Doç. Dr. Mert YILMAZ

Doç. Dr.
Mert YILMAZ

Kalp ve Damar Cerrahisi

RANDEVU AL
Doç. Dr. Mert YILMAZ - Kalp ve Damar Cerrahisi
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster

1988 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimi süresi içinde İngiltere Southampton'da Royal South Hants Hospital'da Registrar olarak vasküler cerrahi bölümünde aktif olarak ameliyatlarda görev almıştır. 

1996 yılında Şişli Florence Nightingale Hastanesinde uzman cerrah olarak göreve başlamıştır. 2000 yılında, Brüksel’de OLV Aalst Hastanesinde Kalp nakli, Minimal invaziv kalp cerrahisi, Robotik cerrahi ve Endovasküler cerrahi alanında çalışmıştır. 

Türkiye' deki ikinci "endovasküler aort anevrizma onarımı" olgusunu Gayrettepe Florence Nighingale Hastanesinde 2003 yılında gerçekleştirmiştir. Doç. Dr. Mert Yılmaz 10000 olguluk Erişkin ve Çocuk Kalp ameliyatları deneyimine sahip olup, özel ilgi alanı olan minimal invaziv kalp ameliyatların da 200 olguluk serisinde 0 ölüm oranına sahiptir. 

İlgi Alanları:

 • Koroner By-pass Cerrahisi
 • Çocuk Kalp Cerrahisi
 • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi ( Küçük Kesi ile Kalp Ameliyatı)
 • Endovasküler Damar Cerrahisi
 • Kalp Kapak Onarımı
 • Periferik Damar Cerrahisi

Bugün
 • 2014 Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Direktörü
 • 2012 - 2013 Turkish Private Hospital Erbil Irak Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Direktörü
 • 2010 - 2012 Medicalpark Bursa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Direktörü
 • 2008 - 2009 Medicana International İstanbul Doçent Doktor
 • 2007 Uludağ Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi - Doçentlik Unvanı
 • 2007 - 2008 Uludağ Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Doçentlik
 • 2004 - 2007 Uludağ Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
 • 2001 - 2004 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
 • 2000 - 2000 OLV Hospital - Brüksel Belçika Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
 • 1996 - 2011 Uludağ Üniversitesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık
 • 1996 - 2000 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi UzmanI
 • 1990 - 1995 Uludağ Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık
 • 1982 - 1988 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • Society of Thoracic Surgeons ( USA )
 • European Association of Cardiothoracic Surgery
 • European Society for Vascular Surgery
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Gebitekin, C., Yilmaz, M., Şenkaya, I., Sagdıc, K., Saba, D., Ozer, Z. G. "Fatal Haemoptysis due to Pulmonary artery aneurysm in Behçet's Disease" European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 13(2): 233-6 (1997)
 2. Yilmaz, M. "Total aortic arch replacement" Annals of Thoracic Surgery 79(3):1092 (2005) Letter to the Editor Ener, S., Yilmaz, M. "The effect of single low-dose methylprednisolone on the cardiopulmonary bypass-induced inflammatory response" European Journal of Cardio-thoracic Surgery 27: 729-730 (2005) Letter to the Editor
 3. Yilmaz, M., Gurbuz, O., Cengiz, M. "Multicentric cardiac myxoma treated with extended surgery" The Journal of International Medical Research 34: 331 – 334 (2006)
 4. Yilmaz, M., Şenkaya, I., Saba, D., Biçer, M. "Long-term outcomes of basilic vein transposition fistula for hemodialysis" VASA 36:26-32 (2007)
 5. Saba, D., Yilmaz, M., Yavuz, H., Noyan, S., Avci, B., Ercan, A.K., Ozkan, H., Cengiz, M. "Sutureless vascular anastomoses by N-butyl-2 Cyanoacrylate adhesive: an experimental animal study" European Surgical Research. 39:239-244 (2007)
 6. Basagan-Mogol, E., Turker, G., Yilmaz, M., Goren, S. "Combination of a Psoas Compartment, Sciatic Nerve, and T12-L1 Paravertebral Blocks for Femoropopliteal Bypass Surgery in a High-Risk Patient"Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 22 (2): 337-339 ( 2008) Letter to the Editor
 7. Şenkaya, I., Yılmaz, M., Güven, H., Özer, Z.G., Özkan, H. "Künt toraks travması sonrası gelişen Şilotoraks" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3: 194-196 (1995)
 8. Ener, S., Yılmaz, M., Eken, K.Y., Karadağ, M.,Cengiz, M. "Akciğer kanserlerinde Sleeve lobektomi ve bronkovasküler rekonstrüksiyon" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 3: 266-269 (1995)
 9. Akpinar, B., Polat, B., Sanisoğlu, I., B., Yılmaz, M., Cakalı, E., Bayındır, O., Sönmez, B. "Pulmoner Kapak replasmanı: İki olgu nedeniyle" Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 5: 135-9 (1997)
 10. Şenkaya, I., Sağdıç, K., Gebitekin, C., Yilmaz, M., Özkan, H., Cengiz, M. "Management of foreign body aspiration in infancy and childhood. A life-threatening problem" Turkish Journal of Pediatrics 39 (3): 353-62 (1997)
 11. Yilmaz, M., Ener, S., Akalın, H., Sagdıc, K., Serdar, A., Cengiz, M. "Effect of Low dose Methylprednisolone on serum Cytokine levels following Extracorporeal Circulation" Perfusion UK 14: 201-206 (1999)
 12. Us, M., Sungun, M., Cağli, K., Yilmaz, M., Pekediz, A., Oztürk, O. "Koroner Arter Cerrahisi Uygulanan Yaşlı Hastalarda Tek Klemp Tekniği - Orijinal Araştırma" Anadolu Kardiyol Derg 4:291-295 (2003)
 13. Yilmaz, M., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Direct Reimplantation Technique via Right Minithoracotomy for Scimitar Syndrome: A Case Report" The Heart Surgery Forum 9 (6):E843-E845 (2006)
 14. Yilmaz, M., Polat, B., Saba, D. "Single-stage repair of adult aortic coarctation and concomitant cardiovascular pathologies: a new alternative surgical approach" Journal of Cardiothoracic Surgery 1:18 (2006)
 15. Yilmaz, M., Şenkaya, I., Kaderli, A., Ener, S. "Complete Atrioventricular Block due to a Hydatid Cyst located in the Interventricular Septum" The Heart Surgery Forum. 10 (1):E9-E11 (2007)
 16. Yilmaz, M., Tok, M., Cengiz, M. "Asymptomatic Balanced-Type Double Aortic Arch in an Elderly Patient: A Case Report" The Heart Surgery Forum. 10 (4):E297-E298 (2007)
 17. Yilmaz, M., Saba, D., Karal, I., Ercan, I., Kumtepe, G., Gurbuz, O., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Postoperative Outcomes after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting in EuroSCORE Low- and High-Risk Women" The Heart Surgery Forum. 10 (6):E482-E486 (2007)
 18. Yavascaoglu, I., Yilmaz, M., Kordan Y. "Cardiac and Caval Invasion of Left Adrenocortical Carcinoma: Report of a Case" Urologia Internationalis. 81(2): 244–246 (2008)
 19. Ener, S, Yılmaz, M., Atasoy, S., Özkan, H., Cengiz, M. "Mitral kapak girişimlerinde süperior- septal yaklaşım" Turk Kardiyol Dern Ars 23: 267-270 (1995)
 20. Polat, B., Yılmaz, M., Akpinar, B., Aytekin, V., Bayındır, O., Sonmez, B. "Revascularization of the Circumflex Artery Using Pedicled Right Internal Mammary Artery Graft Via The Transverse Sinus" Turk Kardiyol Dern Ars 26: 275-78 (1998)
 21. Polat, B., Yalcin, Y., Korkut, K., Karaci, A., Korkmaz A.A., Yılmaz, M., Sorgun, F., Bayindir, O. "Büyük arter transpozisyonlarında arteriyel switch ameliyatı (Jatene prosedürü)" Turk Kardiyol Dern Ars 29: 549-556 (2001)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Özer, Z.G., Türe, M., Şenkaya, I., Yılmaz, M. "Lumbar disk cerrahisinde iyatrojenik damar yaralanmaları" Damar Cerrahisi Dergisi 2: 95-99 (1993)
 2. Şenkaya, I., Özkan, H., Yılmaz, M., Önol, H., Güven, H., Sağdıç, K. "Ortopedik travma ile birlikte olan damar yaralanmaları" Damar Cerrahisi Dergisi 4: 97-102 (1995)
 3. Yılmaz, M., Özkan, T., Şenkaya, I., Önol, H., Özkan, H. "The removal of a cardiac hydatid cyst without extracorporeal circulation" Gazi Medical Journal 6: 173-176 (1995)
 4. Yılmaz, M., Şenkaya, I., Özkan, H., Cengiz, M. "Pacemaker implantasyon komplikasyonları" Uludağ Üniversitesi Dergisi 1-2-3:53-56 (1995)
 5. Yılmaz, M., Şenkaya, I., Sağdıç, K., Güven, H., Özkan, H. "Travmatik arterio-venöz fistüller" Damar Cerrahisi Dergisi 2: 73-75 (1996)
 6. Sağdıç, K., Ener, S., Gür, E., Yılmaz, M., Tolunay, S., Özer, Z., Cengiz, M. "İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında 'Na Ascorbate'" Damar Cerrahisi Dergisi2: 51-57 (1996)
 7. Akpinar, B., Yılmaz, M., Vanerman, H., DeGeest, R. "Extensive aortic calcification: A Surgical Challenge" Gazi Medical Journal 9: 82-5 (1998)
 8. Us, M.H., İnan, K., Özkan, S.,Yılmaz, M., Çakır, O., Duran, E., Öztürk, Ö.Y. "Koroner baypass operasyonları sonrasında serum laktat düzeylerinin izlenmesinin mortaliteye etkisi" Turk Kardiyoloji Dergisi 4:110-113 (2001)
 9. Us, M.H., Ege, T., Yılmaz, M., İnan, K., Sungun, M., Duran, E., Öztürk, Ö.Y. "İleri yaştaki primer konjenital ventriküler septal defekt olgularında cerrahi uygulamalarımız" Gülhane Tıp Dergisi 43(1): 53-56 (2001)
 10. Us, M.H., Ege, T., İnan, K., Yılmaz, M., Çakır, O., Pakediz, A., Sungun, M., Duran, E., Öztürk, Ö.Y. "Dizüstü femoropopliteal bypasslarda PTFE ve Dacron greftlerin orta dönem takip sonuçları." Gülhane Tıp Dergisi 43(1): 66-70 (2001)
 11. Us, M.H., Oğuş, T, Çağlı K., İnan, K., Yılmaz, M., Yıldırım, S., Duran, E., Öztürk, Ö.Y. "Topikal olarak perikardial kaviteye konulan pentoksifilinin myokardiumu korumadaki etkinliği (deneysel çalışma)." Haydarpaşa kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi bülteni 9: 26-32 (2001)
 12. Us, M.H., Bingöl, H., Yılmaz, M., İnan, K., Ege, T., Pakediz, A., Sungun, M., Duran, E., Öztürk, Ö.Y. "İzole mitral kapak replasmanında orta-uzun dönem takip sonuçlarımız" Gülhane Tıp Dergisi 43(3): 265-270 (2001)
 13. Us, M.H., Yılmaz, M., İnan, K., Cingözbay, Y.,Öztürk, Ö.Y. "Modifiye Manouguin tekniğiyle aort kökü genişletmesi; mitral yetmezliğinin önlenmesinde etkili bir yöntem ; dokuz hastada erken ve orta dönem sonuçları." Haydarpaşa kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi bülteni 9: 26-32 (2001)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. Ozer, Z.G., Şenkaya, I., Yilmaz, M. "Iatrogenic vascular injuries during lumbar disc surgery" The Romanian Society of Angiology and Vascular Surgery Inaugural Meeting of the Balkan Society of Angiology Romania, 1992
 2. Polat, B., Akpinar, B., Sonmez, B., Aytekin, V., Demiroglu, C., Yilmaz, M., Akar, H. "Revascularization of the circumflex artery using pedicled right internal mammary artery graft via the transverse sinus" First International Congress on Cardiovascular & Thoracic Surgery, Rawalpindi, Pakistan, 1996.
