Çocukta Endokrinoloji Hastalıkları

Vücudumuzun hormonal ve metabolik dengesi ve hastalıkları ile ilgili uzmanlaşmış bilim dalına  “Endokrinoloji” adı verlir.

Çocuk Endokrinoloji  (Pediatrik Endokrinoloji) ise yenidoğan - 18 yaş dönemi arasındaki bebek, çocuk ve genç ergenlerin endokrinolojik sorunları konusunda uzmanlaşmış çocuk üst ihtisas alanıdır.

Çocuk Endokrinoloji Bölümünde tanısı konulan takip ve tedavi edilen başlıca endokrinolojik ve metabolik hastalıklar;

 • Büyüme hormonu eksikliği, büyüme gerilikleri, boy kısalıkları
 • Şeker hastalığı (diyabet)
 • Hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü)
 • Şişmanlık (obezite)
 • Guatr ve tiroid bezi hastalıkları
 • Hipofiz bezi hastalıkları
 • Böbrek üstü bezi hastalıkları (Cushing sendromu, doğumsal adrenal hiperplazi) 
 • Cinsel gelişim bozuklukları, erken ergenlik, gecikmiş ergenlik
 • Adet düzensizlikleri, kızlarda aşırı tüylenme
 • Turner sendromu ve diğer büyüme ile ilgili sendromlar
 • D vitamini, raşitizm, kalsiyum ve fosfor metabolizması ile ilgili bozukluklar