Tükürük bezi endoskopisi (Sialendoskopi)
Tükürük bezi hastalıkları ve tümörleri
Rinoplasti
Fasiyal plastik cerrahi
Alerjik Rinit
Koku ve Tat Bozuklukları
Burun ve Sinüs Hastalıkları
Kafatabanı ve Sinüs Kanserleri
Genel ve Çocuk KBB Hastalıkları

2003 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Ela ARAZ SERVER , uzmanlık eğitimini İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde  2011 yılında tamamlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Tokat Devlet Hastanesinde, 2013-2020 yılları arasında İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzman hekim olarak görev yapmıştır. 

2014 yılında Cenevre'de The European Sialendoscopy Training Centre'dan tükürük bezi endoskopi sertifikası almıştır.

2018 yılında Doçentlik ünvanı almıştır.

Türk Tabipler Birliği
Türk Ulusal KBB ve BBC Derneği
Kafa Tabanı Derneği
Yüz Plastik Cerrahi Derneği
Türk Rinoloji Derneği
İstanbul KBB Uzmanları Derneği
Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı

Mesleki Ödüller

1. 6.Ulusal Rinoloji Kongresi. En iyi 2. Poster ödülü (2010) Septal Uzatma Greftinde Kullanılan Sütür Tekniklerinin Biomekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Zeynep Alkan Çakır, Özgür Yiğit, Ela Araz Server, Ümit Taşkın, İsmail Koçak, Mübin Soyma
2. 37. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi.(2015) En iyi araştırma ikincilik ödülü. Başarılı Larengotrakeal Rekonstrüksiyon İçin Uygun Anterior Kartilaj Greftin Şekillendirlmesi: Deneysel Çalışma.
3. İstanbul Kulak Burun Boğaz Uzmanları Derneği 8. Kongresi Kafa Tabanı Derneği 2. Kongresi SKYBD 8. Kongresi Poster Bildirisi 2.’lik Ödülü (2016) Pediatrik Popülasyonda Nazolakrimal Kemik Kanalın Bilgisayarlı Tomografi Analizi
4. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. Rinoloji 2. Lik ödülü. (2016). Farelerdeki anosmi Modelinde Platelet-rich Plasmanın Tedavideki Etkinliği
5. 38. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Genel KBB 3.lük ödülü (2017).Pediatrik popülasyonda frontal ve sfenoid sinüslerin bilgisayarlı tomografi ile analizi.
6. 40. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Otoloji 2.lik ödülü. (2018) Fasiyal Paralizi Modelinde Bumetanidin Sinir Rejenerasyonu üzerine etkisi.

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.Server E.A, Z. Alkan, O. Yigit, E. Acıoglu, A. Bekem, A. Unal, S.M. Akkın Biomechanical strength of glass ionomer cement in incudostapedial rebridging. The Journal of Laryngology & Otology 2015;129:148-154.
2. Alkan Z, Yigit O, Adatepe T, Uzun N, Kocak I, Sunter V, Server EA. Effect of anti-adhesive barrier use on laryngotracheal movement ofter total thyroidectomy : an electrophysiological study. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014 Jan;66:71-7.
3. Araz Server Ela, Kırgezen Tolga, Önerci Çelebi Özlem,Yıldız Muhammet,Yi̇ĞİT Özgür,Çermi̇K Tevfi̇K Fi̇Kret. How does radioactive iodine affect the nose? The Laryngoscope 2017;127; 2698-2702. Doi: 10.1002/lary.26652,
4. Yigit O, Acioğlu E, Gelişgen R, Server EA, Azizli E, Uzun H. The efect of corticosteroid on metalloproteinase levels of nasal polyposis. Laryngoscope. 2011 Mar;121(3):667-73
5. Acioglu E, Yigit O, Alkan Z, Server EA, Uzun H, Gelisgen R. The role of matrix metalloproteinases in recurrent tonsillitis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol , 535-9 pp., 2010 , DOI: 10.1016/jiporl2010
6. Acioglu E, Yigit O, Onur F, Atas A, Server EA, Kara E. Ototoxicity associated with topical administration of diclofenac sodium as an otic drop: An experimental animal study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017 Jul;98:110-115. doi: 10.1016/j.ijporl.2017.04.039.
7. Araz Server Ela,Önerci̇ Çelebi̇ Özlem,Yi̇ĞİT Özgür,Hami̇T Bahti̇Yar A rare complication of tonsillitis: septic arthritis of the temporomandibular joint. International
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2017;46(9);1118-1120., Doi: 10.1016/j.ijom.2017.04.007.
8. Araz Server E, Edizer DT, Yiğit Ö, Yasak AG, Erdim Ç. Relationship between vertebral artery blood flow in different head positions and vertigo. Acta Otolaryngol. 2018 Jan;138(1):1-5. doi: 10.1080/00016489.2017.1373849.
9. Araz Server Ela, Cigdem KE, Karagoz Y, Yigit O, Longur ES. Morphometric Measurements of Bony Nasolacrimal Canal in Children. J Craniofac Surg. 2018 May;29(3):e282-e287. doi: 10.1097/SCS.0000000000004316.
10. Yasak AG, Yigit O, Araz Server E, Durna Dastan S, Gul M. The effectiveness of platelet-rich plasma in an anosmia-induced mice model. Laryngoscope. 2018 May;128(5):E157-E162. doi: 10.1002/lary.27029.
11. Onerci Celebi O, Araz Server E, Yigit O, Longur ES. Adaptation and validation of the Turkish version of the Nasal Obstruction Symptom Evaluation scale. Int Forum Allergy Rhinol. 2018 Jan;8(1):72-76. doi: 10.1002/alr.22031.
12. Kalaycik Ertugay C, Araz Server E, Karagoz Y, Yigit O, Sunter AV, Yasak AG. Computed tomography analysis of intranasal distance of frontal and sphenoid sinus ostiums in children. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018 Sep;275(9):2281-2289. doi: 10.1007/s00405-018-5038-9.
13. Kırgezen T, Sünter AV, Yiğit Ö, Araz Server E, Aytekin E, Akar N, Sayıner Çağlar N. Influence Disease Activity on Voice and Laryngeal Findings of Rheumatoid Arthritis.
14. Server EA, Ertugay ÇK, Koca SB, Longur ES, Yiğit Ö, Demirhan H, Çakır Y. Predictive Role of Ki-67 and Proliferative-Cell Nuclear Antigen (PCNA) in Recurrent
15. Ozgur Yigit, Cigdem Kalaycik Ertugay, Ahmet Gorkem Yasak, Ela Araz Server. Which imaging modality in cochlear implant candidates?European Archives of Oto-Rhino-Laryngology 2019;276(5):1307-1311.
16. E. A. Server, T. Kırgezen, Y. Karagoz, Ö. Ö. Çelebi, A. G. Yasak, O. Yigit. Impact of high septal deviation in the success of frontal sinus surgery . B-ENT, 2019, 15, 319-324.
17. Araz Server Ela, Durna Yusuf Muhammet,Yi̇ĞİT Özgür,Bozkurt Erol Rüştü. Supraglottic Kaposi’s Sarcoma in HIV-Negative Patients: Case Report and Literature Review. Case Reports in Otolaryngology, 2016, 1-3., Doi: 10.1155/2016/1818304
18. Erden Veysel, Araz Server Ela,Dagdelen Şeyda,Güler Cihan,Kirgezen Tolga,Toprak Naile,Yigit Özgür. The Effect of Perioperative Restrictive Fluid Therapy on Postoperative Edema and Ecchymosis in Rhinoplasty. International Journal of Anesthetics and Anesthesiology 2015;2(4) Doi: 10.23937/2377-4630/2/4/1038
19. Onerci Celebi O, Araz Server E, Hamit B, Yiğit Ö. The seroprevalence of hepatitis B, hepatitis C, and human immunodeficiency virus in patients undergoing septoplasty. Braz J Otorhinolaryngol. 2016 Nov 17.
20. Kırgezen T, Yücetaş U, Server EA, Övünç O, Yiğit Ö. Possible effects of low testosterone levels on olfactory function in males [published online ahead of print, 2020 Apr 11]. Braz J Otorhinolaryngol. 2020;S1808-8694(20)30033-1.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. ZA Çakır, EA Server, Ö.Yiğit, E.Paşaoğlu. Tiroid Glandda Diffüz Amiloid Birikimi. İstanbul Tıp Derg ,12(1) 36-40 pp., 2011
2. Z.Alkan, Özgür Yiğit, Engin Acıoğlu, Ela Araz Server, Hafize Uzun, Sabiha Civelek, Septoplasti operasyonunda kullanılan nazal tamponun oksidatif stres üzerine olan etkisi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2013,51:20-2.
3. Taşkın Ü, Yiğit Ö, Sağer S, Çakır ZA, Şişman AS, Server E, Çermik TF. Total Tiroidektomi Sonrası Kalan Bakiye Tiroid Dokusunun Yeri ve Miktarı. Türk Otolarengoloji Arşivi 2013, 51: 53-56, DOI: 10.5152/tao.2013.10.
4. Araz Server Ela The Objective Tests Of Nasal Breathing Function: Review. TüRk Rinoloji Dergisi 2015:4(1); 6-14., Doi: 10.24091/trhin.2015-46008
5. Server EA, Alkan Z, Yiğit Ö, Yasak AG. Long-term results of pillar implant procedure. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Sep-Oct;26(5):258-64.
6. Yildiz Muhammet, Araz Server Ela,Yigit Özgür,Leblebici Cem Nasal Pseudolymphoma. Istanbul Medical Journal. 2016:17(1);39-42., Doi: 10.5152/imj.2016.76768
7. Çk Ertugay, EA Server, U Uz, H Asan, Ö Yiğit. Effect Of Nasal Packs On Patıents'anxıety And Paın Intensıty Followıng Septoplasty. Kbb-Forum 2016;2(1)
8. Edizer DT, Server EA, Yiğit Ö, Yıldız M. Role of Fine Needle Aspiration Biopsy in the Management of Salivary Gland Masses. Turk Arch Otorhinolaryngol. 2016 Sep;54(3):105-111. doi: 10.5152/tao.2016.1700.
9. Araz Server Ela, Yildiz Muhammet, Yigit Özgür. Akut Hipotiroidinin Intranazal Schirmer Test Sonuçlarina Etkisi. KBB-Forum 2017;16(4)
10. Ela Araz Server, Çiğdem Kalaycık Ertugay , Uzdan Uz , Özgür Yiğit. Correlation between nasal septal deviation and headache. KBB Uygulamaları 2017;5(3):101-105. doi: 10.5606/kbbu.2017.03164
11. Yasak Ahmet Görkem, Araz Server Ela,Yi̇ĞİT Özgür. A nasal dorsal cyst: a case report. The Turkish Journal of Ear Nose and Throat 2017;27:47-50., Doi: 10.5606/kbbihtisas.2017.24119,
12. Çelebi ÖÖ, Server EA, Yiğit Ö, Yıldız M, Longur ES. The Impact of Septal Deviation
13. Ela Araz Server, Özlem Önerci Çelebi, Ecem Sevim Longur, Özgür Yiğit Applıcabılıty Of Nasal Schırmer Test On Turkısh Populatıon And Identıfyıng Its Normal Range Values. Ist. Med. Journal 2018; 19(3): 0-0
14. Enes Yiğit, Özlem Önerci Çelebi, Ela Araz Server, Ecem Sevim Longur. Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Chronic Otitis Media with or Without Cholesteatoma. İstanbul Med J 2018; 19: 162-6
15. Tolga Kırgezen, Ela Araz Server, Fulya Savran Turanoğlu, Özgür Yiğit, Hafize Uzun, Sinem Durmuş. Salivary Eosinophil Cationic Protein in Allergic Rhinitis. Turkish archives of otorhinolaryngology 2019;57(2): 91-94.
16. Ahmet Volkan Sünter, Bahtiyar Hamit, Özgür Yiğit, Ela Araz Server, Elif Ömeroğlu Kara, Aysel Karataş, Mert Ahmet Kuşkucu, Yağmur Eylül Doğantürk, Kenan Midilli. The Prevalence of Tonsillar Human Papilloma Virus Infection in İstanbul, Turkey: A Human Cadaver Study. Turkish archives of otorhinolaryngology 2019;57(3):117-120.
17. Enes Yiğit, Çiğdem Kalaycık Ertugay, Ela Araz Server, Yeşim Karagöz, Ahmet Görkem Yasak. Is mode of delivery effective on nasal septal deviation? Analysis with computed tomography. KBBU 2018; 6: 87 – 91.
18. Ahmet Volkan Sunter, Ela Araz Server, Özgür Yiğit, Özlem Önerci Çelebi, Muhammet Yıldız, Özlem Uzman Patient profile in positional obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. KBBU 2019;7:19 – 24.
19. Ayşe Pelin Yiğider, Mehmet Gul, Şefika Körpınar, Mehmet Ali Kaplan, Ela Server, Özgür Yiğit, Sevgi Daştan, Akın Savaş Toklu. Hiperbarik oksijenin hiperglisemiye bağlı koklear hasar üzerine etkisi: Deneysel bir çalışma. KBBU 2019; 7 - 2 :71 – 79.

Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

1. Ela Araz Server, Ozgur Yigit, Stephan Lang. Laser Dacryocystorhinostomy. Around the Nose (Springer, Cham) 2020;597-623.
2. Cigdem Kalaycik Ertugay, Ela Araz Server. The effecicacy of montelukast in the treatment of the allergic rhinitis. The Pharmacological guide to montelukast (NOVA) 2019;89-99.
3. Ela Araz Server, Cigdem Kalaycik Ertugay. Ototoxicity of Aminoglycoside. Ototoxicity signs, symptoms and treatment (NOVA) 2019;141-149.