Çocukta görülebilen edinsel kalp hastalıkları nelerdir?

Çocukta görülebilen edinsel kalp hastalıklarını; romatizmal kalp hastalıkları (Akut  romatizmal ateş gibi) ve infeksiyöz  (Kawasaki sendromu, miyokarditler gibi) kalp hastalıkları olarak iki gruba ayırabiliriz.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz