Çocukta Mitral Kapak Prolapsusu (MVP)

Kalbin sol kulakçığı ile sol karıncığı arasındaki kapağın iki yaprakçığından biri veya her ikisinin normalden daha kalın, gevşek ve yumuşak olması durumudur.

Bazı hastalarda ise kapağın düz durmasını sağlayan iplikçikler normalden daha uzun olabilir. Bu nedenlerle kapak, kalbin kasılması sırasında sol kulakçığa doğru sarkar.

Bazen de bu sarkma nedeniyle kapak tam kapanamaz ve sol kulakçığa doğru kanın geri kaçmasına sebep olur.

Prolapsus saptanan hastaların ailelerinde ve yakın akrabalarında da bu hastalığın bulunma olasılığı %30’dur, yani kalıtsal olabilir.

Çocukta mitral kapak prolapsusu (MVP) tanısı nasıl konulur?

Genellikle hastaların çarpıntı, göğüs ağrısı, bayılma gibi nedenlerle doktora başvurması ile şüphelenilir.

Bazı hastalar ise hiçbir şikayeti olmadığı halde başka nedenlerle doktora gittiklerinde, kalp muayenesi sırasında üfürüm veya klik denen bir ses duyulması sonucu teşhis edilirler.

Kesin tanı ekokardiyografi ve renkli Doppler ile konulur. Çarpıntı şikayeti de varsa holter (24 saatlik kalp grafisi) incelemesi gerekebilir.

Çocukta mitral kapak prolapsusu (MVP) tedavisi nasıl yapılır?

Çoğunda herhangi bir tedavi gerekmez. Sadece belirli aralarla kontrol yeterlidir. Ancak çarpıntının bazı cinslerinde ilaç vermek gerekebilir.

Mitral kapakta yetersizlik (kan sızdırma) varsa ameliyat, sünnet, diş çekimi, diş dolgusu gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.

Çarpıntı olasılığına karşı, çarpıntıdan korunmak için verilen önerilere uymak gereklidir.

Mitral kapak prolapsusu (MVP) çocuklarda ileriye dönük yapılması gerekenler nelerdir?

  • Mitral kapaktaki sorun ciddi değil ise beden eğitimi veya spor yasaklanmaz. Eğer kısıtlama gerekiyorsa, doktorunuz tarafından belirtilecektir.
  • Zaman içinde bulgularda değişme olabileceği için kontrol gereklidir. Kontrol sonucu eğer gerekli görülürse önerilerde değişiklikler yapılabilir.
  • Ameliyat durumu söz konusu olduğunda, çarpıntı olasılığına karşı doktorunuzu mutlaka uyarınız. Mitral kapak yetersizliği varsa diş girişimi ve her türlü ameliyat öncesinde doktorunuzun önereceği infektif endokardit profilaksisine uyulması gereklidir.
  • Çeşitli nedenlerle susuz kalmak veya idrar söktürücü (diüretik) kullanmak bayılmaya neden olabilir.