 3. Yilmaz, M., Ener, S., Akalın, H., Sagdıc, K., Serdar, A., Cengiz, M. "Low dose Methylprednisolone reduces serum cytokine elevation induced by extracorporeal circulation" XVI th Annual San Diego Cardiothoracic Surgery Symposium San Diego, USA, 1996
 4. Polat, B., Yalcin, Y., Karaci, A., Yilmaz, M., Sorgun, F., Bayindir, O. "Arterial Switch operation ( Jatene precedure) for Transposition of the Great Arteries: Experience at Florence Nightingale Hospital" VI. BALKAN Pediatric cardiology and Cardiac Surgery Congress Antalya, Turkey, 1998
 5. Yalcin, Y., Polat, B., Karaci, A., Yilmaz, M., Sorgun, F., Bayindir, O. "Partial Biventricular Repair: An alternative option to Total Cavopulmonary Anastomosis for Functionally Borderline Right Ventricules in Complex Congenital Heart Defects" VI. BALKAN Pediatric cardiology and Cardiac Surgery Congress Antalya, Turkey, 1998
 6. Duran, E., Us, M., Sungun, M., Inan, K., Tarhan, A., Yilmaz, M., Baltalarli, A., Sunar, H., Ege, T., Cebeci, B,S., Ozturk, O. " Mitral valve operations by right minithoracotomy" Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery 11th Annual Meeting, Montpellier, France, 1998
 7. Us, M.H., Yilmaz, M., Ozturk, O.Y. "Early and mid term results of the aortic annular enlargement with modified manouguian procedure" 52. International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery Istanbul, Turkey, 2003
 8. Us, M.H., Sungun, M., Cagli, K., Yilmaz, M., Pakediz, A., Ozturk, O.Y. "The advantages of single clamp techniques in patients over 70 years old" 52. International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery Istanbul, Turkey, 2003
 9. Yilmaz, M., Saba, D., Karal, I., Ercan, I., Kumtepe, G., Gurbuz, O., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Postoperative Outcomes after Off-Pump Coronary Artery Bypass Grafting in EuroSCORE Low- and High-Risk Women" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 10. Yilmaz, M., Şenkaya, I., Tok, M., Saba, D., Cengiz, M. "Direct Reimplantation Technique via Right Minithoracotomy for Scimitar Syndrome: A Case Report" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 11. Yilmaz, M., Polat, B., Saba, D. "Single-stage repair of adult aortic coarctation and concomitant cardiovascular pathologies: a new alternative surgical approach" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 12. Yilmaz, M., Şenkaya, I., Tok, M., Saba, D., Cengiz, M. "Complete Atrioventricular Block due to a Hydatid Cyst located in the Interventricular Septum" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 13. Yilmaz, M., Tok, M., Cengiz, M. "Asymptomatic Balanced-Type Double Aortic Arch in an Elderly Patient: A Case Report" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 14. Tok, M., Erdoğan, C., Yilmaz, M., Bicer, M.,Kumtepe, G., Ozkan, H., Cengiz, M. " Endovascular approach for Kommerell Diverticule. Hybrid Teqhnique" Third Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya Turkey, 2007 The Heart Surgery Forum. 10, Supp 1 (2007)
 15. Mogol, E.B., Turker , G., Yilmaz, M., Goren, S. "Combination of a Psoas Compartment, Sciatic Nerve, and T12-L1 Paravertebral Blocks for Femoropopliteal Bypass Surgery in a High-Risk Patient" 22nd Annual meeting European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologist Krakow, Poland, 2007 European Journal of Anesthesiology. 24, Supp 41 (2007)
 16. Yaman R, Es MU, Karaci AR, Ozkara C, Yilmaz M. "Jackson Pratt Drain Decreases the Risk of Pericardial Effusion and Atrial Fibrilattion in Patients With Scheduled Coronary Bypass Operations "7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011 Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011)
 17. Yaman R, Uyanik, Eyuboglu N, Es MU, Alpsoy S , Yilmaz M. "Routine Preoperative Use Of Enoxaparin Does Not Increase Bleeding Nor Transfusion In Scheduled Coronary Bypass Surgery" 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011
