Çocuk Romatoloji hastalık belirtileri 2

Juvenil Dermatomiyozit: Pek çok sistemi, özellikle de kas ve deriyi tutan bir hastalıktır, Yutma güçlüğü, yürüme güçlüğü, oturup kalkarken güçlük, güçsüzlük, göz kapaklarında morumsu lekeler, ciltte papüller, kalsifikasyonlar görülebilir.

Juvenil Skleroderma: Sert deri anlamına gelir. Yaygın veya sınırlı seyredebilir. Organ tutulumu görülür.

Kawasaki Hastalığı: Çocuklarda sık görülen vaskülitlerdendir. Beş gün süren ateş, cilt, göz, ağız bulguları ile kolayca tanınır. Acil tedavi gerekir. Hedef organ kalp damarlarıdır. Erken ve doğru tedavi ile kalp damarları korunur.

Ig A vasküliti (Henoch Schönlein Purpurası): Dünyada en sık görülen vaskülittir. Deri, barsak, böbrek damarlarını tutar. Cilt döküntüleri titpiktir. Kolayca tanınır. Böbrek tutulumu açısından izlenmesi gerekir.

Behçet Hastalığı: Ağızda, genital bölgede aftlar, gözlerde üveit başlıca bulgularıdır. Trombozlar nedeniyle başka organ bulguları da görülebilir.

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF): Tekrarlayan ateş ve karın ağrısı / göğüs ağrısı / eklem ağrısı yakınmaları olur. Ataklar arasında genellikle çocuk tamamen normaldir. Ataklar kendiliğinden geçer. Tedavi edilmezse amiloidoz gelişir.

Periyodik ateş, aft, farenjit, adenit (PFAPA): Tekraralayan ateş, ağızda aftlar, farenjit, boyunda beze büyümesi ile giden tekaralayan ataklarla seyreder.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz