Görev Aldığı
Hastaneler
 • Şişli Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 164 Şişli - İstanbul Haritada Göster
Paylaş

İlgi Alanları:
 • İskemik İnme
 • Hemorajik İnme
 • İnmeden Korunma
 • Transkranial, Karotis ve Vertebral Doppler
 • Multiple Skleroz ve Demiyelinizan Hastalıklar
 • Baş ağrısı

  • Doğum Tarihi 15.07.1964
  • Doğum Yeri İSTANBUL
  • Konuştuğu Diller Tr
 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2014 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu
 • 2012 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Eğitim Görevlisi
 • 2011 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi 2011, Doçent
 • 1996 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Uzman Doktor
 • 1995 - 1999 Sarıyer Devlet Hastanesi Ayazağa Semt Polikliniği Uzman Doktor
 • 1994 Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Uzmanı
 • 1990 - 1994 Şisli Hamidiye Etfal Egitim ve Arastırma Hastanesi Asistan Doktor
 • 1989 Trakva Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi
 • 1989 - 1990 Lüleburgaz Devlet Hastanesi Pratisyen Hekim

• Türk Nöroloji Derneği

• Beyin Damar Hastalıkları Derneği

• World Stroke Organization

• European Stroke Organization

• European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics

• American Academy of Neurology

• European Academy of Neurology

Diğer Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1 B. Ferhanoğlu, S.Öngören, C.M. Ar, B. Uzel, H. Forta, D. Necioğlu. Intrathecal methotrexate-induced acute cerebellar syndrome. Ann Hematol 2003; 82: 241-243.

2. Gulay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Destina Yalçın, Lale Gündoğdu, Hulki Fota. Triphasic EEG pattern in bilateral paramedian thalamic infarction. Clinical EEG and Neuroscience 2008;39:185-190.

3. Orken DN, Kenangil G, Çelik M, Mail Z, Kayaalp H, Erginöz E, Forta H. Association of low cholesterol with primary intracerebral hemorrhage: a case control study. Acta Neurol Scand 2009;119:151-154.

4. Dilek Necioğlu Örken, Yıldız Yıldırmak, Gülay Kenangil, Nursu Kandıralıoğlu, Hulki Forta, Münevver Çelik. Intratechal methotrexate-induced acute chorea. J Pediatr Hematol Oncol 2009;31:57-58.

5. G Kenangil, D Necioğlu Orken, E Ur, H Forta, M Çelik. The relation of testosterone levels with fatigue and apathy in Parkinson’s disease. Clinical Neurology and Neurosurgery 2009;111:412-414.

6. Dilek Necioglu Orken, Gulay Kenangil, Ozkurt Huseyin, Cetin Guner, Lale Gundogdu, Muzaffer Basak, Hulki Forta. Prevention of deep venous thrombosis and pulmonary embolism in patients with acute intracerebral hemorrhage. The Neurologist 2009;15:329-331.

7. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Emel Ur, Hulki Forta. Posterior reversible encephalopathy syndrome in systemic lupus erythematosus. Neurology India 2009;57(4):497-499.

8. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Ender Uysal, Hulki Forta. Cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment. Stroke 2009;40:3638-3640. (Sep 17, 2009; DOI:10.1161/STROKEAHA.109.559450)

9. D Necioğlu Örken, A Sağduyu Kocaman, H Şirin, C Togay Işıkay, M Gökçe, N Sütlaş, Ş Öztürk, S Tarlacı. Yeni bir koma değerlendirme ölçeği olan Four Skorun Türkçe çevirisinin güvenirlik çalışması. Trakya Univ Tıp Fak Derg 2010;27(1):28-31

10. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Semra Acar, Münevver Celik. A case of subacute cerebellar degeneration coexisting with Lambert-Eaton myastenic syndrome. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2009;26(3):371-375.

11. Gülay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Emel Ur, Hulki Forta. Frontal assessment battery in patients with Parkinson’s disease in Turkish population. Cog Behav Neurol 2010;23:26-28.

12. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Ender Uysal, Lale Gündoğdu, Ethem Erginöz, Hulki Forta. Lack of association between cerebral microbleeds and low serum cholesterol in patients with acute intracerebral hemorrhage. Clinical Neurology and Neurosurgery 2010;112:668-671.

13. E. Uysal, C. Calıskan, İ. Caymaz, D. Necioğlu Orken, M. Başak. Stenting of vertebral artery origin with the buddy wire technique in tortuous subclavian artery. Interventional Neuroradiology 2010;16:175-178

14. G.G. Yener, B. Güntekin, D. Necioglu Örken, E. Tülay, H. Forta, E. Başar. Auditory delta event-related oscillatory responses are decreased in Alzheimer’s disease. Behavioural Neurology 2012;25:3-11.

15. Dilek Necioglu Orken, Gülay Kenangil, Elbis Ahab, Ender Uysal, Semra Acar, Abdülkadir Ünsal, Hulki Forta. Asympthomatic microhemmorhage in chronic hemodyalisis patients. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2013;30(2)#36;314-319.

16. Dilek Necioglu Orken, Ender Uysal, Emin Timer, Nevin Kuloğlu-Pazarcı, Sibel Mumcu, Hulki Forta. New cerebral microbleeds in ischemic stroke patients on warfarin treatment: two-year follow-up. Clinical Neurology and Neurosurgery 2013;115:1682-1685.

17. Birsen İnce, Gulcin Benbir, Aksel Siva, Sabahattin Saib, Ufuk Utku, Yahya Celik, Dilek Necioğlu-Orken, Serefnur Ozturk, Nazire Afsar, Sevinc Aktan, Talip Asil, Goksel Bakac, Hakan Ekmekci, Mustafa Gokce, Yakup Krespi, İpek Midi, Figen Varlibas, Beyza-Citci-Yalcinkaya, Baki Goksan, Derya Uluduz, Oya Uyguner. Clinical and radiological features in CADASIL and NOTCH-3-negative patients:a multicenter study from Turkey. Eur. Neurol 2014;72:125-131.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. D. Necioglu Orken, M. <;elik, N. Kuloglu Pazarc1, E. Kill~, H. Forta. Causes of sciatic and peroneal neuropaties. 11th European Congress of Clinical Neurophysiology August 24-28 2002, Barcelona, Spain P:S71 (Klinik Gelisim Dergisinde yay1nlanm1stir)

2. D. Orken, G. Kenangil, I. Satilm1s, H. Forta. Cognitive decline in thalamic infarctions. Thirteenth Meeting of the European Neurological Society 14-18 June 2003, istanbul Turkey P: 11/187 ($isli Etfal Hastanes1 Tip Bulteninde yayinlanm1st1r)

3. D Necioglu Orken, 0 Anadol, A DEmirtas, G Kenangil, M Celik, H Forta. Caudate hemorrhage. Neuromediterranee VI May 17-21 2004, istanbul, Turkey

4. M Celik, H Ertasoglu, D Necioglu. A distinct phenotype of dysferlinopathy. 7th International Congress of Mediterranean Society of Myology May 27-30 2004, Kusadas1 Turkey Acta Myologica 2004; XXIII : p:40

5. G Kenangil, D Necioglu Orken, M Celik, H Forta. Leukoaraiosis and intracranial hemorrhage. 8thCongress of the European Federation of Neurological Societies Paris, September 4-7, 2004 2004 EFNS European Journal of Neurology 11 (Suppl 2) p:74

6. GOiay Kenangil, Dilek Necioglu Orken, Zahide Mail, Hulki Forta, MOnevver <;elik. Follow-up of two cases with bilateral simultaneous thalamic infarcts clinically and cognitively. Fi~h International Congress On Vascular Dementia November 8-11 2007, Budapest, Hungary Abstract p: 111

7. GOiay Kenangil, Emel Ur, Dilek Necioglu Orken, MOnewer Celik, Hulki Forta. Testosteron levels, fatigue and apathy in Parkinson's disease. 12th Congress of the European Federation of Neurological Societies de poster olarak su nul mustur. August 23-26 2008, Madrid, Spain European Journal of Neurology p:72 43.Ulusal Noroloji Kongresinde sozel bildiri olarak sunulmustur. 10-15 Kas1m 2007, Antalya Kongre Ozet Kitab1 s:8

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Necioğlu Örken D, Yücel N, Kenangil Özgen G, Gülal Ç, Forta H. Serum folik asit seviyesi ile iskemik inme ilişkisi. Klinik Gelişim Dergisi 2001;14:25-27.

2. K. Demirkırkan, D. Necioğlu, A. Yalçıner, H. Forta. Aterotrombotik inmeli hastalarda lipopretein (a) düzeylerinin enfarkt büyüklüğü ve prognoz ile ilişkisi. Türk Nöroloji Dergisi 2001;7(1):1-7.

3. D. Necioğlu Örken, M. Çelik, G. Babacan, H. Forta Auralı migren olgularında görsel uyandırılmış potansiyeller. Nöropsikiyatri Arşivi 2001;38(3):167-170.

4. D. Necioğlu Örken, D. Yalçın, B. İsmihanoğlu, H. Forta. Auralı migren olgularında EEG. Epilepsi 2001;7(3):100-104.

5. Ç. Gülal Diler, D. Necioğlu Örken, H. Forta. Sağ ve sol lentikülostriat arter enfarktı olan hastalarda saptanan yüksek kortikal fonksiyon bozuklukları. Türk Nöroloji Dergisi 2002;8(4):29-35.

6. K. Demirkırkan, D. Necioğlu Örken, K. Özen, H. Forta. Karotik ateroskleroz ve plazma lipoprotein(a) düzeyleri. Klinik Gelişim 2003;16:24-29.

7. D. Necioğlu Örken, M. Çelik, N. Kuloğlu Pazarcı, E. Kılıç, H. Forta. Siyatik ve peroneal nöropatilerde etkenler. Klinik Gelişim 2004;17(3/4):19-24.

8. Gülay Kenangil, Kerem Güner, Dilek Necioğlu, Hulki Forta. Orta serebral arter infarktlarında fibrinojen değerleri ile infarkt büyüklüğünün ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 2004;41(1-2-3-4):21-24.

9. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Işıl Satılmış, Münevver Çelik, Hulki Forta. Talamik enfarktlarda kognitif bozuklukların enfarkt lokalizasyonu ile ilişkisi. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2005; 39(3) 32-38.

10. Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta, Gülay Kenangil, Çetin Güner, Münevver Çelik. Parkinsonizm bulguları ile ortaya çıkan bir santral pontin ve ekstrapontin miyelinolizis olgusu. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2006;9(1):49-53.

11. Gülay Kenangil, Hulki Forta, Dilek Necioğlu, Burcu İsmihanoğlu, Münevver Çelik Spontan İntrakraniyal Hipotansiyon. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2007;70:74-77.

12. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Çetin Güner, Münevver Çelik, Hulki Forta. Primer intraserebral kanamalı hastalarda derin ven trombozu proflaksisinde heparin kullanımı. Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 2007;13:2;37-39.

13. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Hulki Forta, Ender Uysal, Münevver Çelik, Destina Yalçın, Ülker Anadol. Deep cerebral venous thrombosis in adults. Journal of Neurological Sciences [Turkish] 2007 24:(1) 10;264-271.

14. Dilek Necioğlu Örken, Gülay Kenangil, Nevin Kuloğlu Pazarcı, Münevver Çelik. Cadasil ve serebral mikrokanamalar. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:419-421.

15. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Yıldızhan Yıldız, Hulki Forta. Primer yürümeye başlama yetersizliği olgusu. Türk Nöroloji Dergisi 2008;14:406-409.

16. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu, Zeynel Tak, Hulki Forta. Eş zamanlı bilateral talamik enfarktların gözden geçirilmesi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Bülteni 2009;43:93-95.

17. Gülay Kenangil, Dilek Necioğlu Örken, Hulki Forta. Parkinson hastalarında depresyon, yorgunluk ve apati gibi motor olmayan semptomlar. Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi 2009;4(3):101-105. C

18. Nevin Kuloğlu Pazarcı, Dilek Necioğlu Örken, Münevver Gökyiğit Çelik, Lale Gündoğdu Çelebi, Şenay Aydın. Postenjeksiyon siyatik nöropati: klinik ve elektrofizyolojik özellikler. Nöropsikiyatri Arşivi 2010;47:207-212.

19. Zeynep Tanrıverdi, Dilek Necioğlu Örken, Selma Aksoy, Nihan Parasız Yükselen, Emine Öztürk Kargı, Sibel Mumcu, Hulki Forta. Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği deneyimi. Ş.E.E.A.H Tıp Bülteni 2012;46(4):165-169.

20. Zeynep Tanrıverdi, Suzan Tunç, Ali Zeynel Tak, Dilek Necioğlu Örken, Ender Uysal, Muzaffer Başak. Karotis plak özelliklerinin magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirilmesi. Ş.E.E.A.H Tıp Bülteni 2012;46(4):177-80.

21. Zahide Mail Gürkan, Dilek Necioğlu Örken, Ülgen Yalaz, Lale Gündoğdu Çelebi, A.Zeynel Tak, Hulki Forta, Nezaket Eren. İskemik inmenin etyolojik tanısında D-dimer. Ş.E.E.A.H Tıp Bülteni 2013;47(1):1-4.

22. Selma Aksoy, Emin Timer, Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Elifnur Kıvrak, Dilek Necioğlu Örken. Multipl sklerozda bilişsel etkilenmenin MOBİD ölçeği ile taranması. Türk Nöroloji Dergisi 2013;19:52-55.

23. Sibel Mumcu, Mücella Akgün, Dilek Necioğlu Örken. Nörolojik bozulma ile baş gösteren aort diseksiyonu olguları. Türk Nöroloji Dergisi 2014;20:51-53.