 18. Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011) Yaman R, Uyanik, Eyuboglu N, Es MU, Alpsoy S , Yilmaz M. "Bilateral Carotid Endarterectomy and Coronary Bypass: Staged Approach" 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011 Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011)
 19. Yaman R, Uyanik, Eyuboglu N, Es MU, Alpsoy S , Yilmaz M. "Thoracic Hernia Mimicking Acute Coronary Syndrome" 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011 Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011)
 20. Yaman R, Uyanik, Eyuboglu N, Es MU, Alpsoy S , Yilmaz M. "The Determination of Operative Strategy in Reconstructive Surgery of Failed Fistulas by Usage of Multidetector Row Computed Tomography Venography" 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011 Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011)
 21. Yaman R, Uyanik, Eyuboglu N, Es MU, Alpsoy S , Yilmaz M. "The Use Of Linezolid in Mediastinitis Therapy" 7th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery in association with TCT Mediterranean - March 2011 Antalya Turkey, 2011 The Heart Surgery Forum. 14, Supp 1 (2011)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Yılmaz, M., Gebitekin, C., Şenkaya, I., Sağdıç, K., Saba, D., Özer, Z.G. "Behçet hastalığında pulmoner arter anevrizması rüptürü sonucu fatal hemoptizi" V. Ulusal Behçet hastalığı Kongresi İstanbul, Türkiye, 1995
 2. Sağdıç, K., Özer, Z.G., Şenkaya, I., Yılmaz, M., Cengiz, M. "Behçet hastalığında venöz lezyonlar" V. Ulusal Behçet hastalığı Kongresi İstanbul, Türkiye, 1995
 3. Sağdıç, K., Ener, S., Gür, E.,Yılmaz, M., Tolunay, S., Özer, Z.G., Cengiz, M. "İskelet kası iskemi reperfüzyon hasarının azaltılmasında ' Na Ascorbate'" VIII. Ulusal Damar c
 4. Şenkaya, I., Yılmaz, M., Kanko, M., Burma, O., Özdemir, İ.A. "Pulmoner hipertansiyon gelişmiş saf mitral stenozlu olgularda kapalı mitral valvülotomi" II. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye,1992
 5. Özer, ZG., Şenkaya, I., Yılmaz, M. "Lomber disk cerrahisinde iatrojenik damar yaralanmaları" VI. Ulusal Damar cerrahisi Kongresi Ürgup, Türkiye, 1992
 6. Yılmaz, M., Türe, M., Cengiz, M., Özdemir, İ.A "Travmatik artero-venöz fistuller" VI. Ulusal Damar cerrahisi Kongresi Ürgup, Türkiye, 1992
 7. Yılmaz, M., Önol, H., Özkan, T., Özkan, H. "Bir olgu nedeni ile akciğer ve kardiyak yerleşimli kist hidatik" IX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bursa, Türkiye, 1993
 8. Ener, S.,Yılmaz, M., Atasoy, S., Özkan, H. "Mitral kapak girişimlerinde superior septal yaklaşım" III. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Kuşadası, Türkiye, 1994
 9. .Yılmaz, M., Şenkaya, I., Güven, H., Özkan, H., Özer, Z.G. "Kalp yaralanmaları" I. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi İstanbul, Türkiye, 1995
 10. Şenkaya, I., Yılmaz, M., Güven, H., Özer, Z.G., Özkan, H. "Künt göğüs travmasına bağlı gelişen bir şilotoraks olgusu" I. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi İstanbul, Türkiye, 1995 cerrahisi Kongresi İzmir, Türkiye, 1996
 11. Polat, B., Akpınar, B., Sönmez, B., Aytekin, V., Demiroğlu, C., Yılmaz, M., Akar, H. "Koroner bypass cerrahisinde sirkumfleks arterin transvers sinüsten geçirilen sağ internal mammarya arteri ile revaskülarizasyonu" IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Marmaris, Türkiye, 1996
 12. Polat, B., Akpınar, B., Sönmez, B., Akar, H., Yılmaz, M., Bayındır, O. "40 yaş altındaki hastalarda koroner bypass cerrahisi" IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Marmaris, Türkiye, 1996
 13. Polat, B., Akpınar, B., Bayındır, O., Akar, H., Yılmaz, M., Sönmez, B. "Akut miyokard infarktüsü sonrası erken dönemde cerrahi revaskülarizasyon" IV. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Marmaris, Türkiye, 1996
 14. Polat, B., Yılmaz, M., Karacı, A.,Akpınar, B., Bayındır, O., Aşkın, H., Sönmez, B., Aytekin, V. "Ciddi sol ventrikül fonksiyon bozukluğu olan olgularda koroner bypass ameliyatları" XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 1998
 15. Polat, B., Karacı, A., Yalçın, Y., Kızıltan, T., Yılmaz, M., Sorgun, F., Bayındır, O. "Büyük arter transpozisyonlarında arteriyel switch ameliyatı (Jatene): Florence Nightingale Hastanesinin Deneyimleri" XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 1998
 16. Polat, B., Yılmaz, M., Karacı, A., Akpınar, B., Bayındır, O., Aytekin, V., Sönmez, B. "Açık Kalp ameliyatları sonrasında gelişen Tip I Aort diseksiyonu: Genel yaklaşım ve cerrahi teknik" XIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 1998
 17. Polat, B., Kızıltan, T., Yalçın, Y., Yılmaz, M., Karacı, A., Sorgun, F. "Ekstra Kardiyak Fontan ameliyatı yeni bir alternatif" V. Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye, 1998
 18. Us, M.H., Sungun, M., İnan, K., Yılmaz, M., Pakediz, A., Ege, T., Öztürk, Ö.Y. "Travmaya bağlı internal iliak arter psoudoanevrizmalarındaki klinik yaklaşımımız (iki olgu nedeniyle)" VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2002
 19. Us, M.H., Yılmaz, M., Sungun, M., Ucak, A., Güler, A., Öztürk, Ö.Y. "Modifiye manugian Tekniğiyle Aort kökü genişletmesi; Mitral yetmezliğininde etkili bir yöntem; Dokuz hastada erken ve orta dönem sonuçları" VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2002
 20. Yılmaz, M., Korkmaz, A., Çaynak, B., Karaman, K., Bakay, C. "Uzun Torako-abdominal Koarktasyonda Ekstraanatomik Bypass" VII. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2002
 21. Karal, I., Yılmaz, M., Kumtepe, G., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Vazospastik hastalık tanısı ile tedavi edilen vaskülite bağlı bilateral ulnar anevrizmalı olgu" IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 22. Yılmaz, M., Gürbüz, O., Karal, I., Kumtepe, G., Ener, S., Cengiz, M. "Sağ Mini torakotomi ile Direkt reimplantasyon tekniği kullanılarak Scimitar Sendromunun Onarımı" IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 23. Biçer, M., Yanar, M., Ercan, A., Şenkaya, I., Yılmaz, M. "LAD-Pulmoner arter arasında fistül" IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 24. Yılmaz, M., Kumtepe, G., Gürbüz, O., Karal, I., Şenkaya, I., Cengiz, M. "Nadir ve Çok yerleşimli kardiyak miksoma olgusunun agresiv cerrahi tedavisi" IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 25. Yanar, M., Şenkaya, I., Yılmaz, M., Karal, I. "Erişkin İzole Pulmoner Senozlu iki vaka" IX. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 26. Yılmaz, M., Şenkaya, I., Kumtepe, G., Gürbüz, O., Karal, I., Ener, S. "Sağ torakotomi ile Direkt reimplantasyon tekniği kullanılarak Scimitar Sendromunun Onarımı" VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 27. Yanar, M., Karal, I., Yılmaz, M., Şenkaya, I. "Interventriküler yerleşimli kardiak kist hidatik olgusu" VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi Antalya, Türkiye 2006
 28. Ercan, A., Saba, D., Bicer, M., Gurbuz, O., Yilmaz, M., Tok, M., Senkaya, I., Ener, S., Ozkan, H., Cengiz, M. "Künt Aort Yaralanmaları" 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya , Türkiye, 2007
 29. Tok, M., Ercan, A., Erdogan, C., Bicer, M., Saba, D., Senkaya, I., Yilmaz, M., Gurbuz, O., Ozkan, H., Ener, S., Cengiz, M. "Kliniğimizde uygulanan ilk EVAR sonuçlarımız" 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya , Türkiye, 2007
 30. Tok, M., Saba, D., Gurbuz, O., Sevingil, T., Onder, T., Yilmaz, M., Cengiz, M. "Ulnar arterin nadir görülen bir antomik varyasyonu (Aksiller arterden çıkan yüksek ulnar arter)" 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya , Türkiye, 2007
 31. Bicer, M., Saba, D., Yanar, M., Ercan, A., Tok, M., Yilmaz, M., Ozkan H. "Şant kullanılmadan yapılan karotis endarterektomi sonuçlarımız" 13. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya , Türkiye, 2007
 32. Tok, M., Yanar M,, Bicer, M., Tüydeş, O., Yilmaz, M., Özkocaman, V,. "Cengiz, M. Açık Kalp cerrahisinde otolog kan transfüzyonu:Vaka sunumu" X. Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi Antalya, Türkiye 2008