• Vitreoretinal Cerrahi 
  • Medikal Retina 

2003 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Öğr. Gör. Elvan Alper Şengül, Göz Hastalıkları  ihtisasını 2011 yılında İstanbul Bilim Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. Göz Hatalıkları Uzmanı olduktan sonra Haydarpaşa Numune Hastanesinde mecburi hizmetini tamamlamıştır. 

2013 yılından beri Istanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Gör. olarak, Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı olarak halen görev yapmaktadır.

 

  

 

 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Oftalmoloji Derneği