Dinamik çekim

Radyoaktif madde verildikten hemen sonra video çekimi şeklinde kayıt yapılır. Radyoaktif maddenin hedef organa gelişi yani perfüzyonu, dokuda tutuluşu kanlanma fazı ve vücuttan atılışı kaydedilir.

Bu yöntemle organ fonksiyonu daha ayrıntılı incelenmiş olmaktadır. Böbrek fonksiyonu incelemelerinde sıklıkla dinamik çekim yöntemi kullanılmaktadır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz