• Hastane Enfeksiyonları
 • Febril Nötropeni
 • Onkoloji Hastalarında Gelişen Enfeksiyonlar
 • Toplum Kökenli Enfeksiyonlar
 • Enfeksiyon Kontrolü 

Dr. Aslıhan Demirel, eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yaptı.

2009 yılında Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde çalışmaya başladı. 2012 yılından beri İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak akademik görevini sürdürmektedir.

Halen Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi’nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı, mikrobiyoloji laboratuvarı ve transfüzyon merkezi sorumlu hekimi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

 • Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER)
 • Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği (TKMTD)
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)

 1. Ozaras R, Yilmaz M, Mete B, Demirel A, Tahan V. Recognizing acute hepatitis C in hemodialysis patients. Dig Dis Sci. 2008 Dec;53(12):3267-8.
 2. Ozaras R, Celik AD, Demirel A. Acute hepatitis due to brucellosis in a laboratory technician. Eur J Intern Med. 2004 Jul;15(4):264.
 3. Yilmaz M, Demirel AE, Izmir S, Soysal T, Mert A. Pneumopericardium due to invasive pulmonary aspergillosis. J Infect Chemother. 2007 Oct;13(5):341-2.
 4. Yemisen M, Demirel A, Mete B, Kaygusuz A, Mert A, Tabak F, Ozturk R. Comparative in vitro antimicrobial activity of tigecycline against clinical isolates of vancomycin-resistant enterococcus. Indian J Med Microbiol 2009 Oct-Dec;27(4):373-4.
 5. Mete B, Yemisen M, Demirel AE, Ozaras R, Mert A, Ozturk R, Tabak F. A case of nocardiasis Complicated with meningitis in a patient with immune trombocytopenic purpura. Blood Coagul Fibrinolysis. 2009 Oct 23.
 6. Bilgul M, Mucahit Y, Ertaban DA, Fehmi T. A patient with cervical swelling. Intern Med. 2011;50 (19):2253-4.
 7. Demirel A, Tabak F, Ar MC, Mete B, Öngören Ş, Yemişen B, Özaras R, Eşkazan E, Başlar Z, Mert A, Soysal T, Ferhanoğlu B, Aydın Y, Öztürk R. Secondary Infections in Febrile Neutropenia in Hematological Malignancies: More Than Another Febrile Neutropenic Episode. Turk J Haematol 2015;32(3):243-50. (TEZ ÇALIŞMASI)