Çocuk ürodinami tetkikleri

Ürodinami her yaşta görülebilen idrar tutma ve idrar yapma ile ilgili sorunlarında ayrıntılı tanısal incelenme olanağı sağlar. İdrar kaçırma rahatsızlıklarının tanı ve takibinde ürodinamik incelemeler kullanılır.

Ürodinami testi, mesane (idrar torbası) doldurulurken, mesane ve karın içi basınçlarını ölçer, mesane kasılmalarını sağlayan sinirlere yönelik EMG (elekromiyografik inceleme) ile işeme sırasında mesane kasılma basınçlarını inceler. Elektriksel aktiviteyi inceleyerek kaçırma veya idrar yapamama durumlarını açıklar.

Ürodinami nasıl bir işlemdir?

Ürodinami işeme bozukluklarının anlık bilgisayar ölçümleri ile tespit edildiği testtir. Ürodinami testi için hastanın mesanesinin tamamen boşaltılması sağlanır. Mesane içine bir adet ince, yumuşak, can yakmayan basınç kateteri yerleştirilir. Benzer bir basınç ölçüm kateteri de makattan yerleştirilir. Bu iki kateter, mesane içindeki basınçların hesaplanmasını sağlar.

Ürodinami ağrısız bir ölçümdür. Yenidoğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşa uygulanabilir. İşlem öncesinde hazırlık gerektirmez.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz