Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

   1985 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olan Doç. Dr. Levent Onat, aynı üniversitede Radyoloji ihtisasını tamamlamıştır.

   24 yıldır Grup Florence Nightingale Hastanelerinde görev yapmaktadır. Nöroradyoloji ve Girişimsel Radyoloji alanında çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Levent Onat’ın Fonksiyonel MR, MR spektroskopi, MR traktografi, Perfüzyon MR gibi ileri nöroradyolojik incelemeler ve vasküler görüntüleme özel ilgi alanlarıdır.  

   Binlerce serebral ve periferik anjiografi, 1000’e yakın vena cava filtresi, 200’e yakın torasik ve abdominal anevrizma endovasküler tedavisi (EVAR-TEVAR) gerçekleştirmiştir.

İlgi Alanları:

 • Nöroradyoloji
 • Girişimsel Radyoloji

  • Konuştuğu Diller Tr
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 1995 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroradyoloji ve Girişimsel radyoloji
 • 1991 - 1995 Cerrahpaşa Tıp fakültesinde Radyoloji ihtisası Radyoloji
 • 1985 - 1991 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


 • Türk Radyoloji Derneği
 • Türk Nöroradyoloji Derneği
 • Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği
 • Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Kara B., A. Atamer Kıyat, L.Onat, L.Ulusoy, A. Mutlu, M. Şirvancı. DTI Findings during spontaneous migraine attacks. Clin Neuroradiol, 2012, Yayına kabul edildi. DOI: 10.1007/s00062-012-0165-y

2. Kara B., A. Celik, S. Karadereler, L. Ulusoy, K. Ganiyusufoglu, L. Onat, A. Mutlu, I. Ornek, M. Sırvanci, A. Hamzaoglu. The role of DTI in early detection of cervical spondylotic myelopathy: a preliminary study with 3-T MRI. Neuroradiol, 2011, 53:619-616.

3. Ozturk, E., M. Saglam, U. Bozlar, A. Kemal Sivrioglu, B. Karaman, L. Onat, C. Cinar Basekim. Arterial supply of the sinoatrial node: a CT coronary angiographic study. Int J Cardiovasc Imaging, 2011, 27(4):619-627.

4. Kara B., S. Albayram, A. Celik, S. Yildirim, L. Onat. DTI findings of brainstem involvement in Langerhans'cell histiocytosis. Clin Neuroradiol, 2011, 21(1):23-26.

5. Ganiyusufoglu AK., L. Onat, O. Karatoprak, M. Enercan, A. Hamzaoglu. Diagnostic accuracy of magnetic resonance imaging versus computed tomography in stres fractures of the lumbar spine. Clin Radiol, 2010, 65(11):902-907.

6. Ozturk, C., K. Ganiyusufoglu, A. Alanay, M. Aydogan, L. Onat, A. Hamzaoglu. Efficacy of prophylactic placement of inferior vena cava filter in patients undergoing spinal surgery. Spine (Phila Pa), 2010, 35(20):1893-1896.

7. Onat,L., A.K.Ganiyusufoglu, A.Mutlu, M.Sirvanci, C.Duran, O.L.Ulusoy, A.Hamzaoglu. Optease and trapease vena cava filters: A Single-Center Experience in 258 Patients. Cardiovasc Intervent Radiol. 2009, 32(5):992-997.

8. Sirvanci, M., B. Kara, C. Duran, E. Ozturk, O. Karatoprak, L. Onat, O.L. Ulusoy, A. Mutlu. Value of perineural edema/inflammation detected by fat saturation sequences in lumbar magnetic resonance imaging of patients with unilateral sciatica. Acta Radiol, 2009, 50(2):205-211.

9. Altındag, AE., B.Kara, B.Baykan, E.Terzibasıoglu, S.Sencer, L.Onat, M.Sirvanci. MR Spectroscopy findings in Lafora disease. J Neuroimaging, 2009, 19(4): 359-365.

10. Sirvanci, M., C.Duran, E.Öztürk, D.Balci, M.Dayangaç, L.Onat, Y.Yüzer, Y.Tokat, R.Killi. The value of magnetic resonance cholangiography in the preoperative assessment of living liver donors. Clin Imaging, 2007, 31:401-405.

