Diskografi

Omurgada hangi disklerin ağrı kaynağı olduğunu saptamak için kullanılan görüntüleme rehberliğinde yapılan bir ağrı testidir. Ağrı kaynağı olan disklere cerrahi müdahale düşünüldüğü zaman cerrahi tedaviyi planlamak için uygulanır. Görüntüleme eşliğinde radyoloji uzmanı tarafından ilgili disklerin içine boya maddesi zerkedilir. Normal disk bu işlemde ağrımaz. Hastalıklı disk içine boya enjeksiyonu ile oluşturulan basınç ise ağrı uyandırır. Ağrı oluşur ise her zaman şikayet edilen ağrı ile aynı ağrı olup olmadığı sorgulanır. Bu bilgiler ile cerrah yapacağı tedavi biçimine karar verir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz