Deri Kanseri

Kanser Merkezimizde, cilt sağlığı merkezimiz kapsamındaki onkolojik dermatoloji bölümümüz ile koordineli olarak, tüm deri kanserlerinin tanı, tedavi ve takibini gerçekleştirmekteyiz.

Derinin muayene ile incelenmesi, deriden biyopsi alınarak hücre düzeyinde patolojik inceleme yapılması, benlerin değerlendirilmesi, deri kanseri erken tanısı için çok gerekli olan dermoskopik inceleme ve kayıt sistemi bu bölüm bünyesinde yer almaktadır.