11. Sirvanci, M., L.Onat, K.Karaman, N.Yağan, B.Sönmez. Recurrent tuberculous pseudoaneurysm of the descending thoracic aorta. Angiology, 2006, 57:103-106.

12. Sirvanci, M., K.Karaman, L.Onat, C.Duran, O.L.Ulusoy. Monostotic fibrous dysplasia of the clivus: MRI and CT findings, Neuroradiology, 2002, 44:847-850.

13. Balcı, N. C., L. Onat, K. Karaman, M. Sirvanci. Intrahepatic arterioportal fistula: Demonstration by dynamic 3D magnetic resonance angiography in under four seconds, J Magn Reson Imaging, 2002, 16:94-96.

14. Balcı, N. C., M. Sirvanci, I. Tüfek, L. Onat, C. Duran. Spontaneous retroperitoneal hemorrhage secondary to subcapsular renal hematoma: MRI findings, Magn Reson Imaging, 2001, 19:1145-1148.

15. Sirvanci, M., M. H. Tekelioğlu, C .Duran, H. Yardımcı, L. Onat, K. Özer. Primary epiploic appendagitis CT manifestations, Clin Imaging, 2000, 24:357-361.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Ganiyusufoglu, A., L. Onat, O. Karatoprak, M. Enercan, E. Karaarslan, A. Hamzaoğlu. Stress injuries of the lumbar spine: MR imaging at 1.5 Tesla and comparison with CT, (Sözlü bildiri), 16th Annual Congress of the European Society of Musculoskeletal Radiology (ESSR), Genoa, Italy, Skeletal Radiol, 2009, 38:603-631.

2. Celik, A., E. Uysal, S. Albayram, L. Onat. Accuracy of MR apparent diffusion coefficient with varying Nex and TR, (Sözlü bildiri), RSNA, USA, 2008.

3.Karaman, K., L. Onat, C. Duran, O.L. Ulusoy ve M. Sirvanci. Flair MRI in acute ischemic stroke, European Society of Neuroradiology, XXVIII. Congress and 12th Advanced Course, İstanbul, 2003, 13:227.

4. Balci, N. C., M. Şirvancı, C. Duran, L.Onat. Assessment of liver lesion detection of 0.2 T Open MRI: A compared analysis with 1.5 T MRI, European Congress of Radiology, Vienna, Austria, 2002, 12:282.

5. Sanisoğlu I., B. Akpınar, E. Sağbaş, M. Güden, L. Onat. Coronary-subclavian steal syndrome: Report of three cases, Proc. 49th International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Dresden, Germany, 2000, June 24-27.

6. Sirvanci, M., L. Onat, K. Karaman, K. Ganiyusufoğlu. Magnetic resonance imaging of mesiotemporal sclerosis associated with cerebral hemiatrophy, Proc. 23rd International Epilepsy Congress, Prague, Czech Republic, 1999, Epilepsia, Vol. 40 (Suppl. 2):55.

Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler1. Bayramoğlu Z., İ. Sanisoglu, L. Onat, B. Çaynak, E. Sağbaş, H. Özgen, B. Akpınar. Abdominal ve torakal aort anevrizmalarında endovasküler stent greft uygulaması, Anadolu Kardiyol Derg 2012 Feb;12(1):84-86.  

2. Onat L., İskemik inmede MRG, MRP, MRA. Türkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2011;4(3):52-57.  

3. Kara B., M.G. Güvenç, A. Mutlu, L. Ulusoy, L. Onat, H. Selçuk. Baloon-expending covered stent repair of carotid blowout. Yeditepe Medical Journal 2011;5(20): 468-472.

4. Onat L., İ. Sanisoglu, A. Mutlu, Z. Bayramoglu, B. Çaynak, L.E. Sağbaş. Endurant stent greft erken dönem sonuçları ve Talent stent greft ile karşılaştırılması, Turkish J Thorac Cardiovasc Surg, 2011, 19(2):186-191.

5. Aydıner, Ö., B. Boztosun, M. Şirvancı, M. Akçakoyun, K. Karaman, T. Aksoy, L. Onat. Early and late outcomes of carotid artery stenting, Anadolu Kardiyol Derg, 2007,7:152-157.  

6. Duran, C., E. Öztürk, M. Şirvancı, L. Onat, R. Killi. Omental infarkt: US ve çok kesitli BT bulguları, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2006, 9:48-51.

7. Duran, C., M. Şirvancı, E. Öztürk, L. Onat. Canlı vericili karaciğer naklinde vericinin ameliyat öncesi radyolojik değerlendirmesi, Bilgisayarlı Radyoloji Bülteni, 2006, 9:65-73.

8. Karaman, K., L. Onat, M. Şirvancı, R. Olga. Endovascular stent graft treatment in a patient with splenic artery aneurysm, Diagn Intervent Radiol, 2005, 11:119-121.  

9. Karaman, K., Ö. Aydıner, L. Onat, M. Şirvancı. Olgu Bildirisi: Balo Konsantrik skleroz: MRG bulguları, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2005, 8:168-171.

10. Karaman, K., E. Uysal, L. Onat, C. Duran, M. Şirvancı. İntrakranyal epidermoid tümörlerin CISS, Flair ve Difüzyon ağırlıklı MRG sekanslarıyla kantitatif değerlendirilmesi, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2003, 7:172-176.

11. Onat, L., K. Karaman, M. Şirvancı, Ö. Aydıner, R. Olga. Femoral arteriyovenöz fistülün endovasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu sunumu, Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, 2003, 11:57-59.

12. Sirvanci, M., C. Duran, O. L. Ulusoy, K. Ganiyusufoğlu, L. Onat, K. Karaman. Jamshidi trokar biyopsi iğnesi ile bilgisayarlı tomografi eşliğinde perkutan vertebra biyopsileri, Tanısal ve Girişimsel Radyoloji, 2002, 8:542-548.

13. Arbatlı, H., N. Yağan, L. Onat, K. Karaman, D. Şener, F. van Elst, F. Numan, B. Sönmez. İki abdominal aort anevrizması olgusunun endovasküler Stent-Greft ile tedavisi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2001, 9:260-264.

14. Sirvancı, M., K. Karaman, C. Duran, L. Onat, K. Özer. Unilateral Pulmoner Agenezi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 1999, 7:486-488

15. Onat, L., K. Bozkurt, C. Işlak, C. Köksal, H. Tüzün, F. Numan. Inflow yetersizliği olan olgularda femoropopliteal by-pass öncesi uygulanan iliak PTA'nın önemi, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 1994, 3(1): 37-40.

16. Berkmen, T., L. Onat, C. Işlak, F. Numan, O. Çokyüksel. Posttraumatik pseudoanevrizmalarda angiografik yaklaşım, Türk Radyoloji Dergisi, 1993, 29(1): 6-11.

17. Berkmen, T., C. Işlak, U. Korman, L.Onat, F. Numan. Pulmoner sekestrasyon olgu sunumu, Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 1992, 2(2): 57-60.

18. Onat, L., İ. Uslu, İ. Urgancıoğlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Endemik Guatr Taramaları, Nükleer Tıp ABD. Yayınlayanlar: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, Prof. Dr. İrfan Urgancıoğlu, İstanbul, 1987:11.

Diğer Yayınlar

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. Onat L., A. Mutlu, O.L. Ulusoy, S. Gür, Y. Bekmezci, R. Tolun, Y. Krepsi. İV ve IA tromboliz uygulanan akut iskemik inme olgularında DWI ASPECT skorunun prognoz belirlenmesindeki önemi, 32. Ulusal Radyoloji Kongresi, Sözlü bildiri, Antalya, Ekim 2011.

2. Onat, L., E. Altınmakas, K. Ganiyusufoğlu, S. Gür, M. Öğün, R. Tolun, Y. Krepsi. İV tromboliz uygulanan akut iskemik inme olgularında giriş ve 24. saat difüzyon ve perfüzyon volüm ölçümlerinin klinik sonuçları öngörmedeki yeri, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2010.

3. Ganiyusufoglu, A., B. Kara, L. Onat, E. Altınmakas, G. Taran. 3B VIBE sekansının akut lomber pars interartikularis stres kırıklarını göstermedeki tanısal değeri, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2010.

4. Kara, B., A. Çelik, L. Ulusoy, K. Ganiyusufoğlu, L. Onat, A. Mutlu, S. Karadereler. Servikal spondilotik miyelopatinin erken tanısında difüzyon tensor görüntüleme, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2010.

5.Öztürk E., M. Sağlam, U. Bozlar, A.K. Sivrioğlu, B. Karaman, L. Onat, Ç. Başekim. Sinoatrial nod arteri: koroner ÇKBTA ile neleri görebiliyoruz? 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, Kasım 2010.

6. Onat, L., A. Mutlu, K. Ganiyusufoğlu, M. Şirvancı, C. Duran, R. Killi, A. Hamzaoğlu. Ortopedik hastalarda pulmoner emboli profilaksisi amacı ile kalıcı/çıkartılabilir vena cava filtresi kullanımı, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, Ek1, Sözlü bildiri, Antalya, Kasım 2009.

7. Duran, C., A. Mutlu, O. L. Ulusoy, L. Onat, M. Dayangaç, O. Yaprak, C. Akman, R. Killi. Safra yolu varyasyonlarının değerlendirilmesinde Huang Klasifikasyonu yeterli mi? 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, Ek 1, Sözlü bildiri, Antalya, Kasım 2009.

8. Ganiyusufoğlu, A.K., L. Onat,. E Altınmakas, Ç. Öztürk, M. Şirvancı, A. Hamzaoğlu. Adolesan idiopatik skolyozun preoperatif değerlendirmesinde rutin manyetik resonans görüntülemenin önemi, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, Ek 1, Antalya, Kasım 2009.

9. Onat L., İ. Sanisoğlu, A. Mutlu, Z. Bayramoğlu, B. Çaynak, L. E. Sağbaş. Endurant stent greft erken dönem sonuçları ve Talent stent greft ile karşılaştırılması, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 15, Ek 1, Antalya, Kasım 2009.

10. Çelik A., S. Basson, S. Albayram, E. Uysal ve L. Onat. 3.0 ve 1.5 Manyetik Rezonans difüzyon ağırlıklı görüntülerde SNR ve CNR karşılaştırılması, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 14, Ek1, E133, Sözlü bildiri, Antalya, 2008.

11. Ögün, M.N., L. Onat, R. Tolun, Y. Krespi. Korpus kallozum spleniumunun geçici lezyonları, Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt 14, Sayı 5, Ek 1, P-371, Antalya, 2008. 

12. Bekmezci, Y., L. Onat, R. Tolun ve Y. Krespi. Kolay akla gelmeyen bir tanı: Wernicke Ensefalopatisi, Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt 14, Sayı 5, Ek 1, P-258, Antalya, 2008.

13. Onat, L., M. Şirvancı, C. Duran, A. Mutlu, R. Killi, A. Hamzaoğlu. Kalıcı (Trapease) ve çıkartılabilir (Optease) vena cava filtreleri: 141 Olgu Deneyimi, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, Ek 1, E71, Sözlü bildiri, Antalya, 2007.

14. Duran C., D. Balcı, M. Dayangaç, M. Şirvancı, O. Yaprak, L. Onat, C. Akman, Y. Yüzer, R. Killi. Canlı donör karaciğer transplantasyonunda multidetektör BT ile yapılan volümetrik sonuçların operasyon bulguları ile karşılaştırılması, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, Ek 1, E55, Sözlü Bildiri, Antalya, 2007.

15. Şirvancı, M., C. Duran, Ç. Öztürk, Ö. Karatoprak, L. Onat, A. Hamzaoğlu. Polimetil Metakrilata Alternatif Cortoss Kullanımı ile Sakroplasti, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 13, Ek 1, E219, Antalya, 2007.

16. Tolun R., L. Onat, K. Karaman, Y. Krespi, G. Bakaç, S. Öztürk, B. Bilgiç, E.A. Altındağ, İ. Örnek, F. Hanağası. Karotis arteri darlıklarında anjiyoplasti/stent tedavisi: 50 Olgu, Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt:11,Sayı:6, Sayfa:3-4, Sözlü bildiri, 2005.

17.Tolun R., Y. Krespi, L. Onat, K. Karaman, G. Bakaç, S. Öztürk, E.A. Altındağ, B. Bilgiç, İ. Örnek, F. Hanağası. Akut iskemik inmede intraarteryel tromboliz: 42 Olgu, 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, Cilt:11, Sayı:6, Sayfa:3-4, Sözlü bildiri, 2005

18. Duran, C., L. Onat, K. Karaman, L. Ulusoy, M. Sirvancı, C. Balcı. Kardiyak patolojilerde MRG 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 8, E 238, Antalya, 2002.

19. Onat, L., K. Karaman, M. Sirvancı, Ö. Aydıner, R. Olga. Femoral arteriovenöz fistülün endovasküler stent greft ile perkütan tedavisi: Olgu bildirisi, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 8, E 254, Antalya, 2002.

20. Karaman, K., L. Onat, M. Sirvancı, C. Duran, K. Özer, K. Ganiyusufoğlu. Karotis arter darlıklarının değerlendirilmesinde kontrastlı üç boyutlu MR anjiyografi: DSA ile karşılaştırma, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 8, E 81, Antalya, 2002.

21. Karaman, K., L. Onat, M. Sirvancı, L. Ulusoy, Ö. Aydıner, C. Duran. Karotis arter aterosklerotik stenozlarında endovasküler stent tedavisi, 23. Ulusal Radyoloji Kongresi, Cilt 8, E 81, Antalya, 2002.

22. Balcı, N., C., E. Akün, A. Akıncı, M. Sirvancı, L. Onat. Özofagusun Duplikasyon Kisti: MRG Bulguları, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7, E 171, Antalya, 2001.

23. Karaman, K., L. Onat, M. Sirvancı, C. Duran, L. Ulusoy, Ö. Aydıner. KKF kliniği ile prezente olan dural AVF'nin endovasküler embolizasyonu, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7,E 16, Antalya, 2001.

24. Balcı, N. C., C. Duran, M. Sirvancı, L. Onat. Kalp kapak hareket bozukluklarının tespitinde True FISP Sine MRG ile ekokardiografinin karşılaştırılması, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7, Antalya, 2001.

25. Balcı, N. C., C. Duran, M. Sirvancı, L. Onat. Sol ventrikül fonksiyon parametrelerinin MRG ile değerlendirilmesi, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7, E 147, Antalya, 2001.

26. Onat, L., K. Karaman, M. Sırvancı, H. Arbatlı, N. Yağan, B. Sönmez. Abdominal aort anevrizması tedavisinde endovasküler stent uygulaması, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7, E 139-140, Antalya, 2001.

27. Duran, C., N. C. Balcı, M. Sivancı, L. Onat. Myokard infarktüsünün tespitinde MRG'nin rolü, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Cilt 7, E 45, Antalya, 2001.

28. Balci, N.C., M. Sirvancı, C. Duran, L. Onat, K. Karaman. Hepatik arter ligasyonuna sekonder gelişmiş karaciğer iskemisinin MRG özellikleri, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:24, Izmir, 2000.

29. Balci, N. C., M. Sirvancı, C. Duran, I. Baltepe, L. Onat. Inguinal Over Herni Olgusunun MRG Özellikleri, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:25, Izmir, 2000.

30. Karaman, K., M. Sirvancı, C. Duran, L. Onat, K. Ganiyusufoğlu. Aorta-Iliak arterlerin kontrastlı 3D MR anjiografik incelenmesi, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:35, Izmir, 2000.

31. Onat, L., M. Sirvancı, K. Karaman, Ö. Aydıner, C. Duran. Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve disseksiyonlarında MR anjiografi, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:36, Izmir, 2000.

32. Karaman, K., M. Sirvancı, L. Onat, Ö. Aydıner. Joubert Sendromu: MRG bulguları, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:51, Izmir, 2000.

33. Sirvancı, M., L. Onat, N. C. Balcı, K. Karaman, C. Duran. Orbital hemanjiom olgusu: Dinamik kontrast maddeli MRG'nin tanıya katkısı, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:51, Izmir, 2000.

34. Balcı, N., C., N. Elmas, M. Sirvancı, C. Duran, L. Onat, R. Semelka. Arteriel Faz MRG'nin Lezyon Tespitindeki Etkinliği, 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, Konferans Kitabı, Sayfa:18, Izmir, 2000.

35. Onat, L., M. Sirvancı, K. Karaman, C. Duran, N. Yağan, B. Sönmez. Descendan torakal aortada tüberküloz pseudoanevrizma, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:70, Istanbul, 2000.

36. Duran, C., M. Sirvancı, A. Mutlu, L. Onat, K. Özer. Ön çapraz bağ yırtıklarında ön çapraz bağ-tibial plato açısının diagnostik değeri, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:202, Istanbul, 2000.

37. Duran, C., M. Sirvancı, A. Mutlu, L. Onat, K. Özer. Ön çapraz bağ yırtığı tanısında pozitif arka çapraz bağ hattının değeri, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:202, Istanbul, 2000.

38. Sirvancı, M., C. Duran, K. Özer, L. Onat. Lomber vertebrada pediküler stres fraktürü, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:201-202, Istanbul, 2000.

39. Karaman, K., M. Sirvancı, L. Onat, C. Duran, K. Özer. Renal arterlerin kontrastlı 3D MR angiografik incelenmesi, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:74, Istanbul, 2000.

40. Sirvancı, M., C. Duran, L. Onat, L. Ulusoy, K. Ganiyusufoğlu. Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde perkütan vertebra biyopsileri, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:51-52, Istanbul, 2000.

41. Sirvancı, M., L. Onat, C. Duran, K. Karaman. Böbrek tümörü metastazı araştırılırken tanı konulan spino-serebellar hemangioblastom ve von Hippel-Lindau hastalığı, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:91, Istanbul, 2000.

42. Sirvancı, M., K.Karaman, L. Onat, C. Duran, N. Koçer. Konjenital yüksek akımlı arteriovenöz fistülün transarteriyel endovasküler tedavisi: Bir olgu sunumu, 17. Türk Radyoloji Kongresi, Sözlü Bildiri ve Poster Özet Kitabı, Sayfa:63, Istanbul, 2000.

43. Sirvancı, M., K. Karaman, C. Duran, L. Onat, K.Özer. Unilateral pulmoner agenezi: Radyolojik bulgular, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Cilt 5, E165, Antalya, 1999.

44. Sirvancı, M., C. Duran, L. Onat, K. Özer, K. Karaman, K. Ganiyusufoğlu. Talar stres fraktürleri, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Cilt 5, E96, Antalya, 1999.

45. Sirvancı, M., C. Duran, L. Onat, K. Özer, K. Ganiyusufoğlu. Spontan Üreter Rüptürü Tanısında BT'nin yeri, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Cilt 5, E64-65, Antalya, 1999.

46. Sirvancı, M., M. H. Tekelioğlu, C. Duran, H. Yardımcı, L. Onat, K. Özer. Primer epiploik apandisit: BT bulguları, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Cilt 5, E 54, Antalya, 1999.

47. Koçer, N., C. Işlak, A. Siva, L. Onat, A. Altuğ. Nöro-Behçet'te MR bulguları, Ulusal Radyoloji Kongresi, Mersin, 1994.

48. Işlak, C., N. Koçer, F. Numan, L. Onat, O. Çokyüksel. Ensefalik Aksların Posttravmatik Arteriovenöz Fistüllerinde Detachable Balon Embolizasyonu, Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1993.

49. Koçer, N., F. Numan, C. Işlak, L. Onat, S. Çakırer. Durdurulamayan pelvik tümöral kanamalarda transarteriel embolizasyon, Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1993. 

50. Işlak, C., F. Numan, B. Canbaz, Z. Akar, L. Onat, O. Çokyüksel, E. Sayın. Paroftalmik Carotis Sifon Anevrizmalarında Endovasküler Balon Oklüzyonu, Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1993.