Görev Aldığı
Hastaneler
 • Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi Bağdat Cad. No:63 Kızıltoprak Kadıköy - İstanbul Haritada Göster
 • Kadıköy Florence Nightingale Tıp Merkezi Bağdat Caddesi No: 69 Kızıltoprak - Kadıköy Haritada Göster

2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan. Doç. Dr. Erdem Akbal, İç Hastalıkları ihtisasını Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2008 yılında tamamlamıştır.

Gastroenteroloji yan dal eğitimini 2012 yılında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Akbal, 2015 yılında Johns Hopkins Üniversitesi (USA) Gastroenteroloji Bölümü'nde ileri endoskopik işlemler konusunda eğitim almıştır. 2017 yılında Academic Medical Center’ da (Hollanda)  erken evre kanserlerin tedavisindeki endoskopik işlemler olan Endoskopik Mukozal Rezeksiyon, Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD) ile Akalalazya gibi yutma bozukluğu hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan Özofageal High Resoluotin Manometri ve Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) için eğitimler almıştır. 2018 yılında Jichi Medical Universitesinde (Japonya) ESD, EMR ve Double Balon Enteroskopi için bulunmuştur. 

Doç. Dr. Erdem Akbal, 2016 yılından itibaren İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Gastroentereloji Bölümü'nde çalışmaktadır.

İlgi Alanları:

 • Kolon polip ve erken evre tümörleri
 • Sindirim sistemi polip ve erken evre tümörleri
  • Endoskopik Mukozal Rezeksiyon (EMR)
  • Endoskopik Submukozal Diseksiyon (ESD)
  • Üst gastrointestinal sistem endoskopisi, kolonoskopi
 • Akalazya, Yutma Bozuklukları, Özofagus (yemek borusu) Hastalıkları 
 • Peroral Endoskopik Myotomi (POEM) 
 • Yüksek Çözünürlüklü Özofageal Manometri
 • Safra ve Safra Yolu Hastalıkları
 • ERCP
 • Nedeni açıklanamayan kan kayıpları
 • Enteroskopi 

Bugün
 • 2018 Jichi Medical University (Japonya) Gastroenteroloji/Advance Endoskopy
 • 2017 Academic Medical Center (Hollanda) Gastroenteroloji/Advance Endoscopy ve Özofageal Motil
 • 2015 Johns Hopkins Hospital Gastroenteroloji / Advanced Endoscopy Unit.
 • 2009 - 2012 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji
 • 2009 - 2012 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Yan Dal Asistanı
 • 2008 - 2009 Amasya Suluova Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr.
 • 2003 - 2008 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları
 • 2003 - 2008 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Asistanı

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği
 • Gastrointestinal Endoskopi Derneği
 • Hepato Bilio Pankreatoloji Derneği

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1. En iyi sözlü bildiri ikincilik ödülü. Akbal E, Koçak E, Karaca G, Köklü S, Astarcı HM, Taş A, Beyazıt Y, Haznedaroğlu İ. Ankaferd blood stopper’ın gastrointestinal sistem mukozasına akut ve kronik etkileri. 7. hepatogastroenteroloji Kongresi; 29 Eylül-3 Ekim 2010.


2. En iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü. Yaman Y, E. Akbal, Gündoğan C, Köklü S, Lidokain sprey zamanlamasının üst gastrointestinal endoskopilerinde işlem ve hasta üzerine etkileri. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011, 


3. En iyi sözlü bildiri ikincilik ödülü. Batgi H, E. Akbal, Köklü S, Dönmez M, Koçak E, Taş A. “Deneysel akut hemorajik gastrit modelinde Ankaferd blood stpopper’in etkinliğinin değerlendirilmesi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


4. En iyi sözlü bildiri üçüncülük ödülü. Taş A, Köklü S, E. Akbal, Koçak E, Beyazıt Y, Çelik H. “Dueodenum ikinci kısımda saptanan atılmış tuz manzarasının klinik seyri: ileriye yönelik çalışma” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Oktay B, E. Akbal, Firat H, Ardic S, Akdemir R, Kizilgun M. "Evaluation of the relationship between heart type fatty acid binding protein levels and the risk of cardiac damage in patients with obstructive sleep apnea syndrome", Sleep Breath. 2008 Aug;12(3):223-8


2. Ureten K, Bostancı A, E. Akbal, Gönülalan G, Ozbek M, Oztürk MA. “Familial Mediterranean fever with chronic ascites: a case report and a review of literature” Rheumatol Int. 2009; 29(12): 1477-1480.


3. Koçak E, Köklü S, E. Akbal, Huddam B, Azak A, Yilmaz SR. “Development of glomerulonephritis early in the course of Crohn's disease” Inflamm Bowel Dis. 2010 Apr;16(4):548-9.


4. Ureten K, Gönülalan G, E. Akbal, Güneş F, Akyürek O, Ozbek M, Oztürk MA. “Demographic, clinical and mutational characteristics of Turkish familial Mediterranean fever patients: results of a single center in Central Anatolia” Rheumatol Int. 2010 May;30(7):911-5


5. Ozbek M, Erdogan M, E. Akbal, Gönülalan G, "Disappearance of a GH secreting macroadenoma, during long-term somatostatin analogue administration" Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2009 Jul;117(7):309-11 


6. Akbal E, Koçak E, Köklü S. “Mesalamine (pentasa)-induced painful skin lesions” Inflamm Bowel Dis. 2010 May;16(5):725-6.


7. Akbal E, Ozbek M, Güneş F, Akyürek O, Ureten K, Delibaşı T. “Serum heart type fatty acid binding protein levels in metabolic syndrome” Endocrine. 2009 Dec;36(3):433-7


8. Oktay B, E. Akbal, Firat H, Ardiç S, Kizilgun M.CPAP treatment in the coexistence of obstructive sleep apnea syndrome and metabolicsyndrome, results of one year follow up” Acta Clin Belg. 2009 Jul-Aug;64(4):329-34.

9. Biyikoğlu I, Babali A, Cakal B, Köklü S, Filik L, Astarci MH, Ustün H, Ustündağ Y, E. Akbal. “Do scattered white spots in the duodenum mark a specific gastrointestinal pathology?” J Dig Dis. 2009 Nov;10(4):300-4


10. Köklü S, Yüksel O, Onur I, Unverdi S, Bıyıkoğlu I, E. Akbal, Sengül D, Unverdi H, Ekşioğlu M. “Ileocolonic Involvement in Behçet's Disease: Endoscopic and Histological Evaluation” Digestion. 2010;81(4):214-7


11. Köklü S, E. Akbal, Yıldız M, Kaptanoğlu B, "An Unusual Cause Of Intractable Hematemesıs In A 72-Year-Old Man" J Am Geriatr Soc. 2009 Nov;57(11):2154-5.


12. Akbal E, Seyfettin Köklü, Erdem Koçak, Başak Çakal, Fatma Kılıç, "5-Aminosalicyclic acid induced multisystem disorders in the course of Crohn' s disease" J Crohns Colitis. 2010 Sep;4(3):345-6. 


13. Köklü S, Köklü G, Ozgüçlü E, Kayani GU, E. Akbal, Hasçelik Z. “Clinical trial: interferential electric stimulation in functional dyspepsia patients - a prospective randomized study”Aliment Pharmacol Ther. 2010 May;31(9):961-8.


14. Köklü S, Alioğlu B, E. Akbal, Koçak E. “Celiac Disease in Siblings With Pearson Syndrome” Am J Med Sci. 2010 Apr;339(4):392-4.


15. Tas A¸E.Akbal, Koçak E, Köklü S, Yılmaz Ö, Turan A, "Abdominal pain due to rectus abdominis muscle haematoma associated with anticoagulant therapy". Emerg Med Australas. 2010 Jun;22(3):252-3.


16. Taş A, E.Akbal, Akgedik S, Köklü S. “Mucinous cystadenoma of the peritoneum: A rare cause of ascites” Dig Liver Dis. 2010 Dec;42(12):910-1.


17. Akbal E, Filik L. “Unnoticed ingestion of dislodged fixed prosthesis in an elderly patient” Gerondontology 2012 Jun;29(2):e1261-2


18. Ozbek M, Erdogan M, Dogan M, E. Akbal, Ozturk MA, Ureten K. “Serum Heart-Type Fatty Acid Binding Protein (H-FABP) Levels in Acromegaly Patients” J Endocrinol Invest 2011 Sep;34(8):576-9


19. Köklü S, E. Akbal, Demirel AH, Gönültaş MA. “Multiple cancer foci in the colon of a man with operated rectum carcinoma” Am Surg. 2010 Sep;76(9):1021-2


20. Cakal B, Beyazit Y, Koklu S, E. Akbal, Biyikoglu I, Yilmaz G. “Elevated adenosine deaminase levels in celiac disease” J Clin Lab Anal. 2010;24(5):323-6


21. Akbal E, Taş A, Köklü S, Biyikoğlu I, Köklü H. “A giant intra-abdominal mass in a 68-year-old woman” J Am Geriatr Soc. 2010 Oct;58(10):2038-9


22. Akbal E, Altunkaya C, Köklü S, “A Large Mass in the Cecum of a Young Man” Gastroenterology. 2010 Nov;139(5):e1-2


23. Akbal E, Koçak E, Taş A, Köklü S, “Phlebotomy in the treatment of primary biliary cirrhosisScand J” Gastroenterol. 2011 Jan;46(1):124-5


24. Beyazit Y, Köklü S, E. Akbal, Kurt M, Kekilli M, Haznedaroglu IC, "Successful treatment of endoscopic sphincterotomy-induced early hemorrhage with application of Ankaferd Blood Stopper Gastrointest Endosc. 2010 Dec;72(6):1325-6


25. Köklü S, Başar O, E. Akbal, Ibiş M, “Gastric Serrated Adenoma Polyp Treated With Endoscopic Band Ligation (With Video)” Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2010 Dec;20(6):e204-5


26. Koçak E, Köklü S, E. Akbal, “Extreme high serum level of carbohydrate antigen 19-9 in a patient with a single biliary stone” Am Surg. 2010 Dec;76(12):1429-30


27. Unverdi S, Ceri M, Oztürk MA, E. Akbal, Ensari A, Yılmaz R, Kocak E, Inal S, Koklu S, Duranay M, “A Patient with Crohn's Disease who Presented with Thrombotic Thrombocytopenic Purpura/Hemolytic Uremic Syndrome” Ren Fail. 2011;33(2):244-5

28. Akbal E, Köklü S, Babalı A, “Impact of radiofrequency ablation for Barrett's esophagus on quality of lifeEndoscopy. 2011 Mar;43(3):244


29. Demirel AH, E. Akbal, Köklü S, Kuru S, Cakal B, Dönmez M, “An unusual cause of iron deficiency anemia and abdominal pain in a young female Am Surg. 2011 Jan;77(1):127-8


30. Taş A, Köklü S, Beyazit Y, Karaca G, Astarcı HM, E. Akbal, Koçak E, Topçu G, Haznedaroglu IC, “Percutaneous ankaferd injection to in vivo liver tissue in comparison to ethanol in an experimental rat model” Clin Res Hepatol Gastroenterol. 2011 Sep;35(8-9):549-53


31. Koçak E, Köklü S, E. Akbal, Taş A, Karaca G, Astarcı MH, Güven B, Can M, “NaOH-Induced Crohn's Colitis in Rats: A Novel Experimental Model Dig Dis Sci. 2011 Oct;56(10):2833-7


32. Köklü S, Koçak E, E. Akbal, “Air cholangiography for severe hilar obstruction at ERCP” Gastrointest Endosc. 2011 Jun;73(6):1326. 


33. Ozkan H, Demirbaş S, Ibiş M, E. Akbal, Köklü S, “Diagnostic Validity of Serum Macrophage Inhibitor Cytokine and Tissue Polypeptide-Specific Antigen in Pancreatobiliary Diseases” Pancreatology. 2011;11(3):295-300


34. Akbal E, Köklü S, Karaca G, Astarcı HM, Koçak E, Taş A, Beyazıt Y, Topcu G, Haznedaroğlu IC, “Beneficial effects of Ankaferd Blood Stopper on caustic esophageal injuries: an experimental model” Dis Esophagus 2012 Apr;25(3):188-94 


35. Koçak G, Koçak E, E. Akbal, Duranay M, Köklü S, “A rare cause of severe hypoalbuminemia in a patient with primary hypoparathyroidism: intestinal lymphangiectasia” Acta Clin Belg. 2011 May-Jun;66(3):246-7


36. Akyurek O, Unverdi S, Gunes F, Oguz O, E. Akbal, Ayli MD, “An important causative factor in peritoneal dialysis catheter removal: Salmonella Typhimurium” Perit Dial Int. 2011 Sep-Oct;31(5):602-3

37. Tuna Y, E. Akbal, Köklü S, “Thrombotic thrombocytopenic purpura following post-ERCP pancreatitis” 2 Transfus Apher Sci. 2011 Dec;45(3):313-4


38. Kaya G, Koçak E, E. Akbal, Taş A, Köklü S, “Comparison of the possible risk factors of bone mineral density in subjects with ulcerative colitis and healthy subjects” South Med J. 2011 Nov;104(11):747-51


39. Taş A, Koklu S, Beyazit Y, E. Akbal, Kocak E, Celik H, Bıyıkoğlu I, “ The endoscopic course of scattered white spots in the descending duodenum: a prospective study” Gastroenterol Hepatol. 2012 Feb;35(2):57-64


40. Beyazit Y, Koklu S, Tas A, Purnak T, Sayilir A, Kurt M, Turhan T, Celik T, Suvak B, Torun S, E. Akbal, “Serum adenosine deaminase activity as a predictor of disease severity in ulcerative colitis” J Crohns Colitis. 2012 Feb;6(1):102-7


41. Buluş H, Koyuncu A, Yildiz M, Coşkun A, Köklü S, E. Akbal, “Chronic myeloid leukemia presenting with spontaneous splenic rupture”Am Surg. 2012 Jan;78(1):E28-9


42. Ergül B, Koçak E, E. Akbal, Köklü S, Astarci HM, “Pegylated interferon associated lichen planus at the injection site” Acta Gastroenterol Belg. 2011 Dec;74(4):591-2


43. Cakal B, E. Akbal, Köklü S, Babalı A, Koçak E, Taş A, “Acute therapy with intravenous omeprazole on caustic esophageal injury: a prospective case series” Dis Esophagus. 2012 Feb 14. doi: 10.1111/j.1442-2050.2011.01319.x.


44. Tas A, Köklü S, Yüksel I, Başar O, E. Akbal, Cimbek A, “No significant association between halitosis and upper gastrointestinal endoscopic findings: a prospective study” Chin Med J (Engl). 2011 Nov;124(22):3707-10.


45. Akbal E, Batgi H, Koçak E, Canatan T, Köklü S, “Low-dose amiodarone-induced fatal liver failure” Drug Chem Toxicol. 2012 Feb 23. [Epub ahead of print]


46. Koçak E, Köklü S, Başar O, Yilmaz FM, Ciftçi A, Kaya C, Cesur S, Demirci S, E, Akbal, Taş A, “Evaluation of serum TWEAK concentration in patients with acute pancreatitis” Scand J Clin Lab Invest. 2012 May;72(3):192-6


47. Koçak E, Ergül B, Köklü S, E. Akbal, “Ectopıc spleen presentıng as an abdomınal mass ın a patıent wıth Crohn's dısease” J Crohns Colitis. 2012 Apr;6(3):394-5


48. Gunes F, E. Akbal, Cakir E, Akyurek O, Altunbas M, Ozbek M, “Visfatin may be a novel marker for identifying stages of essential hypertension in advanced age patients” Intern Med. 2012;51(6):553-7. 


49. Akbal E, Koçak E, Taş A, Yüksel E, Köklü S, “Visfatin levels in nonalcoholic fatty liver disease” J Clin Lab Anal. 2012 Feb;26(2):115-9


50. Buluş H, Yavuz A, Yíldírím AC, Yíldíz M, Köklü S, E. Akbal, “A giant breast lipoma” Am Surg. 2012 Mar, 78(3):E185-6. 


51. Ceri M, Unverdi S, Dogan M, Unverdi H, Karaca G, Kocak G, Kurultak I, E. Akbal, Can M, Duranay M, “Effect of sirolimus on the regression of peritoneal sclerosis in an experimental rat model” Int Urol Nephrol. 2012 Jun;44(3):977-82


52. Koçak E, Ergül B, E. Akbal, Köklü S, Karakayali AS, “Subcapsular hepatic hematoma after ERCP” Acta Gastroenterol Belg. 2012 Mar;75(1):63


53. Yavuz A, Buluş H, Akkoca M, Özayar E, Ünlü EN, E. Akbal, Köklü S, "Systemic candidiasis arising from percutaneous endoscopic gastrostomy tube” Gastrointest Endosc. 2012 Jun;75(6):1292-3


54. Akbal A, E. Akbal, Selçuk B, Kurtaran A, Köklü S, Ersöz M, Akyüz M, “How does metabolic syndrome affect the functional ambulation in stroke patients?” Top Stroke Rehabil. 2012 Jul-Aug;19(4):345-52


55. Tas A, E. Akbal, Beyazit Y, Kocak E, “Serum lactate level predict mortality in elderly patients with cirrhosis” Wien Klin Wochenschr. 2012 Aug;124(15-16):520-5

56. Tas A, Köklü S, Kocak E, E. Akbal, Ergul B, “An unusual cause of acute pancreatitis: annular pancreas and papillary opening of the cystic duct” Gut Liver. 2012 Jul;6(3):403-4


57. Çoban S, E. Akbal, Köklü S, Köklü G, Ulaşlı MA, Erkeç S, Aktaş B, Yüksel O, Koçak E, Erdem HR, “Clinical trial: transcutaneous interferential electrical stimulation in individuals with irritable bowel syndrome - a prospective double-blind randomized study” Digestion. 2012;86(2):86-93


58. Başar O, E. Akbal, Köklü S, Koçak E, Tuna Y, Ekiz F, Gültuna S, Yιlmaz FM, Aydoğan T, “A novel appetite peptide, nesfatin-1 in patients with non-alcoholic fatty liver disease” Scand J Clin Lab Invest. 2012 Oct;72(6):479-83


59. Doğan Z, Filik L, Ergül B, Sarikaya M, E. Akbal., “Association between Helicobacter pylori and liver-to-spleen ratio: a randomized-controlled single-blind study” Eur J Gastroenterol Hepatol. 2012 Sep 25. [Epub ahead of print]


60. Köklü S, Tuna Y, Gülşen MT, Demir M, Köksal AS, Koçkar MC, Aygün C, Coban S, Ozdil K, Ataseven H, Akın E, Pürnak T, Yüksel I, Ataseven H, Ibiş M, Yıldırım B, Nadir I, Küçükazman M, E.Akbal, Yüksel O, Başar O, “Long-Term Efficacy and Safety of Lamivudine, Entecavir, and Tenofovir for Treatment of HBV-Related Cirrhosis.” Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Oct 9. pii: S1542-3565(12)01157-3. doi: 10.1016/j.cgh.2012.10.003. [Epub ahead of print].


61. Akbal E, Akbal A, Koçak E, Taş A, Köklü S. “Pathological vertebra fracture in a man with primary biliary cirrhosis” IJOM 2011; 14: 173-174 


62. Taş A, Koçak E, E. Akbal, Köklü S, “Treatment of glomerulonephritis associated with hepatitis C virus in patient with cirrhosis: only pegylated interferon and ribavirin” Chin Med J (Engl). 2011 May;124(10):1600


63. Taş A, E. Akbal, Koçak E, Köklü S., “Moxifloxacin-tetracycline-lansoprazole triple therapy for first-line treatment of Helicobacter pylori infection: a prospective study” Helicobacter. 2011 Feb;16(1):52-4

64. Akbal E, Köklü S,Koçak E, Taş A, Sarıkaya M, “Pigtail Plastic Biliary Stenting Can be a New Stone Formation in Common Bile Duct” Am Surg 2012;78; 258-259 


65. Köklü S, Köklü G, E. Akbal. “Effects of transcutaneous electrical acu-stimulation in patients with functional dyspepsia: authors reply” Aliment Pharmacol Ther. 2010 Jun;31(12):1371-2


66. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Astarcı HM, Karaca G, Beyazıt Y, Topcu G, Ergün D, Haznedaroğlu İC. Oral High-Dose Ankaferd Administration Effects on Gastrointestinal System. International Journal of Medical Sciences. Accepted, in press


67. Akbal E, Demirci S, Koçak E, Köklü S, Başar Ö, Tuna Y. Alterations of platelet function and coagulations parameters during acute pancreatitis. Blood Coagulation and Fibrinolysis. Accepted, in press


68. Demirci S, E. Akbal, Koçak E, Taş A, Köklü S. Adipokines levels course of mild biliary pancreatitis. Annals of Nutritionand Metabolism. Accepted, in press, DOI: 10.1159/000336288.


69. Ucar F, Sezer S, Ginis Z, Ozturk G, Albayrak A, Basar O, Ekiz F, Coban S, Yuksel O, Armutcu F,Akbal E. APRI, the FIB-4 score, and Forn's index have noninvasive diagnostic value for liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2013 Sep;25(9):1076-81. do


70. Koçak E, Akbal E, Taş A, Köklü S, Karaca G, Can M, Kösem B, Üstün H. Anti-inflammatory efficiency of Ankaferd blood stopper in experimental distal colitis model. Saudi J Gastroenterol. 2013 May-Jun;19(3):126-30


71. Gunes F, Akbal E, Asik M, Sen H, Binnetoglu E, Kizilgun M, Ozbek M. Number of metabolic syndrome risk parameters associated with TAFIa/ai antigen levels. Blood Coagul Fibrinolysis. 2013 Dec;24(8):844-7.

72. Asik M, Gunes F, Binnetoglu E, Eroglu M, Bozkurt N, Sen H, Akbal E, Bakar C, Beyazit Y, Ukinc K. Decrease in TSH levels after lactose restriction in Hashimoto's thyroiditis patients with lactose intolerance. Endocrine. 2014 Jun;46(2):279-84.


73. Gunes F, Asik M, Temiz A, Binnetoglu E, Sen H, Bilen Oİ, Akbal E, Adam G, Ukinc K. Gastrointestinal bleeding associated with dabigatran in a patient with panhypopituitarism. Wien Klin Wochenschr. 2014 Jan;126(1-2):62-3.


74. Binnetoğlu E, Akbal E, Güneş F, Sen H. The prognostic value of neutrophil-lymphocyte ratio in acute pancreatitis is controversial. J Gastrointest Surg. 2014 Apr;18(4):885.


75. Akyürek Ö, Akbal E, Güneş F, Akyürek N. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma concentrations in newly diagnosed hypertension patients and the metabolic effects of olmesartan. Arch Med Res. 2014 Feb;45(2):138-42. 


76. Binnetoğlu E, Akbal E, Sen H, Güneş F, Erbağ G, Aşık M, Bozkurt N, Uludağ A, Tekin M, Tekin SZ. Pantoprazole-induced thrombocytopenia in patients with upper gastrointestinal bleeding. Platelets. 2014 Feb 10. [Epub ahead of print]


77. Topaloğlu N, Akbal E, Yıldırım S. Importance of rectal urgency in childhood irritable bowel syndrome. J Neurogastroenterol Motil. 2014 Apr 30;20(2):280


78. Gökmen F, Akbal A, Reşorlu H, Gökmen E, Güven M, Aras AB, Erbağ G, Kömürcü E, Akbal E, Coşar M. Neutrophil-Lymphocyte Ratio Connected to Treatment Options and Inflammation Markers of Ankylosing Spondylitis. J Clin Lab Anal. 2014 May 21


79. Adam G, Güneş F, Akbal E, Cinar C, Bozkaya H, Resorlu M, Aylanç N, Koçak E. An unusual case of ectopic variceal bleeding treated with percutaneous intervention. Acta Gastroenterol Belg. 2014 Jun;77(2):270-1


80. Akyürek Ö, Akbal E, Güneş F. Increase in the risk of ST elevation myocardial infarction is associated with homocysteine level. Arch Med Res. 2014 Aug;45(6):501-6. doi: 10.1016/j.arcmed.2014.08.003


81. Akbal E, Erbağ G, Binnetoğlu E, Güneş F, Bilen YG. An unusual gastric ulcer cause: celiac crisis. Wien Klin Wochenschr. 2014 Oct;126(19-20):661-2. doi: 10.1007/s00508-014-0588-3. 

82. Gunes F, Asik M, Temiz A, Vural A, Sen H, Binnetoglu E, Bozkurt N, Tekeli Z, Erbag G, Ukinc K,Akbal E. Serum H-FABP levels in patients with hypothyroidism. Wien Klin Wochenschr. 2014 Nov;126(21-22):727-733. 


83. Sen H, Tan YZ, Binnetoğlu E, Aşik M, Güneş F, Erbağ G, Gazi E, Cevizci S, Ozdemir S, Akbal E, Ukinç K. Evaluation of liver perfusion in diabetic patients using 99mTc-sestamibi. Wien Klin Wochenschr. 2014 Sep 19.


84. Koçak G, Koçak E, Akbal E, Şen H, Erbağ G, Erdoğan C. Eosinophilic colitis: a rare cause of lower gastrointestinal bleeding in an elderly adult. J Am Geriatr Soc. 2014 Oct;62(10):2016-7. doi: 10.1111/jgs.13043.


85. Adam G, Cınar C, Akbal E. Rare Thyroid Cartilage Involvement of Multiple Myeloma Visualized on F-18 FDG-PET/CT Imaging: 3 Case Reports. Indian J Surg Oncol. 2014 Sep;5(3):194-195.


86. Akbal E, Koçak E, Akyürek O, Köklü S, Batgi H, Senes M. Liver fatty acid-binding protein as a diagnostic marker for non-alcoholic fatty liver disease. Wien Klin Wochenschr. 2014 Dec 2.


87. Koçak E, Akbal E, Köklü S, Adam G. Evaluation of serum L-FABP levels in patients with acute pancreatitis. Ulusal Tıp ve Acil Travmatoloji Dergisi.


88. Yüksel E, Akbal E, Koçak E, Akyürek Ö, Köklü S, Ekiz F, Yılmaz B. The relationship between visfatin, liver inflammation, and acute phase reactants in chronic viral hepatitis B. Wien Klin Wochenschr. 2015 Apr 9


89. Batgi H, Akbal E, Koçak E, Akyürek Ö, Köklü S, Dönmez M, Güneş F. Treatment of hemorrhagic gastritis by Ankaferd blood stopper versus Omeprazole: experimental randomized rat models. Wien Klin Wochenschr. 2015 Apr 10


90. Buluş H, Akyürek Ö, Akbal E, Yavuz A, Aydın A, Şimşek G. Perianal basal cell carcinoma: An uncommon localization. Turk J Gastroenterol. 2014 Dec;25 Suppl 1:239-40. doi: 10.5152/tjg.2014.6251


91. Çiftci A, Yilmaz B, Köklü S, Yüksel O, Özsoy M, Erden G, Öztürk G, Akbal E, Ergül B, Koçak E, Cesur S. Serum levels of nitrate, nitrite and advanced oxidation protein products (AOPP) in patients with nonalcoholic fatty liver disease. Acta Gastroenterol Belg. 2015 Jun;78(2):201-5.


92. Uysal F, Akbal E, Günes F, Saçar S, Özdemir H. An unusual and serious cause of gastritis: emphysematous gastritis. Diagn Interv Imaging. 2015 Mar;96(3):291-2. doi: 10.1016/j.diii.2014.11.025. 


93. Adam G, Güneş F, Cinar C, Bozkaya H, Baş S, Akbal E, Uysal F, Resorlu M, Adam F, Özdemir H. An unusual case of severe upper gastrointestinal bleeding treated using an endovascular technique. Am Surg. 2014 Dec;80(12):E367-9. 


94. Aşık M, Ozkul F, Toman H, Durmuş A, Anaforoğlu I, Güneş F, Akbal E. Co-occurrence of Papillary and Follicular Thyroid Carcinoma in a Patient with Hodgkin's Disease. Turk J Haematol. 2013 Jun;30(2):209-10. doi: 10.4274/Tjh.2012.0173. Epub 2013 Jun 5.


95. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Cakal B, Güneş F, Başar O, Tuna Y, Senes M. Liver fatty acid-binding protein is a diagnostic marker to detect liver injury due to chronic hepatitis Cinfection. Arch Med Res. 2013 Jan;44(1):34-8. doi: 10.1016/j.arcmed.2012.11.007.


96. Gökmen F, Akbal A, Reşorlu H, Binnetoğlu E, Cevizci S, Gökmen E, Köse MM, Türkyılmaz AK, Akbal E. Mean platelet volume and Neutrophil-Lymphocyte Ratio as Related to Inflammation Marker and anti-ccp in Rheumatoid Arthritis. Akt Rheumatol 2014;
DOI: 10.1055/ s-0034-1374605 


97. Gökmen Ferhat, Akbal Ayla, Günes Fahri, Türkön Hakan, Vural Ahmet, Binnetoglu Emine, Kömürcü, Erkam, Sen Hacer, Asık Mehmet, Akbal Erdem (2014). Serum fetuin-A level in patients with ankylosing spondylitis and its relationship with clinical parameters. Archives of Rheumatology, doi: 10.5606/ArchRheumatol.2015.5061, 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Akbal E, Oktay B, Firat H, Ardic S. “The İnvestigation of sleep parameters influencing metabolic seyndrome in obstructive sleep apnea syndrome” 6th Europan Federation of Internal Medicine Congress, Lisbon, Portugal , 23-26 May 2007

2. Akbal E, Oktay B, Firat H, Ardic S. “Te investigon ofcardiac enzymes in patients with pbstructive sleep apnea syndrome” 6th Europan Federation of Internal Medicine Congress, Lisbon, Portugal , 23-26 May 2007

3. Gönülalan G, Akbal E, Serkant U, İmamoğlu İ, Koca D, Altınbaş M. “Plasma and urinary metal levels in metabolic syndrome” 6th Europan Federation of Internal Medicine Congress, Lisbon, Portugal , 23-26 May 2007


4. Yavuz A, Akbal E, Selçuk B, Akyüz M. “The frequency of metabolic syndrome in patients with stroke and the effect of metabolic syndrome on functional status” 6th Europan Federation of Internal Medicine Congress, Lisbon, Portugal , 23-26 May 2007


5. Özbek M, Erdogan M, Ceneli M, Saltas H, E. Akbal, Kizilgun M, Üreten K. “Plasma thrombin-activatable fibrinolysis inhibitor antigen levels in acromegalic patients” 11th European Congress of Endocrinology, Istanbul,Turkey, 25-29 April 2009 


6. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Çakal B, Kılıç F. “5-Aminosalicylic acid induced multisystem disorders in course of Crohn’s diseases” From chronic inflammation to cancer, Falk sypmposium 173 Brno, Czech Republic, 4-5 June 2010


7. Başar Ö, Köklü S, Akbal E, İbiş M. “Gastric serrated adenoma polyp treated with endoscopic band ligation” From chronic inflammation to cancer, Falk sypmposium 173. Brno, Czech Republic, 4-5 June 2010


8. Kocak E, Suslu I, Sarıkaya M, Ergül B, Koklu S, E. Akbal, Dogan Z.“ The effect of body mass index on treatment response and plasma pantoprazole levels in patients with peptic ulcer” 10 th International symposium on pharmaceutical sciences (ISOPS-10), Ankara/Turkey, 26-29 June 2012


9. Akbal E, Koçak E, Karaca G, Astarcı HM, Taş A, Beyazıt Y, Haznedaroğlu İC, Köklü S. “Beneficial effects of Ankaferd Blood Stoper on caustic esophageal injuries: an experimental model” Digestive Disease Week 2011, Chicago, Illınois, 7-10 May 2011


10. Koçak E, Köklü S, Akbal E, Taş A, Yılmaz FM. “Diagnostic and prognostic role of serum TWEAK levels in patients with acute pancreatitis” 19th United European Gastroenterology Week 2011, Stockholm, Sweden, 22-26 October 2011

Kitap ve Bölüm Yazarlığı

1. Küçükyılmaz H, Tütüncü YA, Yıldız M, E. Akbal, Serkant U, Ilıman N. “Hipotiroidi Ve Hipertroidi İle Pulmoner Hipertansiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” Journal of Ankara Univercity Faculty of Medicine 2005; 58(1): 30-33


2. Çoban M, Küçükyılmaz H, Yıldız M, E. Akbal, Gültekin İ, Sarıbacak E. “Sol Dal Bloku Bulunan İskemik Ve İskemik Olmayan Dilate Kardiyomiyopatili Hastaların Ayırımında Elektrokardiyografinin Değeri” Medikal Network Kardiyoloji Dergisi 2005; 12(4):268-280


3. Akbal E, Gültekin İ, Küçükyılmaz H, Akıncı S, Ilıman N. “Faktör VIII Düzeyi Yüksek Olan Genç Bir Hastada Akut Miyokard Enfarktüsü” Medikal Network Kardiyoloji Dergisi 2005; 12(4):290-293


4. Akbal E, Akıncı S, Selçuklu G, İskender D, Küçükyılmaz H. “Miyokard Enfarktüsünün Nadir Sebebi: Karbonmonoksit Zehirlenmesi” Medikal Network Kardiyoloji Dergisi 2006; 13(3):207-210


5. Yavuz A, E. Akbal, Altınbaş M, Akyüz M. “Metotreksat’a Bağlı Pansitopeni Gelişen Romatoid Artrit Olgusu” Medikal Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2006; 1(5-6): 392-395 


6. Akbal E, İmamoğlu İ, Altınbaş M. “Lityum Kullanımına Bağlı Gelişen Ventriküler Taşikardi ve Kardiyomiyopati Olgusu” Medikal Network Kardiyoloji Dergisi 2007; 14(5):342-345


