Günümüzde çocuk ortopedisi, ortopedik cerrahinin en temel ve önemli alanlarından birini oluşturmaktadır.

Çocuk ortopedisi tedavi alanları 3 başlık altında toplanabilir:

• Pediatrik Üst Uzuv
• Pediatrik Alt Uzuv
• Omurga

Çocuk Ortopedi Bölümümüzde 16 yaş altı çocukların; yürüme bozuklukları, ayak sorunları, doğuştan deformiteleri, kısalıklar, gelişimsel kalça displazisi ve omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi deneyimli hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır.

Bununla birlikte bölümümüzde; çocukluk çağlarında görülen doğumsal ya da kazanılmış nörolojik, enfeksiyöz, tümöral, travmatik ve diğer nedenlerle ortaya çıkan kas ve iskelet sistemi hastalıkları, kalça çıkığı, kalça displazisi, pes ekino varus (çarpık ayak), spina bifida (açık omurilik), pes planus (düz tabanlık) tanı ve tedavisini de başarı ile gerçekleştirmekteyiz.