Çocukta böbrek ve idrar yolu ultrasonu

Çocukta böbrek ve idrar yolu ultrasonu çekiminin normal utrasondan farkı yoktur.
Hasta sırasıyla sırtüstü, yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda farklı açılarla temas ettirilir.
Ses ötesi dalgaların beden ile prob içinde kayba uğramaması amaçlı beden yüzeyine jel sürülür. 

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz