Diyabetik nefropati 2

Kontrolsüz diyabet böbreklerindeki küçük damarlarda hasara yol açarak böbrek fonksiyonlarını bozabilir. 

Başlangıç evresinde saptandığında uygun tedavi ile bu fonksiyon bozukluklarının ilerlemesi engellenebilir. 

Bu nedenle diyabetlilerin düzenli aralıklarla tam idrar tahlili ve böbrek bozukluklarını başlangıç evresinde saptamanızı sağlayan mikroalbuminüri tetkiki yaptırmaları gerekmektedir. 
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz