Doç. Dr. Bülent YARDIMCI

Doç. Dr.
Bülent YARDIMCI

İç Hastalıkları (Dahiliye) / Geriatri (Yaşlı Sağlığı)

Doktordan Hızlı RANDEVU Al
Uzm. Dr. Bülent Yardımcı - İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan Doç. Dr. Bülent Yardımcı, 2013 yılından itibaren İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nin İç Hastalıkları Bölümü’nde görev yapmaktadır.

Doç. Dr. Bülent Yardımcı, Genel Dahiliye Check-Up programını da yürütmektedir. İç Hastalıkları Derneği, Türk Geriatri derneği, KEPAN gibi birçok tıp derneğine üyeliği mevcuttur. Klinik hizmetler dışında, bilimsel araştırma alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgi Alanları:

 • Geriatri
 • Hipertansiyon
 • Diabetes Mellitus
 • Hiperlipidemi
 • Tiroid Hastalıkları
 • Beslenme
 • Metabolizma
 • Perioperatif Bakım ve Tedavi

  Bugün
  • 2013 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
  • 2006 Özel V.K.V. İtalyan Hastanesi Eğitim Seminerleri Sorumlusu ve Moderatörü
  • 2006 - 2013 Özel.V.K.V Amerikan Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
  • 2005 - 2006 Özel V.K.V. İtalyan Onkoloji ve Rehabilitasyon Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Acil Poliklinği Sorumlusu
  • 2002 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi Akliye Kliniğinin Revizyon Komitesi Üyeliği ve Hastaların Dahili Takiplerinin Sorumlusu
  • 2001 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi İhtiyarhane Bölümü Sorumluluğu
  • 1997 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi Geriatri Klinikleri ve Genel Poliklinik Direktörlüğü
  • 1997 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi Acil Polikliniğinin Revizyonu ve Acil Poliklinik Direktörlüğü
  • 1997 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi Başhekim Yardımcılığı
  • 1996 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği ve Yoğun Bakım Ünitesi Kurucusu ve Direktörü
  • 1995 - 2005 Balıklı Rum Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
  • 1994 - 1995 Niğde Bor Devlet Hastanesi Başhekimliği
  • 1992 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Yan Dal Sınavını Kazanma (Sağlık Bakanlığı Zorunlu Hizmet nedeniyle muvaffakat vermediğinden Hematoloji İhtisası yapılamamıştır )
  • 1992 - 1994 Niğde Bor Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı (Mecburi Hizmet)
  • 1992 - 1995 S.H.Ç.E.K Bor Huzurevi Revir Kuruculuğu ve Gönüllü Doktorluğu
  • 1991 - 1992 Ankara Mevki Askeri Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde Tabip Asteğmen Olarak Askerlik Görevi
  • 1987 - 1991 İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde İç Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi
  • 1986 - 1987 Bingöl Solhan Sağlık Merkezi Tabipliği Mecburi Hizmet
  • 1980 - 1986 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

  •  İstanbul Tabip Odası
  • Türk İç Hastalıkları Derneği
  • Resüsitasyon Derneği
  •  KEPAN ( Klinik Enteral Parenteral Nutrisyon Derneği)
  • Türk Geriatri Derneği
  • Akademik Geriatri Derneği

  Diğer Yayınlar

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1-Prof. Dr. Osman Uçarer, Dr. Bülent Yardımcı, Z. Günal, V. Okan: Nifedipine Aplication in Hypertensive Emergencies, Acta Cardiologica Mediterranea Volume: 11 Number: 1 Page:37-38 1993

  2-Prof. Dr. Osman Uçarer, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: The Five Years Experience in A Coronary Care Unit, Acta Cardiologica Mediterranea Volume: 11 Number: 2-3 Page 95-102 1993

  3- Bulent Yardımcı, Rumeyza Kazancioglu: A rare case of paralysis in an endemic area, Pak J Med Sci 2015, Vol:31 No:2 Page: 480-482, doi: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.312.7045

  4- Bulent Yardimci, Abdullah Sumnu,Ibrahim Kaya, Meltem Gursu, Zeki Aydin, Serhat Karadag, Sami Uzun, Emel Tatli, Savas Ozturk, Ercan Cetinus, Rumeyza Kazancioglu: Is handgrip strengh and key pinch measurement related with biochemical parameters of nutrition in peritoneal dialysis patients?, Pak J Med Sci 2015, Vol:31 No:4 Page: 941-945doi: http://dx.doi.org/10.12669/pjms.314.7595

  5- Bulent Yardimci, Rumeyza Kazancioglu: Idiopathic Systemic Capillary Leak Syndrome: A Case Report, Iran Red Crescent Med J. 2016 February; 18 (2): e29249, doi: 10.5812/ircmj.29249

