• Pulmoner ve Mediastinal Sistem Hastalıkları
  • Pankreas ve Ekstrahepatik Biliyer Sistem Hastalıkları
  • Hipofiz ve Merkezi Sinir Sistemi Patolojisi

Doç. Dr. İpek Çoban Elbeği, 2004 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2004-2009 yılları arasında Ankara Dışkapı Y.B Eğitim ve Araştırma hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 

Asistanlığı sırasında 2 ay Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana bilim dalında sitopatoloji eğitimi alan Dr. İpek Çoban Elbeği, asistanlığı sonrasında 2008-2010 tarihleri arasında, 2.5 yıl süre ile Amerika Birleşik Devletlerinde Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde araştırma görevlisi olarak bulunmuş ve pankreatobiliyer sistem patolojisi konusunda çalışmalar yapmıştır. 

2010 yılında Ankara Dışkapı Y.B. Eğitim ve Araştırma hastanesinde 6 ay süre ile pankreas adacık hücre transplant merkezinde, TÜBİTAK projesi dahilinde çalışmalarda bulundu. 

2012 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi- Grup Florence Nightingale Hastanelerinde göreve başlayan  Dr. İpek Çoban Elbeği, 2015 yılında Doçentlik ünvanını almştır.  

2018 Mart tarihinden itibaren İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Patoloji Bölümünde, kurucu bölüm sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 

 

  • Amerika Birleşik devletleri ve Kanada, Patoloji Akademisi
  • Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu
  • Türk Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Derneği
  • Türkiye Patoloji Dernekleri Federasyonu, Asistan Komisyonu Üyeliği (2012, 2013)
  • Uluslararası Timik Malignite İlgi Grubu 2014

 

Yayınlar
1. Yilmazer D, et al., Solitary Fibrous Tumor of the CNS: a case presentation 17th National Congress of Pathology, Istanbul, Turkey, September 8-13, Congress abstract book, 2007. 13A.
2. Topaloglu H, et al., Primer lokalize uretral amiloidozisli nadir bir olgu. S.D.U. Tip Fak. Derg, 2008. 15(2): p. 35-37.
3. Tapia, O., et al., Mucinous Carcinoma (MC) of the Gallbladder (GB): Clinicopathologic Analysis of 14 Cases Identified among 606 GB Carcinomas. Mod Pathol, 2010. 23(1S): p. 372A.
4. Tajiri, T., et al., Proposal for a more applicable and clinically relevant staging evaluation of ampullary carcinomas Modern Pathology 2009. 22(1S): p. 149A.
5. Tajiri, T., et al., Prognostic Differences between Ampullary Carcinomas and Pancreatic Ductal Adenocarcinomas: The Importance of Size of Invasive Component Modern Pathology 2009. 22(1): p. 323A.
6. Sica, G., et al., Neuroendocrine Carcinomas of the Gallbladder: A Clinicopathologic Analysis of 23 Cases. Mod Pathol, 2010. 23(1S): p. 168A.
7. Sanli, E., et al., Asi bolgesinde gelisen basal hucreli karsinom. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Bildiri Kitabı
2007: p. 220A.
8. Patel, S., et al., Sclerocalcifying Cholecystitis (SclCC) and Associated Carcinomas: Characterization of a Clinicopathologically Distinct and Challenging Entity. Mod Pathol, 2010. 23(1S): p. 369A.
9. Oliva, I., et al., Incidence and Significance of Common Bile Duct Involvement in Resected Pancreatic Ductal Adenocarcinomas: Should It Be Represented in the TNM Staging? Modern Pathology, 2009. 22(1): p. 319A.
10. Oliva, I., et al., Peripancreatic Soft Tissue Involvement by Pancreatic Ductal Adenocarcinomas: Incidence, Patterns and Significance. Modern Pathology, 2009. 22(1): p. 318A.
11. Ohike, N., et al., Intraampullary Papillo-Tubular Neoplasms ( IAPN) : A Clinicopathologic Analysis of 85 Cases of Mass-Forming Preinvasive Neoplasm Occuring within the Ampulla. Mod Pathol, 2010. 23(1S): p. 160A.
12. Oguz-Erdogan AS, A.A., Kokenek-Unal TD, Arikok AT, Coban I. ‘Gastrointestinal system biyopsilerinde ayirici tanida akilda tutulmasi gereken lezyon: Inflamatuar fibrinoid polip.’ Turkish Journal of Pathology, Nov 2011, (27), Suppl., 94.
13. Mesci CG, Y.D., Kokenek-Unal TD, Coban I, Alper M. ‘Safra kesesinin papiller musinoz neoplazisi zemininde gelisen musinoz karsinomu’, Turkish Journal of Pathology, Sep.2010, (26), Suppl., 220.
14. Martin, D.R., et al., Giant and complicated variants of cystic bile duct hamartomas of the liver: MRI findings and pathological correlations. J Magn Reson Imaging, 2010. 31(4): p. 903-11.
15. Maithel, S.K., et al., Differential Expression of ERCC1 in Pancreas Adenocarcinoma: High Tumor Expression is Associated with Earlier Recurrence and Shortened Survival after Resection. Ann Surg Oncol, 2011.
16. Maithel, S., et al., The effect of high ERCC1 tumor expression on recurrence and survival after resection of pancreatic adenocarcinoma. ASCO / NCI / EORTC Annual Meeting on Molecular Biomarkers, Hollywood, FL  2010.
17. Lowe, M.C., et al., Important prognostic factors in adenocarcinoma of the ampulla of Vater. Am Surg, 2009. 75(9): p. 754-60; discussion 761.
18. Kuşku Çabuk, F., et al., Karaciğerde Anjiomyolipom Olgusu. Turkish Journal of Pathology, 2015. P-721 (S).
19. Kuşku Çabuk, F., et al., Timoma Tanısı Alan Olguların Demografik
Dağılımı. Turkish Journal of Pathology, 2015. p-294 (s).
20. Kuşku Çabuk, F., et al., Paranazal Sinüste Gelişen Nadir Bir Olgu, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma. Turkish Journal of Pathology, 2015. P-795.
21. Kusku Cabuk F, et al., Correlation of p16 expression with clinicopathologyical features in oropharyngeal carcinoma Virchows Archive, 2014. 465(S1): p. S73.