Doç. Dr. Bora BAŞARAN

Doç. Dr.
Bora BAŞARAN

Kulak Burun Boğaz

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Abide-i Hurriyet Cad. No: 166 Şişli - İstanbul Haritada Göster

İlgi Alanları:

 • Baş Boyun Kanser Cerrahisi
 • Tükürük Bezi Tümörleri
 • Tiroid Tümörleri
 • Transoral Lazer ile Larenks (Gırtlak) Tümörleri Cerrahisi
 • Baş Boyun Mikrocerrahi Rekonstruksiyonu
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi
 • Burun Fonksiyonel ve Estetik Bozuklukları
 • Dış ve Orta Kulak Hastalıkları
 • Genel Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Çocuk Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

 • Videolar
 • Haberler
Bugün
 • 2018 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Kulak Burun Boğaz
 • 2015 Avrupa KBB Yeterlilik Sınavı Fellow of the European Board of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery
 • 2014 KBB Doçentliği
 • 2010 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD
 • 2007 TKBBC Yeterlilik Sınavı
 • 2005 - 2010 Özel Kadıköy Şifa Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi
 • 2004 - 2005 KTBK Girne Asker Hastanesi
 • 1999 - 2004 İstanbul Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ABD Uzmanlık Eğitimi
 • 1993 - 1999 İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1989 - 1993 İstanbul Erkek Lisesi

 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Larengoloji Derneği
 • İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği
 • Avrupa Baş-Boyun Kanser Birliği (Member of EHNS-European Head and Neck Society)

Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. C. Oysu, I. Aslan, B. Basaran, N. Baserer. The site of the hearing loss in Refsum's disease. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2001 Nov 1;61(2):129-34 
2. SA. Ulubil, I. Aslan, B. Basaran, N. Baserer. Radiology quiz case 2. Nasolabial (nasoalveolar) cyst. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2003 Mar;129(3):374, 377
3. Ulug T, Basaran B, Minareci O, Aydin K. An unusual complication of stapes surgery: profuse bleeding from the anteriorly located sigmoid sinus. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2004 Aug;261(7):397-9
4. Y. Güldiken, KS. Orhan, O. Yiğit, B. Başaran, B. Polat, S. Güneş, E. Acoğlu, K. Değer. Subperiosteal temporal pocket versus standard technique in cochlear implantation: a comparative clinical study. Otol Neurotol. 2011 Aug;32(6):987-91
5. KS. Orhan, Y. Güldiken, B. Başaran, M. Ulusan, B. Polat, M. Çelik, K. Değer, "Complications and Their Management Following Pediatric Cochlear Implantations", Int. Adv. Otol. 2012; 8:(2) 244-252 
6. B. Basaran, M. Ulusan, KS. Orhan, S. Gunes, Y. Suoglu. Is it necessary to remove submandibular glands in squamous cell carcinomas of the oral cavity? Acta Otorhinolaryngol Ital. 2013 Apr;33(2):88-92 
7. Yıldırım G, Kumral TL, Uyar Y, Babalık M, Ugras H, B. Basaran, "Effects of Electomagnetic Fields Formed by Bluetooth on Hearing", Int. Adv. Otol. 2013; 9:(1) 63-72 
8. B. Basaran, B. Polat, S. Unsaler, M. Ulusan, I. Aslan, G. Hafiz. Parapharyngeal space tumours: the efficiency of a transcervical approach without mandibulotomy through review of 44 cases. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014 Oct;34(5):310-6. 
9. A. Sencer, MO. Akcakaya, B. Basaran, AG Yorukoglu, A. Aydoseli, Y. Aras, F. Sencan, B. Satana, I. Aslan, OF. Unal, N. Izgi, A. Canbolat. Unilateral Endoscopic Optic Nerve Decompression for Idiopathic Intracranial Hypertension: A Series of 10 Patients. World Neurosurg. 2014 Apr 2. pii: S1878-8750(14)00373-8. 
10. KS. Orhan, E. Coskunpinar, D. Kanliada, YM. Oltulu, B. Basaran, M. Celik, B. Cakmakoglu, K. Deger. Investigation of the association of hRRM1 and p53R2 gene polymorphisms in head and neck squamous cell carcinomas. Med Oncol. 2014 Jul;31(7):12. doi: 10.1007/s12032-014-0012-x. Epub 2014 May 27.
11. B. Basaran, S. Unsaler, M. Ulusan, I. Aslan. The Effect of Arytenoidectomy on Functional and Oncologic Results of Supracricoid Partial Laryngectomy, Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, Ann Otol Rhinol Laryngol. 2015 Oct;124(10):788-96
12. Ulusan M, Unsaler S, Basaran B, Yılmazbayhan D, Aslan I. The incidence of thyroid cartilage invasion through the anterior commissure in clinically early-staged laryngeal cancer. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2016 Feb;273(2):447-53
13. Ünsaler S, Başaran B, Öztürk Sarı Ş, Kara E, Değer K, Wormald PJ. Safety and Efficacy of Chitosan-Dextran Hydrogel in the Middle Ear in an Animal Model. Audiol Neurootol. 2016;21(4):254-260.
14. Sahin B, Yildirimturk S, Sirin Y, Basaran B. Displacement of a Broken Dental Injection Needle Into the Perivertebral Space. J Craniofac Surg. 2017 Jul;28(5):e474-e477
15. Comoglu S, Ozturk E, Celik M, Avci H, Sonmez S, Basaran B, Kiyak E. Comprehensive analysis of parotid mass: A retrospective study of 369 cases. Auris Nasus Larynx. 2017 May 1. pii: S0385-8146(16)30600-9
16. Ünsaler S, Başaran B, Aslan I, Yilmazbayhan D. Endonasal endoscopic nasopharyngectomy for the treatment of nasopharyngeal papillary adenocarcinoma: Report of a rare case. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2018 Jan;104:51-53. 
17. Altun D, Çamcı E, Orhan-Sungur M, Sivrikoz N, Başaran B, Özkan-Seyhan T. High frequency jet ventilation during endolaryngeal surgery: Risk factors for complications. Auris Nasus Larynx. 2018 Jan 17. pii: S0385-8146(17)30807-6. 
18. Ozturk E, Basaran B, Yılmazbayhan D, Keles N. Bilateral oncocytic-type Schneiderian papilloma in a pediatric patient. Otolaryngology Case Reports 3 (2017) 15-17 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. İ. Aslan, N. Başerer, H. Yenice, E. Yazıcıoğlu, B. Başaran, "Postpubertal Parotis Lenfanjiomları", KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 226-229 pp., 2000 
2. İ. Aslan, Ç. Oysu, A. Ulubil, B. Başaran, M. Tınaz, "The Septum Handling in the Management of Crooked Nose: Total Septal Reconstruction", Medical Bulletin Istanbul , 137-142, 2001 
3. İ. Aslan, Ç. Oysu, B. Başaran, M. Tınaz, N. Başerer, "Major Burun Defektlerinin Onarımında Alın Flebinin Kullanımı", Türk Otolarengoloji Arşivi , 300-304, 2001 
4. A. Ulubil, B. Başaran, Ç. Oysu, İ. Aslan, "Goldenhar Sendromu", Taksim Hastanesi Tıp Dergisi , 30-33 pp., 2004 
5. B. Başaran, Ç. Oysu, S.A. Ulubil, N. Başerer, "Konjenital İletim Tipi İşitme Kaybının Nadir Bir Sebebi: Nager Sendromu", Türk Otolarengoloji Arşivi , 35-39, 2004
6. Ç. Oysu, B. Başaran, A.S. Oysu, "Geniş Vestibüler Aquaduktus Sendromu: Olgu Sunumu", Taksim Hastanesi Tıp Dergisi , 39-41 pp., 2005 
7. I.Aslan, B. Başaran, E. Yazıcıoğlu, Ç. Oysu, "External Airway Injury Resulting in Insidious Life Threatening Complications", Türk Otolarengoloji Arşivi , 107-111, 2006
8. B. Başaran, İ.Aslan, M. Tınaz, N. Başerer, E. Yazıcıoğlu, "Oncological results of surgical treatment of malignant tumors of the nasal vestibule", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi , 133-137, 2007
9. İ. Aslan, Ç. Oysu, B. Bilgiç,B. Başaran, E. Yazıcıoğlu, "Malignant peripheral nerve sheath tumor of the parotid gland", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi , 53-57, 2007
10. K.S. Orhan, M. V. Karaaltın, T. Demirel, B. Polat, B. Başaran, "Adenolipoma of the nose: a case report", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi , 264-266, 2010
11. İ. Aslan, Y. Süoğlu, B. Başaran, G. Hafız, "The use of the latissimus dorsi myocutaneous flap in the reconstruction of complex head and neck defects", Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi , 226-231, 2010 
12. İ. Aslan, B. Başaran, K. S. Orhan, "Baş Boyun Kanser Cerrahisinde Rekonstruktif Girişimler", Türkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics , 62-72, 2010
13. B. Başaran, K. S. Orhan, M. Ulusan, G. Hafız, "Endonazal Değerlendirme, Septum, Vomer ve Etmoide Yönelik Girişimler", Türkiye Klinikleri J Plast Surg-Special Topics , 39-45, 2010 
14. KS Orhan, B. Başaran, M. Ulusan, G. Hafız, "Larengeal Botulinum Toksini Uygulamaları", Nöropsikiyatri Arşivi , 30-34, 2010 
15. B. Başaran, K. S. Orhan, M. Ulusan, G. Hafız, "Erken Evre Supraglottik Kanserlerde Tedavi", Türkiye Klinikleri J. ENT Special Topics , 19-31, 2011 
16. B. Başaran, B. Polat, M. Ulusan, İ. Aslan, "Gastroesophageal reflux disease: is it a causative factor in laryngeal cancer?", İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi , 55-58, 2011 
17. B. Başaran, K. S. Orhan, K. Yıldırmaz, G. Hafız, "Tonsillektomi sonrası sekonder kanama olgusu: İnternal karotis arter nekrozu", Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi , 98-101, 2011
18. B. Başaran, K. S. Orhan, B. Polat, Ö. Mete, N. Başerer, "Nörofibromatozis tip 1 zemininde gelişen parotis bezi yerleşimli habis periferik sinir kılıfı tümörü olgusu", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg , 220-224, 2011
19. S. Ünsaler, B. Başaran, K. Değer, "A giant mixed tumor originating from the parapharyngeal space", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg , 186-187, 2012 
20. B. Aydil, B. Başaran, S. Ünsaler, Y. Süoğlu, "Masseter kas hipertrofisinde botulinum toksin tip A uygulaması: Uzun dönem etkiler ve kalıcı iyileşme", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg , 249-253, 2012
21. M. Ulusan, B. Başaran, K. S. Orhan, Ş. Çomoğlu, K. Yıldırmaz, Ö. E. Kıyak, "Oncologic and functional outcomes of open surgery in early supraglottic tumors: is it still a valid technique?", Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 129-135, 2012
22. KS Orhan, M. Çelik, B. Başaran, M. Ulusan, Ş. Çomoğlu, B. Karabulut, Y. Süoğlu, Y. Güldiken, K. Değer, "Koklear implantasyonda revizyon cerrahisi", Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi , 311-318, 2012
23. D. Kanlıada, B. Başaran, Ö. Mete, K. Değer, "Laryngeal myxoma mimicking intracordal cyst", Türk Otolarengoloji Arşivi , 26-27, 2012 
24. B. Polat, B. Başaran, H. Ç. Kara, A. Ataş ,Y. Süoğlu, "The impact of social and demographic features on comprehensive receptive and expressive performance in cochlear implant patients", Kulak Burun Bogaz Ihtisas Dergisi, 90-95, 2013 
25. B. Karabulut, B. Başaran, H. Yenice, M. Ulusan, K. S. Orhan, G Hafız, "Larenks kanserli hastalarda ameliyat tipi, adjuvan radyoterapi ve spinal aksesuvar sinir ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki", Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 153-162, 2013
26. Altun D, Yılmaz E, Başaran B, Çamcı E. Surgical Excision of Postintubation Granuloma Under Jet Ventilation. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2014 Aug;42(4):220-2.
27. Karabulut B, Orhan KS, Ulusan M, B. Başaran, Değer K. “Foreign body aspiration:an urgent airway condition”. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 Sep-Oct;24(5):283-6. 
28. B. Başaran, Ünsaler S, Orhan KS, Kıyak ÖE. [A rare late complication of radiation therapy: bilaterally recurrent laryngeal nerve paralysis]. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 Nov-Dec;24(6):344-8. 
29. Hafız G, Başaran B, Ulusan M, Comoğlu S. A new extended supracricoid laryngectomy technique for tongue base and hyoid bone involvement: crico-glosso-mandibulopexy technique. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014 May-Jun;24(3):181-4
30. Başaran B, Unsaler S, Çomoğlu Ş. “Konservasyon larenks cerrahisinde açık cerrahi teknikler”. Klinik Tıp Bilimleri Dergisi. 2015 Ekim; 3(3):47-55
31. Başaran B, Ünsaler S, Aslan İ. Baş Boyun Bölgesi Rekonstruksiyonunda Kulak Burun Boğaz Uzmanlarınca Serbest Doku Fleplerinin Kullanımı - 65 Olguluk Seri. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2016 Nov-Dec;26(6):317-24
32. Servikal nekrotizan fasiite sekonder desendan nekrotizan mediastenit: İki olgu sunumu ve güncel literatür. Yılmaz E, Polat B, Avcı H, Özkan B, Çomoğlu Ş, Başaran B. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2017;27(5):251-256 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

1.  S.Güneş, B.Başaran, K.S.Orhan, M.Ulusan, B.Polat, G.Hafız, K.değer, 32. KBB Baş Boyun Cerrahisi Kongresinde "Massif Dil Kökü Tutulumunda Genişletilmiş Suprakrikoid Larenjektomi: Suprakrikoid Larenjektomi+Hyoidektomi Tekniği" adlı araştırma ile TKBBV Prefix Araştırma Ödüllerinde 2.'lik.
2. S. Ünsaler, B. Başaran, M. Ulusan, İ. Aslan, K. Değer. “Aritenoidektomili Avanse Suprakrikoid Larenjektomilerde Fonksiyonel ve Onkolojik Sonuçlar” adlı araştırma ile 6. Ulusal Larengoloji Kongresi sözel sunu birincilik ödülü.
3. S. Ünsaler, B. Başaran, Ş. Çomoğlu, N. Keleş, K. Değer. “BOS rinoresi endoskopik tamirinde İstanbul Tıp Fakültesi deneyimi” adlı araştırma ile 9. Türk Rinoloji Kongresi sözel sunu üçüncülük ödülü.
4. Deniz Kanlıada, Ender Coşkunpınar, Kadir Serkan Orhan, Yasemin Müşteri Oltulu, Bedia Çakmakoğlu, Bora Başaran, İlhan Yaylım Eraltan, Engin Yazıcıoğlu. “RRM1 VE P53R2 GEN POLİMORFİZMLERİNİN BAŞ-BOYUN KANSERLERİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI” adlı araştırma ile 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi bildiri ödülleri: İkincilik.

Yayınlar

Yürüttüğü Çalışmalar

Yönettiği Tezler

1. Türk toplumunda larenks morfometri̇k ölçümleri̇ ve larenks çati cerrahi̇leri̇ne etki̇leri̇ , Dr. Necati Enver (2016)
2. Rekürren Laringeal sinirin cerrahi anatomisi ve tiroid cerrahisindeki komşu yapılar ile ilişkisi. Dr. Eren Yılmaz (2017)
3. Baş ve Boyun Bölgesi Rekonstruksiyonunda Kullanılan Radial Ön Kol Serbest Doku Flebinin Donör Saha Morbiditesinin Fonksiyonel Değerlendirmesi. Dr. Cömert Şen (2018)