Günümüzde çocuk ortopedisi, ortopedik cerrahinin en temel ve önemli alanlarından birini oluşturmaktadır.

Çocuk ortopedisi tedavi alanları 3 başlık altında toplanabilir:

• Pediatrik Üst Uzuv
• Pediatrik Alt Uzuv
• Omurga

Çocuk Ortopedi Bölümümüzde 16 yaş altı çocukların; yürüme bozuklukları, ayak sorunları, doğuştan deformiteleri, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Bununla birlikte bölümümüzde; çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalça çıkığı, kalça displazisi, pes ekino varus (çarpık ayak), spina bifida (açık omurilik), pes planus (düz tabanlık) tanı ve tedavisini de başarı ile gerçekleştirmekteyiz.
 
Çocuk Ortopedi ve Travmatoloji bölümüzde

Yenidoğandan genç yetişkin dönemine kadar görülen doğumsal ve sonradan ortaya çıkan rahatsızlıklar, başarı ile tedavi edilmektedir

Doğumdan hemen sonra görülen el kol ve ayak bacak anomalileri.
Doğuştan çarpık ayak, torti kollis yüksekte skapula, doğum felci, skolyoz
Yeni doğan kalça gelişim değerlendirmesi ( Kalça Ultrasonografisi) ile gelişimsel kalça çıkığının erken dönemde tedavisi
Yürüme çağından genç yetişkinlik dönemine kadar gelişimsel kalça çıkık ve yetersizliklerinin tedavisi 
Ayrıca çocukların yürüme problemleri içe dışa basmalar, spora yatkınlık değerlendirmesi
Düz tabanlık,Nöromuskuler hastalıklar:Serebral palsi , 
Spina bifida Perthes hastalığı
Kemik kist ve tümörleri metabolik hastalıklar,
Ekstremite eşitsizlikleri
Çocukluk dönemi kırık ve çıkıkları başarı ile yapılmaktadır.