Çocuklarda Mide-Bağırsak Sistemi Cerrahisi

Çocuklarda gözlenen bazı mide bağırsak sistemi hastalıklarının cerrahi ile tedavi edilebilmesi mümkündür.

Çocuklarda cerrahi ile tedavi edilebilen mide-bağırsak sistemi hastalıkları şöyle sıralanabilir:

  • Bağırsak düğümlenmesi
  • Bağırsak tıkanıklığı
  • İntestinalatrezi (bağırsak atrezisi)
  • Mezenter kisti
  • Safra atrezisi (biliyeratrezi)
  • Kısa barsak sendromu
  • Apandisit
  • Nekrotizanenterokolit
  • Hirschsprung hastalığı