Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Sisli - Istanbul Haritada Göster

    Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan 1999 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiş ve aynı fakültede  Göğüs Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi’ni 2005 yılında tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi esnasında kısa süreler Paris Sud Universitesi Marie Lannelongue Cerrahi Merkezi’nde eğitim amacıyla bulunmuştur.

    Yardımcı Doçent olarak 2005 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’nda göreve başlayan Doç Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan, 2012 yılında Doçent ünvanı kazanmıştır.

    Göğüs travmaları ve infeksiyöz akciğer hastalıkları cerrahisinde belirgin deneyimleri olan Doç. Dr. Mehmet Oğuzhan Özyurtkan 2015 tarihinde Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesindeki Göğüs Cerrahisi ekibine dahil olmuştur. 


İlgi Alanları:
 • Hiperhidrozis (el ve koltuk altı aşırı terleme) Cerrahisi
 • Göğüs Travmaları
 • Amfizemin Bronkoskopik ve Cerrahi Tedavileri
 • Göğüs Duvarı Tümörleri Cerrahisi
 • Kistik Akciğer Hastalıkları Cerrahisi
 • Plevra Hastalıkları Cerrahisi
 • Pnömotoraks Tedavisi
 • Akciğer Kanseri
 • Mediasten Cerrahisi
 • Özofagus Cerrahisi

  • Doğum Tarihi 27.05.1973
  • Doğum Yeri İSTANBUL
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2015 İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Doçent Doktor)
 • 2014 TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TUKMOS (Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi) Komisyonu Göğüs Cerrahisi Kurulu III. Dönem Asil Üyesi
 • 2012 - 2014 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Doçent Doktor)
 • 2012 - 2014 Türk Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Sekreteri
 • 2005 - 2012 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı (Doçent Doktor)
 • 2004 - 2004 Paris - Sud Üniversitesi Marie Lannelongue Göğüs Kalp-Damar ve Kardiyopulmoner Transplantasyon Cerrahisi Merkezi (Kardiyopulmoner Transplantasyon ve Göğüs Cerrahisi rotasyonu)
 • 1999 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
 • 1999 - 2005 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı (Asistan doktor)
 • 1992 - 1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)

 • Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
 • Toraks Derneği
 • ESTS (European Society of Thoracic Surgeon)
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
 • Türk Akciğer Kanseri Derneği
 • Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Yıldızeli B, Özyurtkan MO, Batırel HF, Kuşçu K, Bekiroğlu N, Yüksel M. Factors associated with postoperative delirium after thoracic surgery. Ann Thorac Surg 2005 Mar;79(3):1004-1009.

2.Yüksel M, Özyurtkan MO, Bostancı K, Ahıskalı R, Kodallı N. Acute exacerbation of interstitial fibrosis after pulmonary resection. Ann Thorac Surg 2006 Jul,82(1):336-338.

3.Yüksel M, Özyurtkan MO, Laçin T, Yıldızeli B, Batırel HF. The role of fluoroscopy in the removal of tracheobronchial pin aspiration. Int J Clin Prac 2006 Nov,60(11):1451-1453.

4.Özyurtkan MO, Balcı AE. Surgical Treatment of Intrathoracic Hydatid Disease: A Five Years’ Experience in an Endemic Region. Surg Today 2010,40(1):31-37.

5.Balcı AE, Özyurtkan MO. Clinical and Surgical Specifications of Adult Unilateral Diaphragmatic Eventration According to Their Etiology: Importance of Using Diaphragmatic Patch and Minimal Thoracotomy Incision. Eur J Cardiothorac Surg 2010 Mar,37(3):606-612.

6.Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Predictors of Mortality Within Three Months in the Patients with Malignant Pleural Effusion. Eur J Intern Med 2010;21:30-34.

7.Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M. Thoracotomy in Thoracic Injuries: Results of a Tertiary Referral Hospital. Eur J Trauma Emerg Surg 2010;36:233-239.

8.Özyurtkan MO, Yıldızeli B, Kuşçu K, Bekiroğlu N, Bostancı K, Batırel HF, Yüksel M. Postoperative Psychiatric Disorders in General Thoracic Surgery: Incidence, Risk Factors and Outcomes. Eur J Cardiothorac Surg 2010 May,37(5):1152-1157.

9.Özyurtkan MO, Dağlı AF, Çakmak M, Balcı AE. Multiple Cystic Pulmonary Chondroid Hamartomas Colonized by Aspergillus Species: Report of a Case. Surg Today 2011;41:546-548.

10.Bostancı K, Özalper H, Eldem B, Özyurtkan MO, Issaka A, Ermerak NO, Yüksel M. Quality of life of patients who have undergone the minimally invasive repair of pectus carinatum. Eur J Cardiothorac Surg 2013 Jan;43(1):122-126.

11.Balcı AE, Eren S, Özyurtkan MO. Symmetrical excessive pectus excavatum in children. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2013 Dec;21(6):683-688.

12.Balcı AE, Balcı TA, Özyurtkan MO. Current surgical therapy for bronchiectasis: surgical results and predictive factors in 86 patients. Ann Thorac Surg 2014 Jan;97(1):211-217.

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1.Bölüm yazarlığı: Akciğer Transplantasyonu. Yüksel M, Özyurtkan MO. Göğüs Cerrahisi. Mustafa Yüksel, Göksel Kalaycı, (eds). İstanbul, Bilmedya Grup 2001, 817-834.

2.Bölüm yazarlığı: Sarkomatöz Tümörlerin (Kemik, Yumuşak Doku) Akciğerlere Metastazında Cerrahi Yaklaşım. Özyurtkan MO, Yüksel M. Akciğere Metastaz ve Akciğer Kanserinin Metastazlarının Tedavisi. Meftun Ünsal, Mustafa Yüksel (eds). Antalya, İntertıp Yayınevi, 2011.
3.Bölüm Yazarlığı: Paravertebral Sulkusa Yerleşmiş Kum Saati Tümörler. Özyurtkan MO. Göğüs Cerrahisi. İlker Ökten, Hasan Şevket Kavukçu (eds). İstanbul Medikal Yayıncılık, 2013.

4.ölüm Yazarlığı: Invasive Surgical Techniques in the Mediastinal Staging in Non-small Cell Lung Cancer. Özyurtkan MO. Lung Cancer: Clinical and Surgical Specifications. Akın Eraslan Balcı (editör). e-book, 2013, pp183-198.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.Güler S, Yıldızeli B, Özyurtkan O, Yüksel M. Mediyastinal Ektopik Guatr. Heybeliada Tıp Bülteni 2001;2:52-54.

2.Özyurtkan O, Laçin T, Yıldızeli B, Kaya H, Kuyucu T, Yüksel M. Mediyastinal Liposarkom. Heybeliada Tıp Bülteni 2001;3:62-64.
3.Ak K, Özyurtkan MO, Akgün S, Yıldızeli B, Yüksel M. Management of Cardiac Penetrating Injuries: A propos of a Case. Marmara Medical Journal 2002;4:264-266.

4.Özyurtkan MO, Güler S, Yıldızeli B, Batırel HF, Yüksel M. Bilateral elastofibroma dorsi: a rare soft tissue tumor. Marmara Medical Journal 2004:1;32-34.

5.Özyurtkan MO, Bostancı K, Ahıskalı R, Polat O, Yüksel M. Büllöz akciğer hastalığı ve sigara: Postmortem çalışma. Solunum Dergisi 2005;16:108-111.

6.Yüksel M, Özyurtkan MO, Topaloğlu N, Laçin T. Pulmonary arteriovenous malformation treated by lobectomy. Marmara Medical Journal 2005;2:87-89.

7.Bostancı K, Özyurtkan MO, Laçin T, Polat O, Yüksel M. Analysis of thoracic pathologies and anomalies in the Turkish population. Turkish Respiratory Journal 2006,7:1, 22-24.

8.Özyurtkan MO, Balcı AE, Çakmak M, Özsoy İE, Koçyiğit S. Mediyastinal Ganglionöroma: Yaşlı Hastalarda Nadir Görülen Bir Tümör. Fırat Tıp Dergisi 2007,12(4):65-66.

9.Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Case Report: Secondary Pleural Hydatidosis. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2009,33(2):177-178.

10.Özyurtkan MO, Koçyiğit S, Çakmak M, Özsoy İE, Balcı AE. Case Report: Mediastinal Hydatid Cysts. Türkiye Parazitoloji Dergisi 2009,33(2):179-181.

11.Özyurtkan MO, Özsoy İE, Çakmak M, Balcı AE. Arka Mediyastende Yer Alan Bir Primer Büyük B-hücreli Lenfoma Vakası. Solunum 2009,11(1):36-38.

12.Özyurtkan MO. Asymptomatic Rare Rib Anomalies: Bifid Rib and Rib Fusion. J Clin Anal Med 2010;1,1:47-49.

13.Özyurtkan MO. Asemptomatik Nadir Kosta Anomalileri: Kosta Hipoplazileri Olguları. Fırat Tıp Dergisi 2010,15(2):104-106.

14.Kaplan M, Aygen E, Özyurtkan MO, Bakal Ü. 2005-2007 Yılları Arasında Fırat Üniversitesi Hastanesindeki Kistik Ekinokokkoz Olguları. FÜ Sağ Bil Tıp Derg 2010,24(2):109-113.

15.Çakmak M, Balcı AE, Çobanoğlu B, Özyurtkan MO. Tracheal Reconstruction with End-to-end Anastomosis and Allografting: An Experimental Study. Fırat Tıp Dergisi 2010;15(4):168-172.

16.Balcı AE, Etem EO, Çakmak M, Elyas MH, Özyurtkan MO. Investigation of the HLA Class I Antigens in Patients with Primary Spontaneous Pneumothorax. Turk J Med Sci 2010;40(6):865-869.

17.Özyurtkan MO. Akciğer Sekestrasyonları. Türkiye Klinikleri J Thor Surg- Special Topics 2012;5(1):292-297. 

18.Özyurtkan MO, Kılıç M. Konjenital Diyafram Hernileri. Toraks Cerrahisi Bülteni Pediyatrik Göğüs Cerrahisi II 2012 (Aralık):279-286.

19.Çakmak M, Balcı AE, Özyurtkan MO. Tansiyon pnömotoraksa neden olan rüptüre kist hidatik. Respir Case Rep 2013;2(2):64-67.

20.Özyurtkan MO, Kılıç M, Balcı AE. Trakeaya penetran saçma yaralanması. Fırat Tıp Dergisi 2013;18(3):188-190.

21.Koç ZP, Balcı TA, Özyurtkan MO. The role of the three phase bone scintigraphy in the management of the patients with costochondral pain. Mol Imaging Radionucl Ther 2013 Dec;22(3):36-41.

22.Bostancı K, Özyurtkan MO, Yüksel M. Minimal invaziv pektus ekskavatum onarımı ile düzelen kronik perikardiyal efüzyon. TGKDC Dergisi 2014 Nisan;22(2):447-449.

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

1.Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir

2.ESTS 10. Yıllık Kongresi, 26- 28 Ekim 2002, The Marmara Kongre Merkezi, İstanbul

3.17. Asia Pasific Congress on Diseases of the Chest, 29 Ağustos- 1 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, İstanbul

4.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği II. Kongresi, 17- 20 Eylül 2003, Hilton Kongre Merkezi, Konya

5.II. EACTS/ESTS Joint Meeting, 12- 15 Ekim 2003, Austria Congress Center, Viyana, Avusturya

6.I. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, 25- 28 Kasım 2004, Ceylan Intercontinental Kongre Merkezi, İstanbul

7.Toraks Derneği 8. Yıllık Kongresi, 27 Nisan- 1 Mayıs 2005, Sungate Port Royal Hotel Kemer, Antalya

8.III. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 01- 03 Eylül 2005, Gaziantep

9.Toraks Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi Obstrüktif Akciğer Hastalıklarının Tedavisine Dahili ve Cerrahi Yaklaşım Sempozyumu, 6- 7 Mayıs 2006, Fırat Üniversitesi, Elazığ

10.Anadolu Toraks Derneği 1. Bilimsel Kongresi, 20- 22 Nisan 2007, AZKA Otel, Bodrum, Muğla.

11.Türk Toraks Derneği Uluslararası Akciğer ve Plevra Maligniteleri Sempozyumu, 15- 17 Kasım 2007, Polat Renaissance Hotel, İstanbul.

12.Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi, 23- 27 Nisan 2008, Maritime Palm Beach Resort ve Limak Atlantis Otel, Belek, Antalya.

13.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği V. Kongresi, 14- 17 Mayıs 2009, Pine Bay Resort Hotel, Kuşadası, Aydın.

14.17. European Conference on General Thoracic Surgery, 31 Mayıs- 3 Haziran 2009, Krakow, Polonya.

15.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Trakea Cerrahisinde Yenilikler Sempozyumu, 30- 31 Ekim 2009, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi, Trabzon.

16.Baxter BioSurgery Peer-2-Peer Toplantısı, 20- 22 Ocak 2010, Viyana, Avusturya.

17.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Endoskopik Göğüs Cerrahisi Sempozyumu, 11- 12 Haziran 2010, Cumhuriyet Üniversitesi Kongre Merkezi, Sivas.

18.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 28 Nisan – 01 Mayıs 2011, Susesi Otel, Antalya.

19.Malignant Pleural Mesothelioma: A Changing Paradigm of Care Sempozyumu, 27- 28 Mayıs 2011, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Reşat Kaynar Oditoryumu, İstanbul. 

20.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Akciğerin Cerrahi Enfeksiyon Hastalıkları Sempozyumu, 17-20 Kasım 2011, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Diyarbakır.

21.Toraks Derneği 15. Yıllık Kongresi, 11- 15 Nisan 2012, Starlight Kongre Merkezi, Side, Antalya.

22.Benign Özofagus Hastalıkları Çalıştayı, 6-7 Eylül 2012, TC Sağlık Bakanlığı Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği, Pendik, İstanbul.

23.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Mesleki Gelişim Kursu, 22 Aralık 2012, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Malatya.

24.Türk Toraks Derneği 4.Göğüs Cerrahisi Kış Okulu, 09-13 Ocak 2013, Mardan Palace Kongre Merkezi, Antalya.

25.Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, 03-07 Nisan 2013, Maritime Pine Beach Kongre Merkezi, Antalya.

26.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Kervansaray Otel, Antalya.

27.Türk Toraks Derneği Kış Okulu, 15-19 Ocak 2014, Voyage Otel, Antalya.

28.Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, 02-06 Nisan 2014, Titanic Deluxe Otel, Antalya.

29.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve Bozok Üniversitesi Amfizem ve KOAH’ta Güncel Tedavi Yaklaşımları Sempozyumu, 06-07 Haziran 2014, Bozok Üniversitesi, Yozgat.

30.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Pulmoner Nodüllere Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 26 Eylül 2014, İzmir.

31.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2014, Çeşme Sheraton Otel, İzmir.

Eğitim Toplantıları ve Sempozyumlar

1.Mediyastinoskopi Kursu, Toraks Derneği Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu, 05 Kasım 2001, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul

2.Tedavi Amaçlı Bronkoskopi Kursu, Toraks Derneği 4. Yıllık Kongresi, 30 Mayıs- 2 Haziran 2001, Efes Kongre Merkezi, İzmir

3.III. Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kursu, 09- 18 Mart 2009, GATA AR-GE Merkez Başkanlığı, Ankara.

4.I. Temel Biyoistatistik Kursu, 17 Mart 2009, GATA Biyoistatistik Bilim Dalı Başkanlığı, Ankara.

5.Türk Göğüs Cerrahisi Derneği ve GATA Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı Pektus Deformitesinde Cerrahi Tedavi Kursu, 19- 20 Mart 2010, GATA Komutanlığı, Ankara.
6.Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Trakea ve Bronşlar Üzerinde Cerrahi Teknik Uygulamalar Kursu, 15 Ekim 2014, Çeşme Sheraton Otel, İzmir

Bizden haberdar olmak
ister misiniz?
florence nightingale hastanesi çağrı merkezi
florence nightingale hastanesi

Copyright 2016 Florence Nightingale. Tüm hakları saklıdır.

Web sitemizdeki bilgiler kişileri tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımaz. Tanı ve tedaviye yönelik tüm işlemlerinizi doktorunuza danışmadan uygulamayınız.