Diyabetli hasta nasıl takip edilmelidir?

Hastanın kendisinin günlük kan şekerlerinin takibinin dışında;

  • 3 ayda bir  Hba1c değerinin
  • Lipid, böbrek ve karaciğer testlerinin 
  • Sıklıkla kan basıncı (tansiyon) ve kilo  takibinin
  • Belli aralıklarla göz dibi muayenesinin
  • İdrarda protein kontrolünün
  • Kardiovasküler (kalp-damar) kontrollerin  yapılması son derece önemlidir.

Göz  muayenesinde göz dibi bakılması mutlak gereklidir. Göz dibinde ilk lezyonlar diyabet başlangıcından yaklaşık 5 yıl sonra görülmeye başlar. Ancak tip 2 diyabet sinsi başlangıçlı olduğundan hastada diyabet başlangıcı tanı konmasından yıllar öncesidir. Bu nedenle tip 2 diyabetli hastalarda tanı konduğunda ilk göz muayenesinin yapılması gerekmektedir. 

Çalışmalar; kan şekeri düzeylerinin kontrolü ne kadar iyi olursa, diyabetin uzun dönemdeki komplikasyonlarının, özellikle de nefropati (böbrek hasarı), retinopati (diyabetik göz hastalığı) ve nöropati (sinir hasarı) gibi komplikasyonların gelişme olasılığının o kadar azalacağını göstermiştir

Başarılı bir diyabet tedavisi multidisipliner bir çalışma gerektirir ve ancak iyi bir hasta ve hekim işbirliği ile gerçekleştirilebilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz