Çocuklarda Böbrek Nakli

Ülkemizde yetişkin böbrek naklinin aksine çocuklarda böbrek nakli oranları maalesef gerekenin altındadır. Çocuklarda böbrek nakli yapabilen merkezlerin sayısı ise sınırlıdır.

Oysa çocuklarda uygulanan başarılı böbrek nakilleri, gelişme geriliğinin önlemesi ve körpecik hayatları kazanmak açısından çok büyük bir öneme sahiptir. 

Böbrek yetmezliği nedeniyle çocuklar diyalize girmek durumunda kalırlar ve diyaliz tedavisi çocuklarda pek çok soruna neden olabilmektedir. Periton diyalizi olamayan çocuklarda önemli damar yolu problemleri gelişebilir. Bazı çocuklarda kemik metabolizması bozuklukları sebebiyle bacaklarda eğilme ve ilerleyen durumlarda ortopedik ameliyatların gerekmesi söz konusu olabilmektedir.

Tüm bunların yanı sıra  bir çocuk için arkadaşlarından farklı bir hayat yaşaması psikolojik olarak bazı sorunlara da sebep olabilmektedir.

Çocuk hastalarda canlıdan ve kadavradan nakil seçenekleri çok iyi değerlendirilmelidir. Çocuklarda zamanında böbrek nakli yapılması gelişme geriliği, bacaklarda eğrilik gibi problemleri çocuklara yaşatmamak açısından büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarda böbrek nakli yapılacağı zamanı belirlemede bir diğer öncelikli konu çocuğun kilosuna uygun bir böbreğin bulunabilmesidir. Yirmi kilonun üzerindeki bir çocuk anne ve babasından rahatlıkla böbrek alabilir. Yirmi kilodan düşük ağırlıklı çocuklarda küçük vücuda yerleştirilecek büyük bir böbrek dolaşım sistemini olumsuz etkiler. Düşük ağırlıklı çocuklarda ufak yapılı akrabaları değerlendirilerek canlıdan bir an önce nakil olma seçeneği detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Çocuklarda başarılı böbrek nakli için; çocuklar konusunda deneyimli cerrahi ekip,  anestezi ekibi, pediatrik nefrolog ve pediatri yan dalları uzmanlarının aynı merkezde bulunması  ve nakil sırasında görev alması büyük önem taşımaktadır.

Grup Florence Nightingale Hastanelerinde çocuk hastalarda böbrek nakli başarı ile uygulanabilmektedir.
Çocuklarda böbrek yetmezliğinin nedenleri
Çocuklarda böbrek yetmezliğinin nedenleri yetişkinlerdeki nedenlere göre farklıdır.

Çocuklarda böbrek yetmezliğinin en sık karşılaşılan nedenleri:

Üretral kapakçığa bağlı idrar yolu tıkayıcı böbrek hastalıkları,
Metabolik hastalıklar,
İdrar torbası (mesane) ile ilgili doğumsal anormallikler,
Sık geçirilen enfeksiyonlar, 
Böbreklerin doğumsal gelişmemesi, 
Böbreğin glomerül hastalıkları olarak sıralanabilir.