7. Akbal E, Altınbaş M. “Protein S Eksikliği Ve Mitral Kapak Prolapsusunda İskemik Optik Nöropati” Medikal Network Oftalmatoloji Dergisi; 2007 14(2):2


8. Akbal E, Akyurek Ö, Can ES, Gunes F, Altinbas M. “Albendazole-induced bicytopenia: case report” Turkish Journal of Hematology 2008;25(1):45-47


9. Akbal E, Özbek M, Güneş F, Akyürek Ö, Gönülalan G, Altınbaş M. “Hipertiroidi Tedavisi ile Tam Remisyona Giren Bir Sarılık Vakası” Medikal Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi;2008 2(3):114-117


10. Karatay E, E. Akbal, Koca D, Gönülalan G, Altınbaş M. “Kapesitabin tedavisi alan hastada gelişen atipik el ayak sendromu: olgu sunumu”
Türk Onkoloji Dergisi 2008;23(3):140-141


11. Akbal E, Üreten K. “Antifosfolipid Sendrom: Derleme” Medikal Network Dahili Tıp Bilimleri Dergisi;2008 3(3):211-215.


12. Akbal E, Oktay B, Fırat H, Özbek M, Ardıç S, Kızılgün M. “Long oxygen desaturation time is a risk factor for metabolic syndrome” TURK-JEM 2008;12:63-7.


13. Akbal E, Koca D, Altınbaş M. “Faktör V Leiden Mutasyonu ve Psödoprotein S Eksikliği Olan Arteriyel Embolizmle Seyreden Bir Olgu” Erciyes Medical Journal 2009;31: 344-348


14. Akbal E, Filik L. “Protein kaybettiren enteropatiler” Güncel Gastroenteroloji 2010;14:84-89.

15. Akyürek Ö, E. Akbal, Güneş F, Özbek M, Altınbaş M. “Is the coexistence of hereditary elliptocytosis and Osler Weber Rendu coincidental?” Erciyes Medical Journal 2012;34: 85-87.

16. Altınbaş M, E. Akbal, Dikilitaş M, Akşahin A. “A Questionnaire Study Concerning the Etiology of Breast Cancer” Acta Oncologica Turcica 2010;43:19-22.

17. Ergül B, E. Akbal E, Taş A, Şimşek B, Köklü S. “Endoskopik yöntemle düzelen nadir bir yutma güçüğü olgusu: Plummer Vinson Sendrom” S.B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010; 44 (2) :27-29

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. Akbal A, E. Akbal, Akyüz M, Altınbaş M. “Metoteksata bağlı pansitopeni gelişen romatoid artrit olgusu.” 2.Ulusal Romatizmal Hastalıklar Kongresi, Antalya, Türkiye, 26-30 Nisan 2006


2. Akbal E, Akıncı S, Selçuklu G, İskender D, Küçükyılmaz H. “Miyokard enfarktüsünün nadir sebebi;karbonmonoksit zehirlenmesi” 7. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye,16-20 Eylül 2005


3. Akyürek Ö, E. Akbal, Sarıbacak E, Güneş F, Altınbaş M. “Albendazol Kullanımına Bağlı Gelişen Kist Hidatik Olgusu” 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül (2006)


4. Güneş F, E. Akbal, Akyürek Ö, Akıncı S, Altınbaş M. “Pansitopeni İle Başvuran Kronik Budd Chari Sendromlu Olgu Sunumu” 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006


5. Akbal E, Altınbaş M. “Miyokard Enfarktüsünün Nadir Sebebi: Faktör VIII Aktive Artışı Saptanan 3 Olgu Sunumu” 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006


6. Akbal E, Selçuklu G, Altınbaş M. “Karbonmonoksit Zehirlenmesi Ve Kardiyak Etkileri: Olgu Sunumu” 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006


7. Akbal E, İskender D, İmamoğlu İ, Altınbaş M. “Lityum Kullanımına Bağlı Gelişen Ventriküler Taşikardi Ve Kardiyomiyopati Olgusu” 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 13-17 Eylül 2006


8. Altınbaş M, E. Akbal, Sarıbacak E, Oğuz O, Akıncı S, Alper M. “Hodgkin Lenfoma ve otoimmün hemolitik anemi: Vaka sunumu” Antalya, Türkiye, 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi 6-10 Eylül 2006

9. Akbal E, Koca D, Akyürek Ö, Selçuklu G, Akıncı S, Altınbaş M. “Primeri bilinmeyen Metastatik Hastalıkta Medüller Tiroid Kanseri Vakası” 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 6-10 Eylül 2006


10. Koca D, E. Akbal, Oğuz O, Güneş F, Ceylan Z, Altınbaş M. “5 FU Ve Kardiyotoksisite: Vaka Sunumu” 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 6-10 Eylül (2006 )

11. Altınbaş M, İmamoğlu İ, E. Akbal, Oğuz O, Sarıbacak E, Selçuklu G. “Atipik Ve Geç Nüks İle Gelen Malign Melanom Vakası” 3. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya, Türkiye 6-10 Eylül (2006 )


12. Altınbaş M, Akbal E, Koca D, İmamoğlu İ, Akyürek Ö, Salman H, Güneş F, Akıncı S. “Akciğerde kitle ile gelen Hodgkin lenfoma: Vaka sunumu” II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Antalya, Türkiye 1-5 Kasım 2006 


13. Altınbaş M, Akbal E, Koca D, Güneş F, Altıparmak Cİ, Selçuklu G, Sarıbacak E, Önal “BÖ. Atipik primitif nöroektodermal tümör: Vaka sunumu” II. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Antalya, Türkiye 1-5 Kasım 2006 


14. Salman H, Akbal E, Güneş F, Karatay E, Can ES, Altınbaş M. Yaygın “Kemik Metastazı Olgusu İle Gelen Kemik Tüberkülozu Olgusu” 4.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 5-9 Eylül 2007


15. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Demirel AH, Gönültaş MA. “Opere rektal karsinomalı bir vakada kolonda gelişen multipl adenokarsinom odakları” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


16. Koçak E, Bıyıkoğlu İ, Köklü S, Akbal E. “Yaşlı bir hastada halitozisin nadir bir nedeni: gastrokolik fistül” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


17. Akbal E, Koçak E, Köklü S. “Mesalamin (Pentasa) kullanımına bağlı gelişen ağrılı deri lezyonu” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


18. Demirel AH, Akbal E, Kuru S, Çakal B, Dönmez M, Köklü S. “Demir eksikliği anemisinin nadir nedeni” 6. hepatogastroenteroloji kongresi; 23-27 Eylül 2009, Antalya


19. Akbal E, Koçak E, Köklü S, Çakal B. “Fasioskapulohumeral distrofi, diskoid lupus eritematozis ve Çölyak hastalığı” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


20. Köklü S, Akbal E, Yıldız M, Kaptanoğlu “B. Masif ve rekürrens hematemezin nadir nedeni” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


21. Koçak E, Köklü S, Akbal E. “Çok yüksek Ca 19-9 düzeyi ile seyreden koledok taşı olgusu” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


22. Akbal E, Koçak E, Bıyıkoğlu İ, Köklü S. “İntraabdominal dev kitle: pankreas pseudopapiller karsinomu” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


23. Köklü S, Akbal E, Koçak E. “Pearson sendromlu kardeşlerde Celiac hastalığı. 6.Hepatogastroenteroloji Kongresi” Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


24. Kılıç F, Batgi H, Gönen N, Akbal E, Köklü S, Ecemiş ZA. “Mazot içimine bağlı gelişen toksik hepatit” 6. Hepatogastroenteroloji Kongresi; Antalya, Türkiye 23-27 Eylül 2009


25. Taş A, Akbal E, Koçak E, Özer E, Köklü S. “Akut pankreatitin nadir bir nedeni: ampulla vaterin taşlı yüzük hücreli kanseri” 7. hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


26. Taş A, Koçak E, Akbal E, Karaca G, Bıyıkoğlu İ, Filik L, Köklü S. “Gastrointestinal stromal tümör (GİST) ile ilişkili disfaji” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


27. Taş A, Karaca G, Koçak E, Akbal E, Bıyıkoğlu İ, Filik L, Köklü S. “Yetişkinde gastrik çıkış obstrüksiyonunun atipik nedeni” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


28. Köklü S, Koçak E, Taş A, Bıyıkoğlu İ, Akbal E, Arhan M, Üstün H. “Hepatik fleksurada metastatik polip” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


29. Taş A, Koçak E, E. Akbal, Arhan M, Bıyıkoğlu İ, Filik L, Köklü S. “Remisyonda ülseratif kolitte tespit edilen primer sklerozan kolanjit” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


30. Tuna Y, Koçak E, Taş A, E. Akbal, Köklü S. “Değişken immun yetmezlik sendromu ve Crohn hastalığı birlikteliği” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


31. Kılıç F, Koçak E, E. Akbal, Köklü S, Taş A, Filik L, Bıyıkoğlu İ. “Benign ve malign gastrik ülserlerin ayırıcı tanısında ülser çapı ve lokalizasyonunun değerlendirilmesi” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


32. Koçak G, Koçak E, Taş E, Köklü S, E. Akbal, Duranay M. “Primer hipoparatiroidizm tanısı ile takipli hastada ciddi hipoalbumineminin nadir bir nedeni: intestinal lenfenjiektazi”7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


33. Kaya G, Koçak E. Akbal, E, Köklü S, Taş A, Bıyıkoğlu İ, Filik L. “Ülseratif kolit hastalarında kemik mineral dansitometresinin değerlendirilmesi” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


34. Koçak E, Yıldırım AC, E. Akbal, Taş A, Yıldız M, Köklü S. Wegener granulomatozisli bir olguda gelişen multipl intestinal perforasyon. Antalya. 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


35. Akbal E, Koçak E, Taş A, Köklü S. “Flebotomi ile tedavi edilen primer bilier siroz hastası” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


36. Akbal E, Akbal A, Koçak E, Taş A, Köklü S. “Patolojik vertebral kırığın nadir nedeni” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


37. Taş A, Koçak E, E. Akbal, Arhan M, Filik L, Bıyıkoğlu İ, Köklü S. “Akut kanlı ishalin nadir bir nedeni: hidrojen peroksit” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


38. Akbal E, Batgi H, Kılıç F, Koçak E, Canatan T, Taş A, Köklü S. “Düşük doz amiodaron kullanımına bağlı gelişen fatal karaciğer yetmezliği” 7. Hepatogastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


39. Akbal E, Demirci S, E Koçak, Taş A. “Akut pankreatitte MPV’nin klinik önemi” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


40. Başar Ö, E. Akbal, Koçak E, Gültuna S, Köklü S, Ekiz F, Aydoğan T, Yılmaz F. “Hepatosteatozlu hastalarda serum nesfatin seviyeleri” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


41. Akbal E, Koçak E, Karaca G, Astarcı HM, Köklü S, Beyazıt Y, Taş A, Haznedaroğlu İ. “Deneysel koroziv özofajit modelinde ankaferd blood stopper’ın etkinliği” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


42. Akbal E, Koçak E, Batgi H, Yüksel E, Köklü S, Fidan Y. “Hepatosteatozlu hastalarda serum visfatin seviyeleri” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


43. Koçak E, E. Akbal, Karaca G, Taş A, Astarcı HM, Can M, Köklü S, Haznedaroğlu İ. “Deneysel distal kolit modelinde ankaferd blood stopper’ın etkinliğinin değerlendirilmesi” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


44. Karaca G, Koçak E, Taş A, E. Akbal, Köklü S, Pekcici R. “Akut apandisitin nadir bir nedeni: kistik lenfanjioma” 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Eylül-3 Ekim 2010


45. Taş A, Köklü S, E. Akbal, Koçak E, Beyazıt Y, Çelik H. “Dueodenum ikinci kısımda saptanan atılmış tuz manzarasının klinik seyri: ileriye yönelik çalışma” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


46. Batgi H, E. Akbal, Köklü S, Dönmez M, Koçak E, Taş A. “Deneysel akut hemorajik gastrit modelinde Ankaferd blood stpopper’in etkinliğinin değerlendirilmesi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


47. Koçak E, Ergül B, E. Akbal, Köklü S, Karakayalı AŞ. “ERCP sonrası gelişen subkapsüler karaciğer hematomu” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


48. Sarıkaya M, Köklü S, E. Akbal, Çakal B, Ergül “B. Kisto-gastrostomiden sonra migre olan stentin endoskopik olarak çıkarılması” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


49. Sarıkaya M, Köklü S, E. Akbal, Koçak E, Ergül B. “Koledok içerisinde parçalanan plastik bilier stent” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


50. Ergül B, Taş A, E. Akbal, Koçak E, Köklü S. “Endoskopik yöntemle düzelen nadir bir yutma güçlüğü olgusu” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


51. Ergül B, Koçak E, Sarıkaya M, E. Akbal, Köklü S. “Tedaviye dirençli hipotiroidi ile prezente olan Çölyak hastalığı” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim (2011).


52. Ergül B, Koçak E, E. Akbal, Sarıkaya M, Köklü S. “Peginterforona bağlı gelişen bir lokal Liken planus vakası” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


53. Sarıkaya M, Köklü S, Koçak E, E. Akbal, Ergül B. “ERCP sonrası oluşan bezoar” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


54. Koçak E, E. AkbaL, Sarıkaya M, Ergül B, Taş A, Köklü S, Başar Ö, Yılmaz FM, Çiftçi A, Kaya C, Cesur S. “Akut pankreatitli hastalarda serum TWEAK konsantrasyonunun değerlendirilmesi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


55. Ergül B, Koçak E, Sarıkaya M, E. Akbal, Köklü S. “Monoartrit ile prezente olan bir Crohn hastalığı olgusu” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


56. Koçak E, E. Akbal, Taş A, Ergül B, Sarıkaya M, Köklü S. “Akut pankreatitli hastalarda karaciğer tipi yağ asiti bağlayıcı protein düzeylerinin diagnostik ve prognostik önemi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


57. Çakal B, E. Akbal, Köklü S, Babalı A, Koçak E, Taş A. “Koroziv özofageal yanıklarda omeprazol infuzyonunun etkileri” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


58. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Taş A, Sarıkaya M. “Plastik bilier stentler yeni taş oluşumuna neden olabilir mi ?” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


59. Tuna Y, E. Akbal, Köklü S. “ERCP’nin nadir komplikasyonu: trombotik trombositopenik purpura ve tedavisi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


60. Koçak G, Koçak E, Azak A, Hüddam B, E. Akbal, Sarıkaya M, Ergül B, Köklü S. “Genç bir hastada masif gastrointestinal kanamanın nadir bir nedeni” Wegener granulomatozisi. 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


61. Taş A, Koçak E, E. Akbal, Köklü S. “Karaciğerde Ankafert Tarafından oluşturulan Karaciğer Nekroz Modeli” Deneysel Çalışma, Sözlü Bildiri (S30), The Turkish Journal of Gastroenterology 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Bildiriler, 2010;21(3) Supplement 1:16, Antalya, Türkiye 24-28 Kasım 2010


62. Taş A, E. Akbal, Koçak E, Köklü S. H. Pilori eradikasyonunda ilk basamak tedavide yeni arayışlar gereklimidir?: Prospektif, randomize kontrollü çalıma” Sözlü Bildiri (S91), The Turkish Journal of Gastroenterology 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Bildiriler, 2010;21(3) Supplement 1:45, Antalya, Türkiye Antalya, Türkiye 24-28 Kasım 2010


63. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Taş A, Şenes M, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Liver Fatty Acid Binding Protein(LFABP) Karaciğer Hasarını Göstermede Yeni Bir Marker” 13 pp., Ankara, Türkiye, 01-05 Haziran 2011


64. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Güneş F, Uysal S, Yılmaz FM. Kronik viral hepatit B hastalarında “Toll Like” reseptör 2 “Toll Like” reseptör 4 ve kantitatif “Hepatitis B Surface” antijen düzeyleri. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-30 Eylül 2012


65. Doğan Z, Filik L, Ergül B, Sarıkaya M, E. Akbal. “Helikobakter pylorinin karaciğer dalak oranına ilişkisi: randominize kontrollü tek kör çalışma” 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-30 Eylül 2012


66. Koçak E, E. Akbal, Köklü S, Taş A. “Akut Pankreatitli Hastalarda serum LFABP düzeylerinin değerlendirilmesi”, 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-30 Eylül (2012). Sayfa97


67. Ergül B, Koçak E, Sarıkaya M, E. Akbal, Köklü S. “Nazobiliyer katetetin nadir bir komplikasyonu” 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-30 Eylül 2012


68. Üreten K, Bostancı A, E. Akbal, Gönülalan G, Güneş F, Özbek M. "FMF'li hastada ortaya çıkan kronik asit tablosu” IX. Ulusal Romatoloji Kongresi Antalya, Türkiye, 11-15 Ekim 2008


69. Gönülalan G, E. Akbal, Akbay E, Salman H, Akdemir R, Altınbaş M. “P wave dispersiyon in metabolic syndrome” 5th Metabolic Syndrome Symposium. Antalya, Turkey, 9–13 April 2008


70. Akbal E, Oktay B, Fırat H, Akyürek Ö, Altınbaş M¸ Ardıç S. “Oxygen desaturation time is a risk factor for metabolic syndrome” 5th Metabolic Syndrome Symposium. Antalya, Turkey, 9–13 April 2008


71. Akbal E, Oktay B, Fırat H, Özbek M, Altınbaş M, Ardıç S. “The effects of CPAP treatment in patients in whom obstructive sleep apnea syndrome and metabolic syndrome coexist” 5th Metabolic Syndrome Symposium, Antalya, Turkey, 9–13 April 2008


72. Akbal E, Koçak E, Karaca G, Köklü S, Astarcı HM, Taş A, Beyazıt Y, Haznedaroğlu İ. Ankaferd blood stopper’ın gastrointestinal sistem mukozasına akut ve kronik etkileri. 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010.


Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 

Yayınlar

Ulusal Sözlü Bildiriler

1. Taş A, E. Akbal, Koçak E, Köklü S. H. Pilori eradikasyonunda ilk basamak tedavide yeni arayışlar gereklimidir?: Prospektif, randomize kontrollü çalıma” Sözlü Bildiri (S91), The Turkish Journal of Gastroenterology 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Bildiriler, 2010;21(3) Supplement 1:45, Antalya, Türkiye Antalya, Türkiye 24-28 Kasım 2010


2. Taş A, Koçak E, E. Akbal, Köklü S. “Karaciğerde Ankafert Tarafından oluşturulan Karaciğer Nekroz Modeli” Deneysel Çalışma, Sözlü Bildiri (S30), The Turkish Journal of Gastroenterology 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Bildiriler, 2010;21(3) Supplement 1:16, Antalya, Türkiye 24-28 Kasım 2010


3. Akbal E, Koçak E, Karaca G, Köklü S, Astarcı HM, Taş A, Beyazıt Y, Haznedaroğlu İ. Ankaferd blood stopper’ın gastrointestinal sistem mukozasına akut ve kronik etkileri. 7. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010.


4. Batgi H, E. Akbal, Köklü S, Dönmez M, Koçak E, Taş A. “Deneysel akut hemorajik gastrit modelinde Ankaferd blood stpopper’in etkinliğinin değerlendirilmesi” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


5. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Taş A, Şenes M, 8. Ulusal Hepatoloji Kongresi konferansı dahilinde “8. Ulusal Hepatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı” bildiri kitapçığındaki “Liver Fatty Acid Binding Protein(LFABP) Karaciğer Hasarını Göstermede Yeni Bir Marker” 13 pp., Ankara, Türkiye, 01-05 Haziran 2011


6. Taş A, Köklü S, E. Akbal, Koçak E, Beyazıt Y, Çelik H. “Dueodenum ikinci kısımda saptanan atılmış tuz manzarasının klinik seyri: ileriye yönelik çalışma” 8. Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Eylül-2 Ekim 2011


7. Akbal E, Köklü S, Koçak E, Güneş F, Uysal S, Yılmaz FM. Kronik viral hepatit B hastalarında “Toll Like” reseptör 2 “Toll Like” reseptör 4 ve kantitatif “Hepatitis B Surface” antijen düzeyleri. 9. Ulusal Hepato Gastroenteroloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 26-30 Eylül 2012