• İç Hastalıkları
  • Gastroenteroloji

Doç.Dr. Elif Akün, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990 mezunudur. Uzmanlık eğitimini 1991-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. 2015 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden "Doçent"lik ünvanını alanı Dr. Akün, 2000 yılından itibaren Grup Florence Nightingale Hastaneleri'nde çalışmaya başlamıştır. Halen Gayrettepe hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

1996 - 2003 yılları arasında Almanya Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Departmanı'ndan Prof.Dr. Hans Ulrich Klor ile Kadir Has Üniversitesi'nde birlikte çalışmıştır. Kendisi ile dört adet geniş kapsamlı epidemiyolojik çalışmada yer almıştır. 
 
 1998-1999 yılları arasında Londra West Middlesex Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Departmanında Uzman Doktor-Klinik Observer olarak çalışmıştır.
 
 Çalışmalarını; genel dahiliyenin önemi, hastanın bir bütünlük içinde değerlendirilmesi ve ‘’Hospitalistlik’’ kavramının önemi üzerine sürdürmektedir.