Çocukta Pulmoner Darlık

Kalbin sağ tarafından çıkan ve akciğere giden ana damarın kapağında veya bu kapağın biraz altında veya biraz üstünde ve uç dallarda darlık olmasıdır.

Kalbin sağ karıncığı, dar olan damardan veya kapaktan akciğere kan gönderebilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bununla birlikte hastalık çok ilerleyip, kalbi yormadan anne babanın fark edebileceği hiç bir belirti vermez.

Darlık hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine ve yerine bağlıdır.

Çocukta pulmoner darlık tanısı

Genellikle başka bir şikayetle doktora gidildiğinde muayene sırasında üfürüm duyulması ile şüphelenilir.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Çocukta pulmoner darlık tanısı

Genellikle başka bir şikayetle doktora gidildiğinde muayene sırasında üfürüm duyulması ile şüphelenilir.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Çocukta pulmoner darlık nasıl tedavi edilir?

Hafif olan darlıklarda, kalbe önemli bir zarar vermediği için müdahale edilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi muayene ve ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede kapak darlığı olan hastalarda genellikle balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Kapak altındaki darlıklarda balonlu kateterler genelde kullanılmaz. Kapak üstündeki darlıklarda ise balonlu kateter, kapak darlıklarında olduğu kadar uygun değildir. Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, bazı hastalarda ameliyat gerekebilmektedir.

Pulmoner darlığı olan çocukta ileriye dönük yapılması gerekenler nelerdir?

Sünnet, diş çekimi, ameliyat, diş dolgusu gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.
Hastaların belli aralıklarla doktor kontrolünde olması gerekir.