Çok Kesitli Çift Tüplü Bilgisayarlı Tomografi (Dual Source Multislice BT)

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesinde mevcut olan 128 kesitli çift tüplü BT cihazı ile 5-6 saniye gibi çok kısa sürelerde kalbi ve koroner arterleri kalp hızından etkilenmeden görüntülemek mümkün olmaktadır.

Ayrıca aynı cihazla tüm vücut bölgeleri 3 planda ve 3 boyutlu olarak değerlendirilebilmekte ve dokular milimetrik hassasiyetle incelenebilmektedir. Sanal bronkoskopi ve kolonoskopi özellikleri ve tüm vücut bölgelerinin anjiografi incelemeleri ile bronşlar, kalın barsak ve damarlar büyük girişimlere gerek olmaksızın görüntülenebilmekte, organların iç analizi yapılabilmekte damarların çap daralmaları en doğru şekilde saptanabilmektedir.

Nodül takip programı ile özellikle akciğerdeki küçük lezyonların gelişimi net olarak izlenebilmektedir.