Doç. Dr.
İsmail Polat CANBOLAT

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Florence Nightingale Şişli SGK Polikliniği
Özel İlgi Alanları
 • Hipertansiyon
 • Koroner Anjiyografi
 • Kalp Yetersizliği
 • Kalp Sağlığı

Video

  • 2020
   İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
   Kardiyoloji

   2016

   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Kardiyoloji

   2014

   Kağıthane Devlet Hastanesi
   Kardiyoloji

   2013

   İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü
   Kardiyoloji

   2008
   İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Türk Kardiyoloji Derneği
   • Farmakogenomik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği

    

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1. Sinan UY, Canbolat IP, Baydar O, Oktay V, Imre G, Kocas C, Abacı O, Coskun U, Bostan C, Kilickesmez KO, Yildiz A, Kaya A, Gurmen T, Yigit Z. Relationship between increased serum resistin level and severity of coronary artery disease. Angiology. 2013 Sep 18. (Epub ahead of print). PMID 24052521.
   • 2. Bostan C, Sinan UY, Canbolat P, Abaci O, Munipoglu SK, Kucukoglu S. Factors predicting long-term mortality in patients with hypertrophic cardiomyopathy Echocardiography. 2014 Feb 8. doi: 10.1111/echo.12537 
   • 3. Bostan C, Sinan UY, Canbolat P, Kucukoglu S. Cardiac amyloidosis cases with relative apical sparing of longitudinal strain Echocardiography. 2014 Feb;31(2):241-4. doi: 10.1111/echo.12395
   • 4. Uğur Coşkun, İsmail Polat Canbolat, Ümit Yaşar Sinan, Cem Bostan, Kadriye Kılıçkesmez, Ahmet Yıldız, Murat Başkurt, Fatma Nihan Turan Çağlar, Alican Hatemi, Cenk Eray Yıldız, Sadettin Cöhcen, Aziz Tevfik Gürmen, Mehmet Serdar Küçükoğlu. Atypical chest X-Ray calcification in an idiopathic constrictive pericarditis case. Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Cardiology. Volume 2013, Article ID 609610.
   • 5. Başkurt M, Aktürk F, Keskin K, Canbolat P, Karadag B, Kaya A, Yildiz A, Coskun U, Kilickesmez K, Esen O, Muniboglu SK. Serum high-sensitivity C-reactive protein, amyloid associated protein and N-terminal proBNP levels do not predict reversible myocardial ischaemia. Cardiovasc J Afr. 2011 Mar-Apr;22(2):85-9.
   • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
   • 1. Serdar M Kucukoglu; Okay Abaci; Cüneyt Kocas; Kadriye Kiliçkesmez; ümit Y Sinan; Polat I Canbolat; Sinan üner. Relation of Complications to Phenotypic Characteristics in Bicuspid Aortic Valve Disease: A Single Center Experience Circulation.2013; 128: A17792
   • 2. R. Kaya, O. Baydar, U.Y. Sinan, I.P. Canbolat, C. Kocas, O. Abaci, S. Uner, M.S. Kucukoglu. Bicuspid aortic valve phenotype relationship with aortic root morphology and elasticity. ESC congress 2013, 31 Aug-4 Sep 2013, Amsterdam, Hollande.
   • 3. S. Yigit, S. Sari, Canbolat IP, A. Arat Ozkan, MK. Ersanli, T. Gurmen Pentraxin-3 a novel biomarker for predicting coronary artery disease. ESC Congress 2013, 31 Aug-4 Sep 2013, Amsterdam, Hollande.
   • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
   • 1. Soner Sarı, Alev Arat Özkan, Servet Yiğit, İsmail Polat Canbolat, Yasemin Erdoğan Döventaş, Macit Koldaş, Cem Bostan, Tevfik Gürmen Association between serum pentraxin levels and coronary artery plaque morphology in patients with unstable angina pectoris 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS Antalya, Turkey 13-16 March 2014
   • 2. Onur Baydar, Uğur Coşkun, Ümit Yaşar Sinan, İsmail Polat Canbolat, Veysel Oktay, Murat Başkurt, Kadriye Kılıçkesmez, Murat Ersanlı. İzole sağ ventrikül myokard infarktüsü. 15. Kardiyak Çalışma Grubu Toplantısı. 17-20 Mayıs 2012 Şanlıurfa,Türkiye.
   • 3. Veysel Oktay, Onur Baydar, Ümit Yaşar Sinan, İsmail Polat Canbolat, Gürkan İmre, Okay Abacı, Cüneyt Kocaş, Zerrin Yiğit, Cenk Eray Yıldız, Alican Hatemi, Ayşem Kaya. Increased levels of oxidative stress indices and lack of antioxidant respond because of ischemia-reperfusion injury associated with occurrence of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye. 4. Ümit Yaşar Sinan, İsmail Polat Canbolat, Onur Baydar, Veysel Oktay, Gürkan İmre, Cüneyt Kocaş, Okay Abacı, Uğur Coşkun, Cem Bostan, Ayşem Kaya, Alev Arat Özkan, Aziz Tevfik Gürmen, Zerrin Yiğit. Artmış Serum Rezistin Düzeylerinin Koroner Arter Hastalığının Varlığı ve Ciddiyeti ile İlişkisi. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.
   • 5. Onur Baydar, Veysel Oktay, Ümit Yaşar Sinan, Uğur Coşkun, İsmail Polat Canbolat, Ahmet Yıldız, Okay Abacı, Cüneyt Kocaş, Tevfik Gürmen, İnci Fıratlı. Heart rate turbulance in patients with coronary artery disease and its relationship with the severity of the disease. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.
   • 6. Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, İsmail Polat Canbolat, Ümit Yaşar Sinan, Hülya Nilgün Gürses, Mehmet Serdar Küçükoğlu. Farklı fonksiyonel sınıflardaki pulmoner arteriyal hipertansiyonlu hastalarda fonksiyonel kapasite, solunum fonksiyonları, solunum ve periferik kas kuvveti, yaşam kalitesi ve depresyonun karşılaştırılması.  Ulusal Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi 2-6 Ekim 2013
   • 7. Uğur Coşkun, İsmail Polat Canbolat, Ümit Yaşar Sinan, Cem Bostan, Kadriye Kılıçkesmez, Ahmet Yıldız, Murat Başkurt, Fatma Nihan Turan Çağlar, Alican Hatemi, Cenk Eray Yıldız, Sadettin Cöchen, Aziz Tevfik Gürmen, Mehmet Serdar Küçükoğlu. Telekardiyografisinde atipik yerleşimli perikart kalsifikasyonu olan idiyopatik konstriktif perikardit olgusu. 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Ekim 2011, İstanbul, Türkiye.
   • 8. Murat Başkurt, Kamil Gülsen, Polat Canbolat, Muhsin Kalyoncuoğlu, Alev Arat Özkan, Barış Ökçün, Murat Kazım Ersanlı, Tevfik Gürmen. İzole yan dal hastalığında uzun dönem takip sonuçları Türk Kardiyol Dern Arş 2010, Suppl 2 283
   • 9. Onur Baydar, Veysel Oktay, Ümit Yaşar Sinan, Uğur Coşkun, İsmail Polat Canbolat, Okay Abacı, Ahmet Yıldız. Isolated right ventricular infarction presenting mimicking anterior ST-segment elevation. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi 26-29 Ekim 2013, Antalya, Türkiye.
   •