Çocuk Romatoloji hastalıklarında tetkik ve uygulamalar 2

Juvenil Dermatomiyozit: Kas enzimleri, EMG, kas biyopsisi ile değerlendirme

Juvenil Skleroderma: Tırnak yatağı muayenesi, tam kan sayımı,ANA, anti-scl-70 otoantikorları, gereken diğer testler

Kawasaki Hastalığı: Tam kan sayımı, akut faz belirteçleri, ekokardiyografi, gereken diğer testler

Ig A vasküliti (Henoch Schönlein Purpurası): Tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, akut faz belirteçleri

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF): İyi bir öykü, desteklemek için gerekirse akut faz belirteçleri, MEFV geni

Periyodik ateş, aft, farenjit, adenit (PFAPA): İyi bir öykü ile olası tanıların dışlanması
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz