Çocukta aort koarktasyonu

Kalbin sol tarafından çıkan ana damarın baş ve kol damarları ayrıldıktan sonra, aşağıya doğru döndüğü kısımda görülen darlıktır. Kalbin sol karıncığının, organlara kan göndermek için daha fazla çalışmasına neden olur.

Ayrıca darlığın alt kısmında tansiyon düşükken, beyne ve kollara giden damarlarda tansiyon yüksektir. Darlık hafif, orta ve ağır derecede olabilir. Hastanın yakınmaları, bulguları, tedavi gerekip gerekmediği ve tedavi şekli tamamen darlığın derecesine ve şekline bağlıdır

Çocukta aort koarktasyonu tanısı nasıl konur?

Ağır olmayan vakalarda tanı genellikle muayene sırasında üfürümün duyulması ile konur.
Ayrıca tansiyon yüksekliği ve buna bağlı olarak sık burun kanaması, baş ağrısı görülebilir.
Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur.

Çocukta aort koarktasyonu tedavisi nasıl yapılır?

Hafif olan darlıklarda, çocuğa herhangi bir zarar vermediği için müdahale edilmez. Bununla birlikte bazı vakalarda darlığın derecesi zamanla artabilmektedir. Bu nedenle darlığın derecesi ekokardiyografi ile takip edilmelidir.

Orta ve ağır derecede darlığı olan hastalarda balonlu kateter ile darlığı genişletme yöntemi uygulanır. Bu yöntemin sonuçsuz kalması halinde, seyrek olarak ameliyat da gerekebilmektedir.

Aort koarktasyonu olan çocuklarda ileriye dönük yapılması gerekenler nelerdir?

Sünnet, diş çekimi, diş dolgusu, ameliyat gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.
Hastaların belli aralıklarla doktor kontrolünde olması gerekir.
Darlık derecesi önemli olan hastaların, ağır egzersiz programları içeren sportif faaliyetlerden uzak durmaları önerilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz