar

 1. Alıntılar       : 536 (Google Akademik)
 2. h İndeksi     : 8 (Web of Science / SCI) 
 3. h İndeksi     : 11 (Google Akademik)  
 4. i10 İndeksi   : 13 (Google Akademik)

Diğer Yayınlar

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:
 1. A. Elçi, “Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Verilen Sağlık Eğitimi ve Pulmoner Rehabilitasyonun Yaşam Kalitesi ve Solunum Fonksiyonlarına Etkisi” (Referans No: 192028), Gaziantep Üniversitesi, 2006. 
 2. Ş. Börekçi, “Akciğer Kanserinin Evrelemesinde PET/BT İncelemesi İle Kombine Edilen Transbronşiyal İnce İğne Aspirasyonunun Yeri” (Referans No: 319190), Gaziantep Üniversitesi, 2008. 
 3. P. Özçiftçi Yılmaz, “Bronkoskopi İşleminde Video Bilgilendirmenin Aydınlatılmış Onam ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi” (B.30.2.ADÜ.0.01.00/050.04-06, 26.04.2011), Adnan Menderes Üniversitesi, 2012. 

Yönettiği Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 
 1. Doktora Tez İzleme Jüri Üyeliği: TG. Şavran, “Sosyoekonomik Eşitsizlikler ve Sağlık”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2009.

Yürüttüğü Çalışmalar

 1. Sorumlu Araştırmacı: Bronkoskopi İşleminde Video Bilgilendirmenin Aydınlatılmış Onam ve Anksiyete Üzerine Olan Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 2011.
 2. Sorumlu Araştırmacı: Sıçanlarda Monokratalinle Oluşturulan Pulmoner Hipertansiyonda Mezenkimal Kök Hücre Tedavisini Etkinliği, Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2012.
 3. Yardımcı Sorumlu Araştırmacı: Malign Mezotelyoma’da Kök Hücre Tedavisinin Etkinliği, Ad
 4. TGYK Program Geliştirme Görev Grubu, Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitim Programı Kitabına Katkı, Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu, 2010.
 5. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim-Çalışma Programı ve Asistan İzlem Rehberi, Kasım, 2006.Adnan Menderes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015.

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. P. Bostan Pazarli, C. Karaman Demir, O. Elbek, Ş. Akçay, “Association between pulmonologists' tobacco use and their effort in promoting smoking cessation in Turkey: a cross-sectional study”, BMC Pulm Med (ISI), Cilt 15, 143, 2015 
 2. D. Kosavalı, M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, I. Ozsaraç, E. Yarar, A. Filiz. “Obstructive sleep apnea is prevalent in patients with pulmonary embolism”, Clin Invest Med (ISI), Cilt 36, E277-281, 2013 
 3. G. Sargın, O. Elbek, C. Balantekin, I. Meteoglu, N. Culhacı, “Acute respiratory distress syndrome and hepatotoxicity associated with single dose nitrofurantoin use”, Case Rep Pulmonol, Cilt 2012, 465389,  2012
 4. H. Süyür, O. Elbek, N. Bayram, N. Aydın, A. Özkur, N. Gündogğdu, İ. Akkurt, “CT findings related to exposure to polyvinyl chloride”, Occup Med (Lond) (ISI), Cilt 62, 261-265 pp., 2012 
 5. M. Uyar, O. Vırıt, N. Bayram, O. Elbek, E. Savaş, A. Altındağ, D. Özçalışkan, İ. Özsaraç, N. Gündoğdu, H. A. Savaş, “Gender differences with respect to psychiatric co-morbidity in obstructive sleep apnea syndrome”, South Med J (ISI), Cilt 104, 495-498 pp., 2011 
 6. N. Cifçi, M. Uyar, O. Elbek, H. Süyür, E. Ekinci, “Impact of CPAP treatment on cardiac biomarkers and pro-BNP in obstructive sleep apnea syndrome”, Sleep Breath (ISI), Cilt 14, 241-244 pp., 2010 
 7. M. Sanli, A. F. İsik, S. Zincirkeser, O. Elbek, A. Mete, B. Tuncozgur, L. Elbeyli, “Reliability of PET-CT in identification of mediastinal lymph node status in NSCLC patients”, J Thorac Cardiovasc (ISI), Cilt 138, 1200-1205 pp., 2009 
 8. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, Ş. Ekiz, K. Bakır, Ö. Dikensoy, “Diffuse alveolar hemorrhage due to 5-nitroimidazole treatment”, Respirology (ISI), Cilt 14, 612-613 pp., 2009 
 9. O. Elbek, M. Uyar, N. Aydin, S. Börekçi, N. Bayram, H. Bayram, O. Dikensoy, “Increased risk of tuberculosis in patients treated with antitumor necrosis factor alpha”, Clin Rheumatol (ISI), Cilt 28, 421-426 pp., 2009 
 10. A. Elci, S. Börekci, N. Ovayolu, O. Elbek, “The efficacy and applicability of a pulmonary rehabilitation program for patients with COPD in a secondary-care community hospital”, Respirology (ISI), Cilt 13, 703-707 pp., 2008 
 11. N. Bayram, S. Borekci, M. Uyar, K. Bakir, O. Elbek, “Transbronchial needle aspiration in the diagnosis and staging of lung cancer”, Indian J Chest Dis Allied Sci, Cilt 50, 273-276 pp., 2008 
 12. O. Dikensoy, R. Kervancioglu, I. Ege, N. Uysal, O. Elbek, A. Ozkur, “High prevalence of diffuse parenchymal lung diseases among Turkish tinners”, J Occup Health (ISI), Cilt 50, 208-211 pp., 2008 
 13. O. Dikensoy, F. Fakili, O. Elbek, N. Uysal, “High adenosine deaminase activity in the pleural effusion of a patient with Legionnaires’ disease”, Respirology (ISI), Cilt 13, 473-474 pp., 2008 
 14. O. Elbek, H. Bayram, M. Uyar, E. Akbulut, M. Tülü, N. Bayram, A. Özkur, E. Ekinci, Ö. Dikensoy, “Recent discovery of an old disease: Malignant pleural mesothelioma in a village in south-east Turkey”, Respirology (ISI), Cilt 12, 448-451 pp., 2007 
 15. M. Uyar, A. Filiz, N. Bayram, O. Elbek, H. Herken, A. Topçu, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, “A randomized trial of smoking cessation”, Sau Med J (ISI), Cilt 28, 922-926 pp., 2007 
 16. O. Elbek, S. Börekci, M. Tulu, H. Bayram, Ö. Dikensoy, “Results of microfilm screening in Gaziantep E type penitentiary”, Int J Tuberc Lung Dis (ISI), Cilt 10, 1419-1420 pp., 2006 
 17. O. Dikensoy, R. Kervancioglu, N. G. Bayram, O. Elbek, M. Uyar, E. Ekinci, “Horseshoe lung associated with Scimitar syndrome and pleural lipoma”, J Thorac Imaging, Cilt 21, 73-75 pp., 2006 
 18. M. Metintas, I. Ucgun, O. Elbek, S. Erginel, S. Metintas, M. Kolsuz, E. Harmanci, F. Alatas, G. Hillerdal, R. Ozkan, T. Kaya, “Computed tomography features in malignant pleural mesothelioma and other commonly seen pleural diseases”, Eur J Radiol (ISI), Cilt 41, 1-9 pp., 2002 
 19. E. Harmanci, E. Entok, M. Metintas, E. Vardareli, O. Elbek, “Gastroesophageal reflux in the patients with asthma”, Allergol Immunopathol (Madr), Cilt 29, 123-128 pp., 2001
 20. M. Metintas, N. Ozdemir, I. Uçgun, O. Elbek, M. Kolsuz, S. Mutlu, S. Metintas, 2a combination“Cisplatin, mitomycin, and interferon- chemoimmunotherapy in the treatment of diffuse malignant pleural mesothelioma”, Chest (ISI), Cilt 116, 391-398 pp., 1999 
 21. E. Harmanci, I. Ak, N. Ozdemir, E. Vardareli, O. Elbek, I. Ucgun, “The comparison of the effects of fluticasone propionate and budesonide on clinical indices and on bone mineral density in the asthmatic patients: a one year treatment study”, Allergol Immunopathol (Madr), Cilt 27, 298-303 pp., 1999 
 22. M. Metintas, N. Ozdemir, G. Hillerdal, I. Uçgun, S. Metintas, C. Baykul, O. Elbek, S. Mutlu, M. Kolsuz, “Enviromental asbestos exposure and malignant pleural mesothelioma”, Resp Med (ISI), Cilt 93, 349-355 pp., 1999 
 23. E. Harmanci, A. Ozakyol, N. Ozdemir, O. Elbek, R. Isik, “Misoprostol has no favorable effect on bronchial hyperresponsiveness in mild asthmatics”, Allergol Immunol (Paris), Cilt 30, 298-300 pp., 1998 
 24. E. Harmanci, Z. Gülbas, N. Ozdemir, O. Elbek, S. Mutlu, M. Kolsuz, A. Yurdasiper, “T lymphocyte activation in bronchoalveolar lavage of patients with interstitial lung disease”, Allergol Immunol (Paris), Cilt 30, 259-261 pp., 1998 
 25. E. Harmanci, Z. Gulbas, N. Ozdemir, O. Elbek, R. Isik, “Lymphocyte subtypes in asthma: relation ship with the clinical status and bronchial hyperreactivity”, Allergol Immunol (Paris), Cilt 30, 245-248 pp., 1998

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. M. Güner, Ü. Peçe, E. Dağlı, P. Ay, F. Yıldız, O. Elbek, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Content analysis of electronic cigarette web sites in Turkish language”, Londra, Birleşik Krallık, Eylül 2016
 2. F. Fakili, O. Elbek, M. Sanli, 8th World Asthma, Allergy and COPD Forum konferansı dahilinde bildiri kitapçığında “Bronchocentric Granulamatosis and Positrion Emission Tomography”, Singapur, Nisan 2015 
 3. O. Elbek, E. Evrengil; Turkish Thoracic Society Reporting Group, 6th European Conference on Tobacco or Health konferansı dahilinde “2014 ECTOH” bildiri kitapçığındaki “Shadow reporting on compliance to tobacco advertisement bans at points of sale in Turkey”, O 06, İstanbul, Türkiye, Mart 2014 E. Evrengil, E. Dagli, Memmbers of TTS TC Shadow Reporting Group, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Shadow reporting on compliance to tobacco advertisement bans at points of sale in Turkey”, TP 1056, Barselona, İspanya, Eylül 2013
 4. A. Gorek Dilektasli, O. Kilinc, S. Akcay, E. Kunt Uzaslan, P. Pazarli Bostan, O. Elbek, Z. Aytemur, C. Ozge, F. Oztuna, L. Saglam, A. Uysal, O. Orsel, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Learning platform for smoking cessation project: From beginning to date”, OP 1381, Viyana, Avusturya, Eylül 2012
 5. S. Borekci, A. Elci, N. Ovayolu, O. Elbek, American Thoracic International Conference konferansı dahilinde “American Thoracic International Conference” bildiri kitapçığındaki “Applicability and efficacy of the pulmonary rehabilitation program for COPD patients in a secondary-care community hospital”, Vol 177, A794 pp., Toronto, Canada, Nisan 2008 
 6. M. Uyar, S. Borekci, O. Elbek, N. Aydın, N. Bayram, H. Bayram, Ö. Dikensoy, American Thoracic International Conference konferansı dahilinde “American Thoracic International Conference” bildiri kitapçığındaki “Risk of tuberculosis and tuberculin skin test results in subjects receiving anti tumor necrosis factor-alpha treatment”, Vol 177, A174 pp., Toronto, Canada, Nisan 2008 
 7. O. Elbek, S. Borekci, M. Uyar, N. Bayram, H. Bayram, Ö. Dikensoy, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Isoniazid protection and risk of tuberculosis in patients who used anti tumor necrosis factor-alpha treatment”, Vol 30, 281 pp., Stockholm, İsveç, Eylül 2007 
 8. N. Gundogdu, H. Suyur, N. Bayram, E. Dikensoy, O. Elbek, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Pregnant with pulmonary hypertension treated succesfully by iloprost and sildenafil”, Vol 30, 288 pp., Stockholm, İsveç, Eylül 2007 
 9. S. Borekci, O. Elbek, E. Dikensoy, Y. Kibar, K. Bakır, Ö. Dikensoy, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Catamenial hemoptysis: a rare cause of hemoptysis”, Vol 30, 540 pp., Stockholm, İsveç, Eylül 2007 
 10. O. Elbek, M. Uyar, M. Tulu, N. Dinler, N. Bayram, H. Bayram. Ö. Dikensoy, American Thoracic International Conference konferansı dahilinde “American Thoracic International Conference” bildiri kitapçığındaki “Outcomes of a microfilm screening program in a Gaziantep E Type penitentiary”, Vol 3 pp., San Diego, Kaliforniya, Nisan 2006 
 11. M. Uyar, O. Elbek, N. Inan, N. Bayram, K. Bakır, H. Bayram, H. Bayram, E. Ekinci, Ö. Dikensoy, American Thoracic International Conference konferansı dahilinde “American Thoracic International Conference” bildiri kitapçığındaki “A retrospective analysis of diagnostic procedures performed for diagnosis of pleural neoplasms”, Vol 3 pp., San Diego, Kaliforniya, Nisan 2006 
 12. S. Börekci, N. Bayram, M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, K. Bakır, A. Filiz, E. Ekinci, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Transbronchial aspiration in the diagnosis and staging of lung carcinoma”, Vol 26, 535 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2005 
 13. M. Uyar, N. Bayram, A. Filiz, O. Elbek, A. Topçu, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Comparasion of nicotine patch and bupropion in treating tobacco dependence”, Vol 26, 388 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2005 
 14. Y. Kibar, E. Guldur, H. Deniz, M. Uyar, E. Kocer, O. Elbek, B. Tuncozgur, K. Bakir, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Coexistence of cyst hydatid and aspergillosis”, Vol 26, 411 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2005 
 15. M. Uyar, O. Elbek, O. Dikensoy, S. Ekiz, N. Bayram, M. Tülü, K. Bakır, A. Filiz, E. Ekinci, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Alveolar hemorrhage due to imidazole treatment”, Vol 26, 526 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2005 
 16. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, A. Filiz, E. Ekinci, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Non-Hodgkin lymphoma with endobronchial presentation”, Vol 26, 538 pp., Kopenhag, Danimarka, Eylül 2005 
 17. O. Elbek, O. Dikensoy, M. Tulu, E. Akbulut, Y. Agackiran, A. Ozkur, H. Yildiz, M. Cetin, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Impact of enviromental and occupational asbest exposure in village Yeniceli of Gaziantep”, Vol 24, 145 pp., Glasgow, Birleşik Krallık, Eylül 2004 
 18. I. Sahin Akcayir, S. Erginel, T. Kaya, O. Elbek, M. Metintas, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Peripheral muscle atrophy in patients with chronic obstructive pulmonary disease”, Vol 24, 497 pp., Stockholm, İsveç, Eylül 2002 
 19. I. Ak, O. Elbek, E. Kaya, S. Erginel, E. Vardareli, VIIth Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology konferansı dahilinde “VIIth Asia and Oceania Congress of Nuclear Medicine and Biology” bildiri kitapçığındaki “The bronchial clearance og 99mTc-DTPA in patients with chronic obstructive lung disease and relationships with pulmonary function tests”, Vol 9, 132 pp., istanbul, Türkiye, Ekim 2000 
 20. M. Metintas, I. Ucgun, F. Alatas, S. Metintas, E. Harmanci, M. Kolsuz, O. Elbek, A. Yurdasiper, S. Erginel, Lung Cancer konferansı dahilinde “Lung Cancer” bildiri kitapçığındaki “Carboplatin, ifosfamide, etoposide and interferon alpha-2A combination chemoimmunotherapy in the treatment of small cell lung carcinoma”, 68 pp., Tokyo, Japonya, Eylül 2000 
 21. O. Elbek, S. Erginel, N. Uzuner, M. Metintas, E. Harmanci, F. Alatas, M. Kolsuz, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Relations between midcerebral artery blood flows and stages of the patients with chronic obstructive pulmonary disease”, 58 pp., Florensa, İtalya, Ağustos-Eylül 2000 
 22. O. Elbek, N. Uzuner, S. Erginel, M. Metintas, E. Harmanci, F. Alatas, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “Midcerebral artery blood flow in patients with chronic obstructive pulmonary disease”, 57 pp., Florensa, İtalya, Ağustos-Eylül 2000 
 23. E. Harmanci, E. Entok, M. Metintas, E. Vardareli, F. Alatas, O. Elbek, XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology konferansı dahilinde “XIXth Congress of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology” bildiri kitapçığındaki “Gastroesophageal reflux in the patients with asthma and treatment with omeprazole”, Vol 55, 116 pp., Lizbon, Portekiz, Temmuz 2000 
 24. E. Harmanci, N. Aslan, N. Ozdemir, E. Vardareli, O. Elbek, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “The increased clearance of DTPA in chronic severe asthmatics”, Vol 14, 386 pp., Madrid, İspanya, Ekim 1999 
 25. E. Harmanci, N. Ozdemir, Z. Gulbas, F. Alatas, O. Elbek, European Respiratory Journal Annual Congress konferansı dahilinde “European Respiratory Journal Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “T cell changes in peripheral blood of asthmatics during acute bronchoconstrictive response occured by nonspesific bronchoprovacation”, Vol 14, 470 pp., Madrid, İspanya, Ekim 1999 
 26. F. Alatas, O. Alatas, M. Metintas, O. Colak, N. Ozdemir, O. Elbek, ERS Annual Congress konferansı dahilinde “ERS Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “The value of bronchial washing CEA, CYFRA 21.1, NSE, and CA 72.4 levels for the diagnosis of lung cancer”, Vol 12, 44 pp., Genova, İsviçre, Eylül 1998 
 27. F. Alatas, M. Metintas, O. Alatas, O. Colak, N. Ozdemir, S. Demir, O. Elbek, ERS Annual Congress konferansı dahilinde “ERS Annual Congress” bildiri kitapçığındaki “The diagnostic value of CEA, CEA 15-3, CEA 19-9, CYFRA 21.1, NSE, and TSA levels in pleural effusions of malignant or benign origin”, 409 pp., Berlin, Almanya, Eylül 1997 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. O. Elbek, “Ulusal Tütün Kontrol Eylem Planı (2015-2018): değerlendirme ve öneriler”, STED, Cilt 25, 36-42 pp, 2016
 2. O. Elbek, O. Kılınç, Z. A. Aytemur, L. Akyıldız, Ç. U. Küçük, C. Özge, L. Sağlam, P. Bostan, E. Dağlı, “Tobacco control in Turkey”, Turk Thorac J, Cilt 16, 141-150 pp, 2015
 3. O. Elbek, “Ethical issues in tuberculosis control”, Turk Thorac J, Cilt 16, 73-85 pp., 2015
 4. U. Eryılmaz, Ş. Taş Gülen, Ç. Akgüllü, E. Alperen, O. Elbek, “Ultrasound-assisted catheter-directed thrombolysis for pulmonary embolism”, Anatol J Cardiol (ISI), Cilt 15, 512-513 pp., 2015
 5. F. Öztuna, Z. A. Aytemur, O. Elbek, O. Kılınç, Ç. U. Küçük, Ş. Akçay, E. Dağlı. “Can the Use of Smokeless Tobacco Products Be Accepted as a Harm Reduction Method in Tobacco Addiction?”, Turk Thorac J, Cilt 15, 136-141 pp., 2014
 6. P. Bostan Pazarli, O. Elbek, O. Kilinç, M. Ş. Akçay, S. Kiran, “Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimleri arasında sigara bırakma polikliniği yapılma sıklığı ve ilişkili faktörler”, Tuberk Toraks, Cilt 62, 131-136 pp., 2014
 7. O. Elbek, “Tütün kontrolünde gelecek önerileri”, STED, Cilt 23, 54-59 pp, 2014
 8. P. Pazarlı Bostan, O. K. Kahyaoğlu, D. Erdoğdu, O. Elbek, “Beden eğitimi ve spor yüksekokulu’na kayıt için başvuran gençlerin sigara içme alışkanlığının cinsiyet farkına göre değerlendirilmesi”, TAF Preventive Medicine Bulletin, Cilt 12, 371-375, 2013
 9. N. Bayram, M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, A. Filiz, “Allergy skin test results of an outpatient pulmonary clinic in Gaziantep”, Gaziantep Tıp Derg, Cilt 19, 152-154 pp., 2013
 10. M. Uyar, O. Elbek, K. Bakır, Y. Kibar, N. Bayram, Ö. Dikensoy, “Churg-Strauss syndrome related to montelukast Tuberk Toraks, Cilt 60, 56-58 pp., 2012
 11. M. Uyar, O. Elbek, A. Mete, N. Bayram, N. Çiftçi, N. Gündoğdu, Ö. Dikensoy, “Factors influencing compliance with continuous positive airway pressure ventilation in obstructive sleep apnea syndrome”, Tuberk Toraks, Cilt 60, 47-51 pp., 2012
 12. N. Aydın, M. Uyar, S. Kul, O Elbek, “Öğretmenlerin 4207 sayılı yasa konusundaki farkındalıkları”, TAF Preventive Medicine Bulletin, Cilt 10, 543-548 pp., 2011
 13. H. Süyür, N. Bayram, N. Aydın, M. Uyar, N. Gündoğdu, O. Elbek, “Polivinil klorür maruziyetinin pulmoner sisteme etkileri”, Tuberk Toraks, Cilt 59, 8-17 pp., 2011
 14. Ş. Börekçi, O. Elbek, N. Bayram, N. Uysal, K. Bakır, S. Zincirkesen, M. Şanlı, Ö. Dikensoy E. Ekinci, “Combined transbronchial needle aspiration and PET/CT for mediastinal stating of lung cancer”, Tuberk Toraks, Cilt 59, 55-61 pp., 2011 
 15. E. Arslan, M. Şanlı, A. F. Işık, O. Elbek, E. Akar, B. Tunçözgür, L. Elbeyli, “Akciğerde eşzamanlı üç farklı tümörü olan olguda tanı zorluğu ve cerrahi gözlem”, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 19, 288-291 pp., 2011
 16. O. Elbek, “Yoksulluk ve tüberküloz”, Çalışma Ortamı Dergisi, Cilt 103, 15-16 pp., 2009
 17. F. Fakılı, O. Elbek, “Birinci basamakta KOAH alevlenmesine yaklaşım”, Solunum, Cilt 11, 44-50 pp., 2009 
 18. F. Fakılı, O. Elbek, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesi ve sonuçları”, Gaziantep Tıp Dergisi, Cilt 15, 88-91 pp., 2009 
 19. M. Uyar, O. Elbek, N. Aydın, N. Çifçi, N. Bayram, F. Fakılı, N. Gündoğdu, Ö. Dikensoy, “Clinical profiles of obstructive sleep apnea syndrome”, Tur Toraks Der, Cilt 9, 113-116 pp., 2008 
 20. O. Elbek, Ş. Börekçi, E. Dikensoy, Y. Kibar, H. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, “Catamenial hemoptysis”, Tuberk Toraks, Cilt 56, 87-91 pp., 2008 
 21. F. Fakılı, O. Elbek, R. Kervancıoğlu, N. İnan, E. Tutar, Ö. Dikensoy, “Pulmoner alveoler mikrolitiyazis”, Tur Toraks Der, Cilt 9, 174-176 pp., 2008 
 22. M. Uyar, O. Elbek, N. Çifçi, M. Şanlı, K. Bakır, Ö. Dikensoy, “Fatal seyirli pulmoner alveoler proteinozis”, Tur Toraks Der, Cilt 9, 177-180 pp., 2008 
 23. Y. Karakan, O. Elbek, M. Uyar, Y. Zer, M. Tülü, Ö. Dikensoy, “Nocardia transvalensis infection in an immunocompetent patient reported from Turkey”, Tuberk Toraks, Cilt 55, 295-298 pp., 2007 
 24. M. Uyar, Y. Karakan, A. M. Onat, O. Elbek, Ö. Dikensoy, “Diffüz alveoler hemoraji ile seyreden Wegener Granülomatozis olgusu”, Akciğer Arşivi, Cilt 8, 98-100 pp., 2007 
 25. O. Elbek, “Tıp ve felsefe”, Tur Toraks Der, Cilt 8, 130-133 pp., 2007 
 26. O. Elbek, A. D. Yardı, M. Uyar, M. Tanıröver, Ş. Börekçi, Ö. Dikensoy, “Gaziantep 2 No’lu Verem Savaş Dispanseri’nin 2004 yılı izlem sonuçları”, Tuberk Toraks, Cilt 54, 341-348 pp., 2006 
 27. M. Uyar, O. Elbek, E. Tükenmez, Ş. Ekiz, R. Uçak, Ö. Dikensoy, “Familyal sarkoidoz”, Solunum, Cilt 8, 174-178 pp., 2006 
 28. S. Zincirkeser, Y. Z. Çele, M. Yılmaz, E. Şahir, O. Elbek, “Extrapulmonary uptake on perfusion lung scintigraphy in hepatopulmonary syndrome”, Turk J Nucl Med, Cilt 14, 108-109 pp., 2005 
 29. E. Kurt Harmancı, Z. Gülbaş, M. Metintaş, İ. Uçgun, O. Elbek, “T-Cell changes in peripheral blood of asthmatics during bronchoconstriction caused by histamine bronchoprovocation”, Turkish Respiratory Journal, Cilt 5, 68-72 pp., 2004 
 30. O. Elbek, E. Akbulut, M. Tülü, M. Erdoğan, H. Yıldız, Ö. Dikensoy, M. Aksoy, “Astım bronşialenin eşlik ettiği pulmoner arter anevrizması”, Anadolu Tıp Dergisi, Cilt VI, 35-38 pp., 2004 
 31. M. Tülü, O. Elbek, E. Akbulut, M. Erdoğan, H. Yıldız, Ö. Dikensoy, M. Aksoy, “Aortapulmoner pencere”, Anadolu Tıp Dergisi, Cilt VI, 43-46 pp., 2004
 32. O. Elbek, N. Bayram, C. Korkmaz, R. Uçak, F. Önen, A. Topçu, E. Ekinci, İ. Gökşen, İ. Genç, “Olgu sunumu: Kaudal regresyon sendromu’nun eşlik ettiği akut eosinofilik pnömoni”, Allerji-Astım, Cilt 5, 30-39 pp., 2003 
 33. E. Harmancı, S. Erginel, O. Elbek, F. Alataş, M. Metintaş, “Stabil KOAH’lı hastalarda ipratropium bromid ve salbutamolun konvansiyonel dozlarının erken bronkodilatasyona etkilerinin karşılaştırılması”, Solunum, Cilt 3, 14-18 pp., 2001 
 34. E. Harmancı, N. Özdemir, M. Kolsuz, S. Erginel, S. Mutlu, O. Elbek, A. Yurdasiper, “Bronkoalveolar lavajın astmalılar ve interstisyel akciğer hastalarında güvenilirliği”, Tuberk Toraks, Cilt 48, 93-98 pp., 2000 
 35. E. Harmancı, N. Özdemir, O. Elbek, “Comparison of effects of nebulized to intravenous magnesium sulfate on bronchial hyperreactivity and expiratory flow rate in asthmatic patients”, Solunum Hastalıkları, Cilt 10, 330-333 pp., 1999 
 36. E. Harmancı, O. Elbek, N. Özdemir, S. Mutlu, “Astımlı hastalarda uzun süre kullanılan beklametazon dipropiyonatın bronş hiperreaktivitesi, FEV1 ve semptomlar üzerine etkisi”, Solunum Hastalıkları, Cilt 10, 334-337 pp., 1999 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. O. Elbek, N. Aykaç Kongar, K. Pala, H. C. Çalışır, Toraks 19. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 19. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Partikül madde emisyonları açısından Türkiye’de hava kirliliği”, Antalya, Türkiye, Nisan 2016
 2. T. Gezer, E. Dağlı, F. Yıldız, O. Elbek, Toraks 19. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 19. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Türkiye’de tütün kontrolünün politik haritalama yöntemi ile analizi”, Antalya, Türkiye, Nisan 2016
 3. M. Güner, Ü. Peçe, E. Dağlı, P. Ay, F. Yıldız, O. Elbek, Toraks 19. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 19. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Elektronik sigara konulu türkçe internet sitelerinde içerik araştırması”, Antalya, Türkiye, Nisan 2016
 4. Ş. Taş Gülen, O. Yazıcı, N. Seyitoğlu, E. Ceylan, O. Elbek, M. Polatlı, O. Çildağ, F. Karadağ, Toraks 19. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 19. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pulmoner emboli hastalarında hematolojik parametrelerin prognostik değeri”, Antalya, Türkiye, Nisan 2016
 5. M. Güner, E. Dağlı, F. Yıldız, O. Elbek, E. Evrengil, Toraks 18. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 18. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “2014 yılında yazılı basında sigara bağımlılık tedavisi konusunda yer alan haberlerin değerlendirilmesi”, Antalya, Türkiye, Nisan 2015
 6. N. Aykaç Kongar, C. Tecimer, O. Elbek, H. C. Çalışır, Toraks 18. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 18. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bleomisin akciğer toksisitesi: Kortikosteroid tedavisine yanıtsız vakalarda imatinib alternatif bir rejim olabilir mi?”, Antalya, Türkiye, Nisan 2015
 7. O. Elbek, VII. Tüberküloz Sempozyumu dahilinde “VII. Tüberküloz Sempozyumu Kitabı”ndaki “Hasta bakımında etik ve hukuki sorunlar”, Van, Türkiye, Kasım 2014
 8. O. Elbek, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Kulübü VII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi dahilinde “1. Basamakta Göğüs Hastalıkları” bildiri kitapçığındaki ”Tütün kontrolü”, Manisa, Türkiye, Mayıs 2013 
 9. P. Özçiftçi Yılmaz, M. Aksu, O. Elbek, Toraks 16. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 16. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bronkoskopi işleminde video bilgilendirmenin aydınlatılmış onam ve anksiyete üzerine olan etkisi”, Antalya, Türkiye, Nisn 2013  P. Özçiftçi Yılmaz, M. Aksu, O. Elbek, Türkiye Biyoetik Derneği Değişen Dünyada Biyoetik Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki “Bronkoskopi işleminde video bilgilendirmenin aydınlatılmış onam ve anksiyete üzerine olan etkisi”, İstanbul, Türkiye, Ekim 2012 
 10. A Görek Dilektaşlı, O. Kılınç, Ş. Akçay, E. Kunt Uzaslan, P. Pazarlı Bostan, O. Elbek, Z. Aytemur, C. Özge, F. Öztuna, L. Sağlam, M. A. Uysal, O. Örsel, Toraks 15. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 15. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Sigara Bırakmada Öğrenme Zemini (SÖZ) projesi: başlangıçtan bugüne”, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012
 11. D. Kosavalı, M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, İ. Özsaraç, E. Yarar, A. Filiz, Toraks 15. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 15. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pulmoner emboli hastalarında obstrüktif uyku apne sıklığı”, Antalya, Türkiye, Mayıs 2012
 12. P. Pazarlı Bostan, O. Elbek, O. Kılınç, Ş. Akçay, S. Kıran, Sigara ve Sağlık 5. Kongresi konferansı dahilinde “SSUK 5. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Türk Toraks Derneği üyesi olan göğüs hastalıkları hekimlerinin tütün kontrolü alanında tutum ve davranışları”, Kocaeli, Türkiye, Mayıs 2011 
 13. P. Pazarlı Bostan, O. Elbek, O. Kılınç, Ş. Akçay, S. Kıran, Sigara ve Sağlık 5. Kongresi konferansı dahilinde “SSUK 5. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “TTD üyesi olan göğüs hastalıkları hekimlerinin sigara bırakma polikliniği yapmaları ile ilişkili faktörler”, Kocaeli, Türkiye, Mayıs 2011 
 14. O. Elbek, Sigara ve Sağlık 4. Ulusal Kongresi dahilinde sunum metni çerçevesinde “SSUK 4. Yıllık Kongresi” kitapçığındaki “Tütün ve Yoksulluk”, 80-85 pp., Elazığ, Türkiye, Haziran 2010
 15. H. Süyür, O. Elbek, N. Bayram, N. Aydın, N. Gündoğdu, M, Uyar, A. Özkur, İ. Akkurt, Toraks 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 13. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Polivinil klorür maruziyetinde pnömokonyoz gelişimi”, 396 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010 
 16. H. Süyür, N. Bayram, A. Özkur, N. Aydın, N. Gündoğdu, İ. Akkurt, O. Elbek, Toraks 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 13. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pnömokonyoz tanısında yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografinin değeri”, 277 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010 
 17. H. Süyür, N. Bayram, N. Aydın, N. Gündoğdu, İ. Akkurt, O. Elbek, Toraks 13. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 13. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Polivinil klorür çalışanlarında klinik ve fonksiyonel değerlendirme”, 397 pp., İstanbul, Türkiye, Mayıs 2010 
 18. Ş. Börekçi, O. Elbek, N. Bayram, N. Uysal, K. Bakır, Toraks 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 12. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Akciğer kanserinin evrelemesinde PET/BT incelemesi ile kombine edilen transbronşial ince iğne aspirasyon biyopsisinin yeri”, 257-258 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009 
 19. N. Aydın, N. Soydinç, E. İçbay, Y. Z. Yıldırım, S. Koçakgör, H. Şenol, A. D. Yardı, Z. Yıldız, S. Bayral, O. Elbek, Toraks 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 12. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep ilinde tüberküloz kontrolü”, 250-251 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009 
 20. Ö. M. Toprak, Z. Yılmaz, Ö. Cançelik, Z. Korkmaz, N. Aydın, N. Soydinç, O. Elbek, Toraks 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 12. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Suboyu köyünde okul çocuklarında tüberküloz taraması”, 86 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009 
 21. M. Uyar, N. Aydın, O. Elbek, N. Çifçi, N. Bayram, E. Ekinci, Toraks 12. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 12. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Obstrüktif apne sendromlu hastalarda noninvaziv mekanik ventilasyon tedavisine uyumu etkileyen faktörler”, 192 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2009 
 22. O. Elbek, N. Soydinç, M. Uyar, Toraks 11. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 11. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep il verem savaş kontrol kurulunun bir yıllık çalışmasının değerlendirilmesi”, Online pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008 
 23. M. Uyar, Ö. Özsaraç, O. Elbek, N. Bayram, E. Ekinci, Toraks 11. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 11. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Konjenital miyotoni ve obtrüktif uyku apne sendromu birlikteliği”, Online pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2008 
 24. E. Arslan, E. Akar, A. Sarımehmetoğlu, A. F. Işık, M. Şanlı, O. Elbek, B. Tunçözgür, L. Elbeyli, TÜSAD 29. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 29. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Cerrahi gözlemin tanı için bazen tek yol olduğunu gösteren bir olgu”, Cilt 9, 49 pp., Fethiye, Türkiye, Ekim 2007 
 25. O. Elbek, Ş. Börekçi, N. Bayram, M. Uyar, H. Bayram, Ö. Dikensoy, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Tümör nekrozis faktör-alfa inhibitörü kullanan hastalarda INH proflaksisi ve tüberküloz sıklığı”, Cilt 8, 74 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 26. A. Elçi, Ş. Börekçi, N. Ovayolu, O. Elbek, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarına verilen pulmoner rehabilitasyonun hastalık üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi”, Cilt 8, 24-25 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 27. Ş. Börekçi, M. Tanrıöver, A. Şahantürk, Z. Karadağlı, F. Bağcı, A. D. Yardı, N. Soydinç, Y. Z. Yıldırım, O. Elbek, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Birinci basamakta çalışan pratisyen hekimlere verilen tüberküloz eğitimi ne kadar gerekli, ne kadar etkin”, Cilt 8, 46 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 28. A. Şahantürk, Ş. Börekçi, M. Tanrıöver, Z. Karadağlı, F. Bağcı, A. D. Yardı, N. Soydinç, Y. Z. Yıldırım, O. Elbek, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep 2 No’lu Verem Savaş Dispanserinin 2006 yılı tedavi izlem sonuçları”, Cilt 8, 46 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 29. A. D. Yardı, Ş. Börekçi, A. Şahantürk, M. Tanrıöver, Z. Karadağlı, F. Bağcı, A. D. Yardı, N. Soydinç, Y. Z. Yıldırım, O. Elbek, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep 2 No’lu Verem Savaş Dispanserinin 2004 ve 2006 yılı tedavi izlem sonuçlarının karşılaştırılması”, Cilt 8, 157 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 30. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, N. Çifçi, F. Fakılı, N. Aydın, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Obstrüktif uyku sendromunda risk faktörleri ve komorbid hastalıklar”, Cilt 8, 83 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 31. F. Fakılı, O. Elbek, S. Zincirkeser, M. Şanlı, N. Bayram, M. Uyar, H. Bayram, Ö. Dikensoy, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Plevral patolojilerde PET/BT’nin tanı değeri: ön sonuçlar”, Cilt 8, 179 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 32. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, N. Aydın, Y. Karakan, Ö. Dikensoy, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Plevral sıvının miktarı ve biyokimyasal analizi tanıya katkı sunabilir mi?”, Cilt 8, 28 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 33. Y. Karakan, N. Bayram, N. Ö. Ceylan, A. Filiz, Ö. Dikensoy, B. Erbağcı, O. Elbek, E. Ekinci, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Vasküler endotelyal büyüm faktörünün plevral efüzyonların ayırıcı tanısındaki rolü, radyolojik ve biyokimyasal parametrelerle korelasyonu”, Cilt 8, 86 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 34. N. Gündoğdu, H. Süyür, N. Bayram, E. Dikensoy, O. Elbek, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gebelikte saptanan pulmoner hipertansiyon”, Cilt 8, 121 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 35. Ş. Börekçi, O. Elbek, E. Dikensoy, Y. Kiber, H. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Katamenial hemoptizi: nadir bir hemoptizi nedeni”, Cilt 8, 122 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007 
 36. F. Fakılı, O. Elbek, S. Zincirkeser, M. Şanlı, K. Bakır, Ö. Dikensoy, Toraks 10. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks 10. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İki olgu nedeniyle bronkosentrik granülomatozis”, Cilt 8, 122 pp., Antalya, Türkiye, Mart 2007
 37. O. Elbek, TÜSAD 28. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 28. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bissinosis”, 35-36 pp., Antalya, Türkiye, Eylül 2006 
 38. Ş. Börekçi, M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “kanseri tanısında bronkoskopik değerlendirme”, Cilt 7, 37 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 39. M. Uyar, O. Elbek, N. İnan, N. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “1995-2005 döneminde Gaziantep Üniversitesi tıp fakültesi patoloji kliniği’nde akciğer kanseri tanısı konulan hastaların histolojik ve epidemiyolojik değerlendirmesi”, Cilt 7, 36 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 40. M. Uyar, O. Elbek, N. İnan, N. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “1995-2005 döneminde Gaziantep Üniversitesi tıp fakültesi patoloji kliniği’nde plevra malignitesi tanısı konulan hastaların histolojik ve epidemiyolojik değerlendirmesi”, Cilt 7, 22 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 41. M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, Ş. Ekiz, N. Bayram, M. Tülü, K. Bakır, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İmidazol kullanımı sonrası gelişen alveoler hemoraji”, Cilt 7, 49 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 42. N. Dinler, M. Uyar, H. Deniz, M. Tülü, B. Tunçözgür, N. Bayram, K. Bakır, O Elbek, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bronkosentrik granülomatozis (olgu sunumu)”, Cilt 7, 43 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 43. M. Uyar, O. Elbek, B. Tunçözgür, N. İnan, Y. Kibar, M. Tülü, N. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Femoral arter trombüsünün eşlik ettiği fatal pulmoner alveoler proteinozis olgusu”, Cilt 7, 49 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 44. E. Tükenmez, M. Uyar, Ş. Ekiz, C. Korkmaz, M. Tülü, N. Bayram, K. Bakır, O. Elbek, Ö. Dikensoy, E. Ekinci., TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Ailevi sarkoidozis”, Cilt 7, 49 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 45. Y. Karakan, Y., M. Uyar, A. M. Onat, B. İkidağ, M. Tülü, N. Bayram, O. Elbek, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, TÜSAD 27. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD 27. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Alveoler hemoraji ile seyreden wegener granülomatozis olgusu”, Cilt 7, 49 pp., Antalya, Türkiye, Ekim 2005 
 46. Ş. Börekçi, N. Bayram, M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, K. Bakır, A. Filiz, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Akciğer kanseri tanı ve evrelemesinde transbronşiyal iğne aspirasyonu”, Cilt 6, 25 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 47. M. Uyar, M. Tülü, O. Elbek, N. Dinler, N. Bayram, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep E tipi cezaevinde mikrofilm tarama sonuçları”, Cilt 6, 28 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 48. M. Uyar, N. Bayram, A. Filiz, O. Elbek, A. Topçu, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Sigara bağımlılığı tedavisinde nikotin band ve bupropionun karşılaştırılması”, Cilt 6, 63 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 49. M. Uyar, O. Elbek, Ö. Dikensoy, N. Bayram, A. Filiz, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep ilinde göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastalarda alerji deri testi (skin prick test) sonuçları”, Cilt 6, 117 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 50. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, A. Yardı, M. Tanrıöver, Ş. Börekçi, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep 2 no’lu verem savaş dispanseri’nin 2004 yılı tedavi izlem sonuçları”, Cilt 6, 195 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 51. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, Y. Zer, C. Camcı, B. Tunçözgür, K. Bakır, Ö. Dikensoy, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İnvazif aspergilloziste uzun dönem tedavinin sonuçları”, Cilt 6, 133 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 52. M. Uyar, O. Elbek, N. Bayram, K. Bakır, Ö. Dikensoy, A. Filiz, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Endobronşial prezentasyon gösteren non-Hodgkin lenfoma”, Cilt 6, 79 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 53. M. Uyar, O. Elbek, R. Kervancıoğlu, S. Zincirkeser, N. İnan, Y. Kibar, N. Bayram, E. Tutar, Ö. Dikensoy, A. Filiz, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Pulmoner alveoler mikrolitiazis”, Cilt 6, 77 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 54. Y. Kibar, E. Güldür, H. Deniz, M. Uyar, E. Koçer, O. Elbek, B. Tunçözgür, K. Bakır, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kist hidatik ve aspergillozis birlikteliği”, Cilt 6, 128 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 55. Ş. Börekçi, O. Elbek, R. Uçak, M. Uyar, M. Tülü, Ş. Ekiz, N. Bayram, A. Filiz, Ö. Dikensoy, K. Bakır, E. Ekinci, Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Poliüretan maruziyetine bağlı yeni bir mesleki akciğer hastalığı mı? ‘Terlikçi Akciğeri’”, Cilt 6, 218 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2005 
 56. M. Tülü, O. Elbek, E. Akbulut, Ö. Dikensoy, A. Özkur, H. Yıldız, M. Çetin, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Asbest maruziyeti bulunan Yeniceli köyünde mikrofilm taraması”, Cilt 5, 113 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004 
 57. O. Elbek, H. Yıldız, R. Uçak, M. Tülü, C. Korkmaz, S. Büyükberber, C. Camcı, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Otolog kemik iliği transplantasyonu sonrası gelişen BOOP”, Cilt 5, 225 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004 
 58. O. Elbek, Y. Zer, M. Tülü, H. Yıldız, E. Akbulut, İ. Genç, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İnsanda nadir bir hastalık etkeni: Rhodococcus Equi”, Cilt 5, 150 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004 
 59. O. Elbek, E. Akbulut, Y. Zer, M. Tülü, H. Yıldız, M. Helvacıkara, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Aspergillomanın eşlik ettiği kronik nekrotizan pulmoner aspergillozis olgusu”, Cilt 5, 150 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004 
 60. H. Yıldız, M. Tülü, O. Elbek, C. Korkmaz, R. Uçak, E. Akbulut, Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İnflamatuar psödotümörde cerrahi yaklaşımın önemi (Bir vaka ışığında)”, Cilt 5, 67 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2004 
 61. O. Elbek, E. Akbulut, Ö. Dikensoy, Y. Ağaçkıran, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Gaziantep ili Yeniceli köyünde çevresel ve mesleksel asbest maruziyetinin etkileri (İlk Sonuçlar)”, Cilt 4, 12 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2003 
 62. O. Elbek, N. Bayram, C. Korkmaz, R. Uçak, F. Önen, A. Topçu, E. Ekinci, İ. Gökşen, İ. Genç, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Olgu Sunumu: Kaudal regresyon sendromu’nun eşlik ettiği akut eosinofilik pnömoni”, Cilt 4, 105 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2003 
 63. O. Elbek, E. Ekinci, S. Bakır, C. Korkmaz, R. Uçak, F. Önen, İ. Genç, Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Olgu Sunumu: Bir tüberküloz hastasının düşündürdükleri…”, Cilt 4, 168 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2003 
 64. İ. Şahin Akçayır, T. Kaya, O. Elbek, S. Erginel, O. Sarıtaş, M. Metintaş, S. Şener, Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi” bildiri kitapçığındaki “KOAH hastalarında periferik kas atrofisi”, Cilt 3, 23 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2002 
 65. O. Elbek, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, H. Yıldırım, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişiminde atopinin rolü”, TP247 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 66. O. Elbek, S. Erginel, M. Metintaş, F. Alataş, E. Harmancı, İ. Akçayır, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Farklı evrelerdeki kronik obstrüktif akciğer hastalarında gözlenen erken reversibilite cevabı”, TP246 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 67. O. Elbek, S. Erginel, Z. Gülbaş, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, M. Kolsuz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında evreleme ile periferik venöz kan T lenfosit ilişkisi”, SS008 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 68. O. Elbek, S. Erginel, N. Uzuner, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, M. Kolsuz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarının orta serebral arterlerinde kan akım hızları”, P169 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 69. O. Elbek, S. Erginel, N. Uzuner, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, M. Kolsuz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında evreleme ile orta serebral arterlerinde kan akım hızı ilişkisi”, P170 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 70. O. Elbek, S. Erginel, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, M. Kolsuz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında dispne skalası”, TP248 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 71. O. Elbek, S. Erginel, Z. Gülbaş, E. Harmancı, F. Alataş, M. Metintaş, M. Kolsuz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalarında periferik venöz kan T lenfosit analizi”, TP249 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 72. E. Harmancı, N. Kiraz, M. Metintaş, S. Erginel, O. Elbek, Kolsuz M, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kuru toz inhaler flutikazon propiyonat orofarengeal candida oluşumunu arttırmaktadır”, TP052 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 73. M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, E. Harmancı, O. Elbek, İ. Akçayır, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde radyolojik tutulumun arter kan gazları üzerine etkisi”, P192 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 74. M. Kolsuz, M. Metintaş, İ. Uçgun, F. Alataş, E. Harmancı, O. Elbek, A. Yurdasiper, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde mortaliteyi etkileyen faktörler”, SS21 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 75. M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, F. Alataş, İ. Uçgun, O. Elbek, H. Yıldırım, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde hastanede yatış süresini etkileyen faktörler ve maliyet”, SS22 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 76. M. Kolsuz, M. Metintaş, S. Erginel, İ. Uçgun, E. Harmancı, O. Elbek, B. Gürbüz, Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Hastaneye yatarak veya yoğun bakımda tedavi görmesi gereken toplum kökenli pnömonilerde genel değerlendirme”, TP288 pp., Antalya, Türkiye, Nisan 2000 
 77. E. Harmancı, F. Alataş, O. Elbek, N. Özdemir, TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “TÜSAD XXV. Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Kronik obstrüktif akciğer hastalığında erken reversibilite cevabı”, P001 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 1999 
 78. E. Harmancı, M. Kolsuz, O. Elbek, S. Mutlu, S. Erginel, A. Yurdasiper, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Bronkoalveoler lavajın astmalılar ve interstisyel akciğer hastalarında güvenilirliği”, P36 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998
 79. E. Harmancı, A. Özakyol, O. Elbek, R. Işık, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Hafif astımlı olgularda Misoprostolün (PG E1) bronşial hiperreaktivite ve ekspiratuar akım hızına etkisi”, P73 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 80. E. Harmancı, İ. Ak, N. Özdemir, E. Vardareli, O. Elbek, R. Işık, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Astmalılarda flutikazon propiyonat ve budesonidin kronik tedavide klinik parametreler ile kemik yoğunluğuna etkilerinin karşılaştırılması”, P75 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 81. E. Harmancı, Z. Gülbaş, N. Özdemir, O. Elbek, İ. Uçgun, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Astmalılarda histaminle oluşturulan bronkokonstriksiyonda T lenfosit cevabı”, P38 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 82. E. Harmancı, N. Özdemir, Z. Gülbaş, O. Elbek, S. Mutlu, M. Kolsuz, A. Yurdasiper, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “İnterstisyel infiltrasyon ve alveolitli vakaların bronkoalveoler lavaj sıvısında T lenfosit aktivasyonu”, P35 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 83. E. Harmancı, N. Özdemir, O. Elbek, İ. Uçgun, M. Kolsuz, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Eskişehir içinde rastlanan polen allerjen sıklığı ve endemik bitki türleri ile birlikte değerlendirilmesi”, P9 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 84. E. Harmancı, N. Arslan, N. Özdemir, E. Vardareli, O. Elbek, S. Mutlu, A. Yurdasiper, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Astmalılarda epiteliyal permeabilitenin klinik ciddiyetle ilişkisi”, P17 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 85. E. Harmancı, N. Özdemir, R. Özkan, O. Elbek, A. Yurdasiper, VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi konferansı dahilinde “VIII. Ulusal Allerji & Klinik İmmünoloji Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Scimitar ve Swyer-James sendromları ile astım birlikteliği (İki vaka nedeniyle)”, P28 pp., Aydın, Türkiye, Eylül-Ekim 1998 
 86. S. Erginel, İ. Uçgun, N. Özdemir, E. Harmancı, S. Mutlu, O. Elbek, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “KOAH’da evde uzun süreli oksijen tedavisinin akut alevlenme sıklığı üzerine etkisi”, TP342 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 87. S. Mutlu, S. Erginel, N. Özdemir, G. Ö. Kartaltepe, O. Elbek, M. Kolsuz, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Plevral sıvılı olgularda klinik değerlendirme”, PS305 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 88. M. Metintaş, N. Özdemir, S. Metintaş, İ. Uçgun, O. Elbek, M. Kolsuz, S. Mutlu, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çevresel asbest temasına bağlı malign plevral mezotelyoma patogenezi ile bazı epidemiyolojik özelliklerin analizi”, TP383 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 89. M. Metintaş, N. Özdemir, S. Metintaş, İ. Uçgun, M. Kolsuz, S. Mutlu, O. Elbek, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Çevresel asbest temasına bağlı malign plevral mezotelyoma: Epidemiyolojik analiz”, TP382 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 90. E. Harmancı, Z. Gülbaş, N. Özdemir, M. Metintaş, O. Elbek, M. Kolsuz, S. Mutlu, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Nonatopik astımlıların kan ve bronkoalveoler lavajında T lenfosit aktivasyonu”, TP178 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 91. E. Harmancı, N. Özdemir, O. Elbek, S. Erginel, F. Alataş, S. Mutlu, M. Kolsuz, Toraks Derneği İkinci Kongresi konferansı dahilinde “Toraks Derneği İkinci Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Astımlı hastalarda uzun süreli kullanılan inhale beklametazon dipropiyonatın bronş hiperreaktivitesi, FEV1 ve semptomlar üzerine etkisi”, PS245 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 1998 
 92. S. Erginel, N. Özdemir, O. Elbek, İ. Uçgun, M. Metintaş, E. Harmancı, F. Alataş, Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “KOAH’lı hastalarda sigara”, P34 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 1997 
 93. İ. Uçgun, S. Erginel, O. Elbek, N. Özdemir, Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi konferansı dahilinde “Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi” bildiri kitapçığındaki “Oto ve mobilya boyacılarında sigara alışkanlığı ve mesleksel astım üzerine etkisi”, P35 pp., İstanbul, Türkiye, Kasım 1997 

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

 1. O. Elbek, Ş. Karademir, E. Kolay, S. Balo, Ö. Gavcar, G. Budak, Y. T. Salman, F. Dartar, “Tütün Ürünleri Kullanımı ve Tütün Kontrolü Hakkında Merak Ettikleriniz”, T.C. Aydın Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü Yayınları, Aydın, Mart 2015 
 2. O. Elbek, O. Kılınç, Z. Aytemur, L. Akyıldız, Ç. U. Küçük, C. Özge, L. Sağlam, P. Bostan, E. Dağlı, “Türkiye’de Tütün Kontrolü”, İçinde: ed. A. Kocabaş, Göğüs Hastalıklarında Son Gelişmeler, Akademisyen Tıp Kitabevi, 2014
 3. O. Elbek “Şirketler Nikotinsiz Sigara Üretmeye Yanaşmıyor: Sigarayı Bırakmanın Yolları”, İçinde; ed. İ. Arslanoğlu, Tıp Budur, İthaki, 1. Baskı, Nisan 2014
 4. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu, “Sigara Bırakma Tanı ve Tedavi Uzlaşı Raporu”, Türk Toraks Derneği Yayınları, Ankara, 2014
 5. O. Elbek, “Tütün Kontrolü”, İçinde: ed. İ. Arslanoğlu, Tıp Bu Değil 2, İthaki, 1. Baskı, 2013
 6. K. Tahaoğlu, N. Kongar, O. Elbek, Ö. Tümer, Z. Kılıçaslan; Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Çalışma Grubu, “Türk Tabipleri Birliği Tüberküloz Raporu”, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, Birinci Basım, Ocak 2012
 7. O. Elbek, “Toraks Bülteni (Aralık 2011, Haziran 2011, Aralık 2010, Haziran 2010)”, Editöryel düzenleme ve makaleleler, Türk Toraks Derneği Yayınları, İstanbul, 2010-2011 
 8. O. Elbek, “Sağlıkta neo-liberal iktidar ve “öteki”ler; “içeri”si ve verem’e dair”, İçinde: ed. C. Özbay & A. Terzioğlu & NY. Yasin, Mahrem Dönüşümler, Metis Yayınları, Birinci Basım, Aralık 2011
 9. Z. A. Aytemur, Ş. Akçay, P. Pazarlı, F. Öztuna, O. Kılınç, O. Elbek, O. Örsel; Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri, “Tütün kullanımı”, İçinde: ed. M. Metintaş, “Türkiye’de Temel Akciğer Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Türk Toraks Derneği Beyaz Kitap, Ankara, Birinci Basım, Şubat 2010
 10. O. Elbek, “Tütün kontrolünde ulusal mevzuat”, İçinde: ed. Z. A. Aytemur & Ş. Akçay & O. Elbek, Toraks Kitapları, 10, 52-80, Türk Toraks Derneği, İstanbul, Birinci Basım, 2009
 11. Ş. Akçay, Z. A. Aytemur, O. Elbek, O. Kılınç, O. Örsel, F. Öztuna, O. Pazarlı; Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri, “Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Tedavisi (Hekim El Kitabı)”, Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi, Türk Toraks Derneği, İstanbul, Birinci Basım, 2009
 12. Ş. Akçay, Z. A. Aytemur, O. Elbek, O. Kılınç, O. Örsel, F. Öztuna, P. Pazarlı; Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyeleri, “Sigarayı Bırakıyoruz”, Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi, Türk Toraks Derneği, İstanbul, Birinci Basım, 2009
 13. O. Elbek, “Kaviteli ve Kistik Lezyonlar”, İçinde: ed. A. Zamani & S. Ardıç, Göğüs Hastalıklarında Ayırıcı Tanı, Toraks Kitapları, 7, 132-41, Türk Toraks Derneği, Ankara, Birinci Basım, 2009.
 14. O. Elbek, M. Uyar, Ö. Dikensoy, “Parapnömonik Sıvı ve Ampiyem”, İçinde: ed. A. Kaya & C. Sevinç, Solunum Acilleri, 161-75, Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, Birinci Basım, 2007
 15. O. Elbek, Ş. Börekçi, N. Uysal, Ö. Dikensoy, “Plevra Hastalıkları”, İçinde: ed. L. Çöplü & A. Kaya, Solunum Hastalıkları, 279-87, Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, Birinci Basım, 2007
 16. O. Elbek, N. Uysal, Ö. Dikensoy, A. Balkan, “Parapnömonik Sıvı ve Ampiyem”, İçinde: ed. İ. Savaş & S. Birengel, Akciğer İnfeksiyonları Tanı ve Tedavi, 45-55, Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, Birinci Basım, 2007

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. O. Elbek, “Temel bronkoskopi: hastanın hazırlanması ve sedasyon: “Niçin” ve “Nasıl” sorusunu birlikte yanıtlamak”, Türk Toraks Derneği Okulu 11. Yıllık Kongre Temel Bronkoskopi Kursu, Kurs Notları, 304-13, 23 Nisan 2008, Antalya
 2. O. Elbek, “Fiberoptik bronkoskopi, transbronşiyal iğne aspirasyonu ve biyopsi ile mediastinel lenf nodu örneklemesine bakış”, Türk Toraks Derneği Pulmoner Patolojilerde Klinik ve Pratik Uygulamalı Mediastinoskopi Kursu, 10-11 Mayıs 2007, Gaziantep

Yayınlar

Diğer Yayınlar

 1. O. Elbek, “Tüberküloz sorunu kapatarak ya da gözetleyerek çözülür mü?”, Halkın Sağlığı, Ağustos 2015, http://www.halkinsagligi.org/tuberkuloz-sorunu-kapatarak-ya-da-gozetleyerek-cozulur-mu-osman-elbek/ (Erişim Tarihi; 13.11.2015) 
 2. O. Elbek, “Tüberküloz konusunda ideolojik kör örgüt: Dünya Sağlık Örgütü”, Halkın Sağlığı, Temmuz 2015, http://www.halkinsagligi.org/tuberkuloz-konusunda-ideolojik-kor-orgut-dunya-saglik-orgutu-osman-elbek/ (Erişim Tarihi; 13.11.2015)
 3. O. Elbek, “Tütün kontrolünde gelecek önerileri”, STED, Cilt 23, 54-59 pp., 2014
 4. O. Elbek, “Şirketler nikotinsiz sigara üretmeye yanaşmıyor – sigara bırakmanın yolları”, İnsan Bu Online, http://insanbu.com/a_haber.php?nosu=1282 (Erişim Tarihi; 13.11.2015)
 5. O. Elbek, Ş. Börekçi, “Berilyuma Bağlı Akciğer Hastalıkları”, Klinik Gelişim, Cilt 23, 60-63 pp., 2011
 6. O. Elbek, Ş. Börekçi, “Polivinil Klorüre Bağlı Akciğer Hastalıkları”, Klinik Gelişim, Cilt 23, 64-70 pp., 2011
 7. O. Elbek, “Performansın “10 iddiası””, Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, Cilt 19, 62-67 pp., 2011
 8. O. Elbek, “Zuladaki Hastalığımız: Verem”, Diyalog, Cilt 2, 65-68 pp., 2009 
 9. O. Elbek, H. Bayram, “Kronik obstrüktif akciğer hastalığına eşlik eden hastalıklar”, Klinik Aktüel Tıp, Cilt 11, 63-73 pp., 2006
 10. Elbek, O., Uyar M, Dikensoy Ö. “Olgu tartışması”, Göğüs Hastalıkları Serisi, Cilt 2, 121-127 pp., 2005 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

Aldığı Ödüller:
 1. Türk Toraks Derneği 2016 Yılı “Yurt Dışı Yayın” Üçüncülük Ödülü, 2016  
 2. Türk Toraks Derneği 19. Yıllık Kongre “Tütün Kontrolü Çalışma Grubu” Poster Bildiri Ödülü, 2016 
 3. Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongre Ümit Vaad Eden Çalışma Ödülü, 2013
 4. Türk Toraks Derneği 15. Yıllık Kongre Lokman Hekim Vakfı Sarıay Bildiri Birincilik Ödülü, 2012 
 5. Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi Takdir Belgesi

Aldığı Sertifikalar:
 1. Türk Toraks Derneği Sigara Bırakma Öğrenim Zemini Sertifikası
 2. The ILO National Training Workshop on Prevention of Pneumoconiosis Sertifikası, Temmuz 2005.

Yayınlar

Diğer Yayınlar

 1. Türk Toraks Derneği, The Environment Policy Statement of Turkish Thoracic Society, Kasım 2015
 2. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tütün Kontrolü Kanunu ve Ekonomi Broşürü, Mart 2015
 3. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tütün Ürünleri ve Sağlık 1 Broşürü, Mart 2015
 4. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tütün Ürünleri ve Sağlık 2 Broşürü, Mart 2015
 5. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü, Tütün Kontrolü Adölesan ve Gençler, Mart 2015
 6. Türk Toraks Derneği Sağlık Politikası Temel İlkeler metni, Türk Toraks Dergisi, Aralık 2010
 7. T.C. Sağlık Bakanlığı, Tütün Bağımlılığı İle Mücadele El Kitabı (Hekimler İçin), T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Hizmetler Genel Müdürlüğü, 2010

Konuşmacı Olduğu Bilimsel Toplantılar

 1. TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Konuşmacısı, Mayıs 2016
 2. VIII. Ulusal İzmir Aile Hekimleri Derneği Kongresi Konuşmacısı, Nisan 2016
 3. 12. Antimikrobik Kemoterapi Günleri Konuşmacısı, Nisan 2016
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Konuşmacısı, Mart 2016
 5. Dokuz Eylül Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitimi Konuşmacısı, Şubat 2016
 6. TTD XIII. Mesleki Gelişim Kursu Konuşmacısı, Ocak 2016
 7. TTD XV. Kış Okulu Konuşmacısı, Ocak 2016
 8. XXVIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Konuşmacısı, Ocak 2016
 9. Adnan Menderes Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Eğitimi Konuşmacısı, 2016
 10. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta İnsan Bilimleri Ders Kurulu Konuşmacısı, Kasım 2015
 11. Akademik Kurs Konuşmacısı, Ekim 2015
 12. VII. Birinci Basamak ve Aile Hekimliği Kongresi Konuşmacısı, Mayıs 2015
 13. Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü Tütün Kontrolü Eğitimi Konuşmacısı, Nisan 2015
 14. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Konuşmacısı, Nisan 2015
 15. TTD XIV. Kış Okulu Konuşmacısı, Şubat 2015
 16. TTD Okulu Eğitici Eğitimi Konuşmacısı, Kasım 2014
 17. 24. Ulusal Patoloji Kongresi Konuşmacısı, Kasım 2014
 18. VII. Tüberküloz Sempozyumu Konuşmacısı, Kasım 2014
 19. Nesin Matematik Köyü Tütün Kontrolü Konuşmaları, Ağustos 2014
 20. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Nisan 2014
 21. TAHD Tütün Kontrolü ve Tütün Bağımlılığı Tedavi Kursu Konuşmacısı, Mart 2014
 22. 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Konuşmacısı, Aralık 2013
 23. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi SMG Etkinlikleri Konuşmacısı, Ekim 2013
 24. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2013
 25. VIII. Aydın Onkoloji Günleri Güncel Tedaviler Sempozyumu Konuşmacısı, Mayıs 2013
 26. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Nisan 2013
 27. Türk Toraks Derneği Kongre Kurs Konuşmacısı, Nisan 2013
 28. SSUK Çalıştayı Konuşmacısı, Mart 2013
 29. Tütün Kontrolü Sempozyumu Konuşmacısı, Kasım 2012
 30. VII. Aydın Onkoloji Günleri Güncel Tedaviler Sempozyumu Konuşmacısı, Mayıs 2012
 31. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Nisan 2012
 32. Türk Toraks Derneği Okulu “Sigara Bırakma Yardımı Kursu” Konuşmacısı, Aralık 2011
 33. T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri “Sigara Bırakma Yardımı Kursu” Konuşmacısı, Nisan 2011
 34. TTD Tütün Kontrolü Kavramı ve Sigara Bırakma Tedavisi Kursu Konuşmacısı, Nisan 2011
 35. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Nisan 2011
 36. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Nisan 2011
 37. Türk Toraks Derneği Okulu Sigara Bırakma Müdahalesi Kursu Konuşmacısı, Mart 2011
 38. XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Konuşmacısı, Mart 2011
 39. XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Kurs Konuşmacısı, Mart 2011
 40. 1. Ulusal Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Öğrencileri Kongresi Konuşmacısı, Şubat 2011
 41. 4. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongre Konuşmacısı, Haziran 2010
 42. Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Kurs Konuşmacısı, Mayıs 2010
 43. Türk Toraks Derneği Sağlığa Çok Yönlü Bakış Kurs Konuşmacısı, Mayıs 2010
 44. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Mayıs 2010
 45. Türk Toraks Derneği Kongre Konuşmacısı, Mayıs 2010
 46. Türk Toraks Derneği Aile Hekimleri İçin Temel Göğüs Hastalıkları Konuşmacısı, Mayıs 2010
 47. Adnan Menderes Üniversitesi 2. Proje ve Bilim Şenliği Konuşmacısı, Nisan 2010
 48. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi II. Ulusal Öğrenci Kongresi, Nisan 2010
 49. VII. Mesleki Gelişim Kursu Katkı Belgesi, Ocak 2010
 50. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongre Konuşmacısı, Ekim 2009
 51. TTB İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Programı Konuşmacısı, Mayıs 2009
 52. XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Konuşmacısı, Eylül 2008
 53. XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongre Konuşmacısı, Eylül 2008
 54. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi Katkı Belgesi, Nisan 2008
 55. Akciğer Kanserinde Az Konuşulanlar Sempozyumuna Katkı Belgesi, Mayıs 2007
 56. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi Katkı Belgesi, Nisan 2007
 57. III. Göğüs Cerrahisi Kongresine Katkı Belgesi, Eylül 2005
 58. Akciğer Kanserinde Tartışmalı Konular Katılım ve Katkı Belgesi, Mayıs 2005

Katıldığı Seminerler

 1. Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2016
 2. XXVIII. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi Katılım Belgesi, Ocak 2016 
 3. XXI. Tıpta Uzmanlık Kurultayına Katılım Belgesi, Kasım 2015
 4. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2015
 5. 2. Çalışan Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Sempozyumuna Katılım Belgesi, Haziran 2015 
 6. Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2015
 7. T.C. Sağlık Bakanlığı Tütün Kontrol Eğitimi Katılım Belgesi, Nisan 2015 
 8. VII. Tüberküloz Sempozyumu Katılım Belgesi, Kasım 2014
 9. IX. Aydın Onkoloji Günleri Klinik Onkolojide Tedaviler Sempozyumu “Onkolojik Tedavilerde Güncel Gelişmeler Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2014
 10. IX. Aydın Onkoloji Günleri Klinik Onkolojide Tedaviler Sempozyumu “Onkolojik Tedavilerde Güncel Gelişmeler-II Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2014
 11. 16. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2013
 12. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi VIII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, Mayıs 2013
 13. Tütün Kontrolü Sempozyumu Katılım Belgesi, Kasım 2012
 14. Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2012
 15. Adnan Menderes Üniversitesi “İş Sağlığının Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimi İle İlişkisi Semineri”ne Katılım Belgesi, Temmuz 2012
 16. Aydın Onkoloji Günleri Klinik Onkolojide Tedaviler Sempozyumu “Onkolojide Yenilikler Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2012
 17. Türk Toraks Derneği Yoğun Bakım Sempozyumu Katılım Belgesi, Ekim 2011
 18. Sigara ve Sağlık 5. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Mayıs 2011
 19. Aydın Onkoloji Günleri Klinik Onkolojide Tedaviler Sempozyumu “Akciğer ve Plevra Kanserleri Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2011
 20. Türk Toraks Derneği “Sigara Bırakmada Öğrenim Zemini Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2011
 21. Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2011
 22. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi “Tütün Kontrolü Kavramı ve Sigara Bırakma Tedavisi Kursu”na Katılım Belgesi, Nisan 2011
 23. XXVI. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresine Katılım Belgesi, Mart 2011
 24. XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Katkı ve Katılım Belgesi, 11-12 Aralık 2010
 25. XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalışma Grupları Genel Kurulu’na Katkı ve Katılım Belgesi, 10 Aralık 2010
 26. Certificate of attendance, European Respiratory Society, September 2010
 27. TÜSAD 32. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2010
 28. 4. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Haziran 2010
 29. Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Mayıs 2010
 30. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi Güncelleme Toplantısı Katılım Belgesi, Aralık 2009
 31. XV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Katılım Belgesi, Aralık 2009
 32. TÜSAD 31. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2009
 33. T. C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü “Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu”na Katılım Belgesi, Mayıs 2009
 34. Türk Toraks Derneği “Tütün Kontrolü Merkezi Kursu”na Katılım Belgesi, Aralık 2008
 35. XIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına Katılım Belgesi, Kasım 2008
 36. XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresine Katılım Belgesi, Eylül 2008
 37. XXV. Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi “Tüberküloz Kontrolü ve Epidemiyolojisi” Kursuna Katılım Belgesi, Eylül 2008
 38. TTD “Tanı Amaçlı Torakoskopi (Plöroskopi) ve Ultrasonografi Kursu”na Katılım Belgesi, Haziran 2008
 39. Türk Uyku Tıbbı Derneği “Güneydoğu Anadolu Toplantısı”na Katılım Belgesi, Mayıs 2008
 40. Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2008
 41. Probleme Dayalı Öğrenim Kursu Katılım Belgesi, Şubat 2008
 42. Certificate of attendance, European Respiratory Society, September 2007
 43. Pulmoner Patolojilerde Klinik ve Pratik Uygulamalı Mediastinoskopi Kursu Katılım Belgesi, Mayıs 2007
 44. Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2007
 45. Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Sempozyumuna Katılım Belgesi, Aralık 2006
 46. XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayına Katılım Belgesi, Aralık 2006
 47. TÜSAD 28. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Eylül 2006
 48. II. Ulusal Genel Tıp Kongresine Katılım Belgesi, Eylül 2006
 49. II. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Çalıştayına Katılım Belgesi, Mayıs-Haziran 2006
 50. Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2006
 51. Birinci Basamakta Akciğer Sağlığı Sempozyumuna Katılım Belgesi, Nisan 2006
 52. Girişimsel Bronkoskopi Kursuna Katılım Belgesi, Mart 2006
 53. TÜSAD 27. Ulusal Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2005
 54. Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan-Mayıs 2005
 55. Deneysel Hayvan Çalışmaları Eğitimi Katılım Belgesi, Mayıs 2005
 56. Kardiyopulmoner Egzersiz Testleri Kursu’na Katılım Belgesi, Nisan 2005
 57. Güvenlik Kültürü Seminerine Katılım Belgesi, Nisan 2005
 58. Certificate of attendance, European Respiratory Society, September 2004
 59. Certificate of attendance, European Academy of Allergology and Clinical Immunulogy, June 2004
 60. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan-Mayıs 2004
 61. Toraksın Görüntüleme Yöntemleri Kursu Katılım Belgesi, Nisan-Mayıs 2004
 62. Toraks Derneği 1. Mesleki Gelişim Kursu Katılım Belgesi, Mart 2004 
 63. III. Balkan Congress of Allergy and Clinical Immunology XI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Katılım Belgesi, Ekim 2003
 64. Certificate of attendance, European Academy of Allergology and Clinical Immunulogy, June 2003
 65. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Nisan 2003
 66. Mesleki Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım Kursuna Katılım Belgesi, Nisan 2003
 67. Toraks Derneği 2. Kış Okulu Katılım Belgesi, Ocak 2003
 68. Uluslararası Katılımlı X. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Katılım Belgesi, Eylül 2002
 69. Approach to the Patient with Respiratory Insuffiency Katılım Belgesi, Haziran 2002
 70. Toraks Derneği 1. Kış Okulu Katılım Belgesi, Ocak 2002
 71. Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi Katılım Belgesi, Mayıs-Haziran 2001
 72. KOAH’ta Rehabilitasyon Kursu Katılım Belgesi, Mayıs-Haziran 2001
 73. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı ve Toraks Derneği Eskişehir Şubesi, Bronş Astması Tanı ve Tedavi Sempozyumu Katılım Belgesi, Aralık 1998
 74. Toraks Derneği İkinci Kongresi Katılım Belgesi, Toraks Derneği, Mayıs 1998
 75. Turkish Thoracic Society & European Respiratory Medicine, “Respiratory Intensive Care" Kurs Katılım Belgesi, Mayıs 1998

Diğer Yayınlar

 1. O. Elbek, “İğneyi Kendimize Batırmak: Yüzleşmek”, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu, 24-25 Ekim 2015
 2. O. Elbek, “Bir İktidar Aracı Olarak Tıp”, İçinde: ed. C. Terzi, Bilim ve Toplum, Evrensel Kültür Kitaplığı, Birinci Basım, Nisan 2015
 3. O. Elbek, “Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır”, İçinde: ed. C. Terzi, Bilim ve Toplum, Evrensel Kültür Kitaplığı, Birinci Basım, Nisan 2015
 4. O. Elbek, “Herşey Sermaye İçin Sevgilim”, İçinde: ed. G. Y. Yaşar, A. Göksel, Ö. Birler, Türkiye’de Sağlık, Siyaset Piyasa, NotaBene Yayınları, 1. Baskı, 2015
 5. Y. Yasin, O. Elbek, “Sınır Siyasetinin Sıfır Noktası Sağlık Hakkı: İnsanlık “Sınır”da”, Birikim Dergisi, Cilt 311, 87-94 pp., 2015
 6. O. Elbek, “Sağlıkta Dönüşüm Programı: asistan köle, hastalar atık”, Birikim Dergisi online, Temmuz 2014 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1019/saglikta-donusum-programi-asistan-kole-hastalar-atik#.VkXqI4c6TpA (Erişim Tarihi; 13.11.2015)
 7. M. M. Civaner, A. Azap, K. Pala, A. Akalın, G. Aksakoğlu, F. A. Tanık, O. Elbek, C. I. Yavuz, M. Eskiocak, Ö. Özkan, Ö. Şener, B. İlhan, K. Vatansever, C. Terzi, O. Hamzaoğlu, “’The Lancet’ Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın ‘başarıları’nı dünyaya pazarlıyor”, Toplum ve Hekim, Cilt 28, 403-421 pp., 2013 
 8. O. Elbek, “He-kimliğin Dönüşümü”, İçinde: ed. O. Elbek, Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır, Hayykitap, 1. Baskı, Ekim 2013
 9. O. Kartal O. Elbek, “Tıp Asla Sadece Tıp Değildir: normun ötesine geçebilmek”, İçinde: ed. O. Elbek, Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır, Hayykitap, 1. Baskı, Ekim 2013
 10. E. B. Adaş, O. Elbek, “Hastalar ve Sağlıksız İşaretler”, İçinde: ed. O. Elbek, Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır, Hayykitap, 1. Baskı, Ekim 2013
 11. E. B. Adaş, O. Elbek, Karaburun Bilim Kongresi konferansı dahilinde “8. Karaburun Bilim Kongresi: iktidar ve dayanışma” bildiri kitapçığındaki “Piyasa ve toplum kıskacında hekimlik”, Karaburun-Mordoğan, İzmir, Türkiye, Eylül 2013 
 12. O. Elbek, “30 Haziran LGBTT onur yürüyüşü: kimlikler, sosyal politika ve tıp”, Birikim Dergisi online, Haziran 2013 http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/477/30-haziran-lgbtt-onur-yuruyusu-kimlikler-sosyal-politika-ve-tip#.VkXfLoc6TpA (Erişim Tarihi; 13.11.2015)
 13. O. Elbek, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilim Kulübü VII. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi dahilinde “1. Basamakta Göğüs Hastalıkları” bildiri kitapçığındaki ”Tıp bu değil”, Manisa, Türkiye, Mayıs 2013 
 14. O. Elbek, “Sağlık Hizmetlerinde Şiddete Bakmak ve Şiddeti Görmek”, İçinde: Fişek Enstitüsü, Söyleyecek Sözüm Var, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı, Birinci Baskı, Mart 2013
 15. O. Elbek, E. B. Adaş, “Hekimlere / Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet”, İçinde: ed. Y. I. Ülman & F. Artvinli, Türkiye Biyoetik Derneği Yayını XVIII İstanbul, 2012 
 16. M. Aksu, O. Elbek, T. Boylu, S. Erpek, Ş. Boylu, A. Gökçimen, Türkiye Biyoetik Derneği Değişen Dünyada Biyoetik Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki “Tıpta insan bilimleri eğitimi; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi deneyimi”, İstanbul, Ekim 2012 
 17. O. Elbek, E. B. Adaş, Türkiye Biyoetik Derneği Değişen Dünyada Biyoetik Kongresi konferansı dahilinde bildiri kitapçığındaki “Hekimlere / sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, İstanbul, Ekim 2012 
 18. O. Elbek, “”Performans” ve Hekimlik”, İçinde: ed. A. Soyer, Sağlığın Siyasal Ekonomisi Hekim / Sağlıkçı Emek Tartışmaları, Sorun Yayınları, Birinci Baskı, Ekim 2012
 19. O. Elbek, E. B. Adaş, Aydın Tabip Odası Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu, “Şiddetin Gölgesinde Hekimlik”, Aydın Tabip Odası Yayınları, Aydın, Türkiye, Mayıs 2012
 20. O. Elbek, “Sağlıkçılara karşı şiddet”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Cilt 15, 3-5 pp., 2012 
 21. O. Elbek, “Hastalık ve Sağlık”, İçinde: ed. İ. Arslanoğlu, “Tıp Bu Değil”, İthaki, Birinci Baskı, 2012
 22. K. Bakır, O. Elbek, “Antep’e dair...”, İçinde: ed. M. N. Gültekin, “Ta Ezelden Taşkındır... Antep”, İletişim Kitapları, Birinci Baskı, 2011 
 23. O. Elbek, “”Performans” ve Hekimlik”, Toplum ve Hekim, Cilt 25, 432-447 pp., 2010
 24. O. Elbek, “Yoksulluk ve Sağlık”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Cilt 13, 3-7 pp., 2010
 25. O. Elbek, “Hastalık ve Sağlık”, Birikim Dergisi online, http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/870/hastalik-ve-saglik#.VkXf14c6TpA  Haziran 2010 (Erişim Tarihi; 13.11.2015)
 26. O. Elbek, E. B. Adaş, “Sağlıkta dönüşüm: eleştirel bir değerlendirme”, Türkiye Psikiyatri Derneği Bülteni, Cilt 12, 33-44 pp., 2009
 27. E. Adaş, O. Elbek, “Hekimlere yönelik şiddet üzerine bir değerlendirme”, Toplum ve Hekim, Cilt 23, 147-160 pp., 2008 
 28. E. B. Adaş, O. Elbek, K. Bakır, “Sağlık sektöründe şiddet: hekimlere yönelik şiddet ve hekimlerin şiddet algısı”, Gaziantep Kilis Tabip Odası, Gaziantep, 2008