Çocuk Romatoloji hastalık tedavileri 2

Juvenil Dermatomiyozit: Steroid, metotreksat, gerekirse cyclophosphamide, siklosporin A

Juvenil Skleroderma: Steroid, metotreksat, gerekirse MMF

Kawasaki Hastalığı: IVIG, aspirin

Ig A vasküliti (Henoch Schönlein Purpurası): karın ağrısı varsa steroid, eklem ağrısı varsa non-steroid anti inflamatuar ilaçlar, böbrek tutulumu varsa böbrek biyopsisi yapılarak tedavi planlanır.

Behçet Hastalığı: Kolşisin

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF): Kolşisin 

Periyodik ateş, aft, farenjit, adenit (PFAPA): atak sırasında steroid, atak önlemede kolşisin
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz