Çocuk Romatoloji hastalık belirtileri 1

Juvenil İdiopatik Artrit(JİA) Oligoartiküler JİA: ilk 6 ayda 4 veya daha az eklem hastadır. Hasta eklem şiş ve sıcaktır. Kızarıklık ve belirgin hassasiyet görülmez. Çocuk topallayarak yürüyebilir. En sık diz de görülür. %20 hastada üveit (göz hastalığı) görülür.

Poliartiküler JİA: Çocukluk çağında Romatoid Faktör bakılması gereken hastalık tipidir. Beş veya daha fazla eklem hastadır. Hafif sistemik belitiler olabilir. Sabah tutukluğu belirgin bulgudur. Küçük eklemlerin tutulumu tipiktir.

Sistemik JİA: Tipik olarak ateş ve döküntü ile ortaya çıkar. Poliartrit şeklinde eklem tutulumu olur. Ateş tipik olarak günde 1-2 kez çok yükselir. Ateşle ortaya çıkıp kaybolan hayalet döküntüler görülür.

Entezit İlişkili Artrit (EİA): Entezit, tendonların kemiğe tutunduğu noktalarda inflamasyon olmasıdır. En bilinen aşil tendonudur, inflmasyon olduğunda topukta ağrı ile baş vurur. Çocukluk çağında artrit -özellikle alt ekstremite artritlerinde- entezit varlığını değerlendirmek ayırıcı tanı için çok önemlidir. Tanı, tedavi ve izlem EİA'de farklılar gösterir. HLA B27 bakmak gerekir.

Psöriatik Artrit: Sedef hastalığına eşlik eden eklem hastalığıdır. Bazen Sedef hastalığı başlamadan önce eklem hastalığı başlar. Ailede Sedef öyküsü olması da önemlidir.

Sistemik Lupus Eritematozus: Pek çok sistemi tutan, alevlenmelerle seyreden, anti nükleer antikor pozitif hastalıktır. Tipik cilt döküntüleri varsa tanı koymak kolaydır. Halsizlik, ateş, vücutta ağrılarla baş vuran olgularda henüz organ bulguları yokken tanı akla gelmeyebilir. Böbrek en önemli hedef organlardan biridir.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz