Doç. Dr. Aslıhan DEMİREL Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi - Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Özel İlgi Alanları
 • Enfeksiyon
 • Virüs

Randevu Alın

  • 2012
   TC Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

   2009
   Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

   İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
   Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


   • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
   • Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER)
   • Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD)
   • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
   • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Ozaras R, Yilmaz M, Mete B, Demirel A, Tahan V. Recognizing acute hepatitis C in hemodialysis patients. Dig Dis Sci. 2008 Dec;53(12):3267-8.
   • Ozaras R, Celik AD, Demirel A. Acute hepatitis due to brucellosis in a laboratory technician. Eur J Intern Med. 2004 Jul;15(4):264.
   • Yilmaz M, Demirel AE, Izmir S, Soysal T, Mert A. Pneumopericardium due to invasive pulmonary aspergillosis. J Infect Chemother. 2007 Oct;13(5):341-2.
   • Yemisen M, Demirel A, Mete B, Kaygusuz A, Mert A, Tabak F, Ozturk R. Comparative in vitro antimicrobial activity of tigecycline against clinical isolates of vancomycin-resistant enterococcus. Indian J Med Microbiol 2009 Oct-Dec;27(4):373-4.
   • Mete B, Yemisen M, Demirel AE, Ozaras R, Mert A, Ozturk R, Tabak F. A case of nocardiasis Complicated with meningitis in a patient with immune trombocytopenic purpura. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Oct 23.
   • Bilgul M, Mucahit Y, Ertaban DA, Fehmi T. A patient with cervical swelling. Intern Med. 2011;50 (19):2253-4.
   • Demirel A, Tabak F, Ar MC, Mete B, Öngören Ş, Yemişen B, Özaras R, Eşkazan E, Başlar Z, Mert A, Soysal T, Ferhanoğlu B, Aydın Y, Öztürk R. Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode. Turk J Haematol 2015;32(3):243-50. (TEZ ÇALIŞMASI)