  6- Ismail Ozkaya, Emine Kır Bicer, Bulent Yardimci, Aydın Tunckale : A Preventive Effect of The Mediterrenian Diet on Cardiovascular Disease Risk in Type 2 Diabetics ( PREMEDIC TRIAL), Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 255, DOI:10.19193/0393-6384_2016_1_40

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


  1-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli:Effect of Enalapril Maleate on Effort Arterial Blood Pressure Measurements in Patients with Primary Hypertension, Abstract Book Page: 136,

  2- Turkish-German Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis, Marmaris 21-25 April 1996

  Kitap ve Bölüm Yazarlığı

  1-Dr. Bülent Yardımcı:Gebelik ve Böbrekler,Sayfa:79-88 ;Gebelik ve Gastrointestinal Sistem, Sayfa:111-129 ; Gebelik ve Endokrin Sistem Sayfa: 149-158. Editör: Dr. A. Halit Erol, Gebelikte İç Hastalıkları, Baştem Yayınları 1993

  2-Dr. Hilmi Şenli, Dr. H.Mehmet Karaaslan, Dr. Bülent Yardımcı: Antiaritmik İlaçlar (Sınıflandırma ve Önemli Özellikler) 1996

  3-Yrd. Doç. Dr. Melahat Akdeniz, Dr. Bülent Yardımcı: Hematolojik Semptomlar ; Anemi, Sayfa 394-419, Lenfatik Sistem Hastalıkları, Sayfa 420-447, Kanama Diyatezi ve Trombofilik Diyatez Sayfa 448-473 ; Siegenthaler, Semptomdan Tanıya İç Hastalıklarında Ayırıcı Tanı Walter Siegenthaler Çeviri Editörleri : Prof. Dr. Ekrem Müftüoğlu, Doç. Dr. Hakan Yaman, Yüce Yayım 2008

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  1- Dr. Bülent Yardımcı, Doç.Dr. Semir Abbasoğlu: Ciddi Hipertansiyon Tedavisinde Dilaltı İsosorbide Dinitrate’ın Klinik Etkinliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa: 284-289 Temmuz-Eylül 1989

  2-Dr. Bülent Yardımcı: Oral Hipoglisemik Ajanlar, Vatan Tıp Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa:11-14 Temmuz1989

  3-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Neval Karabel, Dr. Nezaket Eren: Akut Miyokard İnfarktüsünün İlk Tanısında Laktik Dehidrogenaz-1 / Laktik Dehidrogenaz –2 Oranının Değeri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 35-45 Ocak-Mart 1990

  4-Doç Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperostozis Frontalis İnterna, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt :24 Sayı:1 Sayfa: 53-58 Ocak-Mart 1990

  5-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu: Portal Hipertansiyonda İlaç Tedavisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 103-106 Ocak-Mart 1990

  6-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Kamil Basmacıoğlu, Dr. Nihat Akbayır, Dr. Cemil Sarı: Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlarla Suisid Girişimleri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı: 1 Sayfa:58-68 Ocak-Mart 1990

  7-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Cemil Sarı: Salisilat İntoksikasyonu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 176-181 Nisan-Haziran 1990

  8-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu: Kardiyojenik Şok Adaylarının Klinik Erken Tanımı, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 282-288 Nisan-Haziran 1990

  9-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli: Bumetanide’in Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hastalardaki Etkisi ve Güvenilirliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:4 Sayfa: 487-492 Ekim-Aralık 1990

  10-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Kardiyovasküler Hastalığı Olan KOAH’lılarda EKG bulguları, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 220-225 Nisan-Haziran 1991

  11-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Özer Öksüz, Dr. Hilmi Şenli :Habis Histiositoz (Histiositik Medüller Retiküloz) Vak’a Bildirisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa:257-260 Nisan-Haziran 1991

  12-Dr. Engin Seber, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hüseyin Diz: Tifo, Tanı Perforasyon Olunca mı Konulmalı ?, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 268- 272 Nisan-Haziran 1991

  13-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu: Kalp Hastalarında Genel Anestezi ve Kalp Dışı Cerrahi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 289-304 Nisan-Haziran 1991

  14-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Cemil Sarı, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperkolesterolemi Tedavisinde Lovastatin, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:4 Sayfa: 461-471 Ekim-Aralık 1991

  15-Dr. Bülent Yardımcı: Sessiz Miyokardiyal İskemi, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:3 Sayı:9 Sayfa: 15-19 Eylül 1991

  16-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Koroner Arter Hastalığı Olan KOAH’lılarda Risk Faktörü Olarak Lipidler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:26 Sayı:1 Sayfa: 9-17 Ocak-Mart 1992

  17-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr Semir Abbasoğlu: Hidroklorotiyazid + Amilorid Kombinasyonunun Antihipertansif Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayı: 490-493 Ağustos 1992

  18-Dr. Bülent Yardımcı: Sendrom X, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayfa: 63-65 Ağustos 1993

  19- Dr. Bülent Yardımcı: Primer Hipertansiyon Tedavisinde Amlodipinin Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:6 Sayı:3 Sayfa: 174-175 Mart 1993

  20-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hüsamettin Sargın, Dr. Adem Ertunç: H-2 Reseptör Antagonistlerine Dirençli Duodenal Ulcus Olgularında Omeprazolün Etkinliği, Haseki Tıp Bülteni Cilt:31 Sayı:1 Sayfa: 67-69 Ocak-Mart 1993

  21-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Restriktif Kardiyomyopati Olgusu, Okmeydanı Tıp Dergisi Cilt:11 Sayı:1-2 Sayfa: 48-49 Ocak-Nisan 1993

  22-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Nekrotizan Vaskülit Olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:27 Sayı:1 Sayfa: 122-124 Ocak-Mart 1993

  23-Dr. Semra Ünsal, Dr. A.Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı : Gebelik Toksikozunda Serum Demir Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:28 Sayı:2-3 Sayfa:Sayfa: 206-211 Nisan-Eylül 1994

  24-Dr. A. Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı: Sistemik Lupus Eritematozus’ta Antinükleer ( SS-A / SS-B) Antikorlarının Tanı Değeri, Dirim Tıp Dergisi Cilt:73 Sayı:7-8 Sayfa:208-214 Temmuz-Ağustos 1998

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  1- Dr. Bülent Yardımcı, Doç.Dr. Semir Abbasoğlu: Ciddi Hipertansiyon Tedavisinde Dilaltı İsosorbide Dinitrate’ın Klinik Etkinliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa: 284-289 Temmuz-Eylül 1989

  2-Dr. Bülent Yardımcı: Oral Hipoglisemik Ajanlar, Vatan Tıp Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa:11-14 Temmuz1989

  3-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Neval Karabel, Dr. Nezaket Eren: Akut Miyokard İnfarktüsünün İlk Tanısında Laktik Dehidrogenaz-1 / Laktik Dehidrogenaz –2 Oranının Değeri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 35-45 Ocak-Mart 1990

  4-Doç Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperostozis Frontalis İnterna, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt :24 Sayı:1 Sayfa: 53-58 Ocak-Mart 1990

  5-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu: Portal Hipertansiyonda İlaç Tedavisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 103-106 Ocak-Mart 1990

  6-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Kamil Basmacıoğlu, Dr. Nihat Akbayır, Dr. Cemil Sarı: Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlarla Suisid Girişimleri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı: 1 Sayfa:58-68 Ocak-Mart 1990

  7-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Cemil Sarı: Salisilat İntoksikasyonu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 176-181 Nisan-Haziran 1990

  8-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu: Kardiyojenik Şok Adaylarının Klinik Erken Tanımı, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 282-288 Nisan-Haziran 1990

  9-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli: Bumetanide’in Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hastalardaki Etkisi ve Güvenilirliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:4 Sayfa: 487-492 Ekim-Aralık 1990

  10-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Kardiyovasküler Hastalığı Olan KOAH’lılarda EKG bulguları, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 220-225 Nisan-Haziran 1991

  11-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Özer Öksüz, Dr. Hilmi Şenli :Habis Histiositoz (Histiositik Medüller Retiküloz) Vak’a Bildirisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa:257-260 Nisan-Haziran 1991

  12-Dr. Engin Seber, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hüseyin Diz: Tifo, Tanı Perforasyon Olunca mı Konulmalı ?, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 268- 272 Nisan-Haziran 1991

  13-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu: Kalp Hastalarında Genel Anestezi ve Kalp Dışı Cerrahi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 289-304 Nisan-Haziran 1991

  14-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Cemil Sarı, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperkolesterolemi Tedavisinde Lovastatin, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:4 Sayfa: 461-471 Ekim-Aralık 1991

  15-Dr. Bülent Yardımcı: Sessiz Miyokardiyal İskemi, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:3 Sayı:9 Sayfa: 15-19 Eylül 1991

  16-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Koroner Arter Hastalığı Olan KOAH’lılarda Risk Faktörü Olarak Lipidler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:26 Sayı:1 Sayfa: 9-17 Ocak-Mart 1992

  17-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr Semir Abbasoğlu: Hidroklorotiyazid + Amilorid Kombinasyonunun Antihipertansif Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayı: 490-493 Ağustos 1992

  18-Dr. Bülent Yardımcı: Sendrom X, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayfa: 63-65 Ağustos 1993

  19- Dr. Bülent Yardımcı: Primer Hipertansiyon Tedavisinde Amlodipinin Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:6 Sayı:3 Sayfa: 174-175 Mart 1993

  20-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hüsamettin Sargın, Dr. Adem Ertunç: H-2 Reseptör Antagonistlerine Dirençli Duodenal Ulcus Olgularında Omeprazolün Etkinliği, Haseki Tıp Bülteni Cilt:31 Sayı:1 Sayfa: 67-69 Ocak-Mart 1993

  21-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Restriktif Kardiyomyopati Olgusu, Okmeydanı Tıp Dergisi Cilt:11 Sayı:1-2 Sayfa: 48-49 Ocak-Nisan 1993

  22-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Nekrotizan Vaskülit Olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:27 Sayı:1 Sayfa: 122-124 Ocak-Mart 1993

  23-Dr. Semra Ünsal, Dr. A.Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı : Gebelik Toksikozunda Serum Demir Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:28 Sayı:2-3 Sayfa:Sayfa: 206-211 Nisan-Eylül 1994

  24-Dr. A. Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı: Sistemik Lupus Eritematozus’ta Antinükleer ( SS-A / SS-B) Antikorlarının Tanı Değeri, Dirim Tıp Dergisi Cilt:73 Sayı:7-8 Sayfa:208-214 Temmuz-Ağustos 1998

  Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

  1-Kardiyopulmoner Resussitasyon Sertifikası 1990

  2-İşyeri Hekimliği Sertifikası 1991

  3-İleri Kardiyak Yaşam Desteği Sertifikası 14-10-2003

  4-Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği Uzmanlık Yeterlilik Sınavı 06-12-2003

  5-Endotrakeal Entubasyon Eğitimi Sertifikası 05-08-2005 6-Kardiyopulmoner Resussitasyon Sertifikası 04-10-2005

  7- European Resuscitation Council ALS Provider Course Certificate 23-10-2005

  8-Sağlık Kurumları Yöneticiliği-İleri Düzey Sertifikası Mayıs 2006

  9-LLL Course Certificate 'ICU Nutrition: Treatment and problem solving' 2012

  10-LLL Course Certificate ' Approach to Oral and Enteral Nutrition' 2012

  11-LLL Course Certificate ‘ Approach to Parenteral Nutrition’ 2013

  12-LLL Course Certificate ‘Nutrition in the Elderly’ 2013

  13-LLL Course Certificate ‘ Nutrition in Obesity’ 2014

  14-UpToDate Certificate, August 1, 2015 to November 1, 2015

  Diğer Yayınlar

  Çok Mekezli Yayınlar

  1-Prof. Dr. Orhan Demirhindi, Doç. Dr. Pervin Olgun: Çeşitli Enfeksiyonların Ayaktan Tedavisinde Günde İki Defa Uygulanan Duocid Tablet ( Sultamicillin)’in Etkinlik ve Emniyeti Üzerine Çok Merkezli Bir Çalışma

  2-Prof. Dr. Dilek Önel: Ağrılı Kas Spazmları Tedavisinde Sirdalud (Tizanidine) Türkiye Genelinde Çok Merkezli Açık Çalışma Sonuçları 3-Prof. Dr. Hakan Karpuz: Is ‘Pulse Pressure’ an Independent Risk Factor For Coronary Artery Disease in Hypertensive Population? (19. Dünya Kardiyoloji Kongresinde Sözlü Bildiri )

  Diğer Yayınlar

  1- Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Mehmet Altuğ: Özofageal reflü hastalığında proton pompası inhibitörleri dışındaki tedavi seçenekleri. RB Aile Hekimliği Dergisi Mart/ Nisan 2015 Sayı:2 Sayfa:17-21

  2- Dr. Abdullah Teksan, Dr. Nedim Oğuz, Dr. Bülent Yardımcı: Ramazanın sağlık üzerine etkileri. RB Aile Hekimliği Dergisi Mayıs Haziran 2015 Sayı:3 Sayfa:14-15

  Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

  Katıldığı Seminerler

  1- Dr Bülent Yardımcı: Akut Miyokard İnfarktüsü : Klinik Özellikler, Şişli Etfal Hastanesi Akut Miyokard İnfarktüsü Paneli 1988

  2-Dr. Bülent Yardımcı : ACE İnhibitörleri, Farmakolojik Özellikleri ve Klinik Kullanımları Mustafa Nevzat Konferans Salonu 1989

  3-Dr. Bülent Yardımcı: EKG Eğitim Seminerleri, Ankara Mevki Askeri Hastanesi 1992

  4-Dr. Bülent Yardımcı: İskemik Kalp Hastalıkları Eğitim Seminerleri, Ankara Mevki Askeri Hastanesi 1992

  5-Dr. Bülent Yardımcı: Kalp Akciğer Canlandırması, Bor Sağlık Grup Başkanlığı Eğitim Seminerleri 1993

  6-Dr. Bülent Yardımcı: AIDS, Bor Sağlık Grup Başkanlığı Eğitim Seminerleri 1993

  7-Dr. Bülent Yardımcı: Hipertansiyon Tedavisinde Kalsiyum Antagonistleri, Bor Şeker Fabrikası Konferans Salonu 1994

  8-Dr. Bülent Yardımcı: Akut Viral Hepatitler ve Korunma Yolları, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1997

  9-Dr. Bülent Yardımcı: AIDS, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1997

  10-Dr. Bülent Yardımcı: Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Tedavileri, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1998

  11-Dr. Bülent Yardımcı: Oral Antidiyabetikler, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1998

  12-Dr. Bülent Yardımcı: Antiinflamatuar İlaçlar, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 1999

  13-Dr. Bülent Yardımcı: Antihipertansif İlaçlar, Zeytinburnu Sağlık Ocakları Eğitim Seminerleri, Semiha Şakir Huzurevi Konferans Salonu 1999

  14-Dr. Bülent Yardımcı: Levofloksasin, Farmakolojik ve Klinik Özellikler, Hoechst Eğitim Seminerleri Dizisi, Balıklı Rum Hastanesi Konferans Salonu 2000

  15-Dr. Bülent Yardımcı: Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2001

  16-Dr. Bülent Yardımcı:Hiperglisemik Aciller, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2001

  17-Dr. Bülent Yardımcı : Gastrointestinal Kanamalara Yaklaşım ve Tedavi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002

  18- Dr. Bülent Yardımcı: Romatoid Artrit Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002

  19-Dr. Bülent Yardımcı: Supraventriküler Aritmiler ve Acil Tedavileri, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2002

  20-Dr. Bülent Yardımcı: Ateroskleroz patogenezi, Balıklı Rıum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003

  21-Dr. Bülent Yardımcı: EKG de Aritmi Ayırıcı Tanıları, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003

  22-Dr. Bülent Yardımcı: Supraventriküler ve Ventriküler Aritmilerde Acil Tedavi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi 2003

  23-Dr. Bülent Yardımcı: İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitimi, Balıklı Rum Hastanesi Dahiliye Kütüphanesi ve Yoğun Bakım Ünitesi 2004

  24- Dr. Bülent Yardımcı: Geriatrik Hastaya Yaklaşım, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu A Salonu 2006

  25- Dr. Bülent Yardımcı: Nefrolojik Aciller, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2006

  26- Dr. Bülent Yardımcı: Hipertansif Aciller, İtalyan Hastanesi Konferans Salonu 2006

  27- Dr. Bülent Yardımcı: Aspirasyon Pnomonileri, İtalyan Hastanesi Konferans Salonu 2006

  28- Dr. Bülent Yardımcı: Böbrek taşları Tedavi ve Profilaksisi, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2006

  29- Dr. Bülent Yardımcı: Hekimlerle İlişkiler ( Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sertifika Programı ) Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü 2007

  30- Dr. Bülent Yardımcı: Sıvı -Elektrolit Bozukluklarına Yaklaşım, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B salonu 2007

  31- Dr. Bülent Yardımcı:Yaşlılarda Düşme : Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu B Salonu 2008

  32- Dr. Bülent Yardımcı: Yaşlı Populasyonda Ağrı Kontrolü, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu B Salonu 2009

  33- Dr. Bülent Yardımcı: Yaşlılarda Farmakoterapi, Koç Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu B Salonu 2010

  34- Dr Bülent Yardımcı: Amerikan Hastanesi Mortalite & Morbidite Sunumlarında ( Moderatör: Prof. Dr. Mois Bahar ) 2009-2013 yılları arasında 13 adet olgu sunulmuş,tartışılmış ve olgularla ilgili kısa seminerler verilmiştir

  Ulusal Kongreler

  1- 31. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 12-14 Kasım 1990 İstanbul

  2- 3. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim 1994 Antalya

  3- Ulusal Diabet Kongresi, 17-21 Mayıs 1995 Kapadokya

  4- Uluslarası Katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, 28-31 Mayıs 1996 İstanbul

  5- 2. Uluslararası Obesite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi, 19-24 Mayıs 1997 Marmaris

  6- 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997 Antalya

  7- 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998 İstanbul

  8- 35. Ulusal Diyabet Kongresi & 4. Uluslararası Obesite Sempozyumu, 10-15 Mayıs 1999 İstanbul

  9- 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999 İzmir

  10- 17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-8 Haziran 2000 İstanbul

  11- 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2003 İstanbul

  12- 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 26-30 Eylül 2003 Antalya

  13-19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2003 Antalya

  14- 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-19 Eylül 2004 Antalya

  15- 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004 Antalya

  16- 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006 Antalya

  17- 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 19-23 Ekim 2007 Antalya

  18- III Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2007 Antalya

  19- 45. Ulusal Diyabet Kongresi 20-24 Mayıs 2009 Antalya

  20- 12 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010 Antalya 21- 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul

  22- Akademik Geriatri 2011 Kongresi 25-29 Mayıs 2011 Antalya

  23- 8. Kepan Kongresi 27-31 Mart 2013 Antalya

  24- 8. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi& 1. Herkes İçin Hemostaz Kursu 6-8 Mart 2015 İstanbul

  25-2. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Kıbrıs 26-Klimik 2016, 30. Yıl Kurultayı 9-12 Mart, Antalya

  Uluslararası Kongreler

  1- 31. Ulusal Türk Tıp Kongresi, 12-14 Kasım 1990 İstanbul

  2- 3. Ulusal Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi, 24-27 Ekim 1994 Antalya

  3- Ulusal Diabet Kongresi, 17-21 Mayıs 1995 Kapadokya

  4- Uluslarası Katılımlı 19. Ulusal Endokrinoloji-Diyabetoloji ve Endokrin Cerrahisi Kongresi, 28-31 Mayıs 1996 İstanbul

  5- 2. Uluslararası Obesite Sempozyumu ve 33. Ulusal Diabet Kongresi, 19-24 Mayıs 1997 Marmaris

  6- 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 6-10 Ekim 1997 Antalya

  7- 21. Ulusal Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 1998 İstanbul

  8- 35. Ulusal Diyabet Kongresi & 4. Uluslararası Obesite Sempozyumu, 10-15 Mayıs 1999 İstanbul

  9- 15. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 9-12 Ekim 1999 İzmir

  10- 17. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, 5-8 Haziran 2000 İstanbul

  11- 39. Ulusal Diyabet Kongresi, 12-16 Mayıs 2003 İstanbul

  12- 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 26-30 Eylül 2003 Antalya

  13-19. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 11-14 Ekim 2003 Antalya

  14- 6. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 14-19 Eylül 2004 Antalya

  15- 20. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 27-30 Kasım 2004 Antalya

  16- 8. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 13-17 Eylül 2006 Antalya

  17- 23. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 19-23 Ekim 2007 Antalya

  18- III Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi 28 Kasım- 2 Aralık 2007 Antalya

  19- 45. Ulusal Diyabet Kongresi 20-24 Mayıs 2009 Antalya

  20- 12 Ulusal İç Hastalıkları Kongresi 6-10 Ekim 2010 Antalya 21- 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul

  22- Akademik Geriatri 2011 Kongresi 25-29 Mayıs 2011 Antalya

  23- 8. Kepan Kongresi 27-31 Mart 2013 Antalya

  24- 8. Ulusal Tromboz, Hemostaz ve Anjioloji Kongresi& 1. Herkes İçin Hemostaz Kursu 6-8 Mart 2015 İstanbul

  25-2. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi 6-10 Mayıs 2015 Kıbrıs 26-Klimik 2016, 30. Yıl Kurultayı 9-12 Mart, Antalya

  Eğitim Toplantıları ve Sempozyumlar

  1- Dr. Bülent Yardımcı, Doç.Dr. Semir Abbasoğlu: Ciddi Hipertansiyon Tedavisinde Dilaltı İsosorbide Dinitrate’ın Klinik Etkinliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 23 Sayı: 3 Sayfa: 284-289 Temmuz-Eylül 1989

  2-Dr. Bülent Yardımcı: Oral Hipoglisemik Ajanlar, Vatan Tıp Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 Sayfa:11-14 Temmuz1989

  3-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Neval Karabel, Dr. Nezaket Eren: Akut Miyokard İnfarktüsünün İlk Tanısında Laktik Dehidrogenaz-1 / Laktik Dehidrogenaz –2 Oranının Değeri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 35-45 Ocak-Mart 1990

  4-Doç Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperostozis Frontalis İnterna, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt :24 Sayı:1 Sayfa: 53-58 Ocak-Mart 1990

  5-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu: Portal Hipertansiyonda İlaç Tedavisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt: 24 Sayı: 1 Sayfa: 103-106 Ocak-Mart 1990

  6-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Kamil Basmacıoğlu, Dr. Nihat Akbayır, Dr. Cemil Sarı: Kalp Hastalıklarında Kullanılan İlaçlarla Suisid Girişimleri, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı: 1 Sayfa:58-68 Ocak-Mart 1990

  7-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Cemil Sarı: Salisilat İntoksikasyonu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 176-181 Nisan-Haziran 1990

  8-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Ülkü Kerimoğlu: Kardiyojenik Şok Adaylarının Klinik Erken Tanımı, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:2 Sayfa: 282-288 Nisan-Haziran 1990

  9-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli: Bumetanide’in Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hastalardaki Etkisi ve Güvenilirliği, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:24 Sayı:4 Sayfa: 487-492 Ekim-Aralık 1990

  10-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Kardiyovasküler Hastalığı Olan KOAH’lılarda EKG bulguları, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 220-225 Nisan-Haziran 1991

  11-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Özer Öksüz, Dr. Hilmi Şenli :Habis Histiositoz (Histiositik Medüller Retiküloz) Vak’a Bildirisi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa:257-260 Nisan-Haziran 1991

  12-Dr. Engin Seber, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Hüseyin Diz: Tifo, Tanı Perforasyon Olunca mı Konulmalı ?, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 268- 272 Nisan-Haziran 1991

  13-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu: Kalp Hastalarında Genel Anestezi ve Kalp Dışı Cerrahi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:2 Sayfa: 289-304 Nisan-Haziran 1991

  14-Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Dr. Cemil Sarı, Dr. Bülent Yardımcı: Hiperkolesterolemi Tedavisinde Lovastatin, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:25 Sayı:4 Sayfa: 461-471 Ekim-Aralık 1991

  15-Dr. Bülent Yardımcı: Sessiz Miyokardiyal İskemi, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:3 Sayı:9 Sayfa: 15-19 Eylül 1991

  16-Dr. Bülent Yardımcı, Doç. Dr. Semir Abbasoğlu, Dr. Necmi Aydın: Koroner Arter Hastalığı Olan KOAH’lılarda Risk Faktörü Olarak Lipidler, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:26 Sayı:1 Sayfa: 9-17 Ocak-Mart 1992

  17-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. Murat Keklikoğlu, Dr. Hilmi Şenli, Doç. Dr Semir Abbasoğlu: Hidroklorotiyazid + Amilorid Kombinasyonunun Antihipertansif Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayı: 490-493 Ağustos 1992

  18-Dr. Bülent Yardımcı: Sendrom X, Sendrom Tıp Dergisi Cilt:5 Sayı:8 Sayfa: 63-65 Ağustos 1993

  19- Dr. Bülent Yardımcı: Primer Hipertansiyon Tedavisinde Amlodipinin Etkinliği, İlaç ve Tedavi Dergisi Cilt:6 Sayı:3 Sayfa: 174-175 Mart 1993

  20-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hüsamettin Sargın, Dr. Adem Ertunç: H-2 Reseptör Antagonistlerine Dirençli Duodenal Ulcus Olgularında Omeprazolün Etkinliği, Haseki Tıp Bülteni Cilt:31 Sayı:1 Sayfa: 67-69 Ocak-Mart 1993

  21-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Restriktif Kardiyomyopati Olgusu, Okmeydanı Tıp Dergisi Cilt:11 Sayı:1-2 Sayfa: 48-49 Ocak-Nisan 1993

  22-Dr. Bülent Yardımcı, Dr. A.Halit Erol, Dr. Hilmi Şenli: Bir Nekrotizan Vaskülit Olgusu, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:27 Sayı:1 Sayfa: 122-124 Ocak-Mart 1993

  23-Dr. Semra Ünsal, Dr. A.Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı : Gebelik Toksikozunda Serum Demir Değişikliklerinin Değerlendirilmesi, Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:28 Sayı:2-3 Sayfa:Sayfa: 206-211 Nisan-Eylül 1994

  24-Dr. A. Halit Erol, Dr. Bülent Yardımcı: Sistemik Lupus Eritematozus’ta Antinükleer ( SS-A / SS-B) Antikorlarının Tanı Değeri, Dirim Tıp Dergisi Cilt:73 Sayı:7-8 Sayfa:208-214 Temmuz-Ağustos 1998

  15-Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları Sempozyumu, 10-11 Ocak 2002 İstanbul

  16-Ateroskleroz ve Korunma, ( Uluslarası Katılımlı Toplantı ), 12 Ocak 2002 İstanbul

  17-İç Hastalıklarında Aciller Sempozyumu, 28-29 Mart 2002 İstanbul 18-Geleneksel İç Hastalıkları Günleri (İnteraktif Güncelleştirme2003), 14-16 Mart 2003 İstanbul

  19-Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri, 2003 1-3 Mayıs 2003 İstanbul

  20-6. İleri Kardiyak Yaşan Desteği Kursu, 13-14 Ekim 2003 Antalya

  21-Kanama ve Tromboza Eğilim Sempozyumu, 6-7 Kasım 2003 İstanbul

  22-Güncel Klinik Onkoloji Sempozyumu, 11-12 Aralık 2003 İstanbul

  23-Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyoloji Güncelleme Toplantısı, 28 Şubat 2004 İstanbul

  24-Geleneksel İç Hastalıkları Günleri ( İnteraktif Güncelleştirme 2004), 12-14 Mart 2004 İstanbul

  25-Gastroenterolojide Klinik Yaklaşımlar Sempozyumu, 18-19 Mart 2004 İstanbul

  26-Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri 2004, 29 Nisan-1 Mayıs 2004 İstanbul

  27-Sık Görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme Sempozyumu, 11 Haziran 2004 İstanbul

  28-Sağlıkta ve Hastalıkta Beslenme Sempozyumu, 4-5 Kasım 2004 İstanbul

  29-Adolesan Sağlığı Sempozyumu, 10-11 Mart 2005 İstanbul

  30-Geleneksel İç Hastalıkları Günleri (İnteraktif Güncelleştirme 2005) İstanbul

  31-Diabetes Mellitus Tanı ve Tedavisinde Yenilikler, 17-18 Mart 2005 İstanbul

  32-Endotrakeal Entubasyon Eğitimi Kursu, 5 Ağustos 2005 İstanbul

  33-Kardiyopulmoner Resussitasyon Kursu, 3-4 Ekim 2005 İstanbul

  34-Akciğer ve Prostat Kanseri Tedavisinde En Son Metodolojiler, 10-11 Kasım 2005 İstanbul

  35-European Resuscitation Council ALS Provider Course, 21-24 Kasım 2005 Antalya

  36-Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler Sempozyumu, 24-25 Kasım 2005 İstanbul

  37-Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2005 İstanbul

  38- Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu, 2-3 Şubat 2006 İstanbul

  39-Sağlık Kurumlar Yöneticiliği –İleri Düzey Programı, 21 Şubat -11 Mayıs 2006-06-01 İstanbul

  40-) Doğru ve Etkili Konuşma ile Başarılı İletişim, 13 Mayıs 2006 İstanbu1

  41-Güncel Bilgiler Işığında Sepsis Sempozyumu, 30-31 Mayıs 2006 İstanbul

  42-Preoperatif Konsültasyon Kursu, 13 Eylül 2006 Antalya 42-Ateroskleroz (Koroner, Serebral, Periferik Arter Tutulumu) Sempozyumu 19-20 Ekim 2006 İstanbul

  43-AkademiKA 'Klinik Araştırmalarda Doğru Uygulama Esasları Paylaşım Programı' 3-5 Kasım 2006 İstanbul

  44-Ateşli Hastaya Yaklaşım Sempozyumu 9 Kasım 2006 İstanbul

  45- Adolesan Sağlığı II 27-28 Mart 2008 İstanbul

  46-Temel Geriatri 2008 5 Nisan 2008 Antalya

  47-Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Sempozyumu 6-7 Haziran 2008 İstanbul

  48-Avrupa Rususitasyon Konseyi (ERC) Klavuzuna Göre Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamaları ve İleri Yaşam Desteği 22 Aralık 2008 İstanbul

  49-Atherosclerosis and Its Complications in Clinical Practice Symposium 11-13 Eylül 2009 İzmir

  50- Tütün Kontrolü ve Klinik Uygulamada Sigara Bırakma Yaklaşımı e-Kursu 2010

  51-Kalp Kapak hastalıklarında Girişimsel Tedavide Yenilikler 26 Şubat 2010 İstanbul

  52-Dislipidemi Tedavisinde Bütünsel Yaklaşım 2-3 Nisan 2010 Mardin

  53-Tip 2 Diyabet 14-16 Ocak 2011 Girne

  54-Avrupa Resusitasyon Konseyi (ERC) Kılavuzu'na göre Kardiyopulmoner Resusitasyon Uygulamaları ve İleri Yaşam Desteği 21 Şubat 2011 İstanbul

  55-II Kalp Kapak Hastalıklarında Girişimsel Tedavide Yenilikler Sempozyumu 25 Şubat 2011

  56-Akademik Geriatri 2011 Nutrisyon Kursu 25 Mayıs 2011 Antalya

  57-KEPAN Güz Nutrisyon Okulu 14-16 Eylül 2012 Antalya

  58-Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Güncelleme Toplantısı 10 Ocak 2015 İstanbul

  59-Hot Topics in Nephrology, Dialysis and Transplantation January 24 2015 Istanbul

  60-Kolorektal Kanserlere Yaklaşım 2 Nisan 2015 İstanbul

  61-Onkolojide Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu 4 Nisan 2015 İstanbul

  62-Karaciğer kanserinde onkolojik yaklaşım 20 Ağustos 2015 İstanbul

  63-New Evidence From the TECOS CV Safety Trial in Patients with Type 2 Diabetes and Cardiovascular Disease, 7 November 2015, Istanbul

  64-Bugünden Yarına Sinirbilim Konferansı, 18 Kasım 2015, Istanbul

  65-PAH 2016, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Güncelleme Toplantısı, 23 Ocak 2016 ,İstanbul

  66- Moleküler Gorüntülemede Paradigma Değişikliği: PET MR, 9 Mart 2016, İstanbul