Doç. Dr.
Mehmet EZELSOY

Doç. Dr.
Mehmet EZELSOY

Randevu Al
Özel İlgi Alanları
 • Robotik Kalp Cerrahisi
 • Kalp Cerrahisi
 • Varis ve Damar Cerrahisi
 • Periferik Damar Cerrahisi

Video

  • 2020
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2016
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Kalp ve Damar Cerrahisi

   2014 - 2015
   Antakya Devlet Hastanesi
   Uzman Doktor (Mecburi Hizmet)

   2013
   University Hospital of Liege, Belçika
   Uzman Doktor (Observership)

   2008 - 2013
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Doktora/ S. Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık - Kalp ve Damar Cerrahisi

   2008 - 2013
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Araştırma Görevlisi

   2000 - 2007
   İstanbul Bilim Üniversitesi
   Lisans / Tıp Fakültesi

   • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
   • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği 
   • Minimal İnvaziv ve Robotik Kalp Damar Cerrahisi Derneği 

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Bayramoglu Z. , Caynak B. , Ezelsoy M. , Oral K. , Sagbas E. , Akpınar B. Angiographic evaluation of graft patency in robotic-assisted coronary artery bypass surgery: 8 year follow-up. Int J Med Robot. 2013 Dec 2. doi: 10. 1002/rcs.1553.
   • 2. Ozkara A, Ezelsoy M, Onat L, Sanisoglu I. Type B Interrupted Aorta in Adults. Heart Surg Forum. 2014 Apr;17(2):E80-1. doi: 10. 1532/HSF98.2013309.
   • 3. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy, Kemal Ayalp, Murat Kayabali. Hybrid Vascular Surgery Approaches for Multilevel Arterial Occlusive Disease.The Heart Surgery Forum #2014-390 18 (1), 2015  doi: 10.1532/HSF98.2014390
   • 4. Mehmet Ezelsoy, Ali Coner, Okan Cicek. Severe Upper Gastrointestinal Bleeding from Aortoenteric Fistula: A Late Complication of Esophagojejunostomy. The Heart Surgery Forum #2015-508 18 (1), 2015 doi: 10. 1532/HSF98.2015508
   • 5. Mehmet Ezelsoy, Baris Caynak, Muhammed Bayram, Kerem Oral, Zehra Bayramoglu, Ertan Sagbas, Vedat Aytekin, Belhhan Akpınar. The Comparison between Minimally Invasive Coronary Bypass Grafting Surgery and Conventional Bypass Grafting Surgery in Proximal LAD Lesion. The Heart Surgery Forum #2015-471 18 (2), 2015 doi: 10. 1532/hsf.1239
   • 6. Mehmet Ezelsoy, Gorkem Turunc, Muhammed Bayram.  Early Outcomes of Pharmacomechanical Thrombectomy in Acute Deep Vein Thrombosis Patients.  The Heart Surgery Forum #2015-1307  18 (5), 2015  doi: 10.1532/hsf.1307
   • 7.  Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Baris Caynak, Zehra Bayramoglu, Belhhan Akpinar. Pain and the Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery. The Heart Surgery Forum #2016-1606  19 (4), 2016 doi: 10.1532/hsf.1606
   • 8. Muhammed Bayram, Mehmet Ezelsoy, Emrah Usta, Kerem Oral, Ayten Saraçoğlu, Zehra Bayramoğlu, Özgür Yıldırım. Rapid Detection of Acute Kidney Injury by Urinary Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Patients Undergoing Cardiopulmonary Bypass. Turk J Anaesth Reanim 2014; 42: 239-44 doi: 10.5152 /TJAR.2014.65668
   • 1. Z.Bayramoğlu, M.Ezelsoy, B.Çaynak, O.Yıldız, E.Sağbaş, N.Yazıcıoğlu, B.Akpınar. Surgical placement of left ventricular lead for cardiac resynchronization therapy after failure of percutaneous attempts (OP-354) - 9th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery Antalya; Türkiye, Mart 2013
   • 2. Nurcan Arat Koc, Gültekin Mehmet Ercan, Serkan Kahraman, Mehmet Ezelsoy, Ahmet Özkara – İzole aortik ark interrupsiyonu olan bir hastada kardiyak görüntülemenin yorumlanması (PO-029) - 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation Antalya; Türkiye, Ekim 2013
   • 3. Saide Aytekin, Selen Yurdakul, Özlem Yıldırımtürk, Alp Burak Çatakoğlu, Refik Erdim, Ertan Sağbaş, Zehra Bayramoğlu, Mehmet Ezelsoy, Emine Altıntaş, Belhhan Akpınar, Vedat Aytekin – Robot Destekli Koroner Baypas Greft Operasyonu Geçirmiş Hastalarda LIMA Greft Açıklığının Strain İnceleme ile Kombine Edilmiş Stress Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi (OP-115) - 29th Turkish Cardiology Congress with International Participation 2013 Antalya; Türkiye, Ekim 2013
   • 4. Bayram, M.; Ezelsoy, M.; Usta, E.; Oral, K.; Saracoglu, A.; Bayramoglu, Z. - Rapid detection of acute kidney injury by urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin in patients undergoing cardiopulmonary bypass surgery (12AP2-8)— European Journal of Anaesthesiology: June 2014 - Volume 31 - Issue - p 200 Intensive Care Medicine - Euroanaesthesia 2014 Stockholm; Sweden, Haziran 2014
   • 5. Mehmet Ezelsoy, Barış Çaynak, Zehra Bayramoğlu, Kerem Oral, Ertan Sağbaş, Belhhan Akpınar - Robotically enhanced coronary artery bypass graft surgery: mid-term clinical and angiographic results - 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2014 İstanbul; Türkiye, Mart 2014
   • 6. Mehmet Ezelsoy, Ali Çoner, Okan Çiçek -  Severe Upper Gastrointestinal Bleeding From Aortoenteric Fistula: A Late Complication of Esophagojejunostomy (PP-141) - 11th Annual Congress of Update on Cardiology and Cardiovascular Surgery 2015 İstanbul; Türkiye, Mart 2015
   • 7.  Mehmet Ezelsoy, Kerem Oral, Belhhan Akpınar - Pain and The Quality of Life Following Robotic Assisted Minimally Invasive Surgery- 
   • 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2016 Beirut; Lebanon, Nisan 2016 
   • 8. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy,  Belhhan Akpınar - 10 th Annual Meeting of Euro-Asian Bridge 2016 Beirut; Lebanon, Nisan 2016 
   • 1. Özkara A. ve Ezelsoy M. Ekstrakorporeal Dolaşımda Antikoagülasyon ve Nötralizasyon. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Surg-Special Topics 2012;4(2):33-9
   • 2. Mehmet Ezelsoy, Ali İhsan Hasde, Mehmet Aslan, Mustafa Mavi. Hemodiyaliz hastalarında snuff-box arteriovenöz fistüllerin değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739 /uvcd.2015-44207
   • 3. Kerem Oral, Mehmet Ezelsoy. İleri yaş hastada izole iliak arter anevrizması. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739 /uvcd.2014-41820
   • 4. Ali İhsan Hasde, Mehmet Ezelsoy, Mustafa Özgür, Mehmet Aslan, Mahmut Kış, Mustafa Mavi. Ateşli silah yaralanmalarında üst ekstremite arteriyel yaralanmalarının değerlendirilmesi. Damar Cerrahi Dergisi, doi: 10.9739/uvcd.